Stockholm Beer and Whisky festival 2015

Stockholm Beer and
Whisky festival 2015
2015-05-20
Anna-Karin Ryberg, Anna Sessler Pettersson
Stockholm Beer and Whisky festival 2015
Vad roligt att ert företag kommer till Nacka för Stockholm Beer and Whisky festival 2015.
Det är vi glada för. I detta dokument fyller du i den information vi behöver för att kunna
bevilja ditt företag tillstånd att servera alkohol på mässan. Om du behöver ytterligare
hjälp, kontakta oss gärna så ska vi göra vårt bästa.
Fyll i blanketterna och skicka dem tillsammans med bilagor senast den 24 augusti 2015.
Kostnad
Ansökan är bindande och Nacka kommun fakturerar sökanden 3 500 kr för dig som varit med
tidigare annars 4 500 kr. Fakturorna kommer att skickas ut i september 2015.
Tillståndssökande bolag
Det bolag som deltar i mässan är det bolag som ansöker om serveringstillstånd. Den adress vi
behöver är den som bolaget är registrerad på (finns på ert registreringsbevis).
Ansökan avser
Här markerar ni vad ni vill servera för alkohol (andra jästa alkoholdrycker är t.ex. cider). Har ni
bara kryssat för t.ex. öl kan ni bara servera öl och ingen annan sorts alkohol.
Ansvarig person (ägare eller mässansvarig)
Den person som Nacka kommun kommer att kontakta vid frågor om er ansökan, mässan i övrigt
och vid eventuell tillsyn. Personen skall ha skrivit kunskapsprov i alkohollagen.
Tillstånd
Har ditt bolag ett serveringstillstånd skicka med en kopia på det eller meddela i vilken kommun
ni har serveringstillstånd.
Mat egen eller mässans
Bifoga kopia på meny för mat (inkl priser) om du inte väljer mässans alternativ. Kommer ni att
erbjuda era gäster maten som görs av mässrestaurangen får ni meny (mat) som ni sätter synligt i
er monter så gästen vet att ni kan servera mat.
Prissättning av alkohol
Skäligt påslag ca 25% på inköpspriset.
Serveringsansvarig personal
Det ska alltid finnas en serveringsansvarig personal (över 20 år) på plats i montern enligt
alkohollagen. De som utsetts till serveringsansvarig personal har ett stort ansvar. Det är bra om
de som är serveringsansvariga har genomgått utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”.
Kunskapsprov i alkohollagen
För att ett bolag ska kunna erhålla serveringstillstånd måste en person (i ansvarig ställning) eller
ägaren skriva ett prov i nya alkohollagen.
I nya alkohollagen finns några få undantag att slippa skriva prov, t.ex. om du idag har ett
permanent serveringstillstånd och har skött din verksamhet utan anmärkningar. Godkänt prov är
giltigt i tre år från provdatumet. Har ansvarig för mässan ett godkänt prov från 2012, 2013 eller
2014 ange namn och personnummer på den i ansökan.
Nacka kommun erbjuder provskrivning i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, onsdagen den 19
augusti kl.13:00. Du kan även skriva och onsdagen den 26 augusti direkt efter informationsmötet
på Nacka Strandsmässan (ca kl 14:30). För att kunna skriva provet måste ni ha bärbar dator som
klarar trådlös uppkoppling samt en giltig legitimation. Kostnaden för provskrivning är 500 kr
(normalt 1 500 kr).
Har ni inte möjlighet att skriva något av ovan datum kan ni fråga i er hemkommun om ni kan
skriva provet hos dem och i god tid före mässan (hör med kommunen om deras avgift för prov).
Ni ska be att få skriva prov för ”tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten”.
Har ni frågor är ni välkomna att ringa eller skicka e-post [email protected] eller ring
Anna-Karin Ryberg, 08-718 76 18 eller Anna Sessler Pettersson, 08-718 76 25.
Bilagor
De bilagor du behöver skicka med är:
Meny för mat om du inte väljer mässans alternativ med priser(kan kompletteras senare)
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er.
Med vänlig hälsning
Miljöenheten
[email protected]
Ansökan serveringstillstånd
Beer and Whisky Festival1/2
Personuppgifter i ansökan behandlas enligt PUL. Du medger att informationen du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att
begära utdrag och rättelser.
Sökande serveringstillstånd
Bolagets namn
Bolagets organisationsnummer
Bolagsadress
Postnummer
Kontaktperson tillika ansvarig
Titel
Personnummer
Ort
Telefonnummer
e-postadress
Faktureringsadress (Om annan än ovan)
Ägare och styrelse
Namn
Personnummer
Roll
Tillträde
Ny
Vi önskar servera
Starköl
Vin
Sprit
Andra jästa alkoholdrycker
Serveringstid 11-01
Gemensam serveringsyta
Vi ansöker om gemensam serveringsyta
Matservering
Vi avser servera mat via:
Mässans lösning
Egen lösning
Mässans och egen lösning
Bolaget innehar tillstånd för:
Serveringstillstånd
Partihandelstillstånd
Tillverkningstillstånd
(Bifoga kopia på tillståndet)
Ansökan serveringstillstånd 2/2
Serveringsansvarig personal (över 20 år)
Namn
Personnummer
Namnteckning
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i denna ansökan och bilagda handlingar är sanna och att kopior överensstämmer med originalet hos den som upprättat
handlingen.
Ort och Datum
Underskrift (Firmatecknare)
Namnförtydligande
Kunskapsprov i alkohollagstiftningen för mässansvarig person eller ägare.
Namn och personnr på den som har godkänt kunskapsprov
Namn och personnr på den som har godkänt kunskapsprov
Provdatum 19/8 kl.13:00
Namn och pnr
Provdatum 26/8 efter info mötet på mässan
Namn och pnr
Kryssa i önskat provdatum och ange namn och personnummer på den de som skall skriva. Provet erbjuds
till reducerat pris vid dessa tillfällen, 500kr (1 500kr). Glöm ej laptop med möjlighet till trådlös uppkoppling.
Provkostnaden faktureras.
Kommunen kommer att skicka separat beslut på tillfälligt serveringstillstånd
Blanketten skickas till:
Nacka kommun, Miljöenheten, 131 81 Nacka
Öppenhet och mångfald
Vi har förtroende och respekt för människors kunskap
och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167