Varför elbussar i Umeå?

Varför elbussar i Umeå
• Fredrik Forsell
• Kollektivtrafikchef Umeå kommun
Varför elbussar i Umeå?
- Definition
• Elbussar = Fullelektriska bussar
- Varför elbussar i Umeå?
• Växande stad samt ny
översiktsplan med
tätare bebyggelse
• Överskridande av
miljökvalitetsnormerna
• Bullerperspektivet
• Globalt ansvar
• Ren el
• Var tar dieselpriserna
vägen?
Ny översiktsplan
- Elbussar ett stadsbyggnadsprojekt
2012 års
planpris
Vad händer om vi fortsätter i samma spår?
Tillväxtscenario Umeå 200 000 invånare
- ”Fem kilometersstaden”
Nya stadsdelar
15 000
Byar i stråk
3 000
Anslutande stadsdelar
20 000
Centrala
Umeå
15 000
Hörnefors
6 000
Obbola
3 000
Sävar
6 000
Holmsund
2 000
Kust och älv
2 000
Varför elbussar i Umeå?
2011-2014
• Samverkan med Hybricon,
Opbrid och E-Traction
• Konverterade gamla
Volvo-bussar
• Laddstation 100 KW
• Elektriska navmotorer
• Pantografer för
snabbladdning
• 10 minuters laddning för
30 minuters körning
Varför elbussar i Umeå?
- Fas 3 (2014)
• 8 fabriksnya
fullelektriska elbussar
• 3 ledbussar
• Två stadslinjer och hela
flygbusstrafiken
• 2 st 650 KW
laddstationer
• 3-6 minuters laddning
för 60 minuters körning
Elbussar i Umeå
- Fas 4 (2020)
• 24 fullelektriska
elledbussar
• Tre laddstationer
• 60 % av Umeås
bussflotta
- Varför elbussar i Umeå?
• Tekniken mogen för
elbussar i stadstrafik
• Bestämda sträckor på
bestämda tider
• ”Den lilla stadens
spårvagnssystem”
Elbussar i Umeå
- Erfarenheter
• Inga problem med värmen –
värmepump och
dieselvärmare
• Små problem med eldriften
• Små problem för förarna
• Låg dieselförbrukning,
motsvarande en moped
• Ekonomiskt försvarbart på
linjer med hög turtäthet
eller långa uppehåll på
ändhållplatser
• Korta laddtider krävs för
bibehållen effektivitet
Varför elbussar i Umeå?
- Tänk på
• Laddning av fullelektriska bussar tar tid? =
påverkar effektivitet = kostar pengar
• Idag kostar fullelektriska bussar pengar = ge
alla entreprenörer en chans = vem skall äga
dem?
• Oprövad teknik = minimera risken för
entreprenörerna = tydlig gränsdragning, ge
alla entreprenörer en chans
• Standardiserade gränssnitt