Morgon- och kvällsöppen förskola/fritidshem, anmälan

ANMÄLAN MORGON- OCH KVÄLLSÖPPEN FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Obs! En blankett per barn
Blanketten skickas till:
Skövde kommun, Sektor barn och utbildning, 541 83 Skövde
Barnets namn (efternamn och tilltalsnamn)
Personnummer (10 siffror)
Vårdnadshavare 1 (efternamn och tilltalsnamn)
Telefon
Personnummer (10 siffror)
Vårdnadshavare 2 (efternamn och tilltalsnamn)
Telefon
Personnummer (10 siffror)
Nuvarande placering
Namn förskola/dagbarnvårdare
Plats önskas från och med
Datum
Önskar plats på Ekens förskola och/eller Österbo förskola
Alt 1:
Alt 2:
Övriga upplysningar
Bifoga intyg om obekväm arbetstid.
Observera att förändrad arbetstid ska redovisas omgående.
Underskrift
Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna.
Ort och datum
Vårdnadshavare 1, namnteckning
Namnförtydligande
Vårdnadshavare 2, namnteckning
Namnförtydligande
Lämnade personuppgifter kommer att finnas i register hos Skövde kommun. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med
bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).
SBU045-B
Skriv ut
Återställ