ASL Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass

ASL
Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass
Kan ASL vara en bro mellan förskola och skola?
Inspiration
Förutsättningar
Tematiskt arbete
ASL 3 gånger i veckan
ASL motiverar!
Ett lustfyllt lärande som stärker barnets självkänsla.
ASL i förskoleklass
Camilla Kant och Lotta Olsson
Södra Utmarken skola
Ängelholm
[email protected]
[email protected]