ABRATEK slitskenor med Keramiskt slitskydd

ABRATEK slitskenor med Keramiskt slitskydd
Då marknaden efterfrågade en slitskena för kedjetransportörer värt namnet så tog vi
fram en med keramiskt slitskydd, vi använder oss av Aluminiumoxid som slitskydd,
som tillsammans med vacuum limnings teknij ”Aerotech Bonding” ger en överlåagsen
slaghållfasthet och vidhäftning. Denne lösning har visat sig vara överlägsen vad det
gäller slitagemotståd i jämförelse med andra på marknaden förkommande slitskenor.
Abrateks slitskenor levereras i dimensioner anpassade efter transportören.
Vi levererar inte bara raka slitskenor utan även slitskena med radie.
Levereras med kant på 10mm på var sida för insvetsning.
Levereras i längder upp till 3 meter.
Fördelar med ABRATEKS slitskenor med keramiskt slitskydd.






Lång livslängd.
Mindre underhåll
Färre oförutsedda stopp till följd av slitage = låga underhållskostnader.
Tytare transportör pga. låg friktion.
Transportören drar mindre ström pga. låg friktion.
Minskad förlängning av kedjan.
Abrateks slitskenor med keramiskt slitskydd minimerar kostnaderna för underhåll
och oförutsedda stopp spm följd av nödigt högt slitage. Med en mycket
konkurrenskraftig prisnivå representerar ABRATEKS slitskenor med keramisk
beläggning lösningen som har månge ekonomiska fördelar.
Abratek A/S · Voerbjergvej 40 · DK-9400 Nørresundby · Denmark · Tel. +45 9819 4900 · email: [email protected] · web: www.abratek.se