Skriva Artiklar i SAPSAnytt 2016

SKRIVA ARTIKEL I SAPSANYTT NR: 1-2016?
SAPSAnytt är tidningen för och av professionella inom SAP. Den ges sedan flera år ut två gånger om året av den
oberoende intresseorganisationen SAPSA (SAP Svenska Användarförening). Genom såväl tekniska beskrivningar
som djupgående analyser erbjuder vi full koll på SAP.
Vi har i Sverige idag hundratusentals SAP-användare, varav en stor del är beslutsfattare inom olika områden – en
gigantisk källa att ösa ur. Vår ambition är att vara navet för de som vill vidareutvecklas inom SAP och komma i
kontakt med likasinnad.
SAPSAnytt behandlar alla SAP-områden, och tidningens skribenter, professionella SAP-konsulter och användare, är
personer med nyckelkompetens för att ge läsare djupgående kunskap inom respektive intresseområde,
information, tips – full koll på SAP.
* är en oberoende tidskrift om SAP
* kommer ut två gånger om året
* trycks i 2 500 exemplar / nummer
* skickas direkt till ca 2 000 personer
* ges ut av SAPSA (SAP Svenska Användarförening)
Artikeltexten ska ha fokus på lösning och affärsvärde, dvs. bör
inte vara av “säljkaraktär”. Förslag på huvudrubrik och
mellanrubriker till din artikel välkomnas, men räkna med att
rubriken kan behöva kortas och/eller ändras. Inskickade artiklar
och artikelförslag granskas och godkänns, allt material redigeras
och prioriteras. Artiklar kan behöva kortas – vi ber er ha
överseende med detta. ansökan om att få skriva en artikel fyll i
enkäten under länken på hemsidan
Deadline att ansöka om
att skriva en artikel
29 januari 2016
Illustration/ foto: Skicka en skribentbild tillsammans med
artikeln. Bilden ska vara en högupplöst porträttbild. Förslag till
illustrationer/fotografier skickas via e-post. För tryck behöver
bilder vara högupplösta, minst 300 dpi. Loggor levereras helst
som vektorbaserad grafik (exempelvis EPS). Kontrollera alltid
med illustratören/fotografen att bilden får användas och
publiceras. Tillsammans med alla illustrationer/ fotografier
måste namn på fotograf/illustratör framgå, samt eventuell
bildtext. Skicka gärna med ett separat dokument med denna
information och hänvisa till illustrationer fotografier med hjälp
av filnamn.
Skicka in material så tidigt som möjligt till [email protected]
Vid frågor kontakta Redaktionsrådet [email protected]
En artikel innehåller ca 4 500 – 10 000 tecken inkl blanksteg
• Vid begärd placering tillkommer 10% på
annonspriset
• Samtliga priser gällare digitalt tryckfärdigt
material, levererat enligt tekniska specifikation. I
övriga fall tillkommer produktionskostnader.
Samtliga priser är ex. moms
Annonspriser
• Uppslag = 42 000 kr
• Helsida = 23 000 kr
• Omslag = 25 000 kr (insida)
• Omslag = 28 000 kr (baksida)
• Halvsida = 14 000 kr
Läs mer på SAPSAs hemsida www.sapsa.se/sapsanytt/
SAPSA
Kungsgatan 33, 6 tr
111 56 Stockholm
Tel: 073 444 1728
www.sapsa.se