1. Centrifugering 4. Start/Stopp 5. Avstängning 2

Hygrotork
1. Centrifugering
Tvätten skall centrifugeras i högcentrifugerande tvättmaskin eller fristående centrifug.
2. Upphängning
Häng tvätten över dubbla linor.
3. Placering
Häng tjockt tvättgods som jeans och frotté närmast fläkten, lakan och dukar längs med långsidorna och små
plagg längst bort från fläkten.
4. Start/Stopp
Starta och stoppa torkaggregatet genom att trycka på
knappen.
5. Avstängning
© PODAB V1502
Torkaggregatet stängs av när tvätten är torr.
Kom ihåg att återstarta torkaggregatet om du fyllt
på med våt tvätt.
Hygrotorken skonar din tvätt och spar energi
genom att torka vid låg temperatur.
Detta torkaggregat är endast avsett för att torka
textilier tvättade i vatten.