COSMIC: Elektroniska remisser till Avdelningen för patologi och

COSMIC: Elektroniska remisser till Avdelningen för patologi och cytologi
Det finns olika remissmallar att välja:
Patologi allmän (ej hud)
Cytologi allmän
Hud (ej misstänkt melanom)
Cytologi bröst
Hud, misstänkt melanom
Cytologi punktionsmottagning
Hud, utvidgad excision
melanom
Bröst, nålbiopsi
VS – Hälsokontroll
Bröstoperation
Prostata, mellannål
VS - Indicerad
Prostata, ej mellannål
Testis
Obduktion vuxen
Cystektomi
Obduktion foster/spädbarn
Esofagusbiopsi
Duodenalbiopsi
Konsultation/Eftergranskning
Uterus/adnexa
Borttagning av implantat
Placenta/abort
För att komma igång med elektroniska remisser:
Se introduktionsfilmen
http://www.guider.nu/itkalmar/Remiss+och+Svar+-Provbundna.filter
Se användarinformation/lathund ”Beställning till Avdelningen för Patologi och Cytologi”
http://www.ltkalmar.se/for-vardgivare/diagnostiskt-centrum/avdelning-for-klinisk-patologi/
Att tänka på!
Rätt remissmall
Välj alltid rätt remiss, kolla noga vilka specifika remissmallar som finns och skulle det inte
finnas specifik remiss till just det preparatet du vill skicka (t ex till thyreoidearesektat) använd
remiss ”Patologi allmän (ej hud)”.
Eftergranskning
För beställning av eftergranskning eller kompletterande undersökning av befintliga prov
använd remiss ”Konsultation/Eftergranskning” (det rör sig om icke provbunden remiss som
hanteras på annat sätt än provbundna remisser i patologens labdatasystem och skulle leda
till betydlig fördröjning av svaret).
Frågeställning
Frågar alltid efter det du tror att förändringen utgörs av (t ex misstänkt benign pigmentnaevus
ska EJ ha som frågeställning ”malignitet”– det kan medföra andra rutiner på labbet).
Remissprioritet
Var noga med att välja rätt remissprioritet och att beskriva motivet till val av remissprioritet
”akut” i anamnesrutan.
Etiketter
Skriv EJ med penna på etiketter! När du skriver ut etiketterna är de numrerade och förklaring
till vad som finns i preparatburk med t ex nummer 1 eller nummer 2 skall finnas på remissen.
Skicka!
Glöm EJ att skicka remissen elektroniskt och preparatet, det kommer i så fall att medföra
fördröjning av preparathanteringen.
Operation
Hitta en rutin på operation gällande remisshantering!
Ofta brukar operationspersonalen förbereda remissen och skriva ut etiketter i förväg. Det är
då ytterst viktigt att läkaren skickar den förberedda remissen och att det inte fylls i en ny
remiss (då kan inte etiketterna från den primärt skrivna remissen kopplas ihop med den
sekundärt skrivna och det skulle leda till fördröjning).
Tidigare skrivna och sparade remisser kan sökas fram från Provtagningsunderlag.
Icke provbundna remisser
Följande remissmallar räknas in här: Obduktion vuxen, Obduktion foster/spädbarn, Cytologi
punktionsmottagning, Konsultation/Eftergranskning och Borttagning av implantat. Dessa
remissmallar har ingen aktiv knapp för att spara remissen. Klick på knappen Stäng. Den nu
uppkommande frågan ”Vill du spara remissen?” ska besvaras genom att klicka på ”Ja”. Nu är
remissen sparad.
Provtagning som utförs på remiss
Till exempel om röntgen ska punktera en förändring och patienten ligger på medicinkliniken
kan medicinkliniken med fördel skriva en remiss till avdelning för patologi och cytologi och
spara denna. Röntgen kan hämta upp den sparade remissen i Cosmic och vid behov lägga
till relevant information. Bland annat ska provtagningsdatum och –tid ändras samt antal
provkärl kontrolleras. Sedan kan remissen skickas.