Att välja och boka - The Village Sthlm

Så här fungerar det!
ATT VÄLJA &
BOKA LÄGENHET
I THE VILLAGE
STHLM
Fördelning av lägenheterna i The Village Sthlm
Lägenheterna i The Village Sthlm kommer att fördelas enligt köordning.
Det betyder att könummer 1 får välja först, och därefter nummer 2 och
såvidare. En person med ett lägre könummer kommer före den med högre
nummer oavsett vilket prioriteringsordning ni angivit för lägenheten.
Har du ett högt könummer? Misströsta inte, av erfarenhet vet vi att det
­brukar förekomma dubletter, och dessutom väljer inte alla att köpa. Så det
finns chans för dig också.
TISdag 22 december
Lördag–söndag 30–31 januari
Fredag 15 januari
Midnatt den 31 januari
Lägenhetsväljaren öppnar. Nu kan du i lugn
och ro titta igenom alla lägenheter och
hitta just den som du tycker passar dig
bäst.
Bokningen öppnar och priserna presen­
teras. Nu kan du markera de lägenheter
du är intresserad av och rangordna dom
i den ordning du vill ha dom. På hemsidan
kan du göra upp till 10 stycken val.
Det är viktigt att du noga funderar igenom
den ordning du anger dina val. Blir du
till­delad en bostad försvinner de val du
gjort med högre prioritet ur systemet.
Om du tilldelas ditt 3:e handsval, så stryks
alltså dina val 4–10.
För varje lägenhet så ser du vilka tre
könummer som just nu ligger först på
respektive lägenhet. Du kan också se
vilken prioritering som respektive köande
gjort. Notera särskilt detta, för om till
exempel könummer 50 har valt en
lägenhet som du är intresserad av, men
har den som sitt 8:e val, så är det ju troligt
att denna person får ett bättre val.
Därmed kommer denna lägenhet med
stor sannolikhet gå till nästa person i kön,
eftersom man bara får köpa en lägenhet
per könummer.
Du kan fram till och med den 31 januari
gå in och ändra dina val och/eller byta
prioriteringsordning.
Denna helg har vi vårt Show Room på plats
i Hammarby sjöstad. Nu kan du komma och träffa
oss, och ställa alla frågor du har om lägenheterna
och projektet.
Bokningen stänger. Det innebär att det inte
längre går att ändra något. Alla val fryses och
lägenheterna fördelas.
Måndag den 1 februari
Alla som tilldelats en lägenhet får nu ett med­
delande om detta, och har nu 24 timmar på sig
att bekräfta att man accepterar sin tilldelade
lägenhet och är redo att teckna avtal. Om du
tackar JA kommer du auto­matiskt kopplas till
tidsbokningen för att teckna förhandsavtal.
Det är viktigt att du under denna period dagligen
läser dina mail och har lånelöftet klart så att du
inte missar din chans att teckna avtal för den
tilldelade lägenheten.
Eftersom vi vet att det kommer vara ett stort
tryck på lägenheterna är det viktigt att du
tecknar ditt avtal inom fem dagar. I annat fall
kommer lägenheten att erbjudas nästa person
som står på tur.
För dig som inte fick någon lägenhet i denna första
runda är hoppet inte ute. Vi vet av erfarenhet att
det alltid blir några som hoppar av.
Avtalets utformning, den ekonomiska kostnads­
kalkylen för Bostadsrättsföreningen samt till­stånd för föreningen att ta emot förskott kom­
mer att presenteras på hem­sidan i god tid innan
du skall acceptera din tilldelade lägenhet.
Version 1, 15 december 2015