Nollställa räkneverket för underhåll

Nollställa räkneverket för underhåll
1
Skriva ut
När du har bytt ut fixeringsenheten eller överföringsbältet måste du återställa räkneverket
för underhåll.
Använda färg
Om meddelandet Byttes fixenhet? eller Har du bytt bält? visas, tryck på Starta.
Återställ annars fixeringsenhetens räkneverk enligt följande anvisningar.
Obs! Fastän fixeringsenheten visas, används samma sätt för överföringsbältet.
Pappershantering
1 Tryck på Meny tills Förbrukningsmeny visas på teckenfönstrets andra rad.
Underhåll
FÖRBRUKNINGSMENY
Felsökning
1
Meny
2
Välj
3
Återgå
Administration
Starta
Index
5
Stopp
6
2 Öppna Förbrukningsmenyn genom att trycka på Välj.
www.lexmark.com
Lexmark C910
4
Nollställa räkneverket för underhåll
Skriva ut
3 Tryck på Meny tills Byt förbruk. mat. visas på teckenfönstrets andra rad.
Använda färg
FÖRBRUKNINGSMENY
BYT FÖRBRUK. MAT.
Pappershantering
1
Meny
2
3
Välj
Återgå
Underhåll
Starta
Felsökning
5
Stopp
6
4 Öppna BYT FÖRBRUK. MAT. genom att trycka på Välj.
Administration
Index
www.lexmark.com
Lexmark C910
4
2
Nollställa räkneverket för underhåll
Skriva ut
5 Tryck på Meny tills Fixenhet visas på teckenfönstrets andra rad.
Använda färg
BYT FÖRBRUK. MAT.
Fixeringsenhet
Pappershantering
1
Meny
2
3
Välj
Återgå
4
Underhåll
Starta
5
Stopp
6
Felsökning
6 Öppna menyalternativet Fixeringsenhet genom att trycka på Välj.
Administration
Index
www.lexmark.com
Lexmark C910
3
Nollställa räkneverket för underhåll
Skriva ut
7 Tryck på Meny tills =Utbytt visas på teckenfönstrets andra rad.
Använda färg
Fixeringsenhet
=Utbytt
Pappershantering
1
Meny
2
Välj
3
Återgå
4
Underhåll
Starta
5
Stopp
6
Felsökning
8 Nollställ fixeringsenhetens räkneverk genom att trycka på Välj.
9 Tryck på Starta. ▲
Administration
Index
www.lexmark.com
Lexmark C910
4