Här kan du ladda ner en PDF för utskrift

Fototävling för
Miljökalender 2017
Miljökalender 2016
Ta chansen att få din bild publicerad i Miljökalendern 2017!
Vakin inbjuder alla fotografer, gammal som ung, proffs som amatör, att delta i en
fototävling om månadsbilder till nästa års kalender. Bilderna ska vara tagna i regionen
Tema MAT & MILJÖ
kring Umeå eller Vindeln och passa in på temat VATTEN.
Tävlingsinformation
Tolv månadsbilder plus
en/flera omslagsbilder
Av de inkomna tävlingsbidragen
utser vi tolv månadsbilder och en
eller flera omslagsbilder. Möjligen
tar vi ut ytterligare några småbilder
till kalendern.
Vinster
De 12 bidragen som väljs ut till
månadsbilder i kalendern får, förutom äran, ett presentkort på en
upplevelse och någon fin Vakingåva. (Totalt värde ca 1000 kr.)
De extra bilder som eventuellt
används, till t ex framsidan får biobiljetter och någon fin Vakin-gåva.
(Totalt värde ca 400-500 kr.)
Dina egna bilder
Du får endast delta med bilder som
du själv har fotat. Bilden får ej ha
varit prisbelönad vid andra tävlingar eller publicerad tidigare i något
stort sammanhang. Tänk också på
att få ett medgivande till publicering från eventuella personer som
kan kännas igen i bilden.
Max 5 bilder per person.
Tema VATTEN
Bildkvalitet
Bilderna ska på något vis anknyta
till årets tema. Det kan vara klockrent eller långsökt, ute eller inne,
nära eller på långt håll…
Bilderna måste vara minst 200 dpi,
i storlek A4. Det är okej att förbättra bilderna, dock ej att förvanska
dem. Vid publicering kan bilden
komma att beskäras för att passa
in.
Skriv en bildtext:
Beskriv hur bilden anknyter till
årets tema. Gärna också vad bilden
visar, var den är tagen och när.
Flera årstider och lokal
anknytning
Ange vilken månad/årstid bilden är
tagen. Vi behöver bilder från alla
årstider och de ska ha lokal anknytning. Bilderna behöver därför vara
tagna i Umeåregionen.
Tips!
Ett tips, för större chans att vinna,
är att skicka in vinter-, jul- och nyårs samt vårfoton. Det är ofta färre
tävlingsbidrag i dessa kategorier.
Kom ihåg!
..skriv en egen bildtext
med dina tankar om
hur bilden anknyter till
temat.
Adressinformation
Ladda upp bilderna via formulär
på www.vakin.se/tavling eller
skicka in via e-post senast måndag
5 september 2016 till:
[email protected]
Eller via vanlig post (CD/DVD):
Vakin
att: Bildtävling
901 84 UMEÅ
För information om tävlingen:
Simone Andersson, informatör:
[email protected],
090-16 13 83.
Vakin förbehåller sig rätten att använda alla inkomna bidrag i framtida marknadsföring. I och med att
du deltar i tävlingen medger du att
dina bilder får användas av Vakin
och publiceras, utan extra honorar,
i trycksaker, på webb och vid andra
arrangemang.