Tävlingsprogram

Damernas tävlingsprogram 2015
Tävlingsprogram och Spelformer 2015 för Damer
Vårträffen
Lagtävling öppen för SoGks medlem, ej Junior.
Spelform: Irish Rumble Poängbogey - Fyra spelare bildar ett lag. På hål 1-6
räknas ett resultat, på hål 7-12 räknas två resultat, på hål 13-17 räknas tre
resultat och på hål 18 räknas alla fyra resultaten. Fullt spelhandicap.
Vid ojämnt antal deltagare tillämpar vi "Watson". Mer information om Watson på plats.
Onsdax:
Onsdagstävling spelas varje onsdag under säsongen om inte annat anges i
tävlingsprogrammet. Den är öppen för klubbens aktiva dammedlemmar födda 1993 eller tidigare, samt SoGK:s damjuniorer med max hcp 25,0. Kan
spelas på förmiddag (starttid ca 07:40) eller eftermiddag (starttid ca 16:00),
var fjärde vecka är det gemensam start ca 14.00 och en annan spelform - se
nedan.
Klassindelning
Före lottning av Onsdax delas anmälda deltagare in i två lika stora klasser.
Om ojämnt antal deltagare udda antal i klass A och jämnt antal i klass B
Order-of Merit
14 av årets Onsdax-tävlingar ingår i Order of Merit och ger placeringspoäng
till de 10 bästa enligt skalan 1:a-12, 2:a -10, 3:a - 8, 4:a - 7, 5:a - 6, 6:a - 5
5:a, 7:a – 4, 8:a – 3, 9:a – 2, 10:a -1.
För att kvalificera sig för slutspel i Onsdax skall man ha spelat 5 onsdax
som ingår i OoM. De 30 bästa som kvalificerar sig spelar final 9 September.
Spelformer
 Slaggolf: i två klasser efter handicap.
 Poängbogey: i två klasser efter handicap
 Tremannascramble: Scramble i tremannalag med lottad partner. Individuell anmälan.
 Irish Greensome: Två spelare bildar ett lag. Båda slår ut från tee på alla
hål. På par 4- och 5-hålen slår båda ett slag på partnerns boll sedan väljer man en boll att fortsätta med. Spelet fortsätter med vartannat slag
tills bollen är i hål.
I kolumnen längst till höger visas vilka tävlingar som ger poäng i Order-ofMerit. Det är 14 individuella tävlingar 6 slag och 7 PB som räknas.
Damsektionen Sollentuna GK
Damernas tävlingsprogram 2015
Flaggolf
Singeltävling öppen för SoGks medlemmar, damer och herrar, ej Juniorer.
Man spelar så länge man har slag kvar. När de är slut sätter man ner sin
flagga - vinner gör den som sätter ner sin flagga sist.
Sommarsolståndet
Öppen för SoGks damer, ej juniorer.
Spelform: meddelas senare
Damernas Tjuv
Öppen för SoGks damer och inbjuda herrar (SoGk medlemmar och medlemmar från andra klubbar), ej juniorer. Partävling, damer bjuder in en herre som är annan än make/sambo/far/son eller samma partner som förra
säsongen.
Spelform Poängbogey 18 hål
Ladies Invitation
Partävling öppen för SoGk dammedlemmar och annan inbjuden dam, ej Junior
Minst 12 par Max 36
Spelform Poängbogey 18 hål
OoM final
Final för de 30 bästa från Säsongens OoM kvalificerande Onsdax tävlingar
(minst 5 Onsdax måste ha spelats)
18 hål slagtävling. En Klass
Höstavslutning
Lagtävling öppen för SoGks damermedlemmar, ej Junior.
Spelform. Irish Rumble Poängbogey - Fyra spelare bildar ett lag. På hål 1-6
räknas ett resultat, på hål 7-12 räknas två resultat, på hål 13-17 räknas tre
resultat och på hål 18 räknas alla fyra resultaten. Fullt spelhandicap
Vid ojämnt antal deltagare tillämpar vi "Watson" som får 2 poäng på hål 1318.
Damsektionen Sollentuna GK
Damernas tävlingsprogram 2015
Spel under april förutsätter tidigt öppnande av banan.
APRIL
Datum
Onsdag 8
Onsdag 15
Onsdag 22
Onsdag 29
MAJ
Datum
Onsdag 6
Onsdag 13
Onsdag 20
Onsdag 27
JUNI
Datum
Onsdag 3
Onsdag 10
Onsdag 17
Onsdag 24
Lördag 27
Spelform
Onsdax – PB
Starttid - morgon
Onsdax – PB
Starttid - morgon
Onsdax – PB
Starttid - morgon
Onsdax – PB
Starttid - morgon
Tävlingsledare
Anita & Yvonne
Spelform
Vårträffen - Irish Rumble, Lag om 4
pers
Onsdax - PB
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Onsdax - Slaggolf
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Onsdax - PB
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Tävlingsledare
Mia & Yvonne
Spelform
Onsdax - Gemensam start från Tee 43.
PB
Starttid 14.00
Onsdax - Slaggolf
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Sommarsolståndet
Starttid 13.00
Onsdax - PB
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Damernas Tjuv - Poängbogey Första
start ca 12.30
Tävlingsledare
Ulrika & Lena
Damsektionen Sollentuna GK
Anita & Yvonne
Anita & Yvonne
Anita & Yvonne
Anita fm
Mia em
Anita fm
Mia em
Lena & Sofia
OoM
OoM
OoM
OoM
Anita fm
Mia em
Kerstin Andersson
Anita fm
Mia em
Sylvia Aronsson
OoM
OoM
Damernas tävlingsprogram 2015
JULI
Datum
Onsdag 1
Onsdag 8
Onsdag 15
Onsdag 22
Söndag 26
Onsdag 29
AUGUSTI
Datum
Onsdag 5
Onsdag 12
Onsdag 19
Torsdag 20
Onsdag 26
Spelform
Onsdax – 3-mannascramble (lottade
lag)
Starttid – ca 14.00
Onsdax - Slaggolf
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Onsdax – PB
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Onsdax - Slagtävling
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Flaggolf – Slaggolf
Onsdax – Irish Greensome
Slagtävling. Starttid ca 14:00
Onsdag 23
Onsdag 30
Anita fm
Mia em
Anita fm
Mia em
Anita fm
Mia em
Christer Åhlin/ Mia
Holm
Yvonne & Anita
Spelform
Onsdax - PB
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Onsdax - Slaggolf
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Onsdax - PB
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Utmaningen mot Täby & Sigtuna
Tävlingsledare
Anita fm
Mia em
Anita fm
Mia em
Anita fm
Mia em
Onsdax - Slaggolf
Valfri starttid - morgon el eftermiddag
Anita fm
Mia em
SEPTEMBER
Datum
Spelform
Onsdag 2
Onsdax - PB
Onsdag 9
Onsdag 16
Tävlingsledare
Sofia & Ulrika
Final OoM – Slagtävling
Onsdax - 3 klubbor + putter
Tee 43 Slagtävling
Ladies Invitation
Starttid. 13.00
Höstavslutning - Irish Scramble + middag
Damsektionen Sollentuna GK
Tävlingsledare
Anita fm
Mia em
Yvonne & Anita
Mia & Ulrika
Gunilla Andersson
Mia & Lena
OoM
OoM
OoM
OoM
OoM
OoM
OoM
OoM