Nyhetsbrev - Vårdgivare Skåne

Nyhetsbrev
Medicinsk
I Service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Nr 02 – februari 2015
Melior | PMO | MedSpeech | E-intyg | Läkemedel | Övrigt
Gemensam information
Från och med februari månad kommer en förändring angående telefonkontakt
till systemsupporten att genomföras.
Förändringen gäller knappvalen till tfn 30 000 (internt), 077-67 30 000 (externt).
Vi kommer att samla all funktionssupport för vårdsystem under knappval 6.
Följande gäller:
Ring 30 000/077-67 30 000 och välj knappval 6, då kommer du till systemsupport för
vårdsystem.
Därefter har du följande val:
1 PMO
2 Melior
3 Orbit (Kommer att läggas till under mars månad, mer information kommer.)
(PMO:s tidigare knappval kommer att ligga kvar parallellt med det nya under en tid.)
Melior
Beställning av nya Melior-/MedSpeechkonto
Från och med 19/2 sker beställning av nya samt förändringar av befintliga Melior-/
MedSpeechkonto via eKatalog för offentliga verksamheter inom Region Skåne, via
följande länk hittar ni eKatalogen https://intra.skane.se/Globala-sidor/System-Program1/eKatalog---Ny-IT-bestallningsportal/
Privata vårdgivare anmäler detta som tidigare via e-post till [email protected] eller via
det formulär som kommer att läggas ut på vårdgivarwebben inom kort.
Uppgradering av SIEview sker 10/2 kl 17.00—18.00
Rättningar i SIEview kommer att göras under ovanstående tid. Man kommer som ett
förberedande arbete inför flytten av Meliors databaskluster (den 24/2) även att flytta
SIEview databasen. Detta innebär att under ovanstående tid kommer SIEview,
Intygsmodulen, Infektionsverktyget (VRI) och NPÖ inte att vara tillgängliga.
Melior fungerar under hela tiden.
Nyheter och rättningarna finns beskrivna i dokument som hittas på vårdgivarwebben,
under ”SIEview i Melior” – ”Nyheter och rättningar SIEview (pdf)”.
http://vardgivare.skane.se/it2/it-stod-och-tjanster-a-o/melior/#20123
1
Nyhetsbrev
Medicinsk
I Service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Nr 02 – februari 2015
MedSpeech
Stopp i MedSpeech den 11/2 mellan kl 23.00--01.30
Detta p g a att MedSpeech flyttas till modernare plattform, under tiden för flytten
kommer det att vara stopp i MedSpeech i alla databaser.
Under stoppet kan man inte diktera, lyssna eller skriva ut några diktat.
Är du intresserad kan du läsa mer om projektet på följande sida
https://intra.skane.se/Utveckling--Forskning/Utvecklingsarbeten-ochforskningsprojekt/Stod-och-service/IT-och-telefoni/TCSTLS-genomforande---projekt/
Läkemedel
Den 27/1 genomfördes en uppgradering av e-recept till Melior.
Som en följd av detta kommer möjligheten att använda två Meliorversioner att
stoppas den 3/2 kl 07.00. Datorer som inte felanmälts till servicedesk trots att de har
fel version av Melior kommer inte att fungera efter detta. Den version som gäller är
8.5.0.0.53, och man kan se vilken version av Melior som är installerat under Hjälp
och Om, som bilden nedan.
Följande bild kommer då fram och du kan se versionen här.
Om du inte har samma version kontakta meliorsupporten på tfn 077-67 30 000
(externt) eller 30 000 (internt), därefter val 6.
Elektronisk makulering är ny funktionalitet i e-recept, men tekniska problem gör att
makuleringsfunktionen ännu ej fungerar. Vi återkommer med nytt datum för start av
denna funktion.
När vi kan starta med detta innebär det att när man makulerar ett e-recept i Melior så
går denna makulering direkt vidare till apoteket och man behöver inte längre kontakta
apoteket via telefon. För mer information om denna funktion finns ett avsnitt i
utbildningsfilmerna under nedanstående länk.
2
Nyhetsbrev
Medicinsk
I Service
IT/MT Regionala Stödverksamheter
Nr 02 – februari 2015
PMO
Uppgradering av PMO 5/2
Det kommer en del nyheter och det kommer även att göras en del rättningar.
Nyheter
 Adressboken
Endast PMO-supporten kan lägga till, ändra och radera adresser.
 Vårdkontakt
Om ingen text är skriven i kommentarsfältet på vårdkontakten så kommer
vårdkontakten inte med på signeringslistan.
 Signering
Namnändring på historik till signerat
 Diagnos
Diagnosnamn och kod är låst för editering
Vi som arbetar med Melior och PMO är:
Pia Ferhm, Systemansvarig för Melior
Petra Fischer-Hagman, Systemansvarig för Läkemedel
Eva Edstrand, Systemansvarig för PMO
Systemspecialister/support Melior/MedSpeech/Läkemedel:
Ann-Louise Fritz, Anna Rogius, Maria Erlandsson, Marie-Louise Antonsson, Karin Vahlgren, Karin
Bleckert, Susann Sköld, Sofie Jonsson och Christel Björnberg.
Systemspecialister/support för PMO/MedSpeech/Läkemedel:
Gunvor Feif, Helene Lindkvist, Sibylla Mågård, Annika Nilsson, Désirée Nilsson, Margareta Nilsson,
Teodora Tuomainen och Annika Örn.
3