INFORMATION HSB Slottet, Jan 2015 STOPP I SOPSUGEN

INFORMATION HSB Slottet, Jan 2015
Föreningens hemsida: www.hsb.se/goteborg/slottet
STOPP I SOPSUGEN KOSTAR OSS TUSENTALS KRONOR
I sopnedkasten på gården slängs hushållssopor i två kategorier, komposterbart och
restavfall. Det är viktigt att komposterbart avfall läggs i de bruna kompostpåsarna och
att restavfallet läggs i påsar vars läng-bredd-höjs inte är större än diametern på sopnedkasten. Under 2014 har vi haft nio stopp i sopsugen till en kostnad på ca 1000 kr per
rensning. Vänligen spara objekt såsom adventstake, skärbräda, wellpappsäckar, flaskor, växter och kuddar och släng dem istället i container (ej elektronik/farligt avfall) vid
föreningens vår- eller höststädning.
KÖ TILL PARKERINGS-PLATSER
Då det är kö för att få en parkeringsplats, vill styrelsen informera om delar av de regler
för tilldelning och uppsägning av parkeringsplatser som vi har i Brf Slottet sedan 2003.
 Brf Slottet har tillgång till parkeringsplats i garage och parkeringsplatser ute och
varje bostadsrätt är garanterad en p-plats (ospecificerad).
 Extraplats definieras som den extra p-plats som vissa bostadsrätter innehar utöver sin ordinarie p-plats och denna har ett avtal med 3 månaders uppsägningstid.
 De p-platser som hyrs ut som extraplatser skall, av tekniska skäl, lottas ihop med
bostadsrätter som ej har p-plats för närvarande.
Styrelsen försöker i möjligaste mån lösa behovet av en p-plats till varje bostadsrätt utan
att lottning skall behöva tillämpas. Har du inte behov av din extraplats? Kontakta
Camilla Bergh på HSB ([email protected]) för att säga upp ditt avtal.
FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 2015
Brf Slottets ordinarie föreningsstämma 2015 äger rum tisdagen den 5 maj. Kallelse och
motionsblanketter kommer att skickas ut i god tid innan stämman men boka gärna in
datumet redan nu.
VALBEREDNINGEN
Inför den ordinarie föreningsstämman har Valberedningen nu påbörjat arbetet med att
hitta personer för val till styrelsen. Att delta i styrelsearbete är ett utmärkt sätt att lära
känna sina grannar, påverka sitt boende och få praktisk erfarenhet av styrelsearbete.
MEDLEMSINFORMATION VIA E-POST
Är du nyinflyttad och får medlemsinformation i papperformat?
För att spara miljö och tid vill vi gärna distribuera den via e-post. Skicka gärna ett mejl
till [email protected] och ange e-postadress, lägenhetsnummer och namn så får du
nästa informationsblad i elektronisk form.