Argumenterande text

Argumenterande text
argument: skäl, bevis, orsak, grund
Med en argumenterande text vill man föra fram sin åsikt
och försöka övertyga läsaren att man har rätt.
Exempel på argumenterande texter är insändare och
debattartiklar.
Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges möjlighet att
utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar.
Mål från Lgr -11
Eleven ska få utveckla sin förmåga att
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Tänk på det här!
Vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes.
Jag är emot införandet av skoluniformer i svensk grundskola.
Alla djurförsök borde förbjudas!
När vi först uttrycker en åsikt kan den ofta vara lite vagt formulerad, lite otydlig.
Försök precisera den så mycket som möjligt.
Planera dispositionen (=upplägget) av texten
Skriv en rubrik som talar om vad texten handlar om. Det vanligaste sättet att
inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen
finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. Det finns
förstås alternativa sätt att börja. T.ex. kan man ställa en fråga, eller redogöra för
ett exempel. Oavsett hur du väljer att inleda är det viktigt att du har med tesen i
början, så att läsaren vet vad det är du argumenterar för/emot. Därefter ska du
presentera argumenten. En bra princip är att ge varje huvudargument ett eget
stycke.
När man presenterar argumenten kan man göra på två olika sätt. Ett sätt är att
presentera mot-argumenten för sig och för-argumenten för sig. Ett annat är att
saxa för- och motargument: "Å ena sidan... å andra sidan". Använd
styckeindelning för att förtydliga textens struktur.
Bemöt tänkbara starka motargument. Om det finns några starka invändningar
mot din tes, ta dem på allvar och bemöt dem efter bästa förmåga. Om du inte
låtsas om motargumenten kommer någon annan garanterat att hitta dem och
attackera din text med hjälp av dem. Respektera att andra kanske har andra
värderingar än du, men visa varför du tycker som du gör.
Referera gärna till vad andra har skrivit om ämnet. Antingen håller du med eller
invänder du mot det. Robin Sjö skriver i Dagens Nyheter 21/5 2013 att… och jag håller
fullständigt med! Ange vem som skrev vad (citera gärna) samt när och var texten
är publicerad. (För att ge läsaren en chans att hitta texten.) Referera ändå tydligt
så att man kan hänga med utan att ha läst den andre personens text.
Sträva efter balas mellan personligt och allmänt, dvs. utgå gärna från dig själv
och ge personliga exempel men missa inte att resonera/argumentera allmänt
också.
Det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen. Dessutom är det
bra att sammanfatta huvudargumenten. I korta texter kan det kanske räcka att
avrunda med det allra viktigaste argumentet för din sak och/eller uppmana till
något. Glöm inte att skriva under din text med en signatur.
Bra ord och fraser
Jag anser…
Enligt min åsikt…
Naturligtvis…
Jag kan hålla med om…
Min åsikt är att…
Många anser att…
Å ena sidan… Å andra sidan…
Visserligen… men…
Jag tycker…
Du får fyra ämnen att välja bland, och olika texter att referera till. Lycka till!
Betyget E:
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel
textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga
normer och strukturer.
Betyget C:
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation,
utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
språkliga normer och strukturer.
Betyget A:
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad
textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och
strukturer.
-------------------------------------------Maria Ling, Lammhults skola 2013