Riggad för ett liv som sprängare

Efter nio månader ser specialbygget dagens ljus
på millimetern rätt.
Med mycket lirkande får man till
slut ut bjässen genom porten,
men det är på millimetern!
Löst hängande slangar fästs samman för att
inte trassla ihop sig.
Riggad för ett liv som
sprängare
I en liten verkstad mitt
bland Härjedalens skogar
och fjäll har en helt unik
maskin sett dagens ljus.
Med åtta hjul, 14 meters
arbetsräckvidd och en
kran med lyftmoment på
53 tonmeter är borr­bäraren
den enda i sitt slag.
Text: Mi Edvinsson foto: Cecilia kreuzberger
står ute i det fria. I nio månader har det skruvats
och svetsats i Vemservices verkstad i Vemdalen,
och nu är den nya maskinen med kranarm och
borr­aggregat redo för transport ner till beställaren Scandrock i Uppsala där Andreas jobbar.
Scandrock är ett företag som bland annat
arbetar med sprängning och schakt. Med hjälp
av traditionella banddrivna borrbärare, borrar
de hål för sprängladdningarna som ska förvandla
berget till hanterliga stenblock. Andreas berättar
att man länge klurat på en annan typ av maskin
med längre räckvidd än dagens.
– Vi vill ha mer borrning och mindre flytt av
maskiner, säger Andreas.
S
8
Boggi l nr 3 2011
Grundidén kommer från Scandrocks
Andreas Tydén,
Scandrock.
ordförande Fredrik Skogehall. Han
ville ha en maskin på hjul. För att
testa, konstruerade Scandrock själva
en sådan som de nu har kört i tre
års tid.
Slutsatsen av experimentet var att
det var bra tänkt, men att det krävdes
betydligt bättre och kraftigare grejor.
Skogehall kontaktade då konstruktörerna Anders och Gabriel Måns-
Vänd
t
topp! Sänk lite. Lite till. Sådär
ja!
Det är oroliga ögon som
granskar maskinen ur alla upptänkliga vinklar och vrår. Verkstadens
portöppning tycks snudd på för liten,
men enligt alla beräkningar, ska det
gå. Andreas Tydén ser till att hålla
tungan rätt i mun när han rattar
fjärrkontrollen, och alla drar en lättnadens suck när dyrgripen till sist
Boggi l nr 3 2011
9
t
Riggad för ett liv som sprängare
Chassi som en
skogsmaskin
Kranen:
Räckvidd 14 meter,
vridning 200 grader,
lyft 53 tonmeter
JÄTTEdammsugare
Kraftig
midja &
midjelås
Vätskefyllda hjul
son i Ljusnedal som tog på sig att rita den helt
nya maskinen. Men någon måste ju bygga den
också.
Där valde Skogehall familjeföretaget Vemservice i Vemdalen som till vardags bygger om
fabriksnya lastbilar till arbetsdugliga fordon.
Konstruktionen har lånat många drag från
skogsmaskiner, något som Benny Larsson på
Vemservice är bra på. Hans far startade Hemek,
så sådana system kan han utan och innan.
påfrestningar som de kommer att utsättas för.
För att stå stadigt vid arbete, är hjulen vätskefyllda och alla tunga delar givetvis placerade
så lågt som möjligt. Maskinen har hydrostatisk
drift både bak och fram, och saknar därmed
kardanaxlar.
Utan kardanaxlar minimerar man antalet
svaga punkter som kan ställa till bekymmer om
de går sönder. Dessutom blir det större styrvinklar och utökad midjestyrnig med hydrostatisk
drift.
Från scratch, bit för bit, har de specialritade
delarna skruvats och svetsats ihop till en kraftig
basmaskin med åtta drivande hjul och boggi
både bak och fram, det senare för att maskinen
lättare ta sig över hinder i den kuperade terrängen.
Rent allmänt ger hjul bättre framkomlighet än
band i den typ av terräng där den ska arbeta.
Chassit påminner om en skogsmaskin, men
har försetts med kraftigare midja och midjelås
än en sådan. Axlarna är grövre, och hävarmarna
för cylindrarna större, allt för att tåla de stora
10
Boggi l nr 3 2011
Kronan på verket är kranarmen som har en
räckvidd på 14 meter och kan vridas 200 grader.
Det är med andra ord många hål som kan borras utan att maskinen behöver flyttas, och det
är just detta som är poängen. Kranen har ett
lyftmoment på hela 53 tonmeter, vilket är helt
unikt för den här typen av maskin. Den urstarka
kranen drivs av ett eget hydraulsystem och har
fyrvägstilt för att kunna kompensera för brant
lutning i alla riktningar. Både kranarmen med
borraggregatet och själva framdriften av maski-
nya lastbilar till arbetsfordon
Andreas Tydén, Benny Larsson,
Gabriel Månsson och Anders
Månsson.
”Vi har sneglat
mycket på skogsmaskiner när vi
konstruerat den
här maskinen”
nen kan vid behov styras via fjärrkontroll.
Om man sitter i maskinen och ska borra
bakom en bergknalle, så ser man inte var
man borrar. Därför är det bra att man kan
stå utanför och manövrera både maskin och
kran.
− Vi har gjort så att man kan köra samtliga
funktioner via fjärrstyrning. Det är möjligt
tack vare att basmaskinens styrsystem är
CANopen-baserat. Det är ett flexibelt system
som har sina fördelar om man vill att det
ska kommunicera med andra enheter, säger
Benny.
Vänd
t
t
I vanliga fall bygger de om
Boggi l nr 3 2011
11
t
Riggad för ett liv som sprängare
Scandrocks borrigg
Maskinens totalvikt:
Motor: Dragkraft: Maxhastighet: Kompressor: Kranens lyftmoment: Kranens räckvidd: Borraggregat: cirka 27 ton
350 hk, uppfyller
Tier 3 och 4
16 ton
11 km/h
40 kW, 7 m³ luft/min
53 tonmeter
11 m
14 m med fullt utskjut
Atlas Copco 2540
Mer info:
n Borriggen kommer att produceras av ett dot­
Maskinen har totalt sex hyudraulpumpar
I borriggens midja sitter reglage för
­kranen och borraggregatet.
Maskinen har totalt sex hydraulpumpar:
n En pump för arbetshydrauliken till
­kranen som är på 210 cc per varv.
n Två transmissionspumpar, en för främre
och en för bakre delen.
n En kylkretspump som suger upp den heta
oljan från transmission och arbetshydraulik
och skickar den vidare till en kylare.
n En pump matar transmissionspumparna
med olja.
n En liten kugghjulspump som laddar
broms­ackumulatorerna och driver kyl­
fläkten.
Pumparna drivs av svänghjulet via en
­koppling.
Pumppaketet är 1,35 meter långt.
t
Redo för leverans. Den stora
maskinen utanför den lilla verkstaden i Vem­dalen. Om någon
timma ska den lastas på en trailer
och fraktas till Uppsala.
terföretag till Scandrock som heter Vamtech.
Mer information om maskinen, som kallas Vam­
co, finns på www.vamtechinnovation.se
Kaxet, borresterna, trycks upp ur borrhålet med hjälp av en kraftig kompressor och tas
om hand av en stor hydrauldriven dammsugare på toppen av maskinen genom en grov
slang som sitter fast vid borraggregatet nära
marken. Avfallet samlas i en sluten behållare
på 1,7 kubik som enkelt kan tippas direkt i
en container. Bra ur arbetsmiljösynpunkt,
och bra mycket bättre än dagens dammsugare
som samlar upp dammet i en säck som lätt
går sönder.
Arbetet med att bygga maskinen har tagit
Bit för bit, har de
specialritade delarna
skruvats och svetsats ihop
12
Boggi l nr 3 2011
sin tid och orsakat mycket huvudbry hos både
konstruktörerna och Benny på Vemservice.
− Hydrauliken är komplicerad, och det
gäller att få alla system att fungera ihop.
Radiostyrning, gps, motor… Att få gamla
etablerade system att ”gifta sig” med helt
nyutvecklade, oprövade system, är inte lätt,
säger Benny.
Men nu är det alltså äntligen dags för
jungfrufärden på trailer ner till Uppsala. Där
väntar slutlig inkoppling av kompressor, ledningar och slangar och sedan – provborrning!
Det är inte utan att det är lite pirrigt. n
Boggi l nr 3 2011
13