Skolledningsnyttmaj2015

 Helenelundsskolan 29 maj 2015 Till alla vårdnadshavare med barn på Helenelundsskolan Tjänster och organisation Biträdande rektor Jeanette Ocklund går vidare till Danderyds kommun, vi tackar Jeanette för de 14 år hon arbetat på skolan och önskar lycka till. Elisabeth Österman, nuvarande biträdande rektor för F­3 kommer från hösterminen 2015 att vara biträdande rektor med ansvar för lärarna årskurs 1­6. I och med det rekryterar vi en ny biträdande rektor med ansvar för förskoleklasserna, fritidshemmet och fritidsgården Lunden. Aisha Lundin fortsätter som biträdande rektor för årskurs 7­9. Vi annonserar också efter ny vaktmästare då Tommy Stadin går i pension till sommaren. Anders Hälltorp vår datatekniska support går i pension efter att ha arbetat på Helenelundsskolan i 22 år. Anders uppdrag kommer den nya vaktmästaren att hantera. Vi har anställt en ny administratör, Elisabeth Nilsson som kommer att arbeta tillsammans med Monica på expeditionen. Brukarundersökningen ­ Pilenenkäten På Sollentuna kommuns hemsida finns nu resultaten av årets brukarundersökning ­ Pilen. Tack till alla er som har svarat. Alla arbetslag har tagit diskuterat resultaten, föräldraråden och skolledningen diskuterade resultaten idag. Resultatet visar att vi bland annat behöver arbeta med att ge tydligare information till er som vårdnadshavare samt att vi behöver utveckla vårt arbete med elevdelaktighet. Därför kommer vi att utarbeta en kommunikationsplan under hösten. Den syftar till att kommunikationen med er ska bli mera likvärdig och lätt att hitta oavsett vilken årskurs era barn går i. Ett annat prioriterat område är våra elevledda utvecklingssamtal. Våra förstelärare har fått i uppdrag att arbeta med detta under nästa läsår. Fastigheter och arbetsmiljö Matsalsombyggnation Barn­ och utbildningskontoret har i samråd med rektor beslutat att avvakta utbyggnaden av matsalen då den slutliga kostnaden från entreprenörena blev 100% dyrare. Vi avvaktar nu ett annat förslag. Den del av skolgården som går under namnet “Blå kullarna” kommer under sommaren att ordningsställas till ett ny lekplats efter ett samarbete mellan skolans Elevråd och Trafik­ och fastighetskontoret. Under sommaren kommer några klassrum målas om i H­huset och en del utrymmen på fritidsgården. Föräldraråd Våra föräldraråd har kommit igång och vi tycker det är utvecklande att få samarbeta med er vårdnadshavare. Till hösten önskar vi att få föräldrarepresentanter från varje klass. Höstens datum kommuniceras i augusti. Personal Inför varje läsår görs en del förändringar i organisationen, så även i år. Så här kommer organisationen se ut läsåret 2015/16 för Fkl ­ 9. Lågstadiet Förskoleklass: Förskollärare/lärare: Elisabeth Rosell, Johanna Westman, Anne­Maria Lindblad, Heval Ince/Anna Hansson, Helene Thomas, Lotta Bauer/Anna­Karin Andersson, Anki Johansson Fritidspersonal: Zahra Mohammad­Zadeh, Joey Niyumwungere Årskurs 1: Klasslärare: 1a: Melis Turgut, 1b: Anna Hansson/Madeleine Barkedal, 1c: Kristina Davison Fritidspersonal: Agneta Ekström, Rebecka Nilsson, Niclas Backlund, Shekofeh Abbazadegan Årskurs 2: Klasslärare: 2a: Caroline Lenk, 2b: Melina Nourbahkshe, 2c: Christin Linna Fritidspersonal: Camilla Dahlström, Tony Falk, Katarina Olsson, rekrytering pågår för ersättare för Anna Haraldsson. Årskurs 3: Klasslärare:​
​
3a: Louise Bergmann, 3b: Cecilia Gustavsson, 3c: Malin Ek, 3d: Natalie Barkedahl Fritidspersonal:​
​
Daniel Cederqvist, Rosie Hult, Mahnaz Seyedi, Isabel Lundqvist, Elvir Spahovic, Katarina Amberg Mellanstadiet I årskurs 4­6 undervisar lärarna i sina respektive ämnen. Lärarna kommer i huvudsak undervisa i en årskurs. Inför höstterminen är det inga personalförändringar. Richard kommer tillbaka från föräldraledighet.. Årskurs 4​
: ​
Bayo Mengistu Mattson, Ingela Berglund, Greger Ravik kommer vara handledare för varsin klass. De kommer ha huvudansvaret i sina respektive ämnen i årskursen. Årskurs 5​
: ​
Nina Jillefors, Linda Hortell, Madelene Olsson kommer vara handledare för årskursen. Årskurs 6:​
​
Lena Magnusson, Birgitta Forsberg Öst och Rickard Frisk Engelbrektsson kommer vara handledare i respektive klass. Anki Gustafsson kommer arbeta med matematik och svenska i årskurs 4 och 5 tillsammans med ämneslärarna i de ämnena. Mariel Karman kommer undervisa i årskurs 5 och 6 i SO­ämnena. Lotta Ehn Jernström avslutar sin tid hos oss efter att ha bidragit med mycket kunskap. Högstadiet Helene Brunström har beslutat att sluta hos oss och fortsätta sin lärarbana på Sollentuna Musikklasser. Till den tjänsten har Gustav Lidén, som gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på skolan, anställts. Vi har också anställt en lärare i engelska och svenska som heter Frida Lantz för att komplettera personalstyrkan i dessa ämnen. Jörgen Kempe och Anne Bäckgården som varit vikarier under detta läsår kommer inte att fortsätta till hösten. Fritidsgården Lunden På fritidsgården kommer Eduardo Aguirre, Lotta Lindberg och David Hallman att arbeta. Nadine Chinappen kommer att gå vidare till Upplands Väsby kommun och därför håller vi just nu på och rekryterar en ytterligare person till hösten. Skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling ­ Olwéus Personalen kommer även under nästa läsår ha våra “Olweusträffar” under två onsdagseftermiddagar per termin. Det är viktigt att samla all vår personal, från fritidshemmet till högstadiet och all övrig personal och eftersom olika grupper i skolan har olika arbetstidsavtal har det varit svårt att få till stånd dessa möten efter skoldagens slut. Därför stänger fritidshemmet och fritidsgården Lunden klockan 15.15 den 16/9 och den 18/11. Vi hoppas på att ni föräldrar med barn på fritidshemmet har förståelse för detta och kan hjälpa oss. Om ni inte kan det utan behöver omsorg meddela Tony Falk på fritidshemmet eller Eduardo Aguirre på fritidsgården i god tid så vi kan sätta in vikarier. Sommarlov Läsåret avslutas med skolavslutning torsdag den 11/6. Exakta tider för respektive årskurs och arbetslag har ni fått i separat information och finns också på skolans hemsida. Läsåret 2015/2016 startar tisdag den 24/8. Måndag 3/8​
öppnar fritidshemsverksamheten för de som anmält omsorg. Den dagen öppnar fritidshemmet ​
klockan 9.30​
. Detta för att skolan har varit stängd och golvboning och storstädning har genomförts. Personalen behöver då återställa lokalerna för att kunna ta emot era barn på ett bra sätt. Har ni behov av omsorg på morgonen har vi vikarier för dessa barn och verksamheten är då utomhus. Den 17 och 18 augusti​
är fritidshemmet och fritidsgården helt stängt då vi har kompetensutveckling. Har ni behov av omsorg meddela Tony Falk alternativt Eduardo Aguirre senast den 15/6, så vi har möjlighet att ordna vikarier. Måndagen den 24/8 börjar nästa läsår.​
Den första skoldagen ​
startar kl 8:30 ​
för samtliga elever i sina klassrum. Vi kommer sedan att ha en gemensam samling för alla elever Fkl ­ 9 på fotbollsplanen. Vi önskar er alla en vilsam och skön sommar! Pia Westergren Rektor Aisha Lundin Jeanette Ocklund. Elisabeth Österman Biträdande rektor år 7­9 Biträdande rektor år 4­6 Biträdande rektor år Fkl ­ år 3 samt fritidsgården Lunden. samt fritidshemmet