Att skriva en intervjuartikel

Att skriva en intervjuartikel
Förberedelser
När du vet vem du ska intervjua, här en fiktiv intervju med Selma Lagerlöf, och i vilket syfte bör
du fundera på vad du redan vet om personen och vad du vill få reda på.
Utifrån detta skriver du sedan dina intervjufrågor. Börja med att skriva några frågor utifrån de
ämnen du vill ta upp i intervjuartikeln. Barndom, karriär, författarskap, filmer, inspiration, syn på
företeelser i samhället… Använd de fem frågorna Vem? Vad? När? Var? Hur? och Varför?
Glöm inte följdfrågor.
Genomförande
Du kommer ju inte möte Selma Lagerlöf på riktigt, utan får läsa dig till svaren på dina
intervjufrågor. Du kommer att upptäcka att du hittar nya frågor du vill ha med i din intervjuartikel
ju mer du läser. Lägg till dessa frågor och svar och sovra sedan bland ditt material när du kommer
till utskriften:
Utskrift
Skriv din intervju som en sammanhängande text, vilket ger ett bättre sammanhang än modellen
med fråga-svar. Välj de svar som motsvarar syftet med intervjun.
Citera det viktigaste och sammanfatta resten genom att berätta själv eller genom att använda
indirekt anföring:
Rektorn anser att eleverna utan tvekan är skolans största resurs.
Skriv inte kronologiskt, i den ordning intervjun gjordes, utan börja med det
viktigaste. Börja på ett intresseväckande sätt, kanske ett spännande uttalande från den
intervjuade.
”Hayden Christensen:
- Jag tror på ett liv i rymden.
Han spelar en av de ondaste filmskurkarna so finns. Darth Vader. Men bakom den svarta
masken med den mekaniska andningen finns en snäll kille. KP har träffat ”Star Wars”-stjärnan
Hayden Christensen.”
(Kamratposten 15:2005)
Använd synonymer för att undvika repetition. Istället för säger kan man använda
framhåller, påpekar, anser, tycker, betonar, skrattar etc.
Berätta också hur ditt intervjuoffer reagerar med sitt kroppsspråk och tonfall, vilka känslor
han/hon visar. Miljön där intervjun genomförs är också ett viktigt inslag.
Exempel
Hur ser en intervjuartikel ut i verkligheten? Studera först inledningen ur en intervjuartikel med
Madonna. Intervjun i sin helhet hittar du på
http://wwwc.aftonbladet.se/noje/0003/18/madonna.html
Nästa utdrag kommer från en artikel med utrikesminister Carl Bildt. Lägg märke till hur
intervjuaren låter läsaren känna igen Carl Bildts dialekt. Försök att visa hur ditt intervjuoffer
reagerar under intervjun. Hela artikeln finns här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=750201. Lägg märke till faktarutan.