Reumatikerföreningen Skara

Medlemsbrev 1. Januari - juli 2015
Reumatikerföreningen Skara-Götene
Ordföranden har ordet:
Kära medlemmar!
Och särskilt välkomna ni som är nya i vår förening.
Nyss har vi haft julhelgerna med sina härliga ljus i många fönster.
Än så är det vinter, men visst märker vi att ljuset har återvänt och att
Våren är på väg.
I år är det 70 år sedan, som Reumatikerförbundet bildades. På något vis
vill vi uppmärksamma detta i vår förening också, men hur är oklart än.
Vi i styrelsen hoppas att få träffa er på någon av de olika aktiviteter, som
presenteras i detta brev.
Vi efterlyser också flera som har tid och kraft att engagera sig i föreningen på olika
sätt. Hör gärna av er med idéer och tips vad du/ni kan göra.
Väl mött i vår och jag avslutar med en diktrad ur
Vårmånad av Pelle Näver.
”Snart skall vindens västansus
Smeka hult och ängar,
Pröva in sitt vårdagsbrus
mjukt på alla strängar:
längtans vårdkasglöd sig tänt
på vårt hjärtas äril,
väntande till tun och glänt
årets första fjäril.”
Ulla
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE i reumatikerföreningen Skara-Götene lördagen
den 14 februari kl. 15.00 i samlingssalen på Midgård i Skara.
Förslag som Ni vill förelägga årsmötet skickas senast den 31 januari
till ordföranden Ulla Nyborg, V:a Kungshusgatan 6, 532 30 SKARA.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos sekreteraren en vecka före årsmötet.
Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och underhållning.
1
Bassängträning med ledare
i Skaras badhus (Vilanbadet) började onsdagen den 14 januari, kl. 15.00 – 16.00 och
pågår till den 15 april med uppehåll den 11/2 och 1/4 (skollov) = 12 ggr. Terminsavgift 500 kr, betalas in på föreningens bankgiro: 194-6573.
Anmälan till Ann Segerblom 0511-189 09 på kvällstid eller mobil 070-203 62 57.
Handträning i grupp
För dig som är i behov av handträning, ring och boka tid på arbetsterapin för utredning.
Det är arbetsterapin som gör en bedömning om du får delta i handträning i grupp.
Kontakta Närhälsan i Skara, Rehabmottagningen 0511-306 50 eller
Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab 0511-70 01 40 eller
Götene Rehab och Fysioterapi AB, 0511- 34 07 07.
I Götene kan handträning inte erbjudas för närvarande. Planering pågår.
Vårmöte på Helenagården i Götene
Tisdagen den 28 april kl. 18.00 anordnas ett vårmöte på Helenagården i
Götene.
Underhållning.
Landgång, kaffe och kaka till en kostnad av 50 kronor, föreningen subventionerar.
Anmälan senast 22 april till Monica, 0511-155 18 eller Christina 070-633 27 08.
Träningsdagar på Piperska i Lundsbrunn
Föreningen har förhandsbokat 25-30 platser till tre träningsdagar den 11 - 13 maj
på Piperska i Lundsbrunn. Det finns 5 dubbelrum och 16 enkelrum. Önskemål om
särskild kost anges vid anmälan. Programmet består av klassisk och taktil massage,
fotbehandling, avslappning, stavgång och promenader. På kvällen blir det underhållning.
Efter anmälan skickas blanketter där alla kan teckna sig för olika aktiviteter.
Förtur för dem, som inte har deltagit tidigare. Deltagaravgift: 1 000 – 2 000 kronor
per person, beroende på vad vi får ur sökta fonder.
Avgiften betalas in på BG 194-6573.
Sista anmälningsdag: 25 mars till Monica, 0511-155 18 eller
Christina 070-633 27 08.
Utflykt till Skallmeja lantbruksmuseum
Lördagen den 6 juni gör vi en utflykt i egna bilar till Skallmeja lantbruksmuseum.
Vi samlas på P-platsen vid ”Blå kiosken” för samåkning kl. 09.15.
Entré, kaffe och smörgåsar samt kaka kostar 120 kronor. Anmälan till
Christina 070-633 27 08 eller Monica, 0511-155 18 senast den 31 maj.
2
Utflykt till Viktoriahuset vid Läckö
I augusti planerar vi en utflykt till Viktoriahuset vid Läckö. Vi Samlas på P-platsen
vid ”Blå kiosken” (S:t Larsgatan) i Skara för samåkning i egna bilar.
Vi äter lunch på lämpligt ställe och får sedan en guidad tur i Viktoriahuset.
Artrosskola
För dig med Artrosdiagnos finns det möjlighet att delta i artrosskolor på
Närhälsan i Skara Rehabmottagningen, 0511-306 50 eller
Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab, 0511-70 01 40 eller
Götene Rehab och Fyrioterapi AB, 0511-34 07 07.
RehabCenter Mösseberg – Bräcke Diakoni
Du som är i behov av rehabilitering kan be din läkare att skriva en remiss till
Mössebergs RehabCenter – Bräcke Diakoni i Falköping.
Studier
Läsecirkeln fortsätter.
Ring någon i styrelsen för mer information och önskemål om studier.
Anmäl ditt intresse till ABF 0511-101 07, [email protected]
Piperska stiftelsen
inbjuder reumatiker till en veckas rekreationsvistelse den 25 – 31 maj 2015.
Två veckors vistelse den 27 juli – 9 augusti. Deltagaravgift per gäst och vecka:
1 600 kronor. Anmälan för vistelsen 25 – 31 maj, Piperska tillhanda 16 mars.
Anmälan för vistelsen 27 juli – 9 augusti, Piperska tillhanda 11 maj.
Blanketter kan beställas hos Monica 0511 – 155 18.
Bidrag ur Stiftelsen Arne Larssons Minnesfond kan sökas av reumatiker
som är medlem i vår förening sedan 36 månader.
Mer information lämnas av ordf. Ulla Nyborg, tel. 136 12.
Hemsida: Titta gärna på vår hemsida: www.skara-gotene.reumatikerforbundet.org
Bingolotter
Vi i reumatikerföreningen vill uppmana er att prenumerera på Bingolotter för att
kunna finansiera en del av vår verksamhet. Är du intresserad ring Ulla Nyborg
tel. 0511-136 12. Vi tackar på förhand.
3
Dofter:
Tänk på att inte ta på dig för starka dofter vid medlemsmöten och liknande
p.g.a. allergirisken.
All information kommer även i fortsättningen per medlemsbrev eller under
Föreningskontakten i SKLT.
Biltransport:
Önskas sällskap eller skjuts till föreningsmöten, kontakta någon i styrelsen.
Medlemsbrevet:
Vill du ha medlemsbrevet via mail, meddela din mailadress så ordnar vi detta.
Av distriktet anordnade aktiviteter för alla diagnosgrupper.
Deltagarkostnaden som angivits nedan är subventionerad med hälften och skall
betalas till föreningens bankgiro: 194-6573.
AS/Bechterew - träff
Fredag 28 mars – lördag 29 mars träffas intresserade kl. 11.00 på Lundsbrunns
kurort. Entré till SPA, varmvattenbassäng, jacuzzi, bastu, relaxavdelning. En
gruppaktivitet enligt dagens program. Övernattning i dubbelrum, enkelrum mot 200
kronors tillägg. En 30 min. SPA-behandling.
Deltagarkostnad 200 kronor per person.
Anmälan senast den 5 mars till Daniel Hallgren 0511-148 66.
Artrit - träff
Lördagen den 25 april kl. 09.30 – 16-tiden träffas intresserade på Mössebergs
kurort. Bengt-Åke Öhgren föreläser om livet m.m. Efter lunch aichi=vattenbassäng.
Latin moves=dans. Dagen avslutas med kaffe och kaka.
Deltagarkostnad: 150 kronor per person.
Anmälan senast den 6 april till Ingegerd Pedersen 0511-515 76.
Systemsjukdomar-träff (SLE, Sjögrens)
Onsdagen den 6 maj – torsdag 7 maj. Samling kl. 13.30 på parkeringen utanför Mc
Donalds i Falköping för studiebesök på Sköna Liv, en butik med hjälpmedel för att
underlätta vardagen. Kl. 15.00 e.m.-kaffe på Mössebergs kurort. Därefter tid för behandlingar, bad eller promenader. Torsdag tid för behandlingar, promenader m.m.
Deltagarkostnad: 400 kronor per person.
Anmälan senast den 1 april till Anitha Wilenius 0511-37 53 80.
4
Artros - träff
Fredagen den 22 maj kl. 10.00 - 15.00 träffas intresserade på Flämslätts Stifts- och
kursgård. Dagen startar med kaffe och smörgås vid Varnhems församlingshem.
Därefter åker man i bil genom den vackra Vallebygden till Flämslätt
Föreläsning av Erik Malmgren om hur han lever med sitt handikapp. Dagen avslutas
med kaffe och kaka.
Deltagaravgift 150 kronor per person.
Anmälan senast den 27 april till Birgitta Skoglund 0511-37 11 64.
Fibromyalgi - träff
Lördagen den 30 maj kl. 10.00 träffas intresserade på utanför Hem & Hobby i Hjo
för egen fika. Därefter fri tid i butiken. Därefter åker man gemensamt i bilar till
Stampens kvarn för att äta lunch. Efter lunch åker man i bil in till Hjo centrum för
promenad, shopping eller vad man vill. Kl. 16.00 avslutas dagen med utvärdering på
Moster Elins glassrestaurang. Var och en betalar sin glass och fika.
Deltagarkostnad 50 kronor per person.
Anmälan senast den 4 maj till Monica Strand 073-142 83 69.
G
Onsdag
14 januari
Bassängträningen i Skara börjar
Lördag
14 februari
Årsmöte på Midgård i Skara
Fredag – lördag
28 - 29 mars
AS/Bechterew-träff, Lundsbrunns kurort
Glöm
Lördag
inte notera 25
dessa
i din kalender!
april datum
Artritträff,
Mössebergs kurort
Tisdag
28 april
Medlemsmöte på Helenagården i Götene
Onsdag – torsdag
6 – 7 maj
Systemsjukdomar-träff, Mössebergs kurort
Måndag – onsdag
11 – 13 maj
Träningsdagar på Piperska
Fredag
22 maj
Artrosträff, Flämslätt
Lördag
30 maj
Fibrodag i Hjo
Lördag
6 juni
Utflykt till Skallmeja lantbruksmuseum
5