Inbjudan2_spefdagen_6_maj (2)

Seminariedagen vänder sig till: Byggherrar • Fastighetsägare • Arkitekter • Företrädare för myndigheter • Konstruktörer m.fl.
KOSTNADSFRIT
SPEF-dagen 6 MAJ I MALMÖ
T
SÄKER FASAD -
Heldagsseminarium på nya Malmö Live!
™
Putsbranschens initiativ för att
få stopp på fuktskador
i putsade fasader.
Anmäl dig på www.spef.org
Clarion Hotel & Congress
Malmö Live
SPEF lanserar Säker Fasad™ på nya Malmö Live
och bjuder in till ett heldagsseminarium - ett tillfälle du inte får missa!
Vi har bjudit in flera intressanta talare och ska lansera och presentera Säker Fasad Putsbranschens initiativ för att få stopp på fuktskador i putsade fasader.
I vår minimässa får du chansen att höra mer om de godkända fasadsystemen och
träffa leverantörerna.
Presentation av nya Malmö Live congresscenter som invigs i början av maj.
På kvällen finns även möjlighet till mingel/gemensam middag och tillfälle till att umgås
med branschkollegor.
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Datum: 6 maj
Tid: 09.00-17.00 Seminariedag
19.00 Gemensam middag.
OSA: senast 27 april till: [email protected] eller
på hemsidan www.spef.org. Begränsat antal platser,
först till kvarn, gäller.
Hela seminariedagen är kostnadsfri men
anmälan är bindande. Fika, lunch ingår i den avgiftsfria konferensen. Deltagare är också inbjudna till
middagen på kvällen som också kostnadsfri men
kräver anmälan.
Om du uteblir tar vi dock ut en avgift på 695 kr.
Om du inte kan komma går det naturligtvis bra att
överlåta din plats till en kollega.
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen! /SPEF
SPEF-DAGENS AGENDA
Moderator: MATS HÅKANSSON, fd. VD på Sveriges Byggindustrier Malmö
och BI Syd.
Årets Fasad
9.00- Registrering, kaffe, fralla och minimässa.
10.00 Presentation av SPEF och dess verksamhet - URBAN ERIKSSON, ordförande SPEF.
10.30 Malmö stads nya arkitekturplan/översiktsplan - ANNA MODIN, Programarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad.
11.30 Säker Fasad - ROGER BLOMQVIST samt repr. från GAR-BO m.fl.
13.00Lunch
14.00
Panelsamtal/debatt om fuktskador i putsade fasader inom nyproduktion och värdet av att investera i bättre fasadlösningar
- OLLE ÅBERG, Boverket. CHARLOTTA NILSÉN, Veidekke Bostad i Skåne m.fl.
15.00 Årets Fasad
15.30 Kaffe och minimässa
16.00 Murat byggande. Det murade byggandet har fantastiska möjligheter att utvecklas i Sverige. Nu startar SPEFs arbete för att öka det murade byggandet.
16.15 Presentation av Malmö Live - STAFFAN ANDERSSON, Projektdirektör Skanska Sverige AB.
Självklart finns det tillfälle för frågestund.
17.00 Seminariedagen slutar - Gemensam middag och tillfälle till att umgås med branschkollegor.
Fasader är byggnadens ansikte mot
omvärlden. Vackra
och spännande fasader påverkar
stadsbilden positivt och bidrar till
att skapa känslor. Men en fasad ska
uppfylla mycket mer än bara att
vara vacker och spännande. Med
nya tävlingen Årets Fasad vill SPEF
inspirera arkitekter, byggare, fastighetsägare och alla andra som styr
fasadernas utformning att tänka i
nya banor där en bra fasadlösning
kan betyda stolthet och glädje
över ”sin” fastighet likaväl som
en medioker eller till och med
misslyckad fasadlösning kan skapa
olust och otrivsel i boendet eller
ägandet. Årets Fasad utdelades
för första gången i mars 2015 och
nu berättar juryn om sitt arbete
samtidigt som vi berättar kort om
nästa års tävling.
2016
Säker Fasad
Presentation av putsbranschens initiativ att få stopp på
fuktskador i putsade fasader.
Under två år har branschföreningen SPEF tillsammans
med leverantörer och försäkringsbolag arbetat fram en nya
metod för putsade fasader i
nyproduktion som ska ge köparna fasader som klarar Boverkets nya regler. Nu lanseras
Säker Fasad som är tänkt att
återställa förtroende för en av
våra mest uppskattade fasadlösningar – puts. Säker Fasad
innebär bland annat förstärkt
utförande, oberoende kontroller och tio års funktionsgaranti
på utförd fasadentreprenad.
www.spef.org
SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i
Sveriges Byggindustrier, BI. Medlemmarna i SPEF är certifierade fasadentreprenörer vilket garanterar hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete.