HANKEN NEW VENTURES 2015 - Svenska handelshögskolan

HANKEN NEW VENTURES 2015
FÖRELÄSARE
THOMAS HAGBARD, FÖRETAGARE OCH VD
Thomas Hagbard är utbildad inom kvalitetsteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Han är
grundare och delägare av Realize AB ett företag som sedan 1998 utbildat organisationer och
företag i affärsutveckling och innovationskunskap. Realize har lett över 500
innovationsworkshops i mer än 100 företag inom vitt skilda områden, allt ifrån traditionella
industriföretag till IT-företag, startups och företag inom media. Realize har även arbetat inom
hälsoteknikområdet med kommuner och landsting. Realize är företaget som utvecklat idéspelet
Business model edition, ett brädspel för strukturerat idéskapande för kreativt arbete med
Alexander Osterwalders Business Model canvas. Thomas har skrivit böckerna 31 tips för att bli
mer kreativ i livet och affärslivet samt den kreativa ordspråksboken. Hemsida: www.realize.se
MAX HÜTTNER, FÖRETAGARE OCH KONSULT
Max Hüttner har en bakgrund som företagsledare och konsult med fokus på intäktsutvecklande
arbete. Med bakgrund i familjeföretagande och civilekonomexamen på Handelshögskolan i
Stockholm har Max haft VD- och andra operativa ansvar i internationella företag som Sandvik,
KostaBoda, LIC Ortopedi, Bagheera&Haglöfs, FM-företaget Telereit m.fl. samt VD i
Managementkonsult-företagen Sevenco och Carrus. Max har genomfört mer än 200
konsultuppdrag i mer än 100 företag. Fokuset har allt mer hamnat på hur kundvärdestrategier
utvecklar pris- och intäktsförmågan i befintliga och nya affärer. Förutom att vara föreläsare och
debattör i relaterade ämnen inom affärs- och controllerutbildningar har Max skrivit ”Boken om
intäkter” (Liber) samt deltagit med en rad artiklar i Dagens Industri, Affärsvärlden, Ekonomi &
Styrning etc. Hemsida: www.carrus.se
MIKAEL STILL, AFFÄRSKONSULT OCH FÖRETAGARE
Mikael Still är Ekonomie Magister från Hanken i Vasa och båtkonstruktör från Southampton
College of Technology. Han har tidigare haft befattningar inom ledande utvecklings- och
ekonomifunktioner vid Ahola Transport, KPMG, Oy Wedeco Management Ab, Oy Nautor Ab
och inom Wärtsilä-koncernen. Mikael driver idag sitt eget konsultföretag Vision Works där han i
en mängd små- och medelstora konsulterat i frågor rörande ekonomihantering och –styrning
samt finansiering. Mikael har suttit i styrelsen för Plantool och är idag aktiv i Varax, Norlic, WE
Tech Solutions samt Suomen Porauspalvelu (ordförande).
PER VILÉN, FÖRETAGARE OCH VD
Per Vilén är Ekonomie Magister från Hanken med inriktning på redovisning. Han har varit
företagare i bokföringsbranschen sedan 1990, idag innehavare av en medelstor bokföringsbyrå.
Har 20 års erfarenhet av att ha föreläst för företagare och blivande företagare. Många konkreta
exempel ur verkligheten om olika företagaraspekter presenteras. Hemsida: www.back-vilen.fi
HANKEN NEW VENTURES 2015
FÖRELÄSARE
HENRIK GRANQVIST, FÖRETAGSANALYTIKER
Henrik Granqvist, Politices magister från Åbo Akademi, har en mångårig erfarenhet av start-up
frågor och företagsfinansiering inom små- och medelstora företag. Som företagsanalytiker
jobbar han med företagsstöd och finansieringsfrågor samt affärsutvecklingstjänster för företag
inom Österbottens ELY-centrals område. Hemsida: www.ely-centralen.fi
SUVI MARKO, KOMMUNIKATIONSCHEF
Suvi Markko är till utbildningen ekonomie magister från Handelshögskolan vid Åbo Akademi.
Hon jobbar för närvarande som kommunikationschef vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK,
med ansvar för marknadsföringen av Vasaregionen. Under de senaste åren har man i regionens
marknadsföring lyft fram energiklustret som är viktigt inte endast för Vasa utan har stor
betydelse för hela Finland. Suvi har sin bakgrund i marknadsföring och kommunikation med
erfarenhet från energiteknologibolaget Wärtsilä samt av marknadsföring av ledande finska
livsmedelsvarumärken, bl.a. Elovena, Nalle, Risella och Atria. Hemsida: www.vasek.fi
HENRI LAAKSO, OW NER AND CEO
EM Henri Laakso är ägare-vd i FranCon som är landets ledande expertorganisation inom
franschisng. Henri har över 20 års erfarenhet av att utveckla affärsverksamhet baserat på
franchising. Han har under 20 års tid konsulterat och utvecklat tiotals kedjor och hundratals
företag. Henri har skrivit tre böcker om utveckling av franchingverksamhet och ett stort antal
expertartiklar i finska och internationella publikationer. Han är internationellt sett en
uppskattad expert inom området och har bla fungerat som ordförande för det internationella
franchisingnätverket IFCN. Henri har fått utmärkelser bla av Finlands franchisingförening och
Storbritanniens handelsministeries erkännande för utvecklingen av franchisingbranschen.
Hemsida: www.francon.fi
JOHANNA STENBACK, VD OCH ENTREPRENÖR
Johanna Stenback är en media- och kulturentreprenör med en bakgrund på YLE där hon
producerade radio- och tv-program som tex. Fångad av en sång, Strömsö, Mat så in i Norden,
den tvåspråkiga Venla-galan och radioprogrammet Lördax. Nu driver Stenback
produktionsbolaget Jokowski som bland annat jobbar med storytelling och audiovisuella
helheter. Jokowski arbetar med hur ett bolag eller privatperson lyfter fram den passion och
drivkraft som varje framgångsrikt företag och ledare behöver kommunicera i sin verksamhet
idag. Hemsida: www.jokowski.fi
HANKEN NEW VENTURES 2015
FÖRELÄSARE
MIKA NISKANEN, SENIOR ADVISER
Mika Niskanen är till utbildningen diplomingenjör. Han har i 13 år arbetat med
riskfinansierings- och innovationsutvecklingsfrågor inom TEKES. Tidigare har han också
fungerat som patentombudsman på Kolster och i olika produktutvecklingsuppgifter på LM
Ericsson. Inom Tekes fungerar Mika som Senior Adviser och har ett specialkunnande inom
finansieringsinstrument för nystartade företag, produkt- och affärsutveckling. Hemsida:
www.tekes.fi
KJELL RENLUND, PARTNER
Kjell Renlund är Politices Magister från Åbo Akademi och Jur.kand. från Turun Yliopisto. Han
fungerar idag som partner vid Ernst & Young, med ett specialkunnande och mångårig
erfarenhet av uppdrag som berör företagstransaktioner, bolagsrätt och avtalsrätt. Kjell har
tidigare arbetat med liknande frågor inom Roschier & Holmberg Advokatbyrå Ab samt som
jurist inom Wärtsilä Diesel. Hemsida: www.ey.com/FI
BJÖRN W EST, FÖRETAGARE OCH DOKTORAND
Björn West är Ekonomie Magister från Hanken i Vasa inriktad på marknadsföring, även
inskriven på Hanken som doktorand med ett forskningsintresse i strategiska förändringar.
Styrkeområden är strategisk utveckling inkluderande strategiska förändringsprocesser samt
marknadsföring och personlig försäljning. Mångårig arbetslivserfarenhet via chefsbefattningar i
olika branscher ex båt & motorförsäljning, försäkring, franchising och utbildning. Mångårig
utbildarerfarenhet på såväl högskolenivå samt företagsutbildningar. Aktiv styrelsemedlem i ett
flertal företag bl.a OK Indrivning, Kvevlax Sparbank, Oy Loftet Ab samt medlem av externa
ledningsgrupper i ett flertal företag. Hemsida: www.inedco.fi
STEFAN TALUS, REGIONDIREKTÖR
Stefan Talus är Ekonomie Magister från Hanken i Vasa inriktad på marknadsföring. Han
fungerar idag som regiondirektör för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia . Han har även en
mångårig erfarenhet av chefsbefattningar inom finansinstitut med ett specialkunnande inom
företagsbanking och B to B försäljningsledning. Han har tidigare fungerat som bandirektör för
Danske Bank. Han fungerar även som styrelsemedlem i ett kapitalplaceringsbolag samt i
Högskolestiftelsen i Österbotten .
Hemsida: www.fennia.fi
HANKEN NEW VENTURES 2015
FÖRELÄSARE
TOMMI VIRKAMA, DIREKTÖR
Tommi Virkama är Pedagogie Magister från Åbo Akademi i Vasa. Han fungerar idag som
direktör vid Startia, som är näringslivsbolaget Vaseks nyföretagarcentral. Före Startia jobbade
Tommi som vuxenutbildningschef vid Vasa vuxenutbildningscenter (VAKK). Tommi träffar
årligen mellan 300-400 nya kunder och ger råd och hjälp vid start av affärsverksamheten.
Hemsida: www.vasek.fi
JOHANNA TIDSTRÖM, ENTREPRENÖR OCH STYRELSEPROFFS
Johanna är entreprenör och styrelsearbetare. Hon har erfarenhet från lokalt familjeföretagande
till internationell storindustri. Hon har arbetat på KWH Mirka med marknadsföring och på
ABB i olika chefspositioner, bl.a. som global chef för Operations Development Group på
Corporate Development, inköpschef på Transformers och global inköpchef på Small Power
Transformers. Hon är nu ägare och styrelseordförande i företagen Warak Oy Ab som har
byggnadsentreprenadverksamhet och gör fastighetsinvesteringar, i Finskas Br Ab som bedriver
handel och förädling av fanér, samt i Finfar Ab som har haft fanérfabrik och nu handlar med
fanérproduktionsmaskiner internationellt. Hon är styrelsemedlem i Oy Finespo Ab, Snellman
koncernen samt Svenska Handelshögskolan. Hemsida: www.warak.fi
MARKUS MYLLYMÄKI, FÖRETAGARE OCH VD
Markus Myllymäki är företagare och VD i Vasaföretaget Novafloor Ab. Han har varit företagare
sedan 15 års ålder och startade företaget Novafloor under sin studietid på Hanken i Vasa.
Markus har byggt upp ett annorlunda företag inom sin branch, med både egen produktion samt
unika försäljningskanaler inom golvbranschen. Novafloor är på många sätt innovationsledare
inom sin egen branch, både gällande produkter samt genom ett eget, unikt sätt att sälja.
Företaget arbetar aktivt på den finska och svenska marknaden, samt expanderar år 2015 till hela
Skandinavien. Markus fick som första Vasahankeit Anders Walls företagarstipendium, samt
valdes till Årets unga företagare i Vasa år 2011. I Arbetsministeriets nationella Timangi företagartävling nådde Novafloor finalplats. Hemsida: www.novafloor.fi
KARL-JOHAN "KALLE" SMEDS, FÖRETAGARE OCH VD
Kalle har över 15 års erfarenhet som egen företagare och arbetar idag som VD för
Creamarketing. Han grundade Creamarketing under sin studietid på Hanken (1998). Kalle
besitter stor sakkännedom inom virtuell marknadsföring, sökmotoroptimering samt försäljning
av business-to-business tjänster. Han är utbildad marknadsföringsekonom, utexaminerad 2002.
Hemsida: www.creamarketing.fi
Anmälningsblankett och broschyr hittar du på våra hemsidor
VÄLKOMMEN PÅ PROFESSIONELL UTVECKLING!