Schema - Institutionen för idé

Institutionen för idé- och samhällsstudier
Religionsvetenskap
Niclas Lindström
Schema kandidatuppsats i
religionsvetenskap
HT 2014
Page 1 (6)
SCHEMA KANDIDATUPPSATS I RELIGIONSVETENSKAP
Preliminärt med reservation för förändringar.
Lärare:
Niclas Lindström (NL) [email protected]
Hanna Zipernovszky (HZ) [email protected]
Notera att alla tillfällen är obligatoriska seminarier. Om du skulle missa ett seminarium så lämnas
det du skrivit till mig och din arbetsgrupp samma dag via e-post. Det är även viktigt att läsa och
skriftligt kommentera dina gruppkamraters arbeten senast två dagar efter seminariet. /NL
Vecka 4
Måndag 19/1 kl 13- 15,
Nvbh 100?
Vecka ?
?dag kl ?? UB
Vecka 5
Torsdag 29/1
Fredag 30/1 kl 13-15
1. Introduktion att skriva uppsats: Ämnesval,
problemformulering, syfte och frågeställningar
Introduktion av uppsatsskrivande och kursupplägg. Vi
kommer att diskutera ämnesval, avgränsningar och
formalia kring uppsatserna. Förbered dig genom att
läsa Att skriva en bra uppsats, s 18-85.
Workshop material i Universitetsbiblioteket
occForskningsarkivet: Niklas Åkerlund (UB)
Förbered dig genom att läsa Att skriva en bra uppsats, s
131-149 och 160-191. Vi möts vid ingången till UB.
Förslag på uppsatsämne lämnas in via Cambro:
a. Skriv kortfattat kring vad du vill studera, varför,
utifrån vilka frågeställningar och hur de kan besvaras.
b. Tänk på att detta ämne med fördel kan vara samma
som du skriver PM om under teori & metod-kursen.
c. Inför grupphandledningen kommer ni att delas in i
arbetsgrupper via Cambro. Din uppgift är att läsa och
kommentera samtliga texter i arbetsgruppen.
1a. Grupphandledning: Ämnesval mm.
Vid grupphandledningen förväntas alla ha läst samtliga
gruppmedlemmars förslag. Under grupphandledningen
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Religionsvetenskap
Niclas Lindström
Schema kandidatuppsats i
religionsvetenskap
HT 2014
Page 2 (6)
får alla möjlighet att presentera och diskutera
möjligheter och svårigheter med ämnesvalet liksom
resonera om sådana frågor direkt med handledare.
Vecka 6
Onsdag 2/4 kl 10-12
2. Inledning & disposition
Förbered dig genom att läsa igenom guiden
”Uppsatsens uppbyggnad i Cambro” där inledningens
delar presenteras samt Att skriva en bra uppsats, s 99-130,
samt s 233-276.
Vecka 8
Tisdag 17/2
2 a. Grupphandledning: Inledning & disposition
Ladda upp din text på Cambro senast fredag innan kl
12.00. Inför denna träff laddar alla upp sina egna
inledningar
på
Cambro
och
läser
sina
gruppmedlemmars. Var beredd att diskutera texterna
utifrån dessa frågor: Visar du i din inledning att ditt
område är intressant och värt att läsas? Hänger syfte,
frågeställningar och urval av källor samman? Är
dispositionen sådan att vi ser/kommer att se ”den röda
tråden”? Inkludera även litteraturlista.
Vecka 11
3 a. Grupphandledning
Ladda upp din text på cambro senast tre dagar innan
handledningstillfället. Under seminariet finns möjlighet
att diskutera varandras texter, lösa problem och hjälpa
varandra att komma vidare.
Vecka 15
Fredag 16/3 kl 10-11
4. Forskningsöversikt och huvuddel
Vi kommer att titta på olika modeller och konkreta
exempel som kan vara till hjälp när man skriver sin
forskningsöversikt och huvuddel. Förbered dig genom
att läsa Att skriva en bra uppsats s 205- 232, s 277- 295
och s 296- 321.
Vecka 17
4 a. Grupphandledning: forskningsöversikt och
huvuddel
Inför detta seminarium laddar du upp vad du har
skrivit hittills senast måndagen innan seminariet kl
9.00. Under seminariet ska det finnas möjlighet att
diskutera varandras texter, lösa problem och hjälpa
varandra att komma vidare.
kl 10-12,
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Religionsvetenskap
Niclas Lindström
Vecka 20
Onsdag 29/4
Schema kandidatuppsats i
religionsvetenskap
HT 2014
75% seminarium, inför slutseminarium.
Alla studenter ska innan seminariet publicera sin
uppsats med inledning och huvuddel (resultat) i
Cambro, senast måndag kl 9.00. Varje uppsats ska läsas
och kritiseras konstruktivt av två andra studenter och
diskuteras under seminariet. Anvisningar kommer att
skickas ut via Cambro.
Slutseminarier
Vecka 23
Torsdag 4/6 kl 09:00–16:00
Fredag 5/6 kl 09:00-16:00
Se PM för opponering i Cambro.
Page 3 (6)
Uppsatser läggs fram för granskning
Uppsatser läggs fram för granskning
OBS! Varje student är ansvarig för att själv ta kontakt med sin handledare för att få individuellt
stöd i sitt skrivande. Ta kontakt med din handledare snarast för att diskutera din uppsats. Försök
att träffa handledaren med jämna mellanrum under hela kursen.
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Religionsvetenskap
Niclas Lindström
Schema kandidatuppsats i
religionsvetenskap
HT 2014
Page 4 (6)
SCHEMA KANDIDATUPPSATS I RELIGIONSVETENSKAP
Lärare:
Niclas Lindström (NL) [email protected]
Elisabeth Raddock (ER) [email protected]
Notera att alla tillfällen är obligatoriska seminarier. Om du skulle missa ett seminarium så lämnas
det du skrivit till mig och din arbetsgrupp samma dag via e-post. Det är även viktigt att läsa och
skriftligt kommentera dina gruppkamraters arbeten senast två dagar efter seminariet. /NL
Vecka 36
Måndag 1/9 kl 13- 15,
HB 203
Vecka 37
Tisdag 9/9 kl 13-14
1. Introduktion att skriva uppsats: Ämnesval,
problemformulering, syfte och frågeställningar
Introduktion av uppsatsskrivande och kursupplägg. Vi
kommer att diskutera ämnesval, avgränsningar och
formalia kring uppsatserna. Förbered dig genom att
läsa Att skriva en bra uppsats, s 18-85.
Presentation av Universitetsbiblioteket och
Forskningsarkivet: Christer Karlsson (UB)
Förbered dig genom att läsa Att skriva en bra uppsats, s
131-149 och 160-191. Vi möts vid ingången till UB.
Torsdag 11/ 9
Förslag på uppsatsämne lämnas in via Cambro:
a. Skriv kortfattat kring vad du vill studera, varför,
utifrån vilka frågeställningar och hur de kan besvaras.
b. Tänk på att detta ämne med fördel kan vara samma
som du skriver PM om under teori & metod-kursen.
c. Inför grupphandledningen kommer ni att delas in i
arbetsgrupper via Cambro. Din uppgift är att läsa och
kommentera samtliga texter i arbetsgruppen.
Fredag 12/9 kl 10-12
Gr 1: HB 201, Gr 2: HB 108
1 a. Grupphandledning: Ämnesval
Vid grupphandledningen förväntas alla ha läst samtliga
gruppmedlemmars förslag. Under grupphandledningen
får alla möjlighet att presentera och diskutera
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Religionsvetenskap
Niclas Lindström
Schema kandidatuppsats i
religionsvetenskap
HT 2014
Page 5 (6)
möjligheter och svårigheter med ämnesvalet liksom
resonera om sådana frågor direkt med handledare.
Vecka 38
Torsdag18/9 kl 13-15, HB 201
2. Seminarium: Inledning & disposition
Förbered dig genom att läsa igenom guiden
”Uppsatsens uppbyggnad i Cambro” där inledningens
delar presenteras samt Att skriva en bra uppsats, s 99-130,
, samt s 233-276.
Vecka 40
Tisdag 30/10 kl 10-12
Gr 1: HC 102, Gr 2. HC 202
2 a. Grupphandledning: Inledning & disposition
Ladda upp din text på Cambro senast fredag innan kl
12.00. Inför denna träff laddar alla upp sina egna
inledningar
på
Cambro
och
läser
sina
gruppmedlemmars. Var beredd att diskutera texterna
utifrån dessa frågor: Visar du i din inledning att ditt
område är intressant och värt att läsas? Hänger syfte,
frågeställningar och urval av källor samman? Är
dispositionen sådan att vi ser/kommer att se ”den röda
tråden”? Inkludera även litteraturlista.
Fredag 3/10 kl 10-12
HB 201
3. Seminarium: Huvuddel
Vi kommer att titta på olika modeller och konkreta
exempel som kan vara till hjälp när man skriver sin
huvuddel. Förbered dig genom at läsa Att skriva en bra
uppsats s 205- 232, s 277- 295 och s 296- 321.
Vecka 44
Onsdag 29/10 kl 10-12,
Gr 1: HB 205, Gr 2: HC 102
3 a. Grupphandledning
Inför detta seminarium laddar du upp vad du har
skrivit hittills senast måndagen innan seminariet kl
9.00. Under seminariet ska det finnas möjlighet att
diskutera varandras texter, lösa problem och hjälpa
varandra att komma vidare.
Vecka 48
Onsdag 26/11 kl 9-12, HB 201
75% seminarium, inför slutseminarium.
Alla studenter ska innan seminariet publicera sin
uppsats med inledning och huvuddel (resultat) i
Cambro, senast måndag kl 9.00. Varje uppsats ska läsas
och kritiseras konstruktivt av två andra studenter och
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Religionsvetenskap
Niclas Lindström
Schema kandidatuppsats i
religionsvetenskap
HT 2014
Page 6 (6)
diskuteras under seminariet. Anvisningar kommer att
skickas ut via Cambro.
Slutseminarier
Vecka 3
Torsdag 15/1 KL 09:00–16:00
Fredag 16/1 KL 09:00-16:00
Se PM för opponering i Cambro.
Uppsatser läggs fram för granskning
Uppsatser läggs fram för granskning
OBS! Varje student är ansvarig för att själv ta kontakt med sin handledare för att få individuellt
stöd i sitt skrivande. Ta kontakt med din handledare snarast för att diskutera din uppsats. Försök
att träffa handledaren med jämna mellanrum under hela kursen.