Bedömningsmatris – GEMU 1

Bedömningsmatris – GEMU 1 Kurskod: MUIGEH01 Musiklära Ton namn i G/F‐klav samt oktavbeteckningar Notvärden Notationspraxis Intervall Treklanger+ färgningar Durskalan/ förtecken Kvintcirkel Transponering Funktionsharmonik Egen komposition E 








Musikteoretiska begrepp/form Fördragsbeteckninga
r Formuppbyggnad i olika genrer Eleven redogör översiktligt för musiklära och kan med viss säkerhet…………….. Ton ‐namn/oktaver notvärden sätta balkar, flaggor, skaft etc. rätt skriva ut stora och små intervall 1‐8 samt ö/f 4/5 läsa/skriva ackord i grundläge durskalans uppbyggnad sätta ut fasta/ tillfälliga förtecken i korstonarter, utläsa kvintcirkeln samt transponera mellan kors tonarter Skriva en enkel visa/poplåt Använder med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp Redogör översiktligt för några enkla musikaliska former C A Redogör utförligt för musiklära och kan……….. Tonnamn/oktav
er Notvärden, notationspraxis Samtliga intervall Läsa ackord i samtliga omläggningar samt några ackordfärgninga
r Sätta ut fasta och tillfälliga förtecken transponera samt fastställa olika ackords funktion i en melodi Någorlunda självständigt skriva en visa/poplåt Läser och skriver noter med viss säkerhet i två klaver samt musicerar efter noter i en klav Använder med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp Redogör utförligt för några enkla musikaliska former Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst två klaver Eleven kan med säkerhet läsa, och skriva ackord samt transponera. Kan med säkerhet fastställa olika ackords funktion i en melodi. Kan utläsa och själv skriva ut sus, sjuor, nior och elva färgningar. Komponerar självständigt en visa/poplåt med vedertagen notationspraxis Använder med säkerhet musikteoretiska begrepp Eleven identifierar med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former Gehör Tonplatsdiktat Rytmplankning rytmläsning Intervall Treklanger dur/moll/dim/+ Notering av klingande musik Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör. Utför med viss säkerhet intervallen 1‐5 skriva ner/planka enkla diktat taktera i 2 och 4‐takt höra skillnad på dur/moll Musikanalys Använda sig av musikteoretiska begrepp för analys i olika musikgenrer  Genreskillna
der i olika musikstilar  Jämföra och analysera olika rösttyper/rö
stideal  Recension av eget framförande Eleven gör enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer. Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredställande kvalitet kan sjunga intervallen 1‐8 höra dur/moll/dim/+ skriva ner enklare melodier(planka
) samt taktera i 2,3 och 4‐takt Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form Eleven utför med säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis samt takterar, plankar och läser a‐vista med säkerhet Eleven gör komplexa Eleven gör musikaliska musikaliska analysuppgifter i analysuppgifter i olika genrer och med olika genrer Eleven värderar lämplig analysmodell. Eleven värderar med med nyanserade nyanserade omdömen sitt omdömen sitt musicerande med musicerande hjälp av med hjälp av musikteoretiska musikteoretiska begrepp samt ger begrepp samt kopplar ihop förslag på hur gehör och musicerandet kan musikteori i sitt förbättras. musicerande Namn: Kursområde Provresultat Betyg Åk 1 teori Ton‐namn i G och F‐klav samt oktavbeteckningar Notvärden Fördragsbeteckningar Formkunskap Åk 1 gehör Tonplatsdiktat Rytmdiktat Rytmläsning jersild Åk 2 teori Intervallprov Treklangsprov Ackordfärgningar Musikanalys Åk 2 Gehör Intervall Treklanger Ackordfärgningar A‐vista läsning melodi Rytmläsning jersild Åk 3 teori Durskalan/förtecken/kvintcirkel Transponeringsprov Funktionharmonik Musikanalys Att skriva en visa Slutprov Åk 3 gehör Rytmprov jersild Slutprov intervall Slutprov treklanger Slutprov plankning