11-18 OKTOBER - Equmeniakyrkan Anderstorp

ANDERSTORP
HÖSTSALONG
I EQUMENIAKYRKAN
11-18 OKTOBER
LÄS MER I PROGRAMMET
VÄLKOMMEN!
Beröra
Höstsalong
ANDERSTORP
www.equmeniakyrkananderstorp.se
Equmenia för barn och ungdom
September - November 2015
BERÖR(D)A
När blev du djupt berörd senast?
Vad var det som fick dig att bli riktigt gripen och starkt engagerad?
Var det en positiv upplevelse som
fick dig att gå i gång eller blev du
illa berörd av något du såg, mötte
eller hörde? Vi har fått förmågan
att kunna se, höra, känna, smaka
och att i vårt innersta bli uppfyllda av värme, ro och tacksamhet,
glädje och förhoppning. Vi kan
också reagera och agera mot nedbrytande onda krafter.
Vid den vardagliga motionsrundan
eller på en resa kan du plötsligt
upptäcka något du blir förundrad över. Kan du njuta av naturens
skönhet; de vida vyerna och de
minsta detaljerna i skapelsen? Får
du lust att måla, fotografera eller
ta större miljöansvar? Vad händer
med dig när du går på en konst-
utställning och fastnar framför en
ovanlig tavla? Förlöser den din
skaparglädje? Vi kan strölyssna på
radion och så lystrar vi uppmärksamt till; ämnet eller uttrycket får
oss att tänka ett varv till och vi utmanas till handling och förändring.
Långt senare kan vi minnas orden
som drabbade. Har du läst eller
lyssnat till något sådant nyss? Har
du sett en film som inte släpper;
bilderna blir tydliga så fort tanken
snuddar vid den. Vilken sång fick
dig att vilja sjunga med och dansa
av glädje?
Vad får dig att känna frustration
och förtvivlan när du ser nyhetssändningarna? När båtflyktingar
drunknar mitt ute på havet, liv förintas, när människovärdet kränks
av andras maktbegär, när barn och
vuxna föraktas och nonchaleras.
Medlidande föder förändringsvilja.
Det går inte att vara likgiltigt oberörd, när vi kommer varandra in på
livet och får dela livsberättelserna
och lära känna kampen som föregått ett beslut, anar drivkraften
som engagerar till att påverka och
skapa ljusare förutsättningar för
fler. Hoppet tänds, hjärtan brinner,
ögon ler, kraften lyfter den modlöse. Medmänniskor räcker varandra händer till stöd och hjälp. Liv
räddas.
Guds Ord kan drabba med genomslagskraft. En bibeltext du hör
eller läser blir levande in i ditt nu.
Mötet med Jesus berör. Den helige Andes närhet blir tydlig; du
kan känna hans påtagliga närvaro
och livet får en djupare dimension.
I ensamhet, i gemenskap med andra, i samtalet, i gudstjänstgemenskapen. Nya Testamentet talar om
att Jesus berörde människors liv.
Få kunde vara neutrala till hans
ärende. Några protesterade, andra
längtade efter att han skulle vidröra och förvandla deras liv. Många
kom med egna eller andras behov
för att Jesus skulle röra vid dem.
Mitt i folkträngseln kommer kvinnan i hemlighet och rör vid Jesu
kläder med en het önskan att få bli
fri från sin sjukdom. Jesus kände
att kraft gick ut från honom och
undrade vem det var. Lärjungarna
tyckte han var överkänslig. Det är
väl inte konstigt om någon råkar
knuffa till honom i mängden av rörelse. Kvinnan blev först rädd att
ha blivit avslöjad, men kliver fram
och erkänner sitt behov och hon
möts av de befriande orden: ”Min
dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i
frid. Du är botad från ditt onda.”
Vill du fördjupa dig i texten hittar
du den i Markus evangeliet 5:2434. Fler exempel finns där Jesus
rör vid människor och välsignar
dem. De reser sig med nytt mod
och blir till glädje för andra.
Berörd kan beröra fler. Som ringar
på vattnet. Guds kärlek, befrielsen
i Jesus Kristus, den helige Andes
kraft är kyrkans tillgång, vår gåva
att ta emot och dela vidare. Bönen
är vårt förtroende och vår styrka.
Tillsammans med alla i samhället
vill vi ta ansvar, be och arbeta för
allas bästa, visa omsorg, reagera
över orättvisor, medverka till att
fler får ett meningsfullt liv i trygghet, finner en levande tro på Jesus
Kristus. Välkommen att vara med!
Släpp fram din hemliga längtan.
Låt din drivkraft påverka positivt,
beröra andra.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson
SÖNDAGARNAS
GUDSTJÄNSTTEMAN:
SEPTEMBER
13
Inte sakna något
20
Döden och livet
27 Skattjakt
OKTOBER
4
11
18
25
31
Änglar till vår hjälp
Berörd
Att leva tillsammans
Det bästa för din nästa
Glädje bortom graven
NOVEMBER
1
8
15
22
29
Var inte rädd
Förlåtelse utan gräns
Uthållig väntan
Kristi återkomst
Han kommer
DECEMBER
6
Ett helande evangelium
Visst kan väl jag……. !
Michelangelo höll på med freskomålningarna i Sixtinska kapellets
tak i fyra år och blev klar för 503 år
sedan. Han hade ett stort antal assistenter som servade med färg,
tvättade penslar, soppa och vin…..
men det var då det.
…… jag har ju gjort allt själv och
behöver inte snegla åt vare sig Michelangelo, Carl Larsson eller grannen.
Jag älskar att beröras av skapandets mystik och olika konstarter i
färg, form, lyrik, textil, vävning, foto,
film, mm. men min stil är bara min
och jag tror att andra kommer att
tycka om det jag gjort, trots avsaknad av assistenter.
Jag kan……
Hoppas många kommer och tittar.
Kulturveckan i Equmeniakyrkan
den 11-18 oktober är till för alla som
älskar konstnärliga uttryck i olika
former. För dig som skapar och för
oss som betraktar skapelserna.
Du anmäler ditt deltagande till IngMarie Gustavsson-Jönsson 16400
alt. 0704 955 127 eller Birgitta Jansson 163 62 alt. 0703 216 362.
Inlämning fredagen den 2 oktober
kl. 18.00-20.00 eller enligt överenskommelse.
Låt dig beröras
Vi hälsar alla välkomna till
Höstsalong i Equmeniakyrkan
(f.d. Missionskyrkan)
SÖN11 OKT 11-16
12.00 Vernissage,
Invigningstal av Solveig Davidsson
MÅN12 OKT STÄNGT
TIS 13OKT16-19
ONS14 OKT 15-17
19-21Stickcafé, musik, lyrik
TOR15 OKT 16-19
18.30Film med/av Erik Liljeqvist
FRE16 OKT 16-19
LÖR17 OKT 11-15
SÖN18 OKT 11-13
Avslutning
LOPPIS!
HÖSTSALONGEN
11-18 OKTOBER
När hösten och vintern
passerat så är det åter dags
för Equmenias (v)årliga loppis
lördagen den 16 april.
Kom gärna ihåg det när Du städar
och rensar i dina förråd!
Kontakt:
Fredrik Sveningson
070-118 86 36
Ing-Marie Wernvik
070-562 03 45
Anneli Haase
070-619 69 53
Livets frågor
Torsdag 8 oktober
kl. 19.00–21.00
”TRO - HOPP OCH FÖRDOM”
Vi gästas av
Maria Kjellsdotter Rydinger,
präst och projektledare i
Fryshuset, Stockholm. Hon
leder ett projekt med syftet
att motverka främlingsfientlighet, rasism, antisemitism
och extremism. Vad kan vi
lära oss av detta och vilka
är våra utmaningar?
Plats: Equmeniakyrkan
Entré: 80 kr
Arrangör:
Ekumeniska rådet.
Nu är vår barn- och
ungdomsverksamhet igång!
Utmaningen
Vill du utmanas?
Utmaningen - en grupp som vill
lära sig mer om Gud och vill praktisera sin tro i samhället. Vi träffas på
onsdagar kl.19.00. Välkommen att
hänga på!
Kontakt: Matilda Privén,
tel 0707 487 171,
[email protected]
Equmeniascout
Årkurs F-6
Tisdagar 18.00
Ing-Marie Wernvik,
tel 0705 620 345
Tonå[email protected]
Vill du veta mer eller hålla dig
uppdaterad om vad som händer under hösten
i Equmenias barn - och ungdomsverksamhet?
Besök vår hemsida:
www.equmeniakyrkananderstorp.se
- under fliken barn och ungdomar eller gå
in på vår facebooksida: Equmenia Anderstorp.
Vi ledare är otroligt taggade för en
ny termin med massor av roliga
aktiviteter, allt från idrott till matlagning och naturligtvis mycket roliga
gemenskaps tävlingar och ”lekar”.
Helt enkelt massor av skoj och ha
galet kul tillsammans! Vi har även
en andakt varje gång där vi pratar
om livets mening och kristen tro.
Vi vill verkligen att du ska känna dig
hemma och vara med i gemenskapen!
Vi kommer att vara lika mycket här
i Anderstorp som i Centrumkyrkan,
Gislaved, eftersom vi har ett samarbete mellan de båda tonårsgrupperna! Men vi samlas alltid här i
kyrkan först.
Från åk 6. Fredagar 19.00 -24.00.
Mer info: Matilda Privén,
tel 0707 487 171 eller
[email protected]
Barnkör
Vill du vara med och sjunga i
barnkör? Kom med och sjung!
Vi övar inte varje vecka men några
gånger inför varje uppträdande.
Första gångerna vi övar är
onsdagarna 2, 9, 16 och 23 sept.
kl 17.30
Vid frågor kan du ringa Maria eller
Lena.
Maria Stenberg 070-564 34 73
[email protected]
Lena Nilsson 070-654 98 89
Familjeleken
Hela familjen är välkommen på
skoj och lek, bibeläventyr och
kvällsmat.
Stort välkommen söndagarna
11 okt och 22 nov mellan
15.00-17.00.
Barnkalaset
Lördagen 3 okt, 14.00-15.30
Inbjudan till alla barn, välkommen på barnkalaset! Vad är väl ett
barnkalas utan fika, lekar, godisregn och drama? Detta kommer bli
skojigt så kom med!
Är du nyfiken på den kristna
tron? Vill du lära dig mer om
kristen tro?
Då har du goda nyheter här:
Equmeniakyrkan och
Svenska kyrkan i Anderstorp startar Alpha-kurs i
januari 2016. Alpha är en
grundkurs i kristen tro, som
sträcker sig över 10 veckor
med samlingar på onsdagskvällar, kl. 18.30 -21, och ett
helgläger. Varje kväll inleds
med en måltid samt föreläsning och samtal i mindre
grupper.
Alla
Läser
På
Helbra
Alpha-kurs
Gör det du också!
Mer information om datum
och kostnad i nästa församlingsblad.
Bild: Carina Salomonsson, CS FOTO
ATT LEVA AV TRO
Övre raden, fr v: Viktor Björkman, Johan Birgersson, Bengt Svensson, Tobias Privén, William Rudolfsson. Mitten, fr v: Elin
Karlsson, Hugo Nilsson, Hampus Carlsson, Rasmus Andersson, Simon Vinkås, Matilda Privén. Främre raden, fr v: Ing-Marie
Gustavsson-Jönsson, Simon Björkman, Frida Curenstam, Moa Hedlund, Moa Edvinsson, Lukas Lundh, Michelle Tapio Teir
GEMENSAM
KONFIRMATIONSHÖGTID
Gemensam konfirmationshögtid för
Equmeniakyrkan Anderstorp och
Gislaveds Frikyrkoförsamling.
I Centrumkyrkan Gislaved den 29
augusti 2015
Stor högtid har ägt rum med årets
konfirmandgrupp i form av redovisning genom bibeldrama, film och
musikdrama kring temat ”Vägens
folk – en resa genom den kristna
tron”. Konfirmander, hjälpledare och ledare medverkade. Efter
mingelfika firades gudstjänst med
predikan, förbönsakt, överlämnande av intyg och andaktsbok och
sist delades nattvarden.
Välkommen till retreat 6-8 november, 2015
Anderstorps Ekumeniska råd inbjuder till stilla dagar av tystnad,
bön, bibelmeditation, vila, promenad.
Plats: Gruppgården Kuvarp i Ölsremma.
Se gärna bilder på www.kuvarp.se
Tid: fredag 19.00- söndag 13.00
Kostnad: 500 kronor
Anmälan: senast 23 oktober
Frågor och anmälan:
Johannes Ivarsson, Svenska Kyrkan Anderstorp: 0703-754 073,
[email protected]
eller
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Equmeniakyrkan Anderstorp: 0704-955 127
[email protected]
MUSIK TILL TRÖST
Anderstorps Ekumeniska Råd inbjuder till
sång, musik och textläsning i Allhelgonatid:
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl 18.30 i
Svenska Kyrkan.
Insamling till Anderstorps Ekumeniska Råd
Program
SEPTEMBER
13 SÖN 10.00 Gudstjänst. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson,
sång Bele Niklasson.
29 TOR 18.30 Till tröst. Ekumenisk andakt i Svenska Kyrkan.
16 ONS 19.00–20.00 Gemensam bön för kommunen.
i Centrumkyrkan Gislaved.
31 LÖR 10.00 Alla helgons dag. Gudstjänst, tacksägelse,
ljuständning och nattvard. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson,
sång Sofia och Fredrik Sveningson.
20 SÖN 10.00 Gudstjänst, Hanna Eklöf, sång Carl Lagerqvist.
NOVEMBER
23 ONS 19.00 Stickcafé.
1 SÖN 18.00 Musikgudstjänst, Brassbandet,
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson.
27 SÖN 10.00 Gudstjänst. Barnvälsignelse, konfirmandpresentation.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Matilda Privén, Barnkören.
30 ONS 19.00 Gubbaröra.
OKTOBER
3 LÖR 14.00 Barnkalas.
4 SÖN 10.00 Gudstjänst, Nattvard. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Brassbandet.
7 ONS 18.00 Ledarkurs ”Trygga möten”, Christer Gustafsson.
8 TOR 19.00 Livets frågor – ekumenisk föreläsning
med Maria Kjellsdotter Rydinger från Fryshuset.
80:- för föreläsning och fika
11 SÖN 10.00 Gudstjänst, Ing-Marie Gustavsson-Jönsson,
musik Lovisa Dybeck och Markus Gabrielsson.
Utgångskollekt till Equmenia riks.
12.00 Invigning av höstsalongen: den 11 – 18 oktober, vernissage.
15.00 – 17.00 Familjelek.
14 ONS 19.00 Stickcafé.
18 SÖN 10.00 Gudstjänst. Roland Ohlsson.
.
21 ONS 19.00–20.00 Gemensam bön för kommunen
i Centrumkyrkan Gislaved.
25 SÖN 10.00 Gudstjänst med alla åldrar. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Matilda Privén. Scoutinvigning. Utgångskollekt
till Equmenia Anderstorp.
6-8 FRE - SÖN Ekumenisk retreat i Kuvarp.
8 SÖN 10.00 Gudstjänst. Maria Dalqvist, musik Christer Jansson
och Lars Nilsson.
11 ONS 19.00 Stickcafé.
15 SÖN 10.00 Gudstjänst. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, sång Jennie och Gunnar Axelsson. Utgångskollekt till Svenska Bibelsällskapet.
18 ONS 19.00 Gubbaröra.
19 TOR 19.00 SAM-hjälpen informerar om insatser för romerna.
Marianne Sandqvist, Jörgen Ruter.
22 SÖN 10.00 Gudstjänst. Johan Wernvik, musik Johannes Dybeck
och Markus Gabrielsson.
15.00 – 17.00 Familjeleken.
25 ONS 19.00–20.00 Gemensam bön för kommunen
i Centrumkyrkan Gislaved.
29 SÖN 10.00 Adventsgudstjänst med alla åldrar.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Matilda Privén, Kören och
Barnkören. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans mission
i andra länder.
DECEMBER
6 SÖN 10.00 Gudstjänst. Nattvard. Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm, Ing-Marie Gustavsson-Jönsson. Utgångskollekt till Equmeniakyr-
kans mission i andra länder. Information om Equmeniakyrkan
vid kyrkkaffet.
Vissa samlingar sker i samarbete
med studieförbundet
EKUMENISK BÖN
TORSDAGAR 09.00 - 09.30,
MED NATTVARD
SEPTEMBER i Mariakapellet, Församlingshemmet
OKTOBER, DECEMBER i andaktsrummet,
Equmeniakyrkan
LÖRDAGSBÖN
18.00- 18.30, i andaktsrummet
SEPTEMBER: 12, 19, 26
OKTOBER: 10, 17, 24
NOVEMBER: 7, 14, 21, 28
DECEMBER: 5
MARIARINGEN
CAFÉ TRÄFFPUNKTEN
ANDAKTER
Tisdagar 14.00 - 16.00,
udda veckor t.o.m. 17 november
Onsdagar 14.30-17.30
Välkommen att komma och gå när du vill och kan. Behållningen går till vänförsamlingen i Ukraina.
t.o.m. 9 december.
Klockaregården övre plan torsdagar kl 14.30:
10 september - med nattvard, 29 oktober - med
nattvard, 10 december.
Klockaregården Träffpunkten kl 14.00:
25 september, 27 november
Östergården torsdagar kl 14.30:
17 september, 26 november
BITRÄDANDE
KYRKOLEDARE
OLLE ALKHOLM
EQUMENIAKYRKAN
PÅ BESÖK
Andra söndagen i Advent
kommer Olle Alkholm att medverka i
gudstjänsten i Equmeniakyrkan Anderstorp.
Han berättar:
”Jag är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan och arbetar bl. a.
med ekumenik och medarbetarfrågor. Jag har varit församlingspastor i 25 år och var under ett år tf. missionsföreståndare för Svenska
Missionskyrkan.” Temat i predikan kommer att vara: ”Ett helande
evangelium i en trasig värld”. Vid kyrkkaffet blir det aktuell information om Equmeniakyrkans arbete nationellt och internationellt.
Hans besök infaller under perioden för Equmeniakyrkans insamling
för mission i andra länder som pågår från första advent t.o.m. januari
månad. Insamlingen har rubriken ”Tänd ett ljus!”.
Kom till
SCOUTGUDSTJÄNSTden 25 oktober!
Det är en samling för alla åldrar
och för några nya och några lite
äldre, förväntansfulla scouter är
det dags…
Nu kan du ge eller betala med Swish.
Numret du skall Swisha till är:
123 172 17 11
Ange ändamålet i meddelanderutan, t.ex
gåva, kollekt, fika eller annat.
- Att bli välkomnad som scout
genom så kallad invigning
- Att få tillhörighetsmärken,
intressemärken eller märken som bevis för viss kunskap
Välkommen till högtidsstund!
STICKCAFÉ
23 SEPTEMBER
14 OKTOBER
11 NOVEMBER
Bjud med nya vänner
Välkomna!
GUBBARÖRA
30 SEPTEMBER
18 NOVEMBER
God samvaro och
något spännande
Välkomna!
VI STÖD ER EQU ME N IAK Y R K A N I
ANDE R S TOR P S U N GD OMS A R B E TE
ANDERSTORP
Utgiven av Equmeniakyrkan Anderstorp
för Anderstorp och Gislaved
och Equmenia Anderstorp
SAMLINGEN FÖR DAGLEDIGA
Adress Storgatan 29, 334 32 Anderstorp
Hemsida www.equmeniakyrkananderstorp.se
Pastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson,
Skolgatan 6,
Tel 151 27, (bost), 164 00, (exp), 0704 955 127 (mob)
[email protected]
exp tid: tis-fre 9-11, annan tid efter ö.k
TORSDAGEN DEN 5 NOV
KL 14.30
”Min farfar Pälle Näver”
Pär-Olof Högstedt berättar.
Servering
Ungdomsledare Matilda Privén
Storgatan 29,
Tel 0707 487 171
[email protected]
TORSDAGEN DEN 3 DEC
KL 16.00 (Obs. tiden)
Adventsfest med litet julbord.
Ordförande Christina Dybeck, Tel 070 631 21 47
Kassör Christer Claesson, Tel 153 10
Kantor Lars Nilsson, Tel 0722 117 089
-------------------------------------------
Förs BG 221-3007
Gåvokonto för anonymt givande 6678-537 451 498
PÅ KLOCKAREGÅRDENS
DAGCENTRAL
Equmenia Anderstorp
Ordförande Cristina Thörn, Tel 0738 326 072
Kassör Ing-Marie Wernvik, Tel 0705 620 345
FREDAGEN DEN 11 SEP
KL. 14.00
Finnvedens Dragspelsklubb på besök
Equmenia Anderstorp BG 436-3974
FREDAGEN DEN 9 OKT
KL. 14.00
Sångstund tillsmmans med
Märta Svensson, Värnamo.
---------------------------------------------------------Göran Holmberg, Pastor, riksevangelist, missionär.
Anställd av Equmeniakyrkan i central
befattning, Stockholm.
Tel 0371 17486, 0765 05 31 84
----------------------------------------------------------
Ansvarig utgivare: Christina Dybeck
Redaktionsgrupp: Anneli Haase, Christer Jansson
TISDAGEN DEN 1 OKT
KL 14.30
Dagens gäst: Gunnar Siljehult
Servering
FREDAGEN DEN 13 NOV
KL. 14.00
Se vidare annonsering.
------------------------------------------
AB Peterson & Duhr
ABL Tråddetaljer AB
Almgrens Hårvård
A-LACK
Anderstorps Mek. Verkstad AB
Arvids Bok & Kontorcenter
AUDIO VIDEO
Bellis Blomsterhandel
Berndts Konditori
Bloméns Bygg Aktiebolag
Cramo Sverige AB
Dekora AB
Elajo Elteknik AB
Elbyrån i Anderstorp AB
Enoc System AB
Epifatech AB
Forsbergs Metallduk AB
Gela Plast AB
Golvabia AB
Golvmäster
Handelsbanken
Hj. Johansson Industri AB
ICA Supermarket
Ingelsten & Co AB
Jarenmarks Måleri
Kinds Begravningsbyrå
Lingmerths Resebyrå
Lokala Vakten AB
Lopus AB
Mattssons i Anderstorp AB
Melins Metall AB
Mäklarhuset
Nilenfors Trappindustri AB
Nordea
Nylander El & Plast AB
Per Liljeqvist Design
Plastinject AB
Plastsystem H Helmetschläger AB
Prinfo Anderstorp
SEB
Skogstorps Ytbehandling
SM Johannesson AB
Specialplast Wensbo AB
Stenbergs Bilverkstad
Stigemyr & Karlsson Verktygspecialisten
Svenska Oljebolaget AB
2 B Best Business AB
Wivox AB
Öhrlings PWC
Biltjänst:
Tore Wernvik, tel 0371-152 97
------------------------------------------
STÖD VÅRA ANNONSÖRER