Välkomna till Nässjö på Utbildningsdag

Kursdag I Nässjö
30 jan 2016
ENS
NFER
O
K
S
G
IN
L
K
C
E
UTV
TRÄNING
SDAG
UNGDOM
/JUNIOR/S
ENIOR
RUTBILDNING
BARNLEDA
GAR
-ÖVNIN
L
O
A
K
IS
T
K
A
PR
MÖTESPL
ATS BARN
OCH UNG
DOMAR
BANLÄGGARKURS
G
TÄVLIN
L
O
H
C
O
d
ö
t
IT-S
PURPLE PEN - M
NGERA
A
R
R
A
T
T
A
PreO
LING
EN PreO-TÄV
OCAD
EOS
SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND BJUDER IN TILL
EN KURSDAG MED TIO OLIKA INRIKTNINGAR.
Tag chansen att utbilda Era ledare!
Susanne Söderholm, SOFT förbundschef kommer att informera om de motioner och
förslag som är inlämnade till SOFT förbundsmöte i mars 2016. Vi får även ta del av
SOFT breda verksamhet.
För arrangörer och blivande arrangörer genomförs ett antal kurser såsom fortbildning
i banläggning med focus på ungdomsbanläggning samt banläggningsprojekt i Ocad.
Tips och trick i OCAD, nyheter i Ocad 12. P-O Derebrant visar er trixen.
De föreningar som känner att de saknar kunnighet inom IT-stödet får här en gyllene
chans att få ledare som blir säkra i att hantera OLA och Eventor.
Owe Fredholm, SOFT, utbildar de som planerar att arrangera PreO.
Många motionsarrangemang kan med fördel använda Purple Pen och Meos vid
motions- och träningsarrangemang. Går ni denna kurs behärskar ni dessa program
nästa gång Er förening arrangerar en motionsorientering.
Hur får vi barn under åtta år att vara med i klubbverksamheten? Under utbildningsdagen får ni ett antal verktyg att jobba med.
Hur behåller vi barn och ungdomarna? På denna kurs får du några nya infallsvinklar.
Hur lägger vi övningar för de ungdomar och juniorer som kommit en bit på sin utvecklingskurva? På kursen ”Praktiska OL-övningar” för ni tips och idéer.
I samband med kursdagen kommer även våra duktiga ungdomar och juniorer/seniorer att bjudas in. Förutom ett härligt träningspass under förmiddagen kommer de att få
en föreläsning om idrottens antidopingarbete men även få vara med att påverka 2016
års verksamhet.
Smålands Skogskarlar, Smålands Skogsflickor samt Smålands orienteringsförbund
kommer att dela ut priser till våra duktiga aktiva. SM-vinnarna, sex smålänningar
tog SM-guld under året, kommer att premieras. Stipendier från Skogsflickorna och
Skogskarlarna kommer att delas ut. Sist men inte minst kommer ”Årets orienterare”
att få pris.
Inbjudningar finns på SmOF hemsida, www.orientering.se/smaland
Anmälan senast 10 januari 2016.
VÄLKOMNA TILL UTBILDNINGSDAGEN I NÄSSJÖ
Smålands Orienteringsförbund
Har du frågor angående kursdagen kontakta
Smålands OF kansli.
Kurt Svensson
036-34 54 86
[email protected]
www.orientering.se/smaland
Anmälan till kursdag gör ni på
http://bit.ly/1YkkbpF