Förbundsdomare - Svenska Ishockeyförbundet

Förbundsdomare
Tester och övningar
2015-2016
1
Innehåll
Förord ......................................................................................................................... 2
1. Teoretiska tester .................................................................................................. 3
2. Styrkeövningar ..................................................................................................... 4
3. Uthållighetstester ................................................................................................. 7
4. Is-tester .............................................................................................................. 10
5. Förtydligande ..................................................................................................... 13
Förord
Du håller nu i din hand ett dokument som förklarar de tester och övningar som ska
genomförs kommande säsong. Testerna och övningarna kommer att provas i ett
antal säsonger för att se hur dessa påverkar domarnas träning, fysiska nivån samt
vilka effekter dessa får för domaren på isen. Detta är ett spännande projekt vi
hoppas få dela med dig och som ska leda oss mot vår vision, svensk ishockey världens bästa.
Vår förhoppning är att tydliggöra de olika testerna och övningarna som ska
genomföras så att du på bästa sätta ska kunna träna och förbereda dig inför dessa.
Att vara vältränad i många olika muskelgrupper och ha en bra fysisk status skapar
förutsättningarna för att du som domare skall kunna genomföra matchen på bästa
sätt.
Vi har förståelse för att detta skapar tankar om hur detta kan påverka dig som
domare. Mycket riktigt har det olika testerna och övningarna olika påverkan på din
roll som domare. Det är av stor vikt att poängtera att testerna och övningarna finns
där för att uppmuntra till allsidig träning. Vissa av testerna och övningarna hanterar
inte bara kondition och styrka utan också smidighet, spänst och rörlighet.
Vi vill önska dig lycka till i din strävan att bli en bättre matchledare.
Tomas Thorsbrink
Domarchef
Svenska Ishockeyförbundet
[email protected]
Jonte Söderling
Domarutbildning
Svenska Ishockeyförbundet
j[email protected]
2
1. Teoretiska tester
Test 1: Regelprov
Syfte: Testa domarens regelkunskap och tillämpning.
Genomförande: Domaren skriver ett prov på 40 frågor begränsad till 30 minuter.
Domaren kan även få provet uppläst av en instruktör på kursen.
Resultatkrav: För att domaren skall nå godkänt resultat förväntas det att domare
SHL, HockeyAllsvenskan och HockeyEttan når resultatet 33 av 40 rätt. För
damdomare är godkänt resultat 30 av 40 rätt.
För att domaren skall nå väl godkänt resultat förväntas det att domare i SHL,
HockeyAllsvenskan och HockeyEttan når resultatet 38 av 40 rätt. För damdomare är
väl godkänt 36 av 40 rätt.
Ej uppnått godkänt resultat: Domare som ej uppnått godkänt resultat skall under
kursen ges möjligheten att genomföra ett omprov. Klarar inte domaren detta omprov,
upprättas en handlingsplan. Domaren tillsätts inte på ytterligare matcher innan
godkänt regelprov har genomförts. Den som inte klarar godkänt resultat under kurser
ska ges möjlighet till ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domare som inte klarar detta
omtest ges chans till ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
3
2. Styrkeövningar
Övning 2.1: Push-ups
Syfte: Testa domarens dynamiska överkroppsstyrka, framförallt armsträckare,
främre axelmuskler och bröstmuskler.
Genomförande: Startposition är med raka armar, fingrarna rakt framåt, axelbrett
mellan tummarna och händerna i linje med axlarna. Avståndet mellan händerna är
väldigt avgörande för resultatet och måste vara detsamma från gång till gång.
Överkroppen skall hållas rak med fotstöd på tåspetsarna. Huvud, överkropp, höft och
hälar bildar en rak linje. En kamrats knutna hand placeras på underlaget under
bröstbenet. I djupaste läget skall bröstet beröra handen och i övre läget skall
armarna vara helt sträckta men inte översträckta. Rörelsetempot skall vara jämt och
rytmiskt. Max antal korrekta utförda push-ups under 60 sekunder räknas. Om
domaren vilar i övre läget, räkna 101-102-103. Om inte ny push-up startas inom tre
sekunder avbryts testet.
EJ godkänd push-up:
a) om en böjning eller sträckning inte är fullständig.
b) höften sjunker igenom (svank)
c) höften ”knycker till” eller pekar upp
d) om domaren vilar i övre läget och inte börjar igen inom föreskriven tidsram. Den
senaste genomförda push-upen räknas då.
Uppnående mål: Tillfredsställande: 31 push-ups, väl tillfredsställande: >40 pushups. För damdomare ska testet utföras efter bästa förmåga.
Detta är en övning med uppnående mål. Når inte domaren upp till en
tillfredsställande nivå ska en handlingsplan tillsammans med ansvarig instruktör
upprättas så att framtida träningen sker på sådant sätt att tillfredsställande nivå
uppnås under säsongen.
4
Övning 2.2: Situps
Syfte: Mäta styrka i magmusklerna. Som testen är upplagda mäts i första hand
uthållig styrka hos domaren.
Genomförande: Domaren ligger på ett valfritt underlag med böjda knän och
fotsulorna i golvet. Hälens position skall vara c:a 30 cm (1 fotlängd) från skinkorna
och fötterna hålls c:a 20 cm isär. Domaren fattar med knäppta händer om nedre
delen av nacken, håller hakan mot bröstet och armbågarna riktade rakt framåt/uppåt.
Uppstigning skall ske så att armbågarna får kontakt med knäskålen och vid
nedstigning skall skulderbladen nudda mattan. En medhjälpare håller i fötterna och
räknar varje godkänd situps högt.
Antalet situps räknas på 60 sekunder. Om domaren vill ”vila” i nedre läget liggande
på golvet, räkna 101, 102, 103 och avbryt sedan testet om inte rörelsen påbörjas
igen. Rörelsetempot skall vara jämt och rytmiskt.
Uppnående mål: Tillfredsställande: 35 situps. väl tillfredsställande: >40 situps. För
damdomare ska testet utföras efter bästa förmåga.
Detta är en övning med uppnående mål. Når inte domaren upp till en
tillfredsställande nivå ska en handlingsplan tillsammans med ansvarig instruktör
upprättas så att framtida träningen sker på sådant sätt att tillfredsställande nivå
uppnås under säsongen.
5
Övning 2.3: Jämfota längdhopp
Syfte: Testa domarens explosiva styrka i benmuskulaturen vid horisontellt riktad
kraft.
Genomförande: Domaren står med fötterna isär, tårna vid en markeringslinje, på ett
plant underlag med bra friktion. Därefter genomförs ett jämfotahopp. Det är tillåtet att
”gunga” med knäna och svänga med armarna, fötterna får dock inte lyftas. Det
längsta av tre hopp räknas. Mätning sker från markeringslinjen till nedslagsmärket.
Rekommenderat är att hoppet utförs i en sandgrop eller liknande.
Hoppet är inte godkänt om:
a) hopparen kliver över markeringslinjen vid avhopp eller innan hoppet genomförs.
b) domaren tar sats med små hopp.
Uppnående mål: Tillfredsställande: 190 cm. väl tillfredsställande: > 220 cm. För
damdomare ska testet utföras efter bästa förmåga.
Detta är en övning med uppnående mål. Når inte domaren upp till en
tillfredsställande nivå ska en handlingsplan tillsammans med ansvarig instruktör
upprättas så att framtida träningen sker på sådant sätt att tillfredsställande nivå
uppnås under säsongen.
6
3. Uthållighetstester
Test 3.1: Beep-test
Syfte: Uppskatta maximal syreupptagningsförmåga
Genomförande: Beep-testet är ett progressivt löptest som används för att uppskatta
(ej mäta) maximal syreupptagningsförmåga. Testprincipen bygger på att domaren
springer en tydligt uppmarkerad sträcka på 20 meter fram och tillbaka i en takt som
bestäms av ljudsignaler som spelas upp från en dator eller liknande. Vid vändning
skall ena foten passera vändlinjen/märket och observera att domaren vänder och
inte springer runt märket/linjen. Tiden mellan pipsignalerna är i början mycket lång
och löphastigheten blir därför långsam. Successivt blir tiden mellan ljudsignalerna allt
kortare och löpstegen stegras och det blir svårare att hinna de 20 meter mellan varje
pipsignal. Testen startar på nivå 1 och kan pågå till nivå 21. Domaren skall stanna
när han/hon inte längre hinner springa 20 meterssträckan mellan varje pip. En miss
kan tolereras och bero på svårigheter att hitta rätt fart de första nivåerna. Men när
domaren andra gången i sträck inte hinner fram skall testet avbrytas.
Som alternativ till Beep-test kan domaren istället utföra ett Coopertest. Vilket test
som domaren vill göra ska meddelas kursansvarig innan kurstillfället.
Underlaget skall vara jämt, plant och ha bra friktion, viktigt är också att de yttre
förutsättningarna är någorlunda lika från gång till gång.
Resultatkrav: Godkänt resultat: nivå 11:5. Väl godkänt resultat: nivå >12:2. Dessa
nivåer gäller för SHL, HockeyAllsvenskan samt HockeyEttan. För damdomare som
dömer Riksserien är godkänt resultat 8:5. För damdomare som dömer HockeyEttan
är godkänt resultat 10:1.
Ej godkänt resultat: Domare som ej uppnått godkänt resultat skall under kursen ges
möjligheten att genomföra ett omtest. Klarar inte domaren detta omtest, upprättas en
handlingsplan. Domaren tillsätts inte på ytterligare matcher innan godkänt test har
genomförts. Den som inte klarar godkänt resultat under kurser ska ges möjlighet till
ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domare som inte klarar detta omtest ges chans till
ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
7
Test 3.2: Coopertest
Syfte: Uppskatta maximal syreupptagningsförmåga
Genomförande: Coopertest är ett löptest där du ska springa 3000 meter på högst
13 minuter. Underlaget skall vara jämt, plant och ha bra friktion, viktigt är också att
de yttre förutsättningarna är någorlunda lika från gång till gång.
Som alternativ till Coopertest kan domaren istället utföra ett Beep-test. Vilket test
som domaren vill göra ska meddelas kursansvarig innan kurstillfället.
Resultatkrav: Godkänt resultat 3000 meter på högst 13 minuter. Dessa nivåer gäller
för SHL, HockeyAllsvenskan samt HockeyEttan. För damdomare som dömer
Riksserien är godkänt resultat 14.45 minuter. För damdomare som dömer
HockeyEttan är godkänt resultat 14 minuter.
Ej godkänt resultat: Domare som ej uppnått godkänt resultat skall under kursen ges
möjligheten att genomföra ett omtest. Klarar inte domaren detta omtest, upprättas en
handlingsplan. Domaren tillsätts inte på ytterligare matcher innan godkänt test har
genomförts. Den som inte klarar godkänt resultat under kurser ska ges möjlighet till
ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domare som inte klarar detta omtest ges chans till
ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
8
Test 3.3: VO2 max test
Syfte: maximal syreupptagningsförmåga.
Vem får göra testet? Detta test ska ses som ett alternativ för de domare som inte
kan genomföra ett Beep-test eller Coopertest. Huvuddomar- eller linjedomaransvarig
ska innan testet utförs godkänna att domaren för genomföra detta test.
Genomförande: Testet ska kontrolleras och godkännas av auktoriserad person.
Testresultatet, undertecknat av auktoriserad person, lämnas till ansvarig person
innan kursstart. Testet bekostas av domaren själv.
Resultatkrav: För ett godkänt kursresultat måste domaren ha uppnått en
syreupptagningsnivå som är på 51 poäng (ej avrundat). Dessa nivåer gäller för SHL,
HockeyAllsvenskan samt HockeyEttan. För damdomare gäller individuellt anpassade
godkända nivåer.
Ej uppnått godkänt resultat: Den som inte klarar godkänt resultat ska, på egen
bekostnad, ges möjlighet till ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domaren tillsätts inte på
ytterligare matcher innan godkänt test har genomförts. Domare som inte klarar detta
omtest ges chans till ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
9
4. Is-tester
Test 4.1: Teknikbanan
Syfte: Testa domarens förmåga att vara snabb och rörlig på kortare sträckor.
Genomförande: Domaren åker en bana som är uppställd mellan blålinjerna
bestående av 5 konor/däck. Domaren skall åka så snabbt och kontrollerat som
möjligt fram mellan konorna och sedan vända till baklänges för att åka baklänges
mellan konorna och vända till framlänges vid sista konan närmast startpositionen och
åter åka till yttersta konan/däcket för att sedan återvända hela vägen ner till
startposition åkande baklänges mellan konorna.
Resultatkrav: Godkänt resultat SHL och HockeyAllsvenskan: 23,5 sekunder.
Godkänt resultat HockeyEttan: 25 sekunder.
Väl godkänt resultat SHL och HockeyAllsvenskan <22 sekunder. Väl godkänt resultat
i HockeyEttan: <22 sekunder.
Testet utförs inte av Damdomare.
Ej uppnått godkänt resultat: Domare som ej uppnått godkänt resultat skall under
kursen ges möjligheten att genomföra ett omtest. Klarar inte domaren detta omtest,
upprättas en handlingsplan. Domaren tillsätts inte på ytterligare matcher innan
godkänt test har genomförts. Den som inte klarar godkänt resultat under kurser ska
ges möjlighet till ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domare som inte klarar detta
omtest ges chans till ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
10
Test 4.2: Långa åttan
Syfte: Testa domarens uthållighet och syreupptagningsförmåga via ett matchlikt
scenario
Genomförande: En bana som ser ut som en ”lång åtta” byggs upp av konor/däck
(se bild). Domarna genomför testet 2 och 2 på två banor bredvid varandra. Domarna
skall åka 5 varv och starta och gå i mål på samma punkt (se bild). Viktigt att domarna
åker åt motsatta hålla och parallella spår för att undvika att krocka. Domaren skall
genomföra testet med hög fart och hög kontroll.
Resultatkrav: Godkänt resultat SHL och HockeyAllsvenskan: 76 sekunder. Godkänt
resultat HockeyEttan: 78 sekunder.
Väl godkänt resultat SHL och HockeyAllsvenskan <73 sekunder. Väl godkänt resultat
i HockeyEttan: <73 sekunder.
Testet utförs inte av Damdomare.
Ej uppnått godkänt resultat: Domare som ej uppnått godkänt resultat skall under
kursen ges möjligheten att genomföra ett omtest. Klarar inte domaren detta omtest,
upprättas en handlingsplan. Domaren tillsätts inte på ytterligare matcher innan
godkänt test har genomförts. Den som inte klarar godkänt resultat under kurser ska
ges möjlighet till ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domare som inte klarar detta
omtest ges chans till ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
11
Test 4.3: Coopertest på is (endast Damdomare)
Syfte: Testa domarens uthållighet och syreupptagningsförmåga via ett matchlikt
scenario
Genomförande: Coopertest på is där hela banan används. Testdeltagaren åker
motsols under 12 minuter.
Resultatkrav: Godkänt resultat för Damdomare är 33 varv på 12 minuter. För att
nomineras till internationella uppdrag är godkännande nivån 35 varav på 12 minuter.
Ej uppnått godkänt resultat: Domare som ej uppnått godkänt resultat skall under
kursen ges möjligheten att genomföra ett omtest. Klarar inte domaren detta omtest,
upprättas en handlingsplan. Domaren tillsätts inte på ytterligare matcher innan
godkänt test har genomförts. Den som inte klarar godkänt resultat under kurser ska
ges möjlighet till ett omtest tidigast efter 7 dagar. Domare som inte klarar detta
omtest ges chans till ett ytterligare omtest tidigast 30 dagar efter det första testet.
12
5. Förtydligande







Det är viktigt att poängtera att domaren är ansvarig för sin träning.
Genomförandet av testerna sköts enligt de normer och föreskrifter som finns
från svenska ishockeyförbundet.
Domaren som har svårigheter med t.ex. löpning eller liknande skall med
respektive ansvarig för de olika serierna komma fram till det bästa testet som
passar för just individen.
Om domaren inte når upp till de godkännande nivåerna så skall domaren i
samråd med den ansvarige för respektive serie sätta sig ner och skapa en
handlingsplan för att förbättra den del som har visat sig vara bristfällig hos
domaren.
Domaren är ansvarig för de kostnader som kan uppstå i samband med
omtesterna och dessa tillfällen.
Domarchefen beslutar om vem som kan kontrollera ett omtest.
Resultaten från omtesterna skall omedelbart skickas till respektive ansvarig
person efter genomförande.
Skridskotester kommer inte att genomföras under vissa kurstillfällen.
Skridskotesterna ska istället ske på ”hemmaplan” innan ett visst datum.
Respektive kursansvarig kommer att informeras aktuella domare om detta.
Syfte med fysiska tester:



13
Möjlighet att följa sin individuella
utveckling.
Skapa ett tävlingsmoment i sin
fysiska träning
Synliggöra starka och mindre starka
moment i domarens fysiska
kapacitet.