Karta med beskrivning

64 65
S7
S4
73
64. Gunnarps kyrka
65. Station Gunnarp
68. Joarsbo Naturprodukter
69. Backa Loge
73. Klevs Gästgiveri, hembygdsgård & lanthandel
S4, Kalvsjön runt
74. Gammalsjö kvarn
75. Klockaregården i Håcksvik
76. Kvarnagården
77. Kinnahus
S3, Lilla Kalvrundan
Cykelslingor från Kalv
S1
77
S3
36
S9
69
75
S3
74
Servicesymbol - se sid 27
Besöksmål, Ekomuseet
Länk och genväg till
cykelslinga
Cykelslinga, grusväg
Cykelslinga, asfaltsväg
Cykelslinga, nummer
68
Skala 1:85 000
© Stadskartan
0
S4
76
5 km

N
Knutpunkt Kalv
Slinga nr 3, Lilla Kalvrundan
Slinga nr 4, Kalvsjön runt
Beskrivning: Med fylld matsäck rullar vi österut från Kalv med sikte på besöksmålet
Gammalsjö kvarn (74). Grusvägen är både slingrande och kuperad. Vid Påarps gård frestar en glasspaus i gröngräset med tårna i sjön. På lätt trampad landsväg når vi Håcksvik
och besöker Klockaregården (75) och fina Olofsbygget vid bygdegården. Planera gärna
in cykelturen på ”Kindaholmsdagarna” i området då
bygden slår upp dörrarna till många sevärdheter och aktiviteter.
Efter ett stopp vid bronsåldersgraven intill vägen rullar vi ner till Kvarnagården (76),
som bjuder på en speciell upplevelse. Innan vi når Östra Frölunda är även Lerbäcksbyn
ett intressant stopp. Ett annat är besöksmålet Kinnahus (77) som ligger på en udde där
åarna Ätran och Kalvån, även kallad Lillån, möts. Det var en gång ett gränsfäste mot det
danska Halland.
Den trivsamt slingrande vägen tillbaka till Kalv följer mestadels Lillån, som här rinner norrut!
Beskrivning: Med Kalv bakom oss cyklar vi västerut och första målet på vår runda blir
Mårdaklevs kyrka som ligger ståtligt intill ån Ätran. Nära intill har vi besöksmålet Klefs
Gästgiveri, hembygdsgård & lanthandel (73). Området var under medeltiden en gränsbygd mellan Sverige och Danmark och här finns en mängd minnesplatser från denna
dramatiska tid, t ex kvarnen, med anor från 1600-talet.
Ån Ätran skymtar då och då när vi rullar
söderut på den gamla riksvägen. Kyrkbyn Gunnarp vid det gamla vadstället bjuder på
besöksmålen Gunnarps kyrka (64) och Station Gunnarp (65). På andra sidan ån har den
kända teatergruppen Albatross sin bas.
På slingrande och bitvis kuperade grusvägar trampar vi vidare österut mot Fegensjön
där flera aktivitets- och övernattningsmöjligheter erbjuds. Vid sjön styr vi norrut för att
återvända till Kalv. På vägen dit kan du gärna göra en avstickare till besöksmålen Joarsbo
Naturprodukter (68) och Backa Loge (69).
Sträcka: Kalv - Påarp - Håcksvik - Östra Frölunda - Kalv
Längd: 42 km Beräknad tid: 3,5 tim (cykling), 10 tim (vandring)
Klockaregården.
Foto: Christina Heintz Welinder
Kvarnagården.
Foto: Christina Heintz Welinder
Sträcka: Kalv - Mårdaklev - Gunnarp - Sotanäs - Kalv
Längd: 44 km Beräknad tid: 3,5 tim (cykling), 11 tim (vandring)
På väg till Mårdaklev.
Foto: Christina Heintz Welinder
Den gamla lanthandeln vid Klefs Gästgiveri.
Foto: Christina Heintz Welinder