Vägmärken på Åland

Vägmärken på Åland
Varningsmärken
V1a Kurva
V1b Kurvor
V2 Lutning
V3 Stigning
V4a Avsmalnande väg
V4b Avsmaln.väg fr höger
V5 Mötande trafik
V6 Bro
V7 Kaj eller färjfäste
V8a Ojämn väg
V8b Gupp
V8c Grop
V9 Vägarbete
V10 Slut på vägarbete
V11 Stenskott
V12 Stenras
V13 Slirig väg
V14 Svag el hög vägkant
V15 Tunnel
V16 Övergångsställe
V17 Barn
V17a Gående
moped
V18 Cyklande eller
V20 Skidåkare
V21 Ridande
V22 Vägkorsning
V23 Vägkorsning där
V24 Trafiklljus
trafik på ansl väg har
väjnings- eller stopplikt
V26 Långsamtgående
fordon
V26 a Fordon med
förspänt dragdjur
V27 Lågt flygande
flygplan
V28 Sidvind
V29 Annan fara
Fö3 Huvudled
Fö4 Huvudled upphör
Fö5 Väjningsplikt mot
Mötande trafik
V19 Djur
V25 Cirkulationsplats
Företrädesmärken
Fö1 Väjningsplikt
Fö2 Stopplikt
Fö6 Mötande trafik har
väjningsplikt
Förbudsmärken
F1 Förbud mot
fordonstrafik
F2 Förbud mot trafik
m. motordrivet fordon
F9 Förbud mot trafik
med moped
F4 Förbud mot trafik
m. motorcykel
F5 Förbud mot
m. last- och paketbil
F6 Förbud mot trafik
F8 Förbud mot trafik
m. motordriv.ford. m släp m. traktor o motorredskap
F10 Förbud mot trafik m. F11 Förbud mot gångcykel och moped klass II trafik
F12 Förbud mot
gång- och cykeltrafik
F13 Förbud mot
ridning
F15 Förbjuden färdriktning
F16 Förbud mot
sväng i korsning
F17 Förbud mot
U-sväng
F18 Begränsad
fordonsbredd
F19 Begränsad
fordonshöjd
F20 Begränsad
fordonslängd
F21 Begränsad totalmassa på fordon
F22 Begr. totalmassa
på fordon o ford.komb.
F23 Begränsat axeltryck
F24 Begränsat boggitryck
F25 Minsta avstånd
mellan fordon
F26 Omkörningsförbud
F28 Slut på omkörningsförbud
F30 HastighetsBegränsning
F31 Slut på angiven
hastighetsbegränsning
F32 Stopp vid tull
F33 Stopp
F34 Förbud att stanna
fordon
F36 Zon
F37 Slut på zon
F42 Förbud att parkera
på dag m. udda datum
F43 Förbud att parkera
på dag m. jämnt datum
F35 Förbud att
parkera fordon
Polismans tecken
Stopp fram- och bakifrån
samt vägen fri från sidan
Stopp framifrån
Framvinkning av
fordon
Stopp
Minska hastigheten
Påbudsmärken
P1a Körriktning
P1b Körriktning
P1c Körriktning
P2a Körriktning
P2b Körriktning
P3 Cirkulationsplats
P4a Trafikdelare
P4b Trafikdelare
P5 Cykelbana
P6 Gångbana
P7a Gemensam gångOch cykelbana
P7b Gång- och cykelbana
som löper parallellt
A3 Gårdsgata
A4 Gårdsgata upphör
A 9 Enkelriktad trafik
A10a Återvändsgränd
P8 Ridväg
Anvisningsmärken
A1 Tätort
A11 Övergångsställe
A2 Tätort upphör
A12a Parkeringsplats
A13 Mötesplats
Lokaliseringsmärken
Tilläggstavlor
L15 a Busshållplats
för fjärrtrafik
T14 Klockslag
L15b Busshållplats för
lokaltrafik
T20 Parkeringsskiva
T21 Tillåten parkeringstid