Samverkan mellan anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Inbjudan
från GR
Samverkan mellan anhöriga
och personal i LSS-verksamhet
H
ur kontakten mellan personal och anhöriga fungerar är av stor betydelse för
alla inblandande i en LSS-verksamhet, inte minst brukaren. Dessa relationer
präglas i bästa fall av en inspirerande och konstruktiv samverkan. Men emellanåt kan
konflikter uppstå, ofta på grund av brist på förståelse och kommunikation. Under
utbildningsdagen ges tillfälle till reflektion och förslag på konkreta åtgärder som
skapar större inlevelseförmåga, bättre förståelse och en bättre samverkan. Vinnare är
personal och anhöriga och, viktigast av allt, brukaren. Kursledarna Susanne Larsson
och Lasse Nohrstedt har skrivit boken ”Samverkan – anhöriga och personal i LSSverksamhet” och har tillsammans erfarenhet av de båda perspektiven.
Målgrupp: Chefer, samordnare, utvecklare och medarbetare i utförarverksamheter
inom LSS-området.
Fredag 9 oktober 2015. Se baksida för program och anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö
Samverkan mellan anhöriga och
personal i LSS-verksamhet
INNEHÅLL
Medverkande
Susanne Larsson och Lasse Nohrstedt har
tillsammans skrivit en bok om samverkan med
anhöriga. Susanne Larsson har erfarenhet
av arbete i LSS-verksamhet, arbetsledning
i sådan samt av tjänst som kvalitets- och
verksamhetsutvecklare inom LSS-området.
Hon har skrivit flera böcker samt handlett
och utbildat inom området sedan 1999. I
sin utbildningsbakgrund har Susanne en
förskollärarexamen, pedagogik upp till kandidatoch vårdpedagogik upp till magisternivå. Lasse
Nohrstedt är pappa till en kille med Downs
syndrom och har mångårig erfarenhet av att
arbeta med barn med särskilda behov och ett stort
engagemang för goda levnadsvillkor för personer
med funktionsnedsättning.
• Att vara anhörig
• Att jobba hos och vara till för
• Förståelse och kommunikation är
nyckeln
• Se filmen Varför har inte Pia duschat?
• Reflektera i grupp och lär av varandra
Tid och plats
Fredag 9 oktober 2015, kl. 09.00–12.00.
Lokal i centrala Göteborg meddelas i bekräftelsen.
Avgift
1 100 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
1 300 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och smörgås.
Anmälan
Anmälan görs direkt på: www.grkom.se/kurser.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
[email protected]
Sista anmälningsdag: 21 september 2015.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till annan person.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
Upplysningar
Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16
[email protected]
H
H
SAM ÄLLSB
SKOLA
SOCIA
LT
MILJÖ O
C
LEDARSKA
HÄL
S
SM
BET ARKN
AR
K
OCH OMM
GNAD
YG
P
BETE (FH,
AR
, ÄO)
IFO
OCH SJUK
O-
IKATION
UN
-FRÅGOR
EU
RD
VÅ
IDIK /ADMIN
UR
RATION
IST
NALFRÅGOR
SO
EKONOMI/
J
GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD
På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.
Läs mer på www.grkom.se/kurser