2 Sjöfiber Upphandling Anbudsformulär Fiber & Tryckning FFF

Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening
Sida 1 av 3
Utbyggnad av fibernät
Anbudsformulär
2015-09-12
__________________________________________________________________________
Sjötofta Fibernät Ekonomisk förening
Org.nr: 769626-5938
UTBYGGNAD AV FIBERNÄT
ANBUDSFORMULÄR / A-PRISLISTA
AVSEENDE ENTREPRENAD FÖR
FIBERNÄT
Innehåll
Anbudsformulär avseende tryckning av skyddsrör under vägar, bäckar mm......................................... 2
Fiberblåsning, fibersvetsning och material ............................................................................................. 3
Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening
Sida 2 av 3
Utbyggnad av fibernät
Anbudsformulär
2015-09-12
__________________________________________________________________________
UTBYGGNAD FIBERNÄT
Anbudsformulär avseende tryckning av skyddsrör under
vägar, bäckar mm
Mot ersättning beräknad utifrån nedanstående fasta a-priser utan indexreglering erbjuder vi oss att
utföra arbeten i enlighet med Administrativa Föreskrifter och Utförandebeskrivning Entreprenad för
fibernät upprättade av Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening och daterade 2015-09-12.
Tryckning under vägar inklusive etablering, personalkostnader, arbetsledning, transporter samt
allt material och erforderliga maskiner med maskinförare, erforderliga schaktgropar.
Endast lyckade genomföringar/håltagningar ersätts.
Vid tryckning under allmän väg (Trafikverkets vägar) ansvarar entreprenören för trafikanordningsplan (TA-plan) och därmed förenliga uppgifter samt utsättning.
…………………………………………………… kr/st tryckning inklusive rör 50 mm exkl. moms
…………………………………………………… kr/st tryckning inklusive rör 75 mm exkl. moms
Timpris vid eventuella tillkommande arbeten ……………… kr/ tim exkl. moms
Vi har personal med godkänd utbildning med intyg för arbete på och vid allmän väg.
Namn
Org. Nummer
Gatuadress
Postnummer/Postort
Telefonnummer
E-postadress
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Anbud med bifogad meritlista sändes i slutet kuvert märkt "Anbud Tryckning” ska vara beställaren tillhanda senast 2015-10-06 under adress:
Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening
c/o Jonas Andersson
Bygärdesvägen 34B
514 94 SJÖTOFTA
Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening
Sida 3 av 3
Utbyggnad av fibernät
Anbudsformulär
2015-09-12
__________________________________________________________________________
UTBYGGNAD FIBERNÄT
Fiberblåsning, fibersvetsning och material
Mot ersättning beräknad utifrån nedanstående fasta a-priser utan indexreglering erbjuder vi oss att
utföra arbeten i enlighet med Administrativa Föreskrifter och Utförandebeskrivning Entreprenad för
fibernät upprättade av Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening och daterade 2015-09-12.
Fiberblåsning skall ske i hela längder om ca 4-6 km för att undvika onödiga skarvar. I a-priser ska
alla kostnader för etablering, personal, arbetsledning, transporter och fiberkabel ingå. Grävmaskin med maskinförare skall finnas på plats för att kunna åtgärda stopp.
Inblåsning av fiber
Inblåsning av fiberkabel med 96 fibrer
Inblåsning av fiberkabel med 48 fibrer
Inblåsning av fiberkabel med 24 fibrer
Pris
Kr/m exkl. moms
Kr/m exkl. moms
Kr/m exkl. moms
Inblåsning av fiberkabel med 12 fibrer
Kr/m exkl. moms
Inblåsning av fiberkabel med 2 fibrer
Kr/m exkl. moms
Grävning vid stopp exkl.
Kr/tim exkl. moms
Fibersvetsning
Fibersvetsning i nodskåp
I a-priser ska alla kostnader för etablering, personal, arbetsledning och transporter ingå.
kr/st. exkl. moms
Fibersvetsning i kopplingsskåp
Kr/st. exkl. moms
Fibersvetsning i abonnetbox
Kr/st. exkl. moms
Övrig material
Pris
Markskåp i fiberkopplingsbox
Kr/st. exkl. moms
Abonnentbox UV Best IP65 inkl. 10 m inomhusfiber
Kr/st. exkl. moms
Optoslang PE 7/3,5 mm
Kr/m exkl. moms
Optoslang PE 16/12 mm
Kr/m exkl. moms
Varningsnät med söktråd
Kr/m exkl. moms
Vi har personal med godkänd utbildning med intyg för arbete på och vid allmän väg.
Namn
Org. Nummer
Gatuadress
Postnummer/Postort
Telefonnummer
E-postadress
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Anbud med bifogad meritlista sändes i slutet kuvert märkt "Anbud Blåsning” ska vara beställaren tillhanda senast 2015-10-06 under adress:
Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening
c/o Jonas Andersson
Bygärdesvägen 34B
514 94 SJÖTOFTA