• Möt Jonny, vår nya snickare • Säkrare garageportar • Undvik stopp

Innehåller även information från
Nyhetsblad till boende i Perstorp
• Möt Jonny, vår nya snickare
• Säkrare garageportar
• Undvik stopp i avloppet
Nr 3 - 2015
NY STYRELSE
Perstorps Bostäders nya ordförande
ser fram emot sitt uppdrag
Pehr Magnusson (M) är ny ordförande för Perstorps
Bostäders styrelse.
- Det är en spännande utmaning att få vara med och
driva företaget framåt. Jag vill att Perstorps Bostäder
ska vara ett modernt bostadsföretag som tillgodoser
de behov som hyresgästerna och invånarna i Perstorp
eftersträvar, säger Pehr.
Pehr
Magnusson (M
)
Pehr har tidigare varit revisor i bolaget och känner sig väl in­
satt i verksamheten. Styrelsen består förutom av Pehr också
av Bo Dahlqvist (PF) vice ordförande, Pia Galia (SD) ledamot,
Catharina Tann (S) ledamot och Lars Göran Thulin (S) leda­
mot.
- Jag tror att det kommer gå väldigt bra med den nya styrelsen. Vi har redan haft några möten och gått på gemensamma utbildningar. Inga motstridiga viljor eller kontroverser har uppstått och jag tror att vi kommer kunna ha ett bra
samarbete i styrelsen.
Pågående och kommande projekt
Styrelsen kommer att träffas ungefär varannan månad. Där­
emellan håller Pehr och Perstorps Bostäders VD Henry Roos
kontakt om pågående och kommande projekt.
Bo
Dahlqvist (PF)
Pia
Galia (SD)
Catharina
Tann (S)
Lars Göran
Thulin (S)
- Nu ska vi först och främst se till att bygget med persTorp1
kommer igång. Det finns också en utmaning i att se över de
äldre husen i ”miljonprogrammet”. Dessutom ska vi bygga
en hel del nya bostäder under de kommande åren, fortsät­
ter Pehr.
Nu ser den motions­ och naturintresserade Pehr fram emot
att leda styrelsen i rätt riktning, förvalta företaget gemen­
samt och utföra det arbete som står i bolagsordningen.
ANSVARIG UTGIVARE
Henry Roos
Tel 0435­39 403
[email protected]
ADRESS
Perstorps Bostäder
Torggatan 3
284 31 Perstorp
Tel 0435­39 400
Fax 0435­39 401
www.perstorpsbostader.se
2 Bo-Bladet | 2015
PRODUKTION
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435­77 90 50
www.adaptmedia.se
ANNONSER
Johanna Zachhau
Adapt Media
Tel 0761­35 34 04
[email protected]
FOTO OMSLAG
Perstorps Bostäders nya snickare,
Jonny Svensson.
NYANSTÄLLD
Perstorps Bostäders
egen snickare på plats!
Den 1 augusti 2015 började Jonny Svensson på Perstorps Bostäder. Han kommer att vara anställd som
snickare och arbeta med större projekt, golvläggningar, köksarbeten och renoveringar.
En spännande vardag fylld av variation är vad som väntar
för Jonnys del!
- Jag har jobbat i 35 år på Einar Dahls Byggnads AB. Jag
kände att det var dags att prova något nytt och såg chansen
när denna tjänst dök upp, säger Jonny när Bo­Bladet träffar
honom en morgon på kontoret på Torggatan.
Han är precis på väg till dagens första uppdrag som innebär
köksmontering på Rosenhill.
En vanlig arbetsdag för Jonnys del börjar alltid på kontoret.
- Micael Ljungberg fördelar våra arbetsuppgifter och sen
åker vi iväg på våra uppdrag. Jag sköter det mesta själv i
mitt dagliga arbete. Det känns aldrig ensamt eftersom jag
alltid har folk runt omkring mig.
Jonny har bott i Perstorp länge men har i sommar flyttat ut
på landet till Snälleröd/Färingtofta. Mycket av fritiden går
åt till att snickra och renovera på det nya boendet där det
alltid finns saker att hitta på. Framöver finns även planer på
att eventuellt ha lite djur på gården.
Jonny ser ljust på framtiden och den nya anställningen på
Perstorps Bostäder.
- Det finns en ”framåtanda” här som jag gillar och det ska bli
spännande att vara en del av alla projekt och upplägg som
finns här, avslutar Jonny innan han åker iväg till Rosenhill
och dagens köksmontering.
Stockholmsvägen 11
284 31 Perstorp
Tel 0435-300 93
Fax 0435-44 85 50
www.alltiel.se
KLIPPAN / Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Månd.- Fred. 7-18 / Lörd. 9-13 / www.optimera.se
Flyttstädning • Hemstädning • Kontorsstädning
Tjäderstigen 35, Perstorp • www.woody.se
[email protected] • Tel:0435-306 70 • Fax 0435-358 60
Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com
50%
rekt
avdrag di
an
på faktur
rag)
(ROT-Avd
[email protected]
2015 | Bo-Bladet 3
Ring oss 0435-182 70
NYA GARAGEPORTAR
Ökad säkerhet och bekvämlighet
På Bäckavägen skiner de nya garageportarna ikapp
med solen! Under våren och sommaren har Garageportexperten i Kristianstad varit på plats och bytt
de gamla portarna till nya, effektivare och säkrare
portar. Likadant gäller för Torggatans garage där de
gamla vipportarna bytts ut mot säkrare slagportar.
- Vi har tre montörer som åker ut och utför de arbeten vi
får beställningar på, säger Daniel Ring som är säljchef för
Garageportexperten i Kristianstad.
- Bland annat innebär det att garageportarna fått nya lås­
system och det behövdes verkligen eftersom de suttit där
sen de byggdes någon gång på 70-talet. Detta innebär ingen
höjd månadskostnad för hyresgästerna utan är ett led i vår
långsiktiga underhållsplan, säger Micael Ljungberg som är
Förvaltningsansvarig på Perstorps Bostäder.
Sitt kvar i bilen och se garageporten öppnas!
Garageportexperten i Kristianstad som levererar portarna
och har utfört arbetet säljer allt från industriportar, grind­
automatik, vipportar, slagportar till ytterdörrar.
Torggatan och Bäckavägen tillhör de områden i Perstorps
Bostäders bestånd som varit först ut med nya garageportar.
Företaget utför arbeten till privatpersoner, industrier och till
en hel del bostadsbolag såsom Perstorps Bostäder och ABK
i Kristianstad.
- Det man vinner på att byta ut sin gamla garageport är
framförallt säkerheten. Gamla farliga fjädrar med risk för
klämskador försvinner. Många väljer våra automatiska
garageportar där det bara är att trycka på en fjärrkontroll
så garageporten öppnas. Då slipper man lämna bilen vilket
är väldigt praktiskt och enkelt, fortsätter Daniel.
Planen framöver är att fler
garage­portar ska bytas ut
och bli säkrare, effektivare
och på så vis glädja ännu
fler hyres­gäster!
Garanterat tid att byta
garageport!
Vi fyller 20 år. Kalaspriser hela året!
Beställ ur Sveriges bredaste sortiment innan 31/10, så har du garanterat porten på plats i tid för årets
ROT-avdrag. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa dig med allt du behöver. Mer information och
fullständiga villkor hittar du på www.garageportexperten.se. Boka gratis hembesök redan idag!
Varmt välkommen önskar Daniel med personal
Kristianstad
Rörvägen 10, Tel: 044-19 66 22
4 Bo-Bladet | 2015
PERSONALPRESENTATION
Nygammal bekantskap
på ny position
Håkan Wedeby är ett bekant ansikte på Perstorps Bostäder. Han är elingenjör i botten och började på Perstorps Bostäder för drygt ett år sedan.
Då samlade han bolagets alla dokument i ett nytt elektro­
niskt system. Numera är det Håkan du möter i kundmottag­
ningen där han tar hand om dig som är både ny och befintlig
hyresgäst. Dessutom jobbar Håkan med energiuppföljning
för Perstorps Bostäder. Ett arbete som inkluderar både att
göra mätaravläsningar samt sammanställa förbrukning av
fjärrvärme, el och vatten.
- Oftast är det mig man hamnar hos när man ringer vår
felanmälan som är öppen 10-12 dagligen. Jag är också den
som oftast sitter i vår kundmottagning. Där kan jag hjälpa
hyresgäster som redan bor hos oss, eller nya hyresgäster
som ska kvittera ut nycklar och annat och så hjälper jag
givetvis intressenter som vill anmäla sig i vår bostadskö,
säger Håkan.
Felanmälan kan vara allt från trasiga hissar, avloppsproblem,
till vitvaror som gått sönder.
- När jag får in en felanmälan lägger jag in det i vårt system
för denna typ av ärende. Därefter får någon av fastighetsskötarna ett meddelande och tar sen hand om felanmälningarna efter hand. Är det akut ringer jag till fastighetsskötarna som då åker direkt ut på just det ärendet.
Energiuppföljning gynnar både miljö och hyresgäster
Tidigare har Perstorps Bostäder haft en extern konsult som
haft hand om energiuppföljningen, men numera sköter man
det i egen regi med Håkan som ansvarig.
- För våra hyresgäster ingår värme, vatten och all el som inte
är hushållsel i hyran. Vissa bostadsbolag har infört individuella
mätningar och debiteringar av främst varmvattnet, men även
kallvatten och temperaturen i lägenheterna har mätts. Detta
är inget som Perstorps Bostäder i dagsläget har planer på att
göra, utan vi hoppas på att våra hyresgäster är sparsamma.
Energiuppföljningen görs inte som en ”övervakning” av
hyresgästerna utan för att se till att energibudgeten följs,
att värmecentralerna fungerar som dom ska och att ingen
onödig energi går förlorad på grund av bristande funktion.
Allt för att skapa de bästa förutsättningarna både när det
kommer till klimatpåverkan och energianvändning.
- Vi är tacksamma över att många av våra hyresgäster är
energimedvetna och meddelar oss så snart man ser något
fel, t.ex. rinnande toaletter, droppande kranar, element som
inte stängs som dom ska eller lampor som inte släcks, fort­
sätter Håkan.
Regelbunden uppföljning gynnar alla
Då energikostnaderna utgör en stor del av Perstorps Bo­
städers kostnader är det viktigt för bolaget att ha en regel­
bunden uppföljning. På så vis kan man åtgärda eventuella
problem snabbt. Ibland kan det vara svårt att veta vad exem­
pelvis en ökad vattenförbrukning i ett område beror på.
Ökningen kan bero både på ett ändrat beteende hos hyres­
gästerna eller en vattenläcka någonstans. Då kan Perstorps
Bostäder gå ut med en vädjan till sina hyresgäster att t.ex.
spara på vattnet.
- Genom regelbunden uppföljning av energianvändningen
kan vi istället sätta av pengar till underhåll, reparationer och
ombyggnationer som gynnar hyresgästerna, avslutar Håkan
som ser fram emot att träffa nya som gamla hyresgäster i
kundmottagningen.
Klipp ut och spara!
Felanmälan
Felanmälan via mail:
Felanmälan via hemsidan:
Felanmälan via telefon:
Öppet i kundmottagningen:
[email protected]
www.perstorpsbostader.se
0435­39 400
Må 13­16 jun­aug
Må 13­18 sep­maj
Ti, To: 13­16
Vid akuta fel eller störning efter kontorstid
Ring G4S Fastighetsjour 040­660 87 38
2015 | Bo-Bladet 5
AVLOPPSPROBLEM
Stopp i avloppet kostsam historia...
Fett, kattsand, kattpellets, våtservetter och tops...
Det är några av de saker som tyvärr spolas ner i avloppen och ställer till med stora problem. Problem
som kostar pengar och som hade kunnat användas
till mycket roligare saker för Perstorps Bostäders hyresgäster.
- När det blir stopp i avloppet drabbar det många lägenheter i samma hus. Inte bara den lägenhet där det är stopp
utan också grannarna kan få problem och översvämningar,
säger fastighetsskötare Lars Persson som ofta åker ut för att
lösa avloppsproblem.
När en hyresgäst får stopp i avloppen beror det oftast inte
på att det är just den berörda lägenheten och de som bor
där som gjort något fel, utan det beror oftast på ett stopp
som orsakats av någon i en annan lägenhet .
- Man tänker kanske inte på att det som spolas ner i vasken
eller toaletten kan ställa till det för många av grannarna eller andra hushåll. Mycket fastnar på vägen och det är då det
blir stopp, fortsätter Lars.
Tips!
Kostsamma saneringar
• Bara kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
• Spola inte ner tops, bindor, blöjor, hushållspapper,
tork-, tvätt- och våtservetter, kondomer och
trasor. De fastnar lätt i avloppet och ledningar.
• Kattsand och kattpellets sväller snabbt i kontakt
med vatten och orsakar stopp.
• Fett och stekflott torkas av med papper och
kastas i soporna. Frityrolja hälls på petflaskor och
lämnas på återvinningsgården. Det kan sätta sig i
ledningarna och orsaka stopp.
• Sand, jord och grus sliter på ledningarna och ska
inte spolas ut i avloppet.
- För ett tag sedan drabbades några av våra hyresgäster av
ett stopp i avloppet som ledde till att avloppsvatten rann ut
inne på toaletten och ut i lägenheten. Den lägenheten blev
obeboelig i flera månader. Det är oerhört tråkigt för alla
inblandade när sådant inträffar och det vill givetvis både vi
och hyresgästerna försöka undvika, avslutar Lars.
Rörledningsfirma
W
Werner A B Nilsson
AB Nilsson AB
Werner
N
Allt inom VVS • tel: 0435 - 305 91
Kontakta oss gärna!
Nasiha Avdic
Jan Persson
Rådgivare, tel. 261 04
Rådgivare, tel. 261 07
Anders Ö Petersson
Lisbeth Lindén
Privatrådgivare, tel. 261 05
Licensierad Privatråd­
givare, tel. 261 08
Lars och de andra fastighetsskötarna på Perstorps Bostäder
brukar åka ut och titta på problemet och se om det är något
som de kan åtgärda. Dessvärre innebär stopp i avloppen
oftast att extern spolservice får kontaktas. Detta innebär
onödiga utgifter och kostnader som hade kunnat användas
till roligare saker för hyresgästerna.
Avloppsjour dygnet runt
 0435-71 16 91
Tre företag med ditt fordon i fokus
0435-310 03
Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service
[email protected]
autoexperten.se/perstorp
Trastvägen 11 • Perstorp
Allégatan 4 • 0435-261 00 • www.swedbank.se
6 Bo-Bladet | 2015
0435-310 08
0435-310 02
Komplett leverantör
MC, PV, LV,
Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning
Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador
Avtal med 95%
av bolagen
[email protected]
Blåbärsstigen 20 • Perstorp
mickeslackserviceab.se
Blåbärsstigen 20 • Perstorp
Nu även bilborsttvätt!
KOMMUNINFORMATION
Litet axplock på aktiviteter
i Perstorp under hösten
10/10 – Höstglöden
i Perstorp
19/9 – StorloppGislas, porslin, prydnadssaker,
”Mässan med någo
nting för alla”
Tid: 10.00­16.00
Plats: Folkets Park, Pe
rstorp
Arrangör: Studieförb
undet Vuxenskolan
ar:
artiklar m.m.
Massor av pr yl
leksaker, fritids
,
er
ck
bö
r,
po
möbler, lam
.00
Tid: 11.00 ­ 14
Ugglebadet
ubbhuset vid
kl
d
vi
in
h
oc
I
Plats:
rottsklubb
torp Bälinge Id
Arrangör: Pers
13/10 – Temakväll :och imorgon - Specialprodukternaav”
cklingen
”Perstorp AB idmag
rstorp och utve
orgondagens Pe
Kommunfullmäktige
Sammanträder i lokalen Karpen på
kommun­
huset följande onsdagar:
• 16 september
• 14 oktober
• 25 november
• 9 december
Sammanträdena börjar kl. 18.00
Samtliga sammanträden inleds med
allmän­
hetens frågestund. Om svar ska kun
na påräknas
vid frågestunden ska frågan vara skri
ftlig och
ställd till namngiven ledamot senast
en vecka
före sammanträdet. Frågan ska avse
ärende
inom kommunens kompetensområ
de och får
ej avse enskild person. Frågan kan
också ställas
muntligen men i så fall kan man inte
räkna med
att få svar under sammanträdet.
Handlingarna rörande sammanträd
ena är
tillgängliga på kommunkontoret sam
t via hem­
sidan ww w.Perstorp.se en vecka före
respektive
sammanträde.
Om dagens och
s tlllverkning
de på Polyolerna
ra
se
ba
er
kt
du
sidopro
ark
: Stefan Lundm
Föredragshållare
19.00
Tid: 17.00 samt
us
Plats: Plastens H
rstorp
Plastens Hus i Pe
en
ng
ni
re
Fö
r:
Arrangö
10/11 – Temakväll
:
”Favorit i Repris”
:P
erstorp-Journalen
En minneskav
1958-1959”
alkad från Skån
ska Ättikfabrik
mer. Viktiga hä
en
s journalfil­
ndelser inom
företaget och
denna expans
köpingen unde
iva period
r
Tid: 17.00 sam
t 19.00
Plats: Plastens
Hus
Arrangör: Före
ningen Plastens
Hus i Perstorp
Tipsen hämtade från Perstorp Kommuns
hemsida: perstorp.se
Välkommen till återVinningscentralen
Verkstadsg 1 • PERSTORP • 0435-30 000 • www.perstorpspersienn.se
Våra öppettider på arons väg, Perstorp:
Måndag 13–18 | Onsdag 8–12 | Torsdag 13–18 | Lördag 13–17
Missa inte våra praktiska ch goda lunch-matlådor. Alltid två
maträtter varje dag att välja mellan! Ring innan 9:30 så levererar vi!
Info/meny tel. 0435-345 23 • [email protected] • www.vincentskok.se
Tel 0435-44 02 12 • einardahlsbygg.com
ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB
- Projektering och kalkyler av
rörinstallationer, luftbehandlingsinstallationer och komfortkyla
- Framtagning av energibesparingar
- Installationssamordning
- OVK- och VVS-besiktningar
Pinnmogatan 1, 254 64 HELSINGBORG | 042-444 54 90
[email protected] | www.energi-vvs-planering.se
PerstorPs Allservice
rälsgatan 4, 284 35 PerstorP
tel: 070-435 09 55
www.perstorpsallservice.se
Städtjänster för företag och
privatpersoner. Från 110 kr/tim [email protected]
exkl. moms efter RUT-avdrag
2015 | Bo-Bladet 7
Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB
www.elsystem.se
Tjäderstigen 33 • 284 36 Perstorp • Tel 0435-44 34 70
Svetsaregatan 2 Perstorp
Tel: 0435-77 99 99 www.pbp.se
Idé • Text • Foto • Layout • Tryck
NYHETER!
Nu kan vi erbjuda ännu mera!
•
•
•
•
Storformatsprint
Web-to-print
Mässmaterial
Skyltar ägare!
Nya
-
sföring!
anpassad marknad
Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
Ditt naturliga val
i Perstorp
0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se
www.pabygg.se • 070-563 73 35
Vi har bytt namn till Munhälsan
Perstorp
Vi kan ta emot dig!
Florettgatan 29 B • 254 67 Helsingborg • Tel: 042-16 34 10
www.akonsult.se • [email protected]
Nu öppet även fredagar. Erbjuder kostnadsfri barntandvård.
Munhälsan Perstorp • Ingenjörsvägen 5, Perstorp • Tel. 0435 - 311 10
[email protected]
Komplett leverantör av måleritjänster
Entreprenadmåleri
Förvaltningsmåleri
Totalentreprenadåtagande
El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm
Brandskyddsmålning
ROT-Privatmåleri
Äldre målerimetoder
www.aktivproduktion.se
Göteborg
Kungsbacka
Halmstad
Helsingborg
0435 - 77 95 40
www.prenad.se
För hela trädgården!
PROJEKTERING KONTROLL BESIKTNING
www.elteknikihbg.se
Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600
Made for you