Klarspråk för experter-26 januari-2015

Klarspråk
för experter
GRAPHIC ELEMENTS
Vill du skriva begripligt och modernt? Vill du nå olika målgrupper?
Vår kurs ger dig verktyg för att skriva klarspråk. Du får överblick
med hjälp av grundläggande teori, praktiska exempel och checklistor.
Innehållet bygger på Språkrådets riktlinjer för klarspråk.
Tid: 09:30 – 16.00 måndag 26 januari 2015
Plats: KonferensHuset, Drottninggatan 55, Stockholm
Pris: 3 800 kronor (exklusive moms). Lunch och kaffe ingår.
Anmälan: [email protected]
Information: www.skrivpopularvetenskapligt.se eller 070–915 39 63 (Birgita Klepke)
Ur programmet:
•
•
•
•
•
•
Det här är klarspråk
Skriv för olika målgrupper, metoder för att anpassa texten till läsaren
Skriv begripligt och modernt, språkliga verktyg för att göra innehållet tillgängligt
Välj disposition och skriv effektiva rubriker
Skriv för olika sammanhang och i olika genrer
Skriv för webben
Kursledare: Susanne Rydell och Birgita Klepke har lång erfarenhet som skribenter
och redaktörer. Tillsammans har de skrivit boken Skriv populärvetenskapligt och båda
har under många år hållit kurser om klarspråk på myndigheter, högskolor och företag.
Susanne Rydell har bland annat arbetat som journalist på SvD, TT och Sveriges Radio.
Hon har också undervisat på Södertörns högskola och arbetat med textgranskning
på uppdrag av en rad företag och myndigheter.
Birgita Klepke arbetar regelbundet med texter inom offentlig sektor, både som skribent
och manusgranskare. Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsmiljoforskning.se och
Tillväxtverket är några aktuella uppdragsgivare.