BARNRÄTTSGUIDEN ALMEDALEN 2015

BARNRÄTTSGUIDEN
ALMEDALEN 2015
Foto: Jane Morén
HITTA TILL BARNRÄTTSFRÅGORNA!
Under Almedalsveckan genomförs över 3000 arrangemang. Det är därför svårt att
hitta det en söker, och ibland lika svårt att locka besökare till ens arrangemang.
SAMBA – samarbete för barnen kommer därför att sammanställa en guide för att du
lättare skall hitta till barnrättsfrågorna. Eftersom vi tycker att det är så viktiga frågor.
Guiden består av arrangemang som SAMBA – samarbete för barnens
medlemsorganisationer anordnar under Almedalsveckan samt andra intressanta
arrangemang som du som barnrättsintresserad inte bör missa!
Vi har i möjligaste mån försökt lägga arrangemangen i datumordning för att
underlätta din planering.
Använd #Barnrätt på sociala medier.
Tillsammans lyfter vi barnrättsfrågorna på agendan.
Vilken barnsyn har Sverige egentligen?
Arrangör: SAMBA - Samarbete för barnen
Dag: 29/6-2015, 08:00 - 09:00
Plats: S:t Hansgatan 21, Gotlands Konstmuseum, Plan 2, Barnrättstorget
Om samhällets barnsyn och vuxnas förhållningssätt utifrån Barnkonventionen och barns
klagorätt. Sverige har fortfarande inte skrivit under Barnkonventionens tredje
tilläggsprotokoll som ger barn möjlighet till upprättelse om rättigheterna i Barnkonventionen
kränks.
Sverige har fortfarande inte skrivit under Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om barns klagorätt,
som ger barn möjlighet till upprättelse om rättigheterna i Barnkonventionen kränks. Den 14 april 2014
trädde tilläggsprotokollet i kraft internationell då 10 länder ratificerat. Barnkonventionen var fram tills dess
den enda mänskliga rättighetskonventionen med rapporteringsskyldighet från staten som saknade möjlighet
till internationell klagorätt. Men eftersom Sverige inte skrivit under förvägras barnen i Sverige denna
möjlighet till upprättelse om deras rättigheter kränks. SAMBA - Samarbete för barnen bjuder därför in till
ett panelsamtal på Barnrättstorget om samhällets barnsyn och vuxnas förhållningssätt utifrån
Barnkonventionen och barns klagorätt. Vi bjuder på frukost!
Medverkande: Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen. Tove Kjellander, medförfattare till boken
"Barnmakt", Vinkelrätt - barnrättsperspektiv utbildning och projektledning. Fredrik Lundh Sammeli,
Förbundsordförande, Unga Örnar. Sara Azzazi,Verksamhetsansvarig Barn till Ensamma Mammor, Fryshuset.
BARNRÄTTSHÄNGET
Bokrelease: ”Allt annat än gnäll
– en bok om barns klagorätt” (Migra förlag)
SAMBA - Samarbete för barnen bjuder in till Barnrättshänget. Den
här gången under Almedalveckan, och i form av en bokrelease för
"Allt annat än gnäll - en bok om barns klagorätt" (Migra förlag).
Platsen är Fryshusets tält på Hamnplan,Visby.
2014 trädde Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om barns
klagorätt i kraft internationellt. Sverige har dock inte skrivit under.
Således kan inte barn i Sverige vända sig till FN om deras
rättigheter kränkts. I "Allt annat än gnäll - en bok om barns
klagorätt" lyfts olika aspekter av att arbeta för barns rättigheter
och möjligheter till upprättelse.
Barnrättshänget är en informell mötesplats och ett mingel, en
möjlighet att samtala med andra barnrättsintresserade människor.
NÄR? 30 juni, kl. 14:00-15:00
VAR? Fryshusets tält, Hamnplan 207
Vem tar ansvar för försäljning av
tonårskroppar på nätet och IRL?
Arrangör: Realstars Ideell Förening
Dag: 28/6 2015 10:00 - 11:30
Plats: Ryska Gränd 18, Grafikgruppen
Eskortannonser i Sverige ökar och trafficking drivs av efterfrågan på sexköp. Sexövergrepp leder sällan
till fällande domar. Hur pratar vi om detta och hur påverkar det normer?
Sextrafficking ökar i världen och en ny omfattande rapport från Länsstyrelsen visar att antalet eskortannonser på
internet har ökat enormt de senaste åren. Under samma tid har många våldtäktsfall uppmärksammats där förövarna har
gått fria på väldigt tveksamma grunder. Det rapporteras också om att 27 % av unga på internet har blivit kontaktade av
en person på nätet i sexuella syften när de inte vill det. Hur hänger allt detta ihop? Hur pratar vi om dagliga övergrepp
och kränkningar som sker på nätet och i samhället i stort? Hur påverkar det unga som spenderar stor del av sin vakna
tid på just nätet? Hur påverkar det oss alla och vad kan vi alla göra för att motverka detta? Hur kan mänskliga
rättigheter säkras och vilka verktyg finns för att stärka ungas egen agens? Seminariet följs av idéverkstad och kreativ
workshop för att skapa förändring. Hur tar vi nästa steg? Här stärker vi värderingar för Fair Sex på nätet och vad krävs
för att skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld?
Medverkande: Malin Roux Johansson, Verksamhetsledare, Realstars. Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans. Helena
Meyer,Verksamhetsansvarig, Nätvandrarna Fryshuset. Madeleine Sundell, Metodstöd Social Rättvisa, Frälsningsarmén.
Barndomstolen
- Unga Örnar grillar makthavare!
Dag: 30 juni, kl. 16:15 – 17:15
Plats: Hamnplan 5, Visby
Unga Örnar lyfter barnrättspolitiken till nya nivåer i Almedalen. Barn och unga grillar och dömer makthavare
under en timme i Barndomstolen.
Vad kan egentligen makthavare om barnkonventionen och har de med sig ett barnperspektiv i sitt arbete?
Vad händer när barnen tar över ordet och frågar ut makthavarna med sina egna frågor? Vad gör
makthavarna för att stärka barnens rättigheter?
Våra barnrättsexperter Moa och Klara 11 år visar vägen.
I år grillar Barndomstolen följande makthavare (hålltider):
16.25: Inger Ashing - Ordförande Rädda Barnen
16.35: Åsa Regnér - Barnminister (S)
16.45: Fredrik Malmberg - Barnombudsman
16.55: Lena Micko - Ordförande Sveriges kommuner och landsting SKL
Unga Örnar bjuder på smoothies!
Polstjärna i
Almedalen
Dag: Tisdag den 30 juni, kl. 13.00 – 14.30
Plats: Fartyg Sigrid, kajen utmed Skeppsbron
Oavsett om du redan stödjer Polstjärna eller inte
så får du på Polstjärnas seminarium i Almedalen
en unik möjlighet att ta del av olika perspektiv
kring ungas utanförskap. Många unga går runt
med en känsla av att vara fel och att inte passa in.
Polstjärna finansierar förebyggande aktiviteter
för unga i riskzonen för utanförskap via
crowdfunding. Under seminariet förs samtal om
psykisk ohälsa och kollo för unga med långvarig
skolfrånvaro - utanförskap, orsaker, kostnader
och lösningar.
Medverkar gör Karl Lindqvist och Marie Moquist
- Insamlingsstiftelsen Polstjärna. Annesofie Blixt –
Föreningen Tilia som arbetar med och för unga
med psykisk ohälsa. Matthias Rowe –
skolkuratorn som startat Sommarkollo4me för
ungdomar
med
långvarig
skofrånvaro.
Nationalekonom Ingvar Nilsson berättar om de
samhällsekonomiska vinsterna med tidiga
insatser. Ungdomarna berättar själva om vad
aktiviteterna betytt för dem. Moderator: Atefeh
Sebdani.
Sveriges
Makalösa
Föräldrar
Dag: 30 juni klockan, 13.30-14.20
Plats: Klockargårdens Trädgård, Kyrkogatan
Sveriges Makalösa föräldrar kommer att ha ett
panelsamtal där en skolläkare, en advokat, en
från makalösa och någon från Rädda Barnen
kommer att delta. Samtalet handlar om
vårdnadsfred
och
hur
vi
undviker
vårdnadstvister. Vi kommer att prata om dagens
problem och framtidens möjligheter, det vill säga
hur ser problematiken ut idag och vad vill vi
göra och vad finns det för möjligheter att minska
på vårdnadstvisterna.
Barns och ungas delaktighet
genom att byta perspektiv
Lokala barnombud – nödvändiga för
att barnkonventionen ska bli verklighet
Arrangör: Knas hemma, BOiU
Dag: 2/7 2015 14:40 - 15:40
Plats: S:t Hansgatan 21,Gotlands Konstmuseum,
plan2, Barnrättstorget
Hur kan man med hjälp av ett spel ta del av
barns och ungas perspektiv, lyssna till
familjehemmet, ursprungsfamilj/släktingar, skolan
och socialtjänsten för att lösa de problem eller
behov som uppstår? Om en unik metod för att
synliggöra barns och ungas perspektiv.
Knas hemma håller en liveworkshop i
metoden "Byt perspektiv". Knas hemmas
utbildade ambassadörer vägleder
representanter från ett familjehem,
ursprungsfamilj och socialtjänsten i vår kreativa
metod och spel, ”Byt perspektiv”. Våra
ambassadörer har varit med och tagit fram
metoden och de kommer på ett pedagogiskt
sätt att berätta hur vi använder spelet i
utbildningssyfte på familjehemsutbildningar och
inom Socialtjänsten. Medverkande:
Projektledare Anna Sabelström och
ambassadörer från Knas hemma
Medverkande: Anna Sabelström, Knas hemma.
Arrangör: Barnombudsmannen i Uppsala
Dag: 2/7 2015 16:00 - 17:00
Plats: S:t Hansgatan 21, Seminarielokal
Lokala barnombud är en viktig funktion för
att informera om barns rättigheter, stötta
barn och unga i att få hjälp, stärka barns och
ungas röster och granska och stötta i
barnrättsfrågor lokalt.Vi visar Uppsalas metod
och några andra sätt att arbeta med barnets
rättigheter lokalt.
För att det ska någon mening med barns klagorätt till
FN behövs lokala strukturer som ser till att
barn och unga känner till sina rättigheter, och
som kan bistå med stöd kring hur de kan kräva
sina rättigheter. Idag finns lokala barnombud på
endast nio ställen i Sverige. I Uppsala har det
funnit sedan 1988, och är idag en verksamhet
med 9 personer. Läs mer om
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU på:
www.boiu.se Under seminariet finns en panel
med några lokala barnombud på plats, och vi
diskuterar för- och nackdelar med att vara en
del av kommun/region eller att vara fristående.
BOiU menar att båda behövs.
Medverkande: Lisa Skiöld, Barnombudsmannen i
Uppsala BOiU. Marie Lundin, Lokal
barnombudsman, Simrishamns kommun. Ewa
Hollén, Barnombudsman, Botkyrka kommun.
Helena Edvinsson, Lokal barnombudsman,
Strängnäs kommun.
Allmänna Barnhuset på Barnrättstorget!
Tisdag : Kan man prata om sexuella övergrepp mot barn
Tid: 30 juni, kl. 10.40-11.40
Om vikten av att prata med barn om sexuella övergrepp. Vi presenterar en informationsinsats riktad till barn och vuxna om vikten av att våga
prata. En panel diskuterar hur vi ska kunna göra det möjligt för barn att få information om sexuella övergrepp där de vill ha den- i skolan!
Föreläsare: Åsa Landberg, handläggare och Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Pernilla Baralt, statssekreterare,
Socialdepartementet och Therese Eriksson, utvecklingschef, Maskrosbarn
Onsdag: Unga, sex och internet i en föränderlig värld
Tid: 1 juli, kl. 13.20-14.20
Om man ska ta reda på hur många barn som utsätts för övergrepp måste man fråga barn och unga. Det har en forskargrupp i Linköping gjort.
Totalt har 3500 svenska gymnasieelever svarat på frågor anonymt om erfarenheter både av frivilligt sex och av övergrepp under uppväxten. På
seminariet presenteras resultatet av studien.
Föreläsare: Carl Göran Svedin, professor, Linköpings universitet.
Torsdag: Går det att stoppa barnmisshandel?
Tid: 2 juli, kl. 10.40-11.40
Ca 14 % av landets högstadieungdomar uppger att de har blivit slagna av någon av sina föräldrar. När våldet sker i familjen är barnet särskilt utsatt.
KIBB är en behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel har förekommit. Vi presenterar resultat från forskning samt exempel från arbete i
praktiken.
Föreläsare: Ylva Söderlind Göthner, handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Johanna Thulin, doktorand i socialt arbete och filmag i psykologi,
Linnéuniversitet. Ann-Christine Falk, socionom leg psykoterapeut och samordnare, Södra Roslagens Barnahus.
Lördag: Nya vägar att nå sexuellt utsatta barn
Tid: 4 juli, kl. 09:20 - 10:20
En stor andel av de barn som utsatts pratar med någon om vad som har hänt men få brott anmäls till
polis eller socialtjänst. Vi presenterar filmer och annat material som kan användas för att nå fler sexuellt utsatta barn och kunna
erbjuda dem stöd och skydd.
Föreläsare: Åsa Landberg, handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Carl Göran Svedin, professor, Linköpings universitet
och Linda Jonsson, socionom och doktorand, Linköpings universitet.
Barnkonventionen
som lag - blir det
någon skillnad?
Arrangör: Rädda barnen
Dag: Måndag 29 juni kl 14.45–15.30,
Plats: Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3
Regeringen vill införliva Barnkonventionen i svensk
lag och i februari kommer det konkreta förslaget från
utredningen på hur detta kan göras. Men redan nu
frågar sig många vad barnkonventionen som lag
kommer att innebära för dem. Kommer något
egentligen att förändras? Blir det någon skillnad i hur
vi förhåller oss till barnrätt idag på beslutsfattande
nivåer? Och vad innebär det för de yrkesgrupper
som möter barn?
Medverkande: Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och
jämställdhetsminister, Maria Fälth (KD), gruppledare
Kristdemokraterna Upplands Väsby, Lena Bäcker,
verksamhetschef Kronofogden, Inger Ashing,
ordförande Rädda Barnen
För övriga arrangemang av Rädda barnen se:
http://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2015/alme
dalen-2015-radda-barnensseminarier/?ref=almedalen2015
Nätverket för
barnkonventionens
årliga mingel i Almedalen.
I år handlar det om
barnets rätt att klaga.
Dag:1 juli, kl. 16:15 – 17:00
Plats: Tage Cervins gata 3
Bör Sverige underteckna tilläggsprotokollet till
barnkonventionen som ger barn klagorätt till FN?
Tyskland, Bolivia, Gabon och 49 andra länder har
gjort det – men inte Sverige. Om vad det betyder för
barn i Sverige.
Vi har bjudit in offentliga ombudsmän för barn och
kunniga barnrättsjurister som klargör rättsläget när
det gäller barns möjlighet att få upprättelse när deras
rättigheter kränks i enlighet med barnkonventionen.
Medverkande:
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, Barnoch elevombudet BEO.
Ida Hellrup, Jurist, Barnrättsbyrån.
Karin Fagerholm, Jurist och tematisk rådgivare, Rädda
barnen.
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen.
Moderator Lisa Ericson, Ordförande, Nätverket för
barnkonventionen.
Urval av intressanta seminarier:
Hur kan arbetet med barnrättsstrateger främja
barns rättigheter? Skåne visar vägen
Arrangör: Kommunförbundet Skåne
Dag: 28/6 2015 14:45 - 15:45
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset
Sverige förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag.
Samverkan genom ledning och styrning är avgörande för att stärka
genomförandet av barnets rättigheter. Skåne är först ut i Sverige med
barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner. Vi berättar om vägen dit
och visionerar om vägen vidare.
Medverkande: Ingela Sjöberg, Folkhälsostrateg, Kommunförbundet
Skåne. Helene Fritzon (S), Styrelseledamot, Sveriges kommuner och
Landsting. Anna Sigurgeirsdottir, Verksamhetsutvecklare Kultur- och
fritidsförvaltningen, Lunds Kommun. Ewa Hall, Enhetschef
Socialförvaltningen, Lunds Kommun. Oliwer Karlsson, Moderator
Ungdomsombud, Lunds Kommun.
Bortförda barn, att förhindra barnäktenskap
och tvångsäktenskap
Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
Dag: 2/7 2015 12:00 - 13:00
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Att bli bortförd och i många fall gift mot sin vilja handlar om barn och
unga som fråntas sina grundläggande rättigheter och hamnar i en svår
livssituation i ett annat land. Hur kan myndigheter i Sverige verka för
att förhindra att detta sker? Hur går det att samverka för att stärka
skyddet?
Myndigheter i Sverige har svårt att kunna hjälpa dessa bortförda barn.
Konsekvenserna av detta är att vi har svenska flickor och pojkar som
lever totalt utsatta långt ifrån sitt hemland under skrämmande villkor,
och i många av dessa fall bortgifta mot sin vilja.
Medverkande: Linda Nordin, Generalsekreterare, Svenska FNförbundet. Sara Mohammad, GAPF. Det Nationella Kompetensteamet,
Länsstyrelsen Östergötland. Gunilla von Wachenfeldt. Mikael Thörn.
Iman Hussein.
Hur vill barnministern stärka barns rättigheter?
Arrangör: BRIS
Dag: 29/6 2015 13:00 - 14:15
Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, Skandias
trädgård
Vuxna har ett ansvar att skydda barn från våld, men få vuxna vet vad de
ska göra om de misstänker att ett barn far illa. Hur vill barnministern
förbättra stödet och skyddet för barn som utsätts för våld? Och hur vill
hon säkra att socialtjänsten har rätt förutsättningar?
Bris pratar varje dag med barn och unga om våld. Vuxna har ett ansvar
att skydda barn från våld, men enligt en undersökning som Bris och
SIFO är många vuxna osäkra på vad de ska göra vid misstanke om att
ett barn far illa. I februari kom FN med rekommendationer för hur
Sverige bättre kan tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen.
Medverkande: Kattis Ahlström, Generalsekreterare, BRIS. Åsa
Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsminister.
En barnrättsutbildning på Migrationsverket – så här
går det till!
Arrangör: Migrationsverket
Dag: 4/7 2015 14:00 - 14:45
Plats: Strandvägen, H524, I hörnet vid slutet av Strandvägen
Migrationsverket arbetar aktivt för att säkerställa barnrättskompetens
hos handläggare och beslutsfattare. Kom och prova på en utbildning
som syftar till att ge grundläggande kunskap om barnets rättigheter,
behov och utveckling.
Medverkande: Helene Torstensson, teamledare/barnhandläggare i
Vänersborg, Migrationsverket. Johanna Aurell Wiklund,
barnhandläggare i Sundbyberg, Migrationsverket. Sandra Jansson,
teamledare/barnhandläggare i Mariestad, Migrationsverket. Hessam
Marjaie, barnhandläggare i Malmö, Migrationsverket.