Svetsutbildning start ht15

YRK-VUX
Som svetsare kommer du att ha mycket stor chans till arbete i en spännande bransch med avancerad
teknik. Det är ett självständigt arbete som ofta fodrar kreativitet för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Hos oss får
du en 40 veckors utbildning och chans till Internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kommer att jobba
mot de senaste kravstandarderna som finns i Europa.
En svetsare använder olika svetsmetoder för att foga samman delar av stål och andra metaller genom att
tillföra energi och hetta upp metalldelarna. Som svetsare kan man arbeta med att reparera, tillverka eller montera
produkter och konstruktioner av stål och andra metaller.
Svetsare kan vara anställda vid bygg- och anläggningsföretag och entreprenadföretag eller arbeta inom industri
och verkstadsindustrin.
IW- svetsare blir du som har gått svetsutbildning enligt kursplanen för IW- svetsare och som har gått
utbildningen i en skola som är godkänd av Svetskommissionen, och blivit godkänd i teoretiska och praktiska prov
samt fått internationellt diplom.
Utbildningen ingår i konceptet Teknikcollege. I och med detta är utbildningen kvalitetssäkrad och
certifierad av industrikommittén.
Förkunskaper: Grundläggande svenska
Kurstid: 31/8 2015 – 3/6 2016
Utbildningen omfattar 1100 poäng. När utbildningen är genomförd med lägst betyg E, erhåller du en yrkesexamen.
Ansökan senast: den 1 juni 2015
Utbildningen är kostnadsfri, dock tillkommer kostnad för arbetskläder och litteratur.
Du får inte lön från arbetsgivaren under lärlingstiden, men lärlingsutbildningen berättigar dig studiemedel från CSN.
Kontakt
Magnus Österberg, 0708-81 76 45
[email protected]
Carita Nilsson
Studie- och yrkesvägledare,
0410-73 36 19
[email protected]
Poängplan Yrk-VUX
IW-Svets
Kursbenämning
Svets grund
Tillverkningsunderlag 1
Kälsvets 1
Kälsvets 2
Materialkunskap 1
Industritekniska processer 1
Gymnasiearbete
Kurskod
SAASVT00
TILTIL 01
SAAKÄL01S
SAAKÄL02S
MAEMAT01
INUINU01
GYARIN
Summa
HT15
VT16
31/8 – 31/12
2015
1/1-3/6
2016
Poäng
50
50
50
50
100
300
50
50
50
100
100
300
300
100
100
100
500
600
1100
100
50
200