SBO-NYTT 2015-09

SBO-NYTT 2015-09
Information från Höglandet skogsbruksområde/Tranås verksamhetsområde
Definition hyggesfritt
Nyss hemkommen från vår studieresa till Mönsteråskombinatet slås man av vad härligt det är att se våra
skogsprodukter förädlas i vår egen industri till massa,
virke och energi. Att vi har en egen industri betyder
så oerhört mycket för betalningsförmågan. Utan egen
industri hade vi varit i knäet hos andra aktörer så den
satsning vi för närvarande gör i Värö känns helt rätt.
Att ett aktivt skogsbruk gör störst miljönytta känns
bra. Det är många som har synpunkter på vårt skogsbruk och många av åsikterna bottnar i ett smalt synsätt
där inte alla aspekter värderas. Frågan man måste
ställa sig är vilka andra produkter gynnas av ett minskat
skogsbruk och hur klimatsmarta är de. Sedan ska vi
fortsätta jobba för biologisk mångfald vilket vi gör i
våra avsättningar till naturvård. Att de 50 000
medlemmar vi är i Södra i sig ger en biologisk mångfald får inte glömmas. Snitthyggen i vårt småbrutna
landskap är små i jämförelse. Det är förmodligen så att
mycket det vi kallar kalhyggen skulle i en internationell
klassning kunna ses som kontinuitetskogsbruk. Detta
tror jag kommer vara mycket viktiga frågor framöver
för att få en korrekt nationell och internationell synen
på vårt skogsbruk.
Väl mött på våra arrangemang i höst!
Christer Andersson
Ordförande Höglandet sbo
KALENDER
Boka in kommande aktiviteter i din kalender redan nu.
Mer information om aktiviteterna finner du i detta blad.
Välkommen!
• Skogsdag 25 september
• Höstmöten 9 november och 24 november
Välkommen till våra
kommande aktiviteter
Skogsdag
Fredag 25 september klockan 12.00-15.00 i Knohult, Bälaryd.
Skyltat från väg 32. Nya rötbestämmelser för timmer. Kom och
lär dig de nya bestämmelserna som kommer ge dig högre timmerutfall i dina avverkningar! Vi bjuder på korv och kaffe.
Höstmöten
9 november på Smålandsgården i Örsrum.
24 november på Träcentrum i Nässjö.
Båda mötena startar klockan 18.30. Medverkar gör bland annat
Södras ordförande Lena Ek.
Planera höstens avverkningar
Södra har höjt priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kronor
per kubikmeter fast under bark (m³fub). Dessutom införs det en tillfällig
kontrakteringspremie på 20kr/ m³fub att ta del av.
Kontakta din inspektor på Tranås vo för att veta mera.
höstplantering
Tänker du höstplantera täckrot? Nu är det hög tid att beställa markberedning och plantor till områden du ska plantera i höst. Höstplantering
av täckrotsplantor görs från mitten av augusti till mitten av september,
och är väldigt gynnsamt för plantan. Plantans överdel är då i vila, men
rotsystemet växer fortfarande. Plantan hinner då etablera sig väl på
planteringspunkten innan den vintrar in helt och hållet, och har ett fint
rotsystem att starta igång med när det blir vår.
För att beställa markberedning, plantor och plantering, besök
www.sodra.com/skog eller kontakta din lokala inspektor på Tranås vo.
södras satsning på giftfria
plantor fortsätter
Södra började 2009 med att utveckla
ett eget giftfritt plantskydd mot
snytbagge och 2013 introducerades
Cambiguard som i dag är det
dominerande skyddet Södra
använder.
Cambiguard har visat mycket
goda resultat och försäljningen har
ökat stadigt. 2014 såldes 9 miljoner
plantor med mekaniskt plantskydd
och för 2015 beräknas antalet bli 16
miljoner vilket innebär att andelen
giftfria plantor ökar med 80 procent
och är nu fler än hälften. Efterfrågan
är också stor från skogsägarna.
Södra har investerat och investerar
för att ställa om produktionen till
att enbart jobba med de mekaniskt
och giftfria skyddade plantorna. I
dag sker applicering av Cambiguard
på Södras plantskola i Falkenberg
där det finns en färdigutvecklad
maskinlinje.
Effekterna i Falkenberg har
varit så positiva att Södra beslutat
investera 15 miljoner kronor även i
plantskolan i Flåboda. Investeringen
i Flåboda, som ligger utanför Tingsryd i Småland, gäller en tillbyggd
hall inklusive utrustning som ska
applicera Cambiguard.
Cambiguard är flexibelt och
töjs ut allt eftersom plantan växer i
diameter. Den höga töjbarheten gör
att plantskyddet har en effekt i upp
till två år, vilket gör att skogsägaren
inte behöver tänka på någon ombehandling. Det är ingen slump att
Cambiguard har en ljus färg. I en
del studier har det visat sig att snytbaggar ogärna ger sig ut på ljusa ytor.
Den viktigaste anledningen är dock
att vit färg inte blir lika varm som
mörk färg, vilket gör att plantan får
det behagligare ute på hygget.
Södra Skogsplantor producerar
och förmedlar cirka 35 miljoner
plantor per år till skogsägare i främst
södra Sverige. Produktionen sker
i anläggningarna i Falkenberg och
i Flåboda, som ligger i närheten av
Tingsryd. Södra Skogsplantor omsätter cirka 110 miljoner kronor.
följ lenas vardag
I sin blogg ger hon inblickar från
arbetslivet och berättar hur det är
att vara ordförande på Södra. Du
som har Facebook kan kommentera
och diskutera genom att gilla hennes
sida.
förberedelser inför
ökad produktion av massa
Expansionen av Södra forsätter. I
juli och augusti månad levererades
nya barktrummor med båt till
Södras massabruk i Värö och
Mörrum. Barktrumman tar bort
barken från de inkommande stockarna som ett steg i tillverkning av
pappersmassa. Leveransen av de
nya barktrummorna är ännu ett delprojekt i Södras expansionsprojekt.
De nya barktrummorna har den
senaste tekniken vilket ger bättre
förutsättningar för att bibehålla god
renhet i Södras färdigproducerade
massa. Lägre barkhalt och lägre
vedförluster är vad som förväntas
med den nya utrustningen. Barktrummorna är 35 och 40 meter
långa, ca 5,5 meter i diameter och
väger 350 ton var.
ny e-tjänst
Nu lanseras
e-tjänsten,
”Din ekonomiska
utveckling” på
Skogsägarnätet.
Här kan du som
medlem få en
bättre förståelse
för den ekonomiska utvecklingen
på Södra. I tjänsten kan du se dina
årliga leveransvärden och utdelning samt hur dessa har utvecklats
över tid. Syftet är att ge en bättre
överblick av den långsiktiga ekonomiska nyttan som skapas på Södra.
I e-tjänsten visas en graf över den
ekonomiska utvecklingen samt olika
sammanställningar och nyckeltal.
Modellen visar att en levererad
kubikmeter till Södra fortsätter att
växa och att Södra skapar långsiktig
nytta för dig som ägare. För att
använda tjänsten behöver du logga
in på www.sodra.com/skog.
Södraskolan –
Vill du veta mer om skogsbruk?
Då kan Södraskolan vara något för dig. Genom Södraskolan kan du på
ett lättsamt sätt lära dig grunderna om skog och skogsbruk. Södraskolan
erbjuder också fördjupning i Skogsbruksplanens användning och handgreppen i de digitala verktygen för skogsbruksplanen.
Gå in på Södras Skogsägarnät http://skog.sodra.com/sv/Vara-medlem/
Kurser/Sodraskolan/ för att läsa mer om Södraskolans kursutbud eller
kontakta din lokala kursledare Lars-Erik Ivarsson, telefon 070-573 29 64
eller [email protected]
Södraskolan erbjuder ny kurs:
Digitala verktyg för skogsbruksplanen
Södraskolan kommer att erbjuda lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som också innefattar den nya redigeringsfunktionen. Den
nya kursen kommer att visa hur du kan arbeta med din skogsbruksplan
digitalt. Förutom genomgång av verktygen i mobiltelefon och på webb ges
en översikt av övergripande information och användarstöd. Kursen går
bland annat igenom temakartor, utsökning av åtgärdsbehov med hjälp av
avdelningsfilter samt redigering i plan och karta.
Din intresseanmälan kan du göra redan idag, anmäl dig på http://
skog.sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/Sodraskolan/Intresseanmalan/
Den nya kursen är en utbildning i de digitala verktygen och kompletterar
Södraskolans befintliga utbildning ”Kurs i planens användning”.
Vill du själv lära dig funktionen finns ett kostnadsfritt material med
användarmanualer samt filmer som finns på Skogsägarnätet under
Mina sidor.
B
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Sverige
porto betalt
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnummer Postort
Land
En plan
med kvalitet
Visste du att Södras
gröna skogsbruksplan
bidrar till skogsgårdens
lönsamhet!
Den hjälper dig att ge överblick genom:
• Sammanställning över
skogstillståndet
• Detaljerad beskrivning
av enskilda avdelningar
• Kartor
• Pålitliga tillväxtprognoser,
utarbetade vid SLU
KONTAKTINFORMATION
Tranås verksamhetsområde, Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Björn Lindell, områdeschef (tjänstledig)
Markus Springfeldt, områdeschef (vikarie)
Gustaf Gustafson, produktionsledare
Samuel Johnsson, skogsvårdsledare
Axel Wretemark, skogsinspektor
Stefan Larsson, skogsinspektor Henrik Stahlberg, skogsinspektor
Jan-Åke Melkstam, skogsinspektor
Johan Sjödin, skogsinspektor Nils Mörk, skogsinspektor Nils Johansson, planläggare Göran Andersson, planläggare 010-471 62 70
010-471 62 70
010-471 62 72
010-471 62 74
010-471 62 71
010-471 62 76
010-471 62 77
010-471 62 78
010-471 62 79
010-471 62 82
010-471 62 81
010-471 62 84
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Christer Andersson, ordförande
070-684 11 18
[email protected]
Bengt Johansson, vice ordförande
070-854 15 88
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
www.sodra.com
0470-891 00
[email protected]