helsingborg - Netpublicator

A-DELEN · TISDAG 30 DECEMBER 2014
2°
Vecka 1
Lösnummer: månd-fred 20 kr,
Lörd-sönd 30 kr
Mulet
Växlande
molnighe
Omkring
halvklart
FOTO: ANNA SIMONSSON
HELSINGBORGS
DAGBLAD
Soligt
INPÅ LIVET
”Det ligger något i detta
att det tar ett år, att det
värsta är första året. Saknaden kommer så väldigt
starkt kring högtiderna
när den döde inte är med.”
Psykologen Agneta
Willans om sorgeåret. A12
FÖRSTA
ÅRET
VÄRST FÖR
SÖRJANDE
HELSINGBORG
Sexistisk
reklam
på Väla
4 Reklamen
som visar en
kvinnorumpa och en svanktatuering med texten ”Trött
på din tramp stamp?” ovanför bilden fälldes av Reklamombudsmannen för snart
en månad sedan. Men på
måndagsförmiddagen hade
den fortfarande inte tagits
bort från parkeringen på
Väla. A8
SPORT
FOTO: TOBIAS ANDERSSON
Klassmål
gav Rögle tre
säkra poäng B4
SKÅNE
Säpo utreder
brand i moské A16
SKÅNE
Ida Hedberg har gjort praktik på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Vallåsen öppnar
för säsongen A14
Sjuksköterskor heta
på jobbmarknaden ”
FOTO: ALBIN BRÖNMARK
HELSINGBORG
Död och kärlek
lockade läsare A6
SKÅNE. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan
välja och vraka bland jobben. Ida Hedberg, som
blir klar i januari, har blivit erbjuden flera.
Region Skåne har höjt ingångslönen, men
andra betalar mer. I Norge kan en färsk sjuksköterska få omkring 10 000 kronor mer. A4
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
7 388118 002004
Gott nytt år
FOTO: GANT, H&M, LINDEX,
NILSON SHOES
●
●
●
●
– För mig är det viktigt att det är bra arbetsmiljö, att arbetet fungerar och att kollegorna är
trevliga. Lönen är också väldigt viktig för mig.
Idag har vi öppet som vanligt och på nyårsafton
har vi öppet kl 10-15. På nyårsdagen tar vi lite
ledigt och har stängt. Stort tack för i år och varmt
välkommen som vanligt 2 januari kl 10-20.
VARDAGAR 10–20
HELGER 10–18
GRATIS PARKERING
VALA.SE
Vi ser oss själva
leva våra liv efter
principen ’yolo’
– you only live once.”
Kristian Lundberg om
årets nyord 2014. C2
NDE
L
A2
TISDAG 30 DECEMBER 2014
OPINION
HUVUDLEDARE
KRÖNIKAN
Inte vilka
attacker
som helst
4 Angrepp mot lokaler för reli-
giösa möten riktar sig också mot
en del av demokratin.
OBEROENDE
LIBERAL
Natten till måndagen hände
det igen, den
här gången i Eslöv. En moské inrymd i bottenplanet på ett flerfamiljshus eldhärjades sedan det
börjat brinna på
golvet innanför
En tidning, tre editioner
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
Energiutmaningen
A
M
ånga drog en lättnadens
suck när statsminister
Stefan Löfven (S) i lördags meddelade att det
inte blir ett extra val i mars. Få hade
gått till valurnorna med någon större glädje eller förväntan. Valet i mars
hade med all sannolikhet inte resulterat i ett tydligare parlamentariskt läge
än det som råder nu.
Därför gav decemberöverenskommelsen det som behövs: regler för hur
ett land ska kunna styras av en minoritetsregering. Med fler partier i riksdagen har det blivit svårare.
Om överenskommelsen cementerar
blockpolitiken – som en del bedömare menar och med viss rätt befarar –
är dock en helt annan sak. Decemberöverenskommelsen handlar om formerna. Den förbjuder inte partier att
någon gång i framtiden regera över
blockgränsen.
Men den underlättar ingalunda för
det som är det allra viktigaste för politiken: innehållet.
Här består utmaningen att skapa
majoriteter för att kunna ta beslut.
Regeringspartierna och alliansen
har lovat att de ska inleda ett politiskt
samarbete inom tre områden. Två av
dem är tämligen okontroversiella. Det
rör sig om försvars- och säkerhetsfrågorna och pensionerna.
Den tredje, energifrågan, kan dock
bli en stötesten. Den är i starkt behov
av långsiktiga hållbara politiska beslut. Men sedan flera decennier tillbaka karaktäriseras den av politiska
låsningar snarare än framsynthet och
ansvarstagande.
Det var egentligen bara Centerpartiet som under ledning av Maud
Olofsson vågade sig på att delvis bryta ny väg.
Centern släppte kravet på kärnkraftens avveckling för att få igenom öka-
de satsningar på förnyelsebart men
också för att ta frågan vidare inom alliansen.
Försöken att dessutom få till en
överenskommelse över blockgränsen
misslyckades tyvärr. Inom alliansen
var man trots beslutet inte heller så
värst enig. Folkpartiet fortsatte att ensidigt – och illojalt – driva på för ny
kärnkraft.
Mot den bakgrunden kan en bli pessimistisk inför möjligheten att nå en
energiöverenskommelse mellan de
sex partierna.
Dess företrädare talar i och för
sig rätt ofta om behovet av förnyelsebart, fossilfritt och energieffektiviseringar. Men att gå från ord
till handling kräver en förmåga att
tänka i nya banor, mod att prioritera och en tydlig viljeriktning.
Politikerna har verktygen. Uppvärmningen med olja i bostäder minskade
drastiskt efter politiska insatser. Sats-
tt gå från
ord till
handling kräver en förmåga att tänka
i nya banor,
mod att prioritera och en
tydlig viljeriktning.
ningen på vind- och solenergi har fått
sin politiska skjuts.
Det är viktiga lärdomar att ha med
i bagaget. Det plus en dos av kompromissvilja kan förhoppningsvis leda
till en öppning.
FRISTÅENDE KRÖNIKÖR
LOTTA HÖRDIN
[email protected]
ARKIVFOTO: JANERIK HENRIKSSON 2007
ett krossat fönster.
På juldagen utspelade sig liknande
scener i Eskilstuna, mitt under pågående gudstjänst. Flera personer
skadades. Polisen utreder båda fallen som misstänkt mordbrand – ett
synnerligen allvarligt brott – och tyvärr tycks de ingå i ett större, oroande
mönster. Över ett dussin attacker av
olika slag har i år riktats mot moskéer
runt om i landet. Det rör sig om alltifrån krossade fönster och klottrade
hakkors till anlagda bränder.
I Eslöv var det tredje gången på
mindre än två månader som moskén
attackerades. Kommunen har tillsatt
en krisgrupp för att stödja de boende
i området.
”Här handlar det om ett samhällsengagemang som vi måste ta till”, säger kommunstyrelsens ordförande
Johan Andersson (S).
Orden kan tyckas självklara, men
kan inte nog betonas i dessa sammanhang. För vad det i grunden handlar
om är försvar av religionsfriheten.
Det råder ingen tvekan om att det
är krafter i farten som kan skrämma
muslimer från att utöva sin religion.
Sveriges muslimska råd säger sig
ha sett en ökad utsatthet för muslimer i Sverige alltsedan terrordåden
i USA den 11 september 2001. Men
under 2014 har angreppen blivit mer
systematiska och våldsamma, enligt
ordföranden Elvir Gigovic som intervjuades i Ekot på måndagen.
Den utvecklingen måste tas på stort
allvar.
Det är ingen tillfällighet att säkerhetspolisen, Säpo, bistår i utredningarna av bränderna i Eskilstuna och
Eslöv. Säpo har bland annat till uppgift att skydda medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Dit hör
religionsfriheten. Och attacker mot
moskéer eller andra lokaler för religiösa sammankomster är därför inte
vilka dåd som helst. De är angrepp
mot en del av demokratins fundament. Samhällets svar måste vara
därefter.
Carl Milles skulptur
Sjöfartsmonumentet
blickar ut över Sundet
från Helsingborg
sedan 1923.
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Ingrid Runsten, Mats Skogkär
E-post: [email protected]
2009 bjöd alliansregeringen in oppositionen till energiöverläggningar, utan att det gav något resultat.
Kommer det att gå lättare den här gången?
KORT SAGT
Gamla
morrande
moderater
4 Kritiken är bitvis hård mot
decemberöverenskommelsen. Också från moderater –
och då moderater classic.
Carl Bildt. Gunnar Hökmark. Ulf Adelsohn. Och
Mikael Odenberg på måndagens DN Debatt.
Morrandet utgör variationer på ett tema. Att oppositionen abdikerat, att Löfven
(S) tvingats ner i Vänsterpartiets knä, att uppgörelsen är
Lars Johansson Chefredaktör,
stf ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Lars Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare
Anna Bergenström Redaktionschef
Ann Carlsson Adm redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
demokratiskt och parlamentariskt tvivelaktig.
Ändå måste ju M ses en av
de stora vinnarna. Det är moderater som ofta har skäl att
älska den blockpolitik som
nu cementeras. Partiet riskerar inte att hamna i skuggan
av uppgörelser i mitten.
Så lite märkligt är det. Om
några borde minnas hur det
är att politiskt ökenvandra,
så är det väl gammelmoderaterna. Saknar de ödsligheten
därute på högerkanten?
Här finns vi
Växel: 042-489 90 00
Post: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsv 1, Helsingborg
Redaktionen: [email protected]
Företags- och platsannonser:
[email protected]
E-post till medarbetarna:
[email protected]
”
Det enda man
lär sitt barn
när man bjuder
på alkohol, det är
att dricka alkohol.”
Anna Jansson, enhetschef på
Folkhälsomyndigheten, gläds
inför nyår åt att nästan nio av tio
föräldrar inte längre köper den
gamla myten att tonåringar som
får dricka hemma dricker mindre borta.
Kundservice
Gör dina prenumerationsärenden
på hd.se/minhd dygnet runt
eller ring 020-23 24 00, för personlig
service, mån-fre kl 8-16.30.
För privatannons ring 040-93 44 00,
mån-fre kl 9-15.
E-post: [email protected]
eller [email protected]
Om tidningen uteblir
Gå in på utebliventidning.se eller
ring Tidningsbärarna 0771–39 04 00,
kl 6-18. Ringer du före 9.00 så kan vi
se till att du i de flesta fall får tidning
under dagen. Bor du i 0430-området:
Kontakta VTD, 035-16 07 50,
mån-fred 7–16, lörd 7–12, sönd 7-13
eller vtd.se/reklamation.aspx
Prenumeration
Alla dagar (mån-sön)
12 mån 3 080 kr
Autogiro 257 kr/mån
Helg (fre-sön)
12 mån 2 520 kr
Autogiro 210 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 860 kr
Autogiro 149 kr/mån
Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
A3
TISDAG 30 DECEMBER 2014
OPINION
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Sydsvenskan.se/opinion
MED ANDRA ORD [email protected]
AKTUELLA FRÅGOR
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Hd.se/ledare
LÄSARBREV
Polisen
slår nu
tillbaka
I lördagens ledare kunde
4
vi läsa om att Malmö har
utvecklats till en storstad
med storstadens många
fördelar och problem.
Den senaste tidens våldsdåd med ett mord som begicks på en svartklubb och
sprängningar i Rosengård
samt på Rättscentrum
i Malmö har ytterligare betonat allvaret i situationen.
I egenskap av företrädare för polisverksamheten
i Malmö och Skåne känner vi ett stort samhälleligt
stöd för att metodiskt och
långsiktigt bekämpa all typ
av brottslighet som äventyrar invånarnas trygghet.
Vår verksamhet utgör,
tillsammans med övriga
rättsvårdande institutioners, den yttersta garantin
för en väl fungerande rättsstat oavsett utmaning. Som
invånare ska man aldrig behöva tveka när det gäller
vår ambition eller förmåga.
Även om det emellanåt är vår egen verksamhet
och våra medarbetare som
hotas och blir utsatta fortsätter vi oförtrutet och systematiskt vårt långsiktiga
arbete.
Med hjälp av högt mo-
tiverade medarbetare, deras kompetens och tillsammans med kommuner och
andra myndigheter gör
vi vårt yttersta för att det
inte ska gå att utmana samhället på det sätt som vi sett
i Malmö på senare tid.
Även om det är först vid
årsskiftet som dagens länspolismyndigheter blir till
en enhetlig polismyndighet för hela landet har vi i
julhelgen prövat att släppa
på tidigare gränser och jobbat i ett större helhetsperspektiv.
Helgen har varit särskilt
ansträngd med omfattande
polisinsatser vid tidpunkter
då traditionen normalt bjuder på umgänge med nära
och kära.
Utan diskussion och med
stor målmedvetenhet har
vi samlat stora delar av vår
personal för att möta och
slå tillbaka hoten, oavsett
om de riktar sig mot rättssamhällets institutioner eller mot det civila samhället.
Vår övertygelse om framgång är stark.
Som stolta representanter för polisverksamheten
vill vi att alla som bor och
vistas i Skåne ska känna
samma tilltro och förväntan som vi gör.
JARL HOLMSTRÖM
länspolismästare i Skåne
STEFAN SINTÉUS
chef polisområde Malmö
CHATT
LÄSARBREV
4 Den
svenska polisen är
åter under debatt.
Ännu ett register upprör,
det så kallade ”kvinnoregistret”.
Men polisens stora problem är inte dessa register eller att polismän kallar
människor i olika bostadsområden otrevliga namn,
även om det naturligtvis är
problematiskt.
Polisen producerar helt
enkelt för lite polisarbete.
Alltså: haffar för få bovar
och banditer, håller inte
tillräcklig ordning på diverse trafikanter med egna
trafikregler och liknande.
”Det är idag ett grundkrav
att det finns internationella
skolor med god kvalitet.”
4 Det är bra att en nationell ut-
redning ser över reglerna kring
internationella skolor, men även
regelverken kring internationella
förskolor behöver förtydligas. Så
kan växande regioner långsiktigt
locka internationellt verksamma
företag.
Det skriver Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen i Malmö stad, och
Stephan Müchler, VD i Sydsvenska industri- och handelskammaren.
F
4 Idag klockan 11 kan du
på hd.se chatta med Jarl
Holmström, länspolismästare i Skåne, om den senaste tidens våldsdåd och polisens arbete.
Vad gör
polisen?
För företag som rekryterar medarbetare med internationell profil på är den första frågan hur det är med förskola och skola för
barnen, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Stephan Müchler.
Mer pengar och fler anställda tycks inte ha någon
nämnvärd verkan på produktiviteten.
Nyutbildade poliser
tvingas nu också under
frustration ersätta civilanställd personal. Allt på
grund av sparbeting.
Leif G W Persson har
många gånger påtalat hur
lite korrumperad svensk
polis är. Men han har samtidigt betonat hur genombyråkratiserad den är.
För en tid sedan drev
han också en kampanj
kring hur låg uppklarningsprocenten av vardagsbrott är.
Polisen är ständigt sysselsatt. Frågan är med vad.
HÅKAN NÄSLUND
inanskrisen och den allt påtagligare globaliseringen har
inneburit stora omvälvningar och förändrade förutsättningar för näringslivet.
I Malmöregionen har denna utveckling delvis varit positiv. Listan
på företag som på senare tid har valt
Malmö som nav eller huvudkontor är
lång, och det är framför allt tre faktorer som ligger bakom detta.
För det första har Öresundsbron
gjort att Sverige och Danmark kan betraktas som en enda gemensam regional marknad. När Fehmarn Bält-förbindelsen så småningom är på plats
kommer denna att utökas till att omfatta norra Europa.
För det andra har bron inneburit
att Malmö ligger 20 minuter från en
mycket stark internationell flygplats.
Detta är en avgörande fördel eftersom
det ger bekväm tillgång till alla viktiga globala marknader.
I praktiken kan få regioner mäta sig
med detta.
Den tredje är att Malmöregionen
har vuxit explosionsartat som lokal
arbetsmarknad.
Bara på den svenska sidan har inflyttning och bättre pendling gjort att
Malmö-Lund och Helsingborg med
omnejd nu är en och samma marknad.
Det betyder – konkret – att det är
bekvämt att bo och jobba var som
helst i regionen.
Befolkningsunderlaget som är tillgängligt för en arbetsgivare har helt
enkelt vuxit från 630 000 år 2000 till
över 1 100 000. Det ger en tillväxt på
75 procent, eller med över 470 000
personer. Även i absoluta tal är det
en ökning som är större än i Stockholm.
Till detta kommer att regionen är
högskole- och universitetstät, och att
det går att finna kompetens både på
den svenska och danska sidan.
Sammantaget innebär detta en
kraftigt ökad internationell profil på
medarbetarna i Malmös näringsliv.
Det blir vanligare att svenska familjer gör några år i utlandet och återvänder och att tyska, amerikanska eller kinesiska par hamnar i Malmö ett
antal år.
För företag som rekryterar den här
gruppen medarbetare är den första
frågan så klart hur det är med förskola och skola för barnen.
Det är idag ett grundkrav att det
finns internationella skolor med god
kvalitet och Malmö stad har, för att
möta den ökade efterfrågan utökat
och öppnat ny internationell skola.
Idag erbjuds både kommunal och fristående internationell skola i Malmö.
Tyvärr har vi uppmärksammat
oklarheter vad gäller möjligheten
att erbjuda och bedriva internationell förskoleverksamhet. Regelverket är otydligt, och jurister på olika
håll i landet har tolkat regelverket väldigt olika.
Just nu pågår en nationell utredning i syfte att skärpa och förtydliga
det svenska regelverket rörande internationella skolor. Det är bra, men
vi ser att utredningen behöver kompletteras med ett fokus på att förtydliga regelverket för internationell förskola.
Vår uppmaning är att ge den här
frågan ett snabbspår, så att frågeteck-
nen är uträtade redan inför kommande hösttermin.
Sverige behöver ett stabilt och
tryggt regelverk där olika huvudmän
vet vad som gäller. Det här är mycket viktigare för tillväxtpolitiken än
många kanske tänker sig. Placering av
projekt och nyckelfunktioner i företagen följer de preferenser som nyckelpersonerna har. Därför är villkoren
kring barnens uppväxt avgörande.
Idag erbjuds nästan alltid enkla och
snabba alternativ för placering av huvudkontor och internationella utvecklingsprojekt. Det finns knappast ett
land som inte försöker locka den här
typen av funktioner till sig. De medför mycket positivt och driver tillväxt
och jobb till långt utanför väggarna
på huvudkontoren i sig.
Tydligare regler kring internationella skolor och förskolor behövs för
att växande regioner långsiktigt ska
fungera som bas för internationellt
verksamma företag.
I annat fall kan dessa bolag komma
att söka sig någon annanstans.
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Stephan Müchler
SKRIBENTER
Stephan Müchler
är VD i Sydsvenska
industri- och handelskammaren.
4
Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) är ordförande
i kommunstyrelsen
i Malmö stad.
4
A4
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SVERIGE SKÅNE
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
SJUKSKÖTERSKEKRISEN
Ida Hedberg, sjuksköterskestudent i Lund, avslutar sin utbildning i januari. Hon har fått jobb på avdelningen för transplantation och hjärtsjukvård, Skånes universitetssjukhus. Här är hon på sin
Många jobbmöjligheter för
LUND
4 Ida Hedberg, som tar sjuksköterske-
examen i januari, har sökt sex jobb.
Hon blev erbjuden fem av dem.
– Jag valde den arbetsplats som verkade mest intresserad av mig som person.
Det blev thorax, avdelningen för transplantation och
hjärtsjukvård på Skånes
universitetssjukhus i Lund.
Där var det också något
extra som lockade.
– Det är inte så många
sjukhus där det görs hjärttransplantationer i Sverige,
bara i Lund och Göteborg.
Ida Hedberg är en av de
sjuksköterskestudenter
som avslutar sin utbildning
på Lunds universitet i januari. De kan välja och vraka
bland jobben.
– För mig är det viktigt
att det är bra arbetsmiljö,
att arbetet fungerar och att
kollegorna är trevliga. Lö-
nen är också väldigt viktig
för mig, och hur villiga de
är att förhandla, säger Ida
Hedberg.
Hennes kurskamrat,
Emma Olsson, har sökt fem
jobb och fått samtliga.
– Intervjuerna gick ut på
att visa mig runt på avdelningen, säger hon.
Behovet av sjuksköterskor
är stort. Större blir det –
något som de snart färdiga
sköterskorna tydligt märker.
– Vården behöver händer,
sammanfattar Dennis Brodelis, ordförande för Vård-
vetenskapliga studentföreningen, Lund, och färdig
sjuksköterska till sommaren.
”
Lönen är också väldigt viktig för mig.”
Ida Hedberg, sjuksköterskestudent som tar examen
i januari.
Om han vill ha jobb inför
kommande sommar, finns
redan den möjligheten.
Han har inte tackat ja än,
även om han på lång sikt
ser sig själv som anställd
inom psykiatrin.
– Man kan tydligt märka skillnaden man gör för
någon. Det kan vara enkla
saker och det kan gå fort.
Som när man har en patient som tillsynes är ett
svårt fall, men så plötsligt
vänder det. Det känns väldigt tillfredsställande, säger han.
Tidigt drogs han till yrken som ser till hela människan. För honom passade
sjuksköterska bäst in på
beskrivningen.
– Jag vill jobba med något
meningsfullt, då är människor det bästa att jobba
med. Och det är något jag
kommer att orka jobba med
tills jag går i pension. Då
har jag även möjligheten
att välja olika vägar. Så att
jag inte fastnar i slentrian
i mitt yrkesliv, säger Dennis
Brodelis.
A5
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SVERIGE SKÅNE
FRÅGAN
Vart är du
på väg?
Ingången till Ida Hedbergs praktikplats på Sus i Lund.
FOTO: NATHALIE NASR
Naemi Achiniotis, 21 år, termin fem: ”Jag hoppas på jobb på
ett sjukhus här i Sverige, gärna
i Skåne till att börja med. Var det
blir är beroende på lönen. Det är
en principsak att stå upp för det
yrke jag kommer ut i. Om inte
alla nyutexaminerade sjuksköterskor tar det ansvaret kommer
våra arbetsförhållanden inte att
förändras. Det som lockar just
nu är att vidareutbilda mig till
operationssjuksköterska och att
jobba i Norge så småningom.”
”
På sikt måste landstingen
börja möta det som bemanningsbolagen erbjuder, för att klara
sin verksamhet.”
Dennis Brodelis, ordförande för Vårdvetenskapliga studentföreningen, Lund, och färdig sjuksköterska till sommaren.
FAKTA
Grundlön för en
nyutexaminerad
sjuksköterska
Region Skåne: 23 500 kr
(från och med 1 januari).
4 Malmö stad: 23 500 kr är
lägsta lönen som betalas i dag.
Individuell lönesättning tilllämpas.
4 Capio Närsjukvård (driver
vårdcentraler och specialistkliniker): 24 500 kr (2014 års
löneläge).
4 Dedicare (bemanningsbolag
som anlitas av Region Skåne):
25 000 kr i lägstalön. Individuell
4
lönesättning tillämpas. Anställer huvudsakligen erfarna sjuksköterskor.
4 Akershus universitetssykehus, Oslo, Norge: 30 750 norska
kronor.
4 Helsenor (största norska
bemanningsbolaget): 31 520
norska kronor vid sjukhus,
31 144 norska kronor i kommuner.
4 Arbetsgivarna har mycket
varierande antal anställda och
rekryteringsbehov. Veckoarbetstiden är kortare i Norge.
praktik vid kirurgen 14 i Lund.
nya sjuksköterskor
Han är inte unik. Till vårterminen 2015 har Lunds
universitets sjuksköterskeprogram 330 förstahandssökande och 105 antagna
i första urvalet. I Malmö är
det 492 förstahandssökande och 174 antagna.
I den rödgröna regeringens budget fanns en utökning av antalet platser på grundutbildningen
av sjuksköterskor. I alliansens budget, som istället klubbades igenom, är
satsningen inte lika omfattande. Men en mindre utökning av antalet utbild-
ningsplatser för specialistsköterskor och barnmorskor finns med.
Sjuksköterskestudenterna är väl medvetna om att
arbetsmarknaden är deras.
Att Region Skåne nu höjer
ingångslönen till 23 500
räcker inte, säger de.
Liksom den nationella
lönerörelsen för nyutexaminerade sjuksköterskor
anser de att 25 000 är rimligt.
– Lönemässigt ligger
landstingen så pass långt
efter bemanningsföretagen idag. Norge är en an-
”
Man räknar
kallt med att
folk fortsätter att
komma på samma sätt som tidigare, fast utvecklingen blivit som
den blivit.”
Caroline Bowen-Farsnäs, sjuksköterskestudent, om att utbildningen inte är ett kall på
samma sätt längre.
nan marknad, men är ändå
ett problem för svensk
sjukvård. På sikt måste
landstingen börja möta
det som bemanningsbolagen erbjuder, för att klara
sin verksamhet, säger Dennis Brodelis.
Han kan tänka sig att arbeta några år i Norge eller
inom bemanningsbolag, för
mer erfarenhet och bättre
löneutveckling.
Kurskamraten Caroline Bowen-Farsnäs menar att det är nya tider nu,
sjuksköterskeutbildningen
är inte ett kall på samma
sätt. Studenterna tar lån,
arbetsmarknaden står öppen.
– Man räknar kallt med
att folk fortsätter att komma på samma sätt som tidigare, fast utvecklingen blivit som den blivit.
TEXT: NATHALIE
NASR
nathalie.nasr
@hd.se
FOTO: ALBIN
BRÖNMARK
albin.bronmark
@hd.se
Annie Bogsjö, 24 år, termin
fem: ”Jag kommer inte att
stanna i Skåne. Det är så dåligt
betalt och dåliga förhållanden
här. Tidigare har jag bott i
Stockholm och just nu lutar det
åt att jag flyttar dit. Jag vill specialistutbilda mig, antagligen till
barnmorska. Jag kan tänka mig
att jobba i Norge och bemanningsbolag också, både som
sjuksköterska och som barnmorska. Jag tycker det är viktigt
att få betalt för sin erfarenhet.”
Caroline Bowen-Farsnäs, 22
år, termin fem: ”Jag vill gärna
jobba som sjuksköterska på neurokirurgen där jag är timanställd
idag som undersköterska. Men
på sikt vill jag bli specialist,
barnmorska på ett sjukhus, på
mödravårdcentral eller en ungdomsmottagning. För mig är en
karriärstege väldigt viktigt, och
en motivation för att stanna. Att
bli sedd för det jag gör och inte
bli en i mängden.”
Emma Olsson, 25 år, termin
sex: ”Jag vill stanna här just
nu, men kan inte garantera en
framtid inom Region Skåne. Jag
har inte några direkta planer för
mitt yrkesliv, jag tänker att jag
så småningom vill specialisera
mig. Jag har inte funderat ännu
kring vilka arbetsgivare jag kan
tänka mig att jobba för. För mig
är det viktigt att i arbetslivet få
lön efter min erfarenhet.”
A6
TISDAG 30 DECEMBER 2014
HELSINGBORG
MEST LÄST PÅ HD.SE
HALLÅ DÄR
FOTO: PRIVAT
Fredrik Jansson, som utsetts
till en av Helsingborgs miljöpristagare 2014, för att han
inspirerar till en hållbar livsstil
sett till både förbättrad hälsa
och miljö.
– Det började egentligen
2011 när jag sökte Helsingborgs stads hjälp att lansera våra torsdagscyklingar. Sen tidigare driver jag
sajten cykelklubben.se där
man kan logga in och delta i gemensamma träningsrundor som utgår från
Idrottens hus på torsdagar
mellan maj och september.
Men det har blivit fler
cykelprojekt?
– Ja, motionsloppet Sundstrampet som nu har körts
fyra gånger, senast i samband med Hx i somras.
Och i år drogs projektet
Helsingborg by bike igång.
Det är en kombination av
uthyrning av elcyklar och
guideturer. Som helsingborgare är jag stolt över att
visa upp vår stad. Stadsvandringarna är mycket intressanta men på cykel hinner man mer, som Fredriksdal, Ramlösa eller Sofiero
till exempel. Vi hann bara
komma igång i somras och
kan utveckla mer.
Vad tycker du om priset, som bland annat ger
25 000 kronor?
– Det är en trevlig julklapp!
Summan är rejäl, men det
är ändå själva utmärkelsen
som är viktigast. Det känns
som ett erkännande från
staden och jag blir peppad
att utveckla mina projekt
och idéer ännu mer under
2015. Jag tror att miljöpriset kan fungera som en
dörröppnare vid kontakter
med nya samarbetspartners.
ELIN LUNNER
[email protected]
Våld, död och kärlek
lockade till läsning
HELSINGBORG
4 Fallet med Djurgårds-
supportern som dog
i Helsingborg i våras är
den nyhet som intresserat överlägset flest läsare på hd.se under 2014.
Allsvensk fotbollspremiär,
massor av fotbollssupportrar i stan, men också våldsamma huliganer. Det som
skulle kunnat vara en fest
blev en mardröm.
Folk utanför huligankretsar drabbades av det blinda
våldet. Bland annat genom
en attack mot krogen Headless Swan och deras gäster.
Men den händelse som fick
störst uppmärksamhet var
Djurgårdssupportern som
slogs ihjäl. Han var på väg
till matchen när han stötte
ihop med en HIF-supporter som slog ett slag mot
honom.
Detta enda slag som orsakade dödsfallet.
Att detta blev det som
lockade flest läsare överraskar inte Helena Sandberg som är docent i medie- och kommunikationsvetenskap i Lund.
– Det var en händelse som kom nära oss, den
hade lokal anknytning och
det handlade om en man av
folket som det var lätt att
identifiera sig med.
Spekulationerna kring
händelsen skapade en osäkerhet hos läsarna, de ville
veta mer.
– Behovet av information
blev väldigt stort, säger Helena Sandberg.
Nästa steg i den här händelsen blev folks önskan
om samhörighet, man la
supporterhalsdukar och
blommor på platsen där
4 Dödsfallet och den vålds-
4 FILM
4 Gentlemen 13.00. Tjuvarnas jul
13.15. Pride 15.10. Ida 15.40.
Mr Turner 17.20. Foxcatcher
17.30. En duva satt på en gren
20.00. Jag är inte beredd att dö
än 20.15.
4 UTSTÄLLNINGAR
4 Skolmuseet, Bergaliden 24,
öppet 13-18, fri entré
4 Utställning. Helsingborgselever
4 Aktivitet: Julpyssel
665 000
Dödsmisshandeln av Djurgårdssupportern väckte störst
intresse.
Här är listan över de mest klickade händelserna på hd.se som
handlar om Helsingborg.
1. 168 268. Dödsmisshandeln
av Djurgårdssupportern. (På tre
dagar gjordes 665 000 klick på
artiklar som handlade om supportervåldet i Helsingborg
i samband med den allsvenska
premiären mellan HIF och Djurgården).
2. 92 695. Knivdådet på
Gröningen, som slutade i en
persons död.
3. 73 215. Olyckan där en tvåårig flicka blev ihjälkörd.
4. 59 701. Kärleksbudskapet
i Margaretaparken.
5. 53 244. Färjan som körde in
i en pir.
Vid manifestationen som supporterföreningen Kärnan arrangerade dagen efter dödsfallet
kom 4 000 personer.
De tre händelser som lockade
mest intresse på
hd.se under 2014
har några likheter.
mannen dog. Det uppstod
ett behov av gemenskap.
en 28-årig HIF-supporter dömdes till åtta månaders fängelse för misshandel och vållande till annans
död. Men det gick aldrig att
helt säkert säga vad som orsakade dödsfallet.
Däremot anses det klarlagt att den 43-årige Djurgårdssupportern inte dött
där och då om han inte blivit nerslagen av 28-åringen.
Sedan kom ytterligare en
fas i skeendet.
– Vem skulle ställas till
svars? Var det supportrar,
fotbollsklubbar, staden eller människor som befann
sig intill när misshandeln
skedde? Vilken roll spelade
offrets hälsa? säger Helena
Sandberg.
Ett svar kom i somras,
De tre händelser som lockade mest intresse på hd.se
under 2014 har några likheter.
De handlar om död och
de väcker känslan att vem
som kan drabbas.
Händelsen på Gröningen
i somras då en man höggs
ihjäl med kniv blev den artikel som väckte näst mest
intresse. Sannolikt för att
det skedde på en populär
samlingsplats som upplevs som trygg. En plats
där många helsingborgare
solat, haft picknick, träffat
vänner, grillat eller bara tittat på folk.
Den tredje mest klickade artikeln handlar om en
tragisk händelse på midsommarafton då en tvåårig
flicka avled efter att ha blivit påkörd.
Här handlar det sannolikt mest om att det är så
bottenlöst hemskt. Och att
man som vuxen kan leva sig
in i tragedin på olika plan.
Dels förlora ett barn, dels
orsaka ett barns död.
Det går att identifiera sig
med.
Den fjärde mest lockande
artikeln handlade om något
helt annat än död och sorg.
En ung man visade sin kärlek till flickvännen genom
att med händer och fötter
göra ett stort hjärta i snön
på Margaretaplatsen. En
kärleksbetygelse som tog
honom en hel natt att genomföra.
Femte mest klickade artikeln på hd.se är en synnerligen lokal händelse, som
har koppling till just Helsingborg och som varken
innehåller död eller kärlek.
Den handlar i stället om
hur färjan Mercandia IV på
kvällen den 21 september
körde rakt in i en pir.
TEXT: ULF
KRISTIANSSON
ulf.kristiansson
@hd.se
Supporterkulturen påverkades inte
HELSINGBORG.
DET HÄNDER
FOTO: BRITT-MARI OLSSON
Hur får du
helsingborgare
att cykla?
4 Röda Kvarn:
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
fyllda helgen i Helsingborg
skakade folk, inte minst
fotbollssupportrar.
Dagen efter dödsmisshandeln ordnade supporterföreningen Kärnan en
manifestation mot våldet
och det kom 4 000 personer. Men chocken och bedrövelsen la sig och det
blev vardag igen. Kvar finns
supporterkulturen relativt
opåverkad.
– Jag kan inte se någon
direkt förändring, säger
supporterpolisen Gunnar
Wirsén.
– Supporterkulturen har
alltid varit sund i Helsingborg, men när det gäller
dödsfallet så blev det kanske en väckarklocka för
vissa. Jag tror också att en
del människor slutade gå
på fotboll, säger Dan Ekberg som är med i supportergrupperingen Sundsbusarna.
Han använder ord som
öppen och glad när han ska
beskriva supporterkulturen
i Helsingborg.
– Det är hela tiden en
bra stämning på läktaren,
vi har inga problem där.
Och man måste ha lite edge
i sånger och ramsor.
Dan Ekberg säger dock att
man tar hänsyn till händelsen och när HIF möter
Djurgården kan det bli så
att vissa sånger och ramsor
slopas.
– De kan kanske tolkas fel.
Gunnar Wirsén är av
uppfattningen att de etablerade supportklubbarna
försöker göra vad de kan
för att det ska vara en bra
stämning och kultur.
– Men det har bildats en
ny gruppering under hösten som vi har koll på. Där
finns folk, bland annat bengalbrännare, som varit med
i andra grupper tidigare.
Det hävdas ofta att vanliga fotbollssupportrar inte
riskerar att drabbas av våldet mellan olika ligor eller
grupper i fotbollssamman-
hang. Dödsfallet vid Kärnan talar emot det. Detsamma gällde attacken mot
Headless Swan kvällen före
matchen.
– Och på Stenbocksgatan
blandades våldsamma
Djurgårdsfans med vanliga helsingborgare som ville hem. De som var på plats
vid premiären vill nog inte
uppleva det igen, det var
riktigt hätskt, säger Gunnar Wirsén.
ULF KRISTIANSSON
TISDAG 30 DECEMBER 2014
Redigering: Ellinor Avén
A7
FOTO: EMIL LANGVAD
HELSINGBORG
1
Foto: Tobias Andersson
3
2
Foto: Britt-Mari Olsson
Uppmärksammat på hd.se under året
1. En stor kärleksförklaring i snön på Margaretaplatsen lockade nära
60 000 läsare.
2. När en man stacks ihjälp på Gröningen i Helsingborg blev det en av de
mest klickade händelserna på hd.se.
3–4. Inför matchen mellan HIF och Djurgården rådde hätsk stämning och det inträffade en rad våldsdåd, varav ett av dem resulterade i en
Djurgårdssupporters död. Dagen efter dödsmisshandeln samlades 4 000
människor till den manifestation som supporterklubben Kärnan arrangerade. HIF:s dåvarande ordförande Claes Ohlsson höll tal. Dödsmisshandeln blev den mest lästa på hd.se under 2014.
4
Foto: Britt-Mari Olsson
A8
TISDAG 30 DECEMBER 2014
HELSINGBORG
KÖNSDISKRIMINERING
Sexistisk reklam
på Välas parkering
FOTO: EMIL LANGVAD
HELSINGBORG
4 Rumpbilden på Väla fälldes av Reklam-
ombudsmannen för snart en månad sedan. På måndagen satt den fortfarande
uppe. I år har totalt 59 könsdiskriminerande annonser fällts i Sverige.
”Trött på din tramp stamp?
Tattoo laserborttagning!”,
står det på en av reklamskyltarna på Välas parkering. Under texten syns en
kvinnorumpa. Kvinnan är
klädd i en liten röd trosa,
och i svanken finns en tatuering.
– Jag har själv en svanktatuering, och tycker kanske inte att man borde ha
uttryckt sig så, säger Caroline Battinelli, som befinner
sig på Väla på måndagen.
– Dessutom är bilden sexistisk, de hade ju inte behövt visa hela rumpan på
det där sättet.
Men meningarna går isär.
Matthew Ritchie, som också finns på Väla, är inte alls
upprörd.
– Jag tycker att den är
ganska rolig faktisk. Den
stör inte mig. Om det hade
varit reklam för kvinnounderkläder hade ingen brytt
sig om bilden.
Reklamen har dock anmälts. Och fällts. Reklamombudsmannen (RO) anser att den är könsdiskriminerande. I sitt yttrande
skriver RO att kvinnan på
bilden ”genom sin klädsel
och det sätt som bilden är
beskuren på framställs som
ett rent sexobjekt”.
RO anser att annonstexten
förstärker den kränkande framställningen eftersom ordet ”tramp” betyder
fnask eller slampa och att
uttrycket ”tramp stamp”
för svanktatueringar därmed är nedsättande.
Välas centrumchef Niklas
Blonér säger på måndagen
att reklamen ska plockas
bort under dagen.
– Vi fick kännedom om
Reklamombudsmannen anser att den här annonsen är sexistisk. Men det håller inte företaget bakom annonsen med om.
det här i går. Hade vi känt
till kritiken hade vi agerat
tidigare. Vi vill absolut inte
väcka anstöt eller förknippas med något som uppfattas som negativt.
Reklamplatsen hyrs ut
till Nya butik India, som
också ansvarar för innehållet.
– Jag har medvetet gjort reklamen provokativ, jag visste att det här skulle uppmärksammas, säger Robert
Shergill, vd för bolaget.
Han tycker ändå att bilden har en relevant koppling till tjänsten som er-
bjuds. Han tycker inte att
annonsen är kränkande.
– En kvinnas svank är väl
för guds skull inte könsdiskriminerande. Jag tycker
att det finns viktigare frågor att fokusera på, och ingen hade reagerat om det
varit en bild på en mans
svank. På det viset är det
ojämnställt.
Vad anser du om texten
ovanför bilden?
– Ordet tramp har en
dubbelbetydelse, det betyder faktiskt luffare också. Dessutom är det inte
jag som kommit på att en
FAKTA
Anmälningar till RO
4 RO tar emot 500-1000 an-
mälningar per år. Under 2013
tog RO emot 649 anmälningar
som resulterade i 267 ärenden.
4 Under år 2013 gällde 41% av
besluten reklam som anmälts
för könsdiskriminering. 28% av
besluten 2013 gällde reklam
som anmälts för att vara vilseledande och 9% av besluten gällde
stötande reklam.
4 Av 111 beslut som gällde
könsdiskriminering 2013 fälldes
45 stycken annonser/reklamfilmer. Under 2014 är motsvarande siffra 59 stycken.
4 RO och RON (Reklamombudsmannens opinionsnämnd)
hade under 2013 fattat totalt
232 friande och fällande beslut.
56% friades och 44% fälldes.
4 Källa: Reklamombudsmannen.org
svanktatuering ska kallas
för tramp stamp.
Vad säger du till de som
känner sig kränkta?
– Uttrycket är folkigt och
ingenting att hänga läpp
över. Men jag beklagar
självklart om någon tagit
illa upp.
Kritiken från RO kom
den 2 december. Varför är
skylten kvar?
– Vi ska ta ner den. Det
har bara inte blivit av. Men
jag ska överklaga RO:s beslut också.
Antalet annonser som
fällts för att vara könsdiskriminerande i Sverige
2014 har ökat från 45 stycken i fjor till 59 stycken i år.
Elektronikkedjan Media
Markt har fällts tre gånger
under 2014.
Flera av de 59 fällda annonserna föreställer omotiverat lättklädda kvinnor
i olika sammanhang. Andra
fälls för att de anses reproducera stereotyper av män
och kvinnor.
TEXT: KARIN
BERGSTRÖM
karin.bergstrom
@hd.se
TRAFIKBROTT
RATTFYLLERI
SÖKANDET AVBLÅST
Gick olagligt
på gata
Döms mot
sitt nekande
Försvunnen
90-åring hittad
HELSINGBORG
4 27-åringen blev på-
körd och skadad när
han gick i centrala Helsingborg. Nu misstänks
han för brott.
Olyckan inträffade på Nedre Långvinkelsgatan strax
efter klockan 01, natten
mot annandag jul.
Den 27-årige mannen blev
påkörd av en taxibil, men
inte nog med att han fick
föras till lasarettet med
okända skador, han blev
även misstänkt för brott.
Brottet ska bestå i att
27-åringen inte höll sig på
trottoaren, utan gick på gatan.
Och den inte så vanliga
brottsrubriceringen heter
”Gående på väg - ej använt
gångbana”.
Nu riskerar väl 27-åringen inte så våldsamt strängt
straff, utan det kan som
mest bli böter på 500 kronor.
Men teoretiskt kan han
dessutom komma att krävas på skadestånd, för enligt uppgift blev taxibilen
skadad vid olyckan.
Det fanns för övrigt flera
vittnen till olyckan.
ULF KRISTIANSSON
[email protected]
HELSINGBORG
4 En timme efter trafik-
olyckan var mannen berusad, och döms nu för
grovt rattfylleri.
Den 70-årige mannen hade
varit och fixat till sin båt
i Råå hamn inför vintern
ifjol, när han skjutsade en
kamrat från hamnen in till
Helsingborg.
Under färden bar det sig
inte bättre än att han råkade köra på en annan bil
i en rondell. I förhör säger
70-åringen att han stannade en stund på platsen,
att den andre föraren skrivit upp hans registreringsnummer och att han körde
därifrån för att inte hindra
trafiken.
Han kände också av teck-
en på att få en hjärtinfarkt.
70-åringen säger att han
åkte tillbaka till båten,
drack 40 centiliter whisky
i medicinskt syfte och sen
tänkt ringa polisen. Men
inte hann innan de kontaktade honom.
Han hävdar att han var
nykter när han krockade.
Men de prov som togs på
honom analyserades och
det besked som kom var att
det inte fanns något som talade för att 70-åringen var
nykter vid olyckstillfället.
Tvärtom.
Mannen döms därför mot
sitt nekande till 50 timmars
samhällstjänst.
ULF KRISTIANSSON
[email protected]
4 Den äldre kvinna som
var försvunnen sedan
söndagskvällen hittades vid 8-tiden på måndagsmorgonen i närheten av sin bostad.
Det var en privatperson
som hittade kvinnan tidigt
på måndagsmorgonen. Var
90-åringen befunnit sig under natten är oklart.
Enligt polis var kvinnan
medtagen vid anträffandet.
– Men enligt de uppgifter vi fått in så behövdes det
inte skickas någon ambulans till platsen, säger Stefan Söderholm, informatör vid polisens ledningscentral.
Det var vid 20.30 på söndagen som polisen i Helsingborg fick in samtal om
att kvinnan skulle ha försvunnit från sitt boende på
Dalhemsvägen. Hon sågs
senast av hemtjänsten på
eftermiddagen.
Sökarbetet, som även organisationen Missing People var inblandade i, pågick under kvällen och natten, men utan framgång.
Polisen höll på att utöka
insatsen när de nåddes av
beskedet att 90-åringen var
återfunnen.
Vid det läget hade polisen hunnit beställa en helikopter från Göteborg och
kallat in ett antal hundpatruller. Men dessa resurser
fick avbeställas och sökinsatsen avblåstes.
JOHANNES SUNDBLAD
[email protected]
A9
TISDAG 30 DECEMBER 2014
HELSINGBORG
LÄKARKRITIK
Tarmvred
och cancer
missades
HELSINGBORG
4 En allmänläkare kriti-
seras av Inspektionen
för vård och omsorg,
IVO, för att en patient
med magcancer inte undersöktes ordentligt.
Patienten sökte läkare på
en vårdcentral i Helsingborg efter att hela hösten
besvärats av svår diarré,
gasbesvär och krampliknande smärtor i magen.
Läkaren undersökte buken
och lät ta olika avföringsprov, men inget för att kolla blod i avföringen.
Resultaten var normala
och läkaren skrev till patienten att inga andra åtgärder krävdes. Men bara
ett par dagar senare säger
sig patienten ha ringt läkaren igen och bett om remiss
till lasarettet.
Nu hade patienten även
fått kaskadkräkningar. Men
läkaren skrev inte remiss
utan bad patienten hålla diet. Telefonsamtalet är
inte journalfört och enligt
IVO:s utredning minns inte
läkaren samtalet.
Ännu en dryg vecka senare åkte patienten till
akuten. Där konstaterades
tarmvred och den fortsatta
undersökningen visade på
cancersjukdom. Patienten
anmälde då vårdcentralens
läkare till IVO.
Till myndigheten säger läkaren att utredningen inte
var fullständig då patienten
bara undersöktes en gång.
Vårdcentralen gjorde samtidigt en lex Maria-anmälan och en egen utredning
enligt rutinerna.
Verksamhetens medicinskt ansvarige läkare
konstaterar att kollegan
visserligen undersökte patientens buk men inte ändtarmen eller lät kontrollera blod i avföringen, vilket
kan vara tecken på allvarligare sjukdom i magen. Därmed anses den aktuella läkarens undersökning vara
bristfällig.
IVO kritiserar läkaren
för bristerna men menar
att vårdcentralen har följt
regelverket kring händelser som riskerar eller har
medfört vårdskada. Läkaren arbetar inte längre kvar
på vårdcentralen.
Bosse
Helsingborg
Tvättmaskin FT364E/103479
För små utrymmen
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se
eller ring oss på
020-59 59 59.
SPARA
1.000
•Tydligdigitaldisplaysomvisar
programtidochåterståendetid
A
E
R
N
ELO
A++ 6kg170kWh/år8800l/år B1400v/min57dB73dB840/598/500
10
L
K
N
E
AG
D
N
A
N
N
START A
Dammsugare
JMORIGIN/105688
Snabb
dammsugning
Diskmaskin
SMU50M92SK/105745
Snabbare,
smidigare
SPARA
1.500
ORD PRIS 5.495
3.995
A++
13 kuvert 262 kWh/år 2660 l/år
A
!
S
I
R
P
R
SUPE
•Effektivdammsugning
–frångolvettillpåsen
på0,06sekunder
•Funktion
•Funktionsomdiskar
upptill3gångerså
upp
snabbtochmed
snabbt
sammadiskresultat
samma
•Effekt:1500watt,
räckvidd:9meter
•Höj•Höj-ochsänkbar
överkorg
överkorgsomger
mer
merplatsåt
otympligagrytor
otympliga
F
54,7 kWh/år C
ORD PRIS 1.095
799
A
B
80 dB
44 dB 815-875/600/573
Just nu bjuder vi på
uppläggningsavgiften!
När du delbetalar med
ELON MasterCard
Mer info i butik
Personvåg blå/vit
6265/104780
Personvåg rosa/vit
6266/104781
62%
RABATT
Pigg personvåg
ORD PRIS 399
•Automatiskstartfunktion
samtLCD-display
149
•Max150kgmed100gintervall
elin.lunner
@hd.se
STYCK
Stekpanna 8125/104119
För alla hemmakockar
Mellandagsrea
1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
2.995
•Endast50cmdjup,vilketgörden
perfektismåutrymmen
Riccard
Ängelholm
TEXT: ELIN
LUNNER
ORD PRIS 3.995
!
S
I
R
P
R
SUPE
På alla våra
Krukväxter
HALVA
PRISET
avdrages i kassan
Närodlade svenska
TULPANER
20-pack
125:-
REINHARD
PETTERSSON
HANDELSTRÄDGÅRD AB
Södertäljegatan 12, Hbg
Tel 042/14 61 99
Nyår och trettondehelg
Nyårsafton 31/12
Mörarps kyrka kl. 14 Nyårsbön vid levande ljus.
Carolina Tholander, solosång. Markus von Martens.
Nyårsdagen 1/1
Frillestads kyrka kl. 14 Gudstjänst.
Björkakören. Kyrkkaffe. Fredrik Lagerstam.
Trettondedag jul 6/1
Kropps kyrka kl. 11 Gudstjänst. Maria Dahlman.
Frillestads kyrka kl. 17 Julkonsert. Kropps vokalensemble.
Carolina Tholander, sopran. Nils Cavaradossi Olsson, tenor.
Orkester. Maria Dahlman, präst. Biljetter: tel. 042-717 00.
Eventuellt överblivna biljetter vid entrén på konsertdagen.
www.kroppsforsamling.se
Kunnig personal och god service =
din trygghet! Välkommen!
•Nonstick-beläggningmed
titaniumpartiklarsomger
stekpannanlängrehållbarhet
•Passarallatyperavhällar,
äveninduktion
UNDER
HALVA
PRISET
ORD PRIS 399
179
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning. Samtliga erbjudanden 24/12-31/12 2014 så långt lagert räcker.
HELSINGBORG Hälsovägen 5
Tel 042-18 05 05, [email protected]
Mån–fre 10–18, lör 11–14
HELSINGBORG Berga Florettgatan 20
Tel 042-15 50 05, [email protected]
Mån–fre 10–18, lör 10–14
HÖGANÄS Storgatan 66
Tel 042-34 04 60, [email protected]
Mån–fre 10–18, lör 10–14
ÄNGELHOLM Klippanvägen 2
Tel 0431-185 00, [email protected]
Måndag–fredag 10–18, lördag 10–14
BÅSTAD Stenhusvägen 13a
Tel 0431-185 00, [email protected]
Måndag–fredag 10-18, lördag 10-14
OBS! Öppet fredag 26/12 kl 10-14
Gäller samtliga butiker.
Medmänsklighet är vårt viktigaste
vapen. Sms:a MED till 72900 så
skänker du 50 kr till kampen mot
världens katastrofer.
A10
TISDAG 30 DECEMBER 2014
ÄNGELHOLM
TÅSTARP
Över 200 deltog
i juldagsrundan
Rödakorskrets genomförde traditionsenligt sin tips- och
bingopromenad på juldagen.
I det fina vädret hade cirka 210 personer tagit sig till
Danskesjön i Tåstarp för att
njuta av det vackra vädret
och samtidigt göra en insats för Röda korset. Många
vinster, som var skänkta av
lokala företag och medlemmar i Röda korset, lottades
ut bland deltagarna.
Åtta deltagare hade alla
tolv rätt och de fem som
gissat närmst på utslagsfrågan var Lennart Strand,
Anette Olson, Wilma Olson,
Maria Vinge och Stig Lövgren.
Rätt rad: 2X1, 1X2, XX1,
212.
Rätt svar: Coca Cola,
1966, Gläns över sjö och
strand, Aktivitetsarmband,
Petra Mede, Mörkt dygnet
om, 130 ton, Tornedalen,
Ida Ingmarsdotter - Charlotte Kalla - Anna Haag
- Emma Vikén, Den har
rytm, Höga gummiskor och
Loa Falkman.
Rätt svar på utslagsfrågan: Girlang, 211 cm.
Nettot från juldagspromenaden går till Röda korsets julinsamling ”Aldrig
ensam” för socialt arbete
i Sverige.
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0431-842 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
NYÅRSFIRANDE
4 Hjärnarp-Tåstarps
Lagerchefen Martin Yngvesson visar upp några av årets produkter. I år har många fått namn ur den fornnordiska mytologin, som Ragnarök, Sleipner, Oden
och Tors hammare.
ÄNGELHOLM
Tipsrundefinal
på trettondagen
4 På trettondedag jul, tisda-
gen 6 januari, är det final
för tips- och bingopromenaden i Hembygdsparken.
Den stora finaldragningen sker kl 12.30 och då
kommer alla som vunnit
final- och flitlotter att ha
chans att vinna flygresor,
hotellvistelser, däck och
mycket mer när värden för
drygt 25 000 kr lottas ut.
Dessförinnan kan man
gå ”Trettondagstrettan”, en
fristående tips- och bingopromenad där vinnaren
får en tavla av drakabyggetkonstnären Lars Hård.
Start för promenaden är kl
11-12.
Tips- och bingopromenaden arrangeras av Hembygdsföreningen, Ängelholms FF och Svenska naturskyddsföreningen.
DET HÄNDER
Vandring
4 Nya torg Samling kl 14. Tisdagsvandring, 5 km.
Matsedlar
Vårdboenden Ängamat serveras med smörgås. Prästostgratinerad pastagratäng. Pannkaka
med sylt och vispgrädde.
4 Skolorna Kökets fiskrätt.
4
Varje år får personalen utökas för att hinna med. Mirek Moldowski och
Martin Yngvesson är vana vid det höga tempot.
Svea är Sveriges största importör av fyrverkerier. Tillverkningen sker vid
fabriker i Liuyang och Jiangxi i Kina.
Fyrverkerier smäller högt
– trots butikernas bojkott
SPANNARP
4 Svenskarna lägger
200 miljoner kronor på
fyrverkerier varje år.
Och smällandet är oförändrat, trots att flera
stora kedjor slutat sälja.
På Svea Fireworks är det är
bråda dagar. Veckorna före
jul och nyår är personal på
plats dygnet runt.
– Vi levererar ut runt 2 500
pallar på tre veckor, vilket
motsvarar vad ett vanligt företag gör på ett år, säger inköparen Ingela Bertram.
Fyrverkerier är kontroversiella. Samtidigt som
många är förtjusta i rake-
terna så besväras också
många av knallarna.
– Vi har fått våra återförsäljare att inte börja sälja
förrän dagarna före nyårsafton. Detta för att bli av
med okynnessmällandet
före jul, säger samordnaren Stefan Rasmusson.
Flera stora livsmedelskedjor har slutat sälja fyrverkerier. Dels av hänsyn till djur
och människor som plågas
av knallarna, men också på
grund av skaderisker och
miljöskäl. Men försäljningen ligger på ungefär samma
nivå. Köparna tar sig helt
enkelt till andra affärer.
Den totala försäljningen ligger runt 200 miljoner
kronor årligen, 90 procent
av detta går upp i rök under
ett par timmar på nyårsnatten. Siffror som legat ganska
jämnt de senaste tio åren.
– Undantaget var året
för tsunamin, då tappade
vi cirka 30 procent eftersom folk hellre ville skänka pengar än satsa på fyrverkerier. Vilket förstås var
rätt tänkt, men slog lite illa
med tanke på att vågen
drabbade många av de områden där fyrverkerier tillverkades.
Vilken är årets trend
i fyrverkerier?
FAKTA
Så skjuter du säkert
4 Följ instruktionerna på för-
packningen.
4 Låt en nykter person avfyra.
4 Satsa på ett större fyrverkeri.
Det blir en bättre upplevelse och
är säkrare.
4 Visa hänsyn till djur och
människor som är känsliga för
höga ljud.
4 I Ängelholms kommun är det
tillåtet med fyrverkerier kl 20-4
på nyårsnatten. Dock ej kring
sjukhus, äldreboende och kyrkor. Övriga tider krävs tillstånd
från polisen.
– Tårtor är det som ökar
mest. De är också säkrare
eftersom man inte behöver
springa fram och tillbaka
och tända flera pjäser. Annars är Khom Loy-lyktorna
populära bland de som vill
ha fyrverkerier som inte
knallar, säger Ingela Bertram.
TEXT: JAKOB
THORELL
jakob.thorell
@hd.se
FOTO: MATS
ROSLUND
mats.roslund
@hd.se
A11
TISDAG 30 DECEMBER 2014
LANDSKRONA
LANDSKRONA
Stal plånbok
från 80-åring
4 På juldagen drabbades en
80-årig man i Landskrona
av en förslagen bedragare.
En för målsägaren okänd
person ringde på 80-åringens dörr och utgav sig för
att komma från socialtjänsten i Landskrona.
Inne i lägenheten passade sedan mannen på att
stjäla målsägarens plånbok
med ett antal kontanter i.
Polisen varnar nu äldre
personer från att släppa in
okända. Det har förekommit ett antal stölder från
äldre av personer som utgivit sig komma från både
exempelvis kommunen,
bostadsbolaget eller företag som ska utföra reparationer.
LANDSKRONA
Greps efter
misshandel
4 En man i 40-årsåldern
greps på Annandagen av
polis sedan han åter utsatt
sin före detta partner för
misshandel.
Mannen gick in i hennes
bostad och gav sig på kvinnan fysiskt. Under en tid
har kvinnan vid flera tillfällen utsatts för både fysisk och psykisk misshandel av mannen.
Mannen släpptes efter
några timmar men är nu
misstänkt för olaga hot
och misshandel. Brottet
rubriceras som grov kvinnofridskränkning.
LANDSKRONA
Utställning på
stadsbiblioteket
4 Mamoun
Al Shayeb ställer ut på Landskrona stadsbibliotek 8–27 januari. Mamoun Al Shayeb är enpalestinsk konstnär från Syrien.
Han har studerat vid Damascus University, Faculty
of Fine Art.
Mamoun Al Shayeb har
arbetat som bildlärare och
deltagit i ett flertal utställningar bland annat tillsammans med föreningen United Palestinian Artist. Sedan 2014 bor han
i Landskrona. Vernissage
sker torsdagen den 8 januari klockan 17.
DET HÄNDER
UTSTÄLLNINGAR
4 Landskrona museum, Liv
Strömquist, Blood mountain, kl
12–17. (t o m 1/2)
4 Landskrona museum, Trädgårdslandet, för barn, kl 12–17.
MATSEDLAR
Äldreboende
Landskrona, Falukorv, persiljesås, potatis, grönsaker. Blåbärskräm med tunn grädde.
4 Svalöv, Stekt fisk, kall örtsås, potatis. Makaronipudding.
Kungskräm.
4
4
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0418-49 65 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
OMSORG
App och samarbete
ger föräldrar hjälp
LANDSKRONA
4 Samtalsgrupper, app för mobilen och
samarbete med barnavårdcentralerna.
Det är några av de förslag som ska ge föräldrar ett utökat stöd i Landskrona.
– Alla som har barn vet hur svårt det kan
vara, säger Mikael Lindberg, projektplanerare, Landskrona kommun
Projektet ”Föräldrastöd en
vinst åt alla” har precis anslagits pengar från kommunen till nästa år.
Viktoria Fransson från
Landskrona kommun är
samordnare och ser många
områden där projektet kan
spela roll.
– Det viktiga för oss nu
är rekrytera gruppledare
som kan hålla i träffar för
föräldrarna. Samtalsgrupper där föräldrar kan dela
med sig av sina erfarenhe-
ter, tror vi är viktigt att ge
möjlighet till.
Redan i januari startar
kurser för föräldrar som
har mindre barn och barn
i tidig skolålder.
Tanken är sedan att det
ska anordnas kurser längre fram för föräldrar med
barn i tonåren.
En del av stödet kommer att
vara att fånga upp familjer
i mer utsatta situationer,
som tidigare varit kontakt
med kommunens familjeförvaltning.
Mikael Lindberg, menar
att det skulle kunna leda till
mindre stigmatisering av
de familjer som har större
problem.
– Vi vill kunna fånga upp
dem på barnavårdcentraler till exempel, på ett tidigt
stadium och få en bättre
och snabbare kontakt.
”
Vi vill få föräldrarna att
hitta svar på hur
man vill vara som
föräldrar, och få
dem att behålla
sitt lugn.”
Viktoria Fransson, samordnare
”Föräldrastöd en vinst åt alla”
Initiativtagarna hoppas
kunna utforma stödet så att
bland annat kurser kan hållas på fler språk än svenska.
– Just nu har vi en albanskspråkig person som
ska hålla i kurser och
vi hoppas även kunna få
någon med pedagogiska
kunskaper som pratar arabiska. Det är de två största språken i Landskrona,
vid sidan av svenskan, sä-
ger Viktoria Fransson, till
Landskrona Posten.
Vad hoppas ni att föräldrarna ska få med sig från
kurserna?
– Vi vill få föräldrarna att
hitta svar på hur man vill
vara som förälder. Hitta
lösningar på hur man kan
samarbeta i familjen, och
att behålla sitt lugn och ha
tålamod. Alla barn är olika och du känner ditt barn
bäst. En app för mobilen
planeras också, där föräldrar lätt ska kunna se vilka
typer av stöd man kan välja och hur de är utformade.
– Den planerar vi just nu
för, berättar Mikael Lindberg.
TEXT: ANTON
GYMARK
anton.gymark
@hd.se
NEDLÄGGNING
Butik
slår
igen
efter
rån
BILLEBERGA
4 Ica i Billeberga har rå-
nats tre gånger på kort
tid, senast på julafton.
Ägarna har fått nog och
nu stänger butiken. Under måndagen såldes
varorna ut.
Strax före klockan 13 på julafton kom två män in i butiken på Årupsvägen i Billeberga. Deras ansikten var
täckta, den enes av en luva,
den andres av en halsduk.
En av männen höll ett pistolliknande föremål i handen.
De rånade butiken, hur
mycket pengar de kom över
är oklart, och försvann sedan från platsen i bil. Polisen skickade ut flera patruller att söka efter förövarna
men utan resultat, ingen
greps.
– Det är väldigt sorgligt.
”Så de ska alltså stänga?”, säger Åsa Holmér. ”Det stämmer, de slår igen”, svarar Per-Olof Andersson.
En sådan här sak tar väldigt
hårt, det är psykiskt påfrestande. Man märker det på
personalen när man är inne
och handlar, säger Gunilla
Andersson, vice ordförande
i Billeberga byalag.
Ägarna till butiken har sedan en tid tillbaka funderat
på att ge upp butiken och
lokalen har legat ute till försäljning sedan innan rånet.
Nu är den såld. Rånet
snabbade på processen.
– Som jag har förstått
det kommer det inte att
vara en livsmedelsbutik här
i fortsättningen, säger Kent
Marklund, ordförande i Billeberga byalag.
Billeberga ligger sänkt
i isande vinterkyla, utanför
Ica-butiken står en av affärens skyltar: ”Utförsäljning, 30% rabatt på allt.
Utom tobak, tidningar, receptfritt, post o spel”. Den
gigantiska schäfern Gibson
stryker kring stängningsbe-
skedet, hans matte Carina
Björk är på väg för att posta
ett brev.
– Det är jättesynd. Jag
handlar här nästan varje dag när jag promenerar med hunden. Men jag
förstår dem, säger Carina
Björk.
Det är inte skrivit i sten att
Billeberga blir utan närbutik.
– Vad jag vet så finns det
vissa krafter på gång men
mer än så kan jag inte säga,
säger Gunilla Andersson.
Landskrona Posten har
pratat med butikens ägare, de avböjde att kommentera.
TEXT: MARTIN
BRUSEWITZ
martin.brusewitz
@hd.se
FOTO: ALBIN
BRÖNMARK
[email protected]
A12
TISDAG 30 DECEMBER 2014
INPÅ LIVET
SORGENS SKIFTNINGAR DEL 1
Redaktör: Maria Werner
E-post: [email protected] Telefon: 040-28 15 38
Postadress: Inpå livet, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
Lidandet för den som lämnas när ens livskamrat dör lyfts sällan fram, menar Agneta Willans, som själv skrev en bok om när hon miste sin Sven.
”Jag tror att det är bra att tillåta sig
Snart räknas sekunderna ner och ännu ett
år har passerat. Det sägs att tiden läker alla
sår, och att sorgen kan brytas ner till ett år.
Men förlusten kan också sitta kvar hela livet, även om sorgen intar nya skepnader.
STOCKHOLM
4 Agneta
Willans var i sitt
arbete som psykolog van
vid att hantera tankar om
döden. Men det var först
när livskamraten Sven insjuknade och senare dog
i cancer som hennes syn på
döden förändrades. Från
att ha varit rent teoretisk
till att bli en realitet. Agneta Willans säger att hon
blev irrationell.
– När jag såg att Sven
började bli helt annorlunda bagatelliserade jag det.
Jag tänkte att han var trött.
Det är ett sådant tydligt exempel, att man inte vill se
hur det egentligen är. Han
fick metastaser i hjärnan
och hans beteende var ungefär som om han hade blivit dement.
Boken ”Sorgens skiftningar” kom först nu, tolv år efter sambons död. Det krävdes en nödvändig distans
till sorgearbetet.
En stor del av boken bygger på Agnetas dagboksan-
teckningar från tiden före
och efter Svens död. Boken
är en närgången skildring
av hur det är att överleva
den man står allra närmast
i livet.
– Jag skrev den här texten för att formulera mina
svåra tankar och kände att
det hjälpte ungefär som terapi, något slags avladdning för det som man bär
inom sig.
– Mycket av det som
finns i boken grundar sig
på att jag är psykolog, man
”
Jag tror att
det är bra
att tillåta sig alla
känslor – även
de som inte är
comme il faut.”
Agneta Willans
BERÄTTA
4 Har du förlorat en livskamrat?
Mejla [email protected]
NÄSTA AVSNITT
4 Att hjälpa andra är läkande
för sorgen.
har mycket av den kunskapen med sig i alla skeden
i livet.
Det är lättare att vara den
som dör än att vara den
som lämnas ensam kvar,
konstaterar Agneta Willans.
– Den anhöriges lidande
lyfts alltför sällan fram.
– När jag under den här
tiden letade efter litteratur
om anhöriga hittade jag
väldigt lite. Det ligger väl
lite i vår tradition att det
är mest synd om den som
ska dö.
Rollerna är ju så att den
som ska överleva ska vara
stark och stötta, menar
hon.
– Man ser inte den anhörigas lidande. Men Svens lidande upphörde med hans
bortgång, medan mitt intensifierades.
Efteråt fanns bara tom-
heten. Den väldigt distinkta känslan av att något saknades, så beskriver hon det
i boken.
– Känslan av att något
ständigt var fel. Och vi var
väldigt nära varandra, jag
och Sven. Vi hade väldigt
många intressanta samtal
och diskussioner och jag
upplevde att det inte fanns
någon att prata med. Även
om jag umgicks med folk.
Ingen var ju som han.
Varför skulle just jag lämnas ensam? Vi som var så
lyckliga och skulle åldras
tillsammans? Helt naturliga tankar att tänka för den
som förlorat en livskamrat.
Agneta Willans tror på att
våga tänka alla tankar, fullt
ut.
– Jag minns att jag tänkte: Vilket svek av Sven att
lämna mig. Det är klart att
A13
TISDAG 30 DECEMBER 2014
Tipsa oss!
Har du egna berättelser eller förslag på
människor och ämnen vi bör skriva om så är du
välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Jag
ser fram emot att höra av dig!
MARIA WERNER, REDAKTÖR
Glöm inte att du
också kan följa
Inpå livet och
diskutera artiklarna på
Facebook.com/inpalivets
En extra kopp
kaffe – ett sätt
att bearbeta
4 Agneta Willans ger si-
na råd till den som sörjer en livskamrat - och
den som står bredvid.
1. Som sörjande kan det
vara bra att skapa en struktur, menar Agneta Willans.
– Eftersom du inte har
de lustkänslorna och inte
har någon pågående motor
är det bra att ha ett papper
där det står vad du ska göra.
Det väcker liv i systemet.
Nästa nummer 17 januari
D-DELE
N · LÖR
DAG 22
NOVEM
BER 20
14
Masso
r med
Hon pr
hundår isar
företag och
samhe
t
KRISTIN NORD
T
homas
Sam Frostberg
juridis tidigt som d :
k
inte har a processern e
väg se gått mjölke a
glar de
n
ska inn
t skån- s
Oatly p ovationsbola
lek frånå en våg av k get
är
konsu nya och gam mente
la
om
r.
[email protected]
– Det ligger något i detta
att det tar ett år, att det värsta är första året. Saknaden
kommer så väldigt starkt
kring högtiderna när den
döde inte är med. Man blir
ständigt påmind. Och värst
är det första gången, första påsken, första julen. Året
därpå har man upplevt födelsedagen utan den här
personen, och då blir det
lite lättare.
För Agneta Willans var
det så. Vändningen kom
först efter ett år.
– Det som var räddningen var att jag hade mitt
jobb. Jag var tvungen att
skärpa till mig. Sedan gjorde jag en struktur av min
vardag när jag var ledig.
Då gick jag en promenad,
oberoende av om jag hade
lust eller inte. Jag åt klockan 12, oberoende av om jag
var hungrig eller inte. Det
blev ett mönster som skötte
sig själv.
Även om man först tror
att allt är kört, så behöver
det inte vara det.
– Men jag ska också säga
att jag fortfarande blir otroligt berörd när jag påminns
om vår relation. På något
sätt kan man bära med sig
en sorg hela livet.
TEXT: KRISTIN
NORD
kristin.nord
@hd.se
FOTO: ANNA
SIMONSSON
anna.simonsson
@hd.se
1
nya fö
retag D
16-18
HELSIN
GBORGS
DAGBLA
D
· NORD
VÄSTRA
SKÅNES
AN
gen, att saknaden då förväntas ta väldigt stor plats.
Samtidigt som sorgen är
individuell och tar sig olika uttryck, kan Agneta Willans ändå se att begreppet
sorgeår fyller en funktion.
122 L1 D
NARING
SLIV
alla känslor”
det inte var något han gjorde medvetet. Men jag tror
att det är bra att tillåta sig
alla känslor - även de som
inte är ”comme-il-faut”.
När hennes rationella
jag tog över under sorgearbetet kände hon istället
tacksamhet: Elva år. Hur
många har elva lyckliga år
tillsammans?
Födelsedagar. Årliga familjetraditioner. Julaftnar
kring ett bord där en stol
är märkligt tom.
Årstidsväxlingarna utanför fönstret kan bli en väldigt tydlig markör för sorgen och saknaden. Sorgeåret bygger på traditionen
att det ansågs ta ett år innan det var lämpligt för en
änka eller änkling att gifta
om sig.
I begreppet finns också
inbyggt tanken om att det
första året är vikt till sor-
HD 141
Y LEYM
3. Omgivningen runt den
sörjande kan tveka - hur
är jag bäst ett stöd? Agneta
Willans råd lyder: Säg som
det är.
4. Som anhörig eller nära
vän behöver du inte känna
att du har ett uppdrag när
du hör av dig. Det räcker att
ringa och visa att du finns.
– Jag tänker att det är jättefint om man har vänner
eller anhöriga som hör av
sig. Som frågar: Hur mår
du idag?
– Men själv var jag så förvirrad så vad folk än föreslog så kände jag att jag
måste komma fram till det
själv, det blev nästan som
ett intrång i min personlighet.
– Den som har blivit lämnad kvar vill kanske bara
prata om att solen skiner,
och inte om praktiska saker som om man ska bo
kvar ensam i huset.
FOTO:
JENN
2. Varje sorg är individuell.
Följ dina känslor för vad
som känns rätt under sorgeperioden.
– Jag hade väldigt många
foton av Sven överallt. Var
jag än tittade fanns foton
på honom. Jag tror inte alls
att han har blivit en fågel
som knackar på rutan eller
så. Men när det sitter en fågel utanför fönstret kan jag
ändå tänka: Tänk om det är
Sven. Det är en tröst.
– Och så kan det vara för
änkor eller änklingar som
fortsätter att duka för en
till. Det är en typ av bearbetning. Vi har inte glömt
dig - du får också en kaffekopp.
– Jag kan säga vad jag
uppskattade mest när jag
själv sörjde och det var
människor som vågade kallla det för vad det var. Vågade säga: ”Det ser ut som att
du har gråtit, är du mycket
ledsen?”
– Man kanske inte ska
vara så rädd för att klanta till det. Om det leder till
gråt är det bara bra. Det lättar så enormt på trycket.
Annonsera
i Näringsliv
och nå
beslutsfattarna
i Skåne!
D11
att Sven
Thomas
sk Mjölk
fötterna
Frostberg
har skj
ge
Marknad nom att stämm utit sig i båda
sdomsto
a Oatly
inför
len.
D10
Nytta o
nöje i I ch
bransc Then
D20
Hög te
i mati mperatur
ndust
rin
Skånsk
a matv
aru
märke
n utsätt
Vi har fö
s för all
rmodlig
t hårda
närpro
e
n värld
re kon
ducera
kurren
s.
de flygp ens mest
lansma
t.
Vi sam
arb
i nordv etar med de bä
äst
sta lokala
och vi ser ra Skåne. Vi väl
matprod
jer
verar fär
ucenter
skbryggt frukt och grö
na i Skån
nsak
Zoégas.
e. Större
Ganska er utifrån säs
ong. Me delen av våra
ovanlig
råvaror
rparten
t för ett
kö
av
flygbola
g tror vi. vår mat ombo per vi direkt av
Läs me
rd är eko
lokala od
r och bo
lare och
ka på ku logisk, kravm
uppföda
ärkt ell
llaflyg.se.
re
Välkomm er närproduc
erad
en ombo
rd!
RÖD BILJETT
fr 495:inkl. avgifter/skatter 172 kr*
*Flygplatshå
utsläppsrätt llarens avgift
och bräns er, skatter,
letillägg.
NÄRPRO
DUCERA
KONTAKT
STEFAN VON SZOKOLAY
Tel 0702-35 61 03
[email protected]
DE FLY
GRESOR
D4
TIDN
A14
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SVERIGE SKÅNE
VINTERSPORT
Snökanoner ser till att skidanläggningen Vallåsen kan dra igång för säsongen.
Vallåsen har 30 snökanoner. På tre–fyra dygn tillverkar de
tillräckligt med snö för att ge farbara pister.
125 anställda arbetar på Vallåsens med en rad olika uppgifter.
Frost och snö är en vacker inramning för skidsäsongen.
Snökanonstart på vintern
ÖRKELLJUNGA
4 Året går mot sitt slut, då börjar skidsä-
songen i vår del av världen. I dag öppnar
backarna i Vallåsen sedan snökanonerna
gjort sitt.
Måndag förmiddag och
landskapet runt Hallandsåsen brer ut sig som
värdigt ett vykort.
Termometern visar på
minus tio och kylan biter
i kinderna.
På norrsidan av åsen ligger skidanläggningen Vallåsen. Här arbetade snökanonerna för högtryck för
att ge farbara pister. De
dovt susande maskinerna
fyllde backarna med gnistrande vitt puder och i dag
kan huvuddelen av anläggningen öppna.
På Vallåsen har man följt
väderprognoserna med
spänning och i slutet av förra veckan var förhållandena sådana att det var dags
att ge klartecken.
– Vi behöver tre–fyra
dygn med temperaturer
under minus två grader för
att sätta igång snökanonerna och skapa tillräckliga
mängder. Nu har vi snö så
att vi klarar oss ett bra tag
även om det skulle bli mildare väder, säger Jesper
Malmquist, platschef för
anläggningen.
Det är en stor apparat
att köra igång. Vallåsen har
125 anställda som ska komma på plats, alla utom fem
är säsongsanställda. De
ska anställas och utbildas.
Samtidigt ska varor beställas hem för att kunna serva
besökarna – för att nämna
något.
– Startsträckan är kort,
men det gäller att göra ett
bra förarbete med sådant
som rekrytering samt service och underhåll på liftar.
Många av de säsongsanställda återkommer vin-
FAKTA
Vallåsen i korthet
4 Vallåsen öppnades 1989 av
familjen Hedin. Anläggningen
har sedan dess varit igång varje
vinter.
4 Vallåsen har sju liftar och flera
nerfarter. Största fallhöjden är
145 meter och längsta nerfarten 1,3 kilometer.
4 Besöksrekordet slogs
säsongen 2009–2010, då man
tog emot 124 000 personer.
Anläggningen har en kapacitet
på att hantera drygt 7 000
personer i timmen.
4 Sedan 2011 ägs och drivs
Vallåsen av Branäsgruppen, som
även har två andra anläggningar
uppåt landet.
ter efter vinter. Denna gång
räknar Jesper Malmquist
med att runt 60 procent är
återvändare. Skildlärare,
liftvärdar, snöläggare, restaurangmedarbetare och
skiduthyrare är några av
personalkategorierna på
Vallåsen.
Vädret är avgörande för
hur säsongen blir, inte
bara när anläggningen
drar igång utan även hur
många öppetdagar det blir.
Förra vintern var mild och
då höll Vallåsen bara öppet drygt 30 dagar och fick
33 000 besökare. Vintern
dessförinnan var betydligt
bättre med drygt 90 öppetdagar och 87 000 besökare.
I snitt brukar anläggningen
ha 70 öppetdagar.
Vallåsen är i första hand
en anläggning för utförsåkning.
– Men nu smyger igång
med en liten bana för
längdåkning. Vi tror att intresset är stort och faller
satsningen väl ut så funderar vi på att bygga ut, säger
Jesper Malmquist.
TEXT: LENNART
KOLMODIN
lennart.kolmodin
@hd.se
FOTO: SVEN-ERIK
SVENSSON
sven-erik.svensson
@hd.se
A15
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SVERIGE SKÅNE
NÄTSEXBROTT
ÅLDERSDISKRIMINERING
Två män ska ha
manipulerat 44 barn
DO stämmer
Migrationsverket
VISBY
4 De 44 flickorna har
via nätet lurats att klä
av sig och utföra grova
sexuella handlingar på
sig själva. Två män ska
ha manipulerat barnen
att tro att de pratade
med jämnåriga pojkar.
I dag kommer domen.
– Det är otroligt genomtänkt. De här flickorna
har blivit extremt manipulerade av de här två männen, säger åklagaren Charlotta Tanner. Männen har
haft falska identiteter. De
stärkte varandras fejkidentiteter, genom att säga ”jag
träffade Erik förra veckan”,
så att flickorna skulle tro på
att de verkligen var 14-åriga
pojkar.
Ibland har de pratat med
samma flicka under ett gemensamt namn.
– En flicka har blivit uppvaktad under hela sin vakna tid, och blivit väldigt förälskad, säger Tanner.
Kontakterna har gått till på
liknande sätt. Männen har
påstått sig vara unga pojkar. De har börjat smickra,
leda in samtalet på sex och
sedan fått flickorna att klä
av sig och uppmanat dem
att onanera eller penetrera
sig själva. Totalt har åklagaren åtalat för 1 200 brott.
Flickorna är 9–14 år gamla.
En flicka, som var tio år
när det började, haft kontakt med männen i 1,5 år.
– De här gubbarna måste
ha varit den vuxen hon haft
mest kontakt med överhuvudtaget.
Chattandet kunde vara
mycket intensivt. För kontakterna med en flicka har
Tanner åtalat för totalt 250
brott, och detta under bara
fyra månaders tid.
– Jag har aldrig sett så
mycket snuskiga ord som
i den här utredningen.
Vi har gått genom 12 terabyte med information, säger Tanner.
Männen medger att kontakterna skett, och har i de
flesta fall erkänt att det är
de som chattar under fejkidentiteterna.
– De säger att de har ett
sexuellt intresse av barn,
men säger att kontakterna
inte alls bara handlat om
just sex. Men det jag ser är
95 procent sex, säger Tanner. TT
FAKTA
1 200 brott mot 44
flickor
4 Männen – en 32-årig man
från Gotland och en 52-årig
Stockholmare – misstänks för
1 200 brott.
4 Det rör sig bland annat om
sexuellt ofredande, grovt
sexuellt utnyttjande av barn för
sexuell posering och grovt sexuellt övergrepp mot barn samt
barnpornografibrott.
4 Ingen av de 44 flickorna har
träffat männen. Ändå har åklagaren åtalat för grovt sexuellt
övergrepp. Hovrätter har tidigare kommit till olika slutsatser
om huruvida det är möjligt att
fällas för den brottsrubriceringen när det gäller nätsexbrott.
4 Rättegången mot männen
avslutades i november. TT
SOFIA TANAKA
REGERINGSKRISEN
M-ledningen stöds av länsförbunden
och
den tilltänkta partiledaren Anna Kinberg Batra
har fått mycket kritik av de
egna väljarna för uppgörelsen med regeringen. Men
länsförbunden stöder beslutet. Tidigare högt uppsatta M-politiker som Ulf
Adelsohn och Gunnar Hökmark har anklagat Kinberg
Batra bland annat för att ha
gått med på en lösning som
gynnar Vänsterpartiet.
ARKIVFOTO: BERTIL ERICSON / TT
STOCKHOLM
4 Moderatledningen
Ute i länsförbunden är
dock förtroendet för henne och Moderatledningen
orubbat visar en rundringning som Svenska Dagbladet gjort.
Anna Kinberg Batra får stöd av de moderata länsförbunden
för partiets uppgörelse med regeringen.
– Hon har ett fantastiskt
stöd i alla grupperingar.
Jag har svårt att förstå denna enorma upprördhet som
några visar. Frågan kom-
BORÅS
Sexdömd praktikant överklagar
BORÅS
4 Den
30-årige tidigare
praktikant som dömdes till
två års fängelse för bland
annat grovt sexuellt övergrepp mot barn på en förskola i Borås överklagar
domen till hovrätten. Han
anser sig oskyldig till tre av
de fyra brotten som riktades mot tre barn mellan tre
och sex år.
Mannen dömdes för
grovt sexuellt övergrepp
mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell pose-
ring, sexuellt ofredande och
försök till grovt övergrepp
mot barn.
Händelserna i Borås, liksom sexövergreppen mot
en rad barn på en förskola i Högsby, sände varningssignaler till landets
kommuner om hur man
ska hantera praktikanter
på förskolor. I Borås valde
kommunen att sätta stopp
för praktikanter från annat än utbildningar med
yrkesmässig inriktning på
just förskola. TT
mer knappast att vara viktig i valet 2018, säger LarsIngvar Ljungman, M-ordförande i Skåne och ledare av
den valberedning som före-
slagit Anna Kinberg Batra
som partiledarkandidat.
Andra förbundsordförande stöder uppgörelsen men
anser att det kan bli svårt
att förklara den för väljarna.
Björn Andersson i Sörmland säger att beslutet var
bra för Sverige.
– Men för Moderaterna
vet jag inte. Det får framtiden utvisa, säger han till
tidningen.
Samtliga förbundsordförande är eniga om att det
är bra med andrum och tid
för politikutveckling, särskilt när det gäller migrations- och integrationsfrågor. TT
STOCKHOLM
”Svenskar tigger i Melbourne”
4 Polis,
Melbournes kommun och Frälsningsarmén
oroas över att antalet tiggare blir fler. Tiggeri är
olagligt i delstaten Victoria
och enligt tidningen Herald Sun är det främst män
under 30 från Sverige och
Tyskland som står för huvuddelen av utlänningarna,
som i sin tur är en tredjedel
av tiggarna i Melbourne.
– En del av internationella ryggsäcksresenärer
tar sig runt på en väldigt
tight budget och enligt de-
ras tankesätt är det okej att
tigga för att dryga ut kassan, säger Brendan Nottle
från Frälsningsarmén.
Tidningen har tidigare
uppmärksammat att ryggsäcksresenärer sovit på parkeringar för att spara pengar och att de söker upp välgörenhetsorganisationer
som delar ut mat till hemlösa.
Svenska UD uppger att
man inte hört något om att
svenskar skulle tigga i Australien. TT
STOCKHOLM
4 En 52-årig man blev
inte kallad till intervju
när Migrationsverket
skulle nyanställa. Det
blev däremot flera yngre sökande med mindre
erfarenhet. Åldersdiskriminering, menar Diskrimineringsombudsmannen (DO) som vill
att en domstol prövar
fallet.
mindre lämplig att arbeta
med asylsökande.
– Argument som vi bedömer som aningen krystade,
säger Martin Mörk.
Migrationsverket välkomnar DO:s stämning.
– Kommer man fram till
att vi gjort fel ska det givetvis rättas till, säger förhandlingschefen för verkets arbetsgivarenhet, Fernando Alvarez. TT
AGNES HENRIKSSON FJELDSTAD
– När en statlig myndighet
diskriminerar skadas inte
bara den enskilde utan
också tilliten till samhällsstrukturerna, säger Martin
Mörk, chef för DO:s processenhet.
DO menar att det fanns
ett diskriminerande mönster i rekryteringsprocessen
när 18 personer – ingen
äldre än 36 år – anställdes
som handläggare på Migrationsverkets Malmökontor.
FAKTA
Åldersdiskriminering
4 Anmälningarna till DO om
Den 52-årige man som anmält verket blev inte ens
kallad till intervju. Han har
tidigare fått rätt hos Statens överklagandenämnd
och i sitt yttrande där menar Migrationsverket att
mannens tidigare jobb som
ordningsvakt gör honom
åldersdiskriminering i arbetslivet har ökat de två senaste
åren: från 101 under år 2012
till 141 under år 2014 (preliminär siffra). Dessförinnan hade
anmälningarna minskat två år
i rad.
4 Merparten av anmälningarna
handlar om diskriminering på
grund av hög ålder i samband
med rekrytering.
4 2013 utökades förbudet mot
åldersdiskriminering till att gälla
alla samhällsområden och inte
som förut enbart arbetslivet.
4 Källa: Diskrimineringsombudsmannen TT
MALMÖ
HELSINGBORG
lits misstänkta för sprängattentatet i bostadsområdet Herrgården i Malmö.
På julafton briserade en
sprängladdning i anslutning till fastighetsbolaget
Victoria Parks lokaler på
Herrgården. Detta var den
tredje sprängningen på
mycket kort tid.
Senare på julafton greps
en 15-åring misstänkt för
allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott.
15-åringen sitter nu häktad.
Ytterligare två personer,
38 och 19 år gamla, har nu
anhållits.
Åklagare Jenny Lindell
vill inte bekräfta att de två
personerna är misstänkta
för sprängningen på julafton.
– Vi kommer att hålla en
presskonferens under tisdagen, säger hon.
Men enligt polisens informatör Eva-Gun Westford gäller det julaftonssprängningen.
– Det stämmer, säger
hon.
4 Den
Två anhållna för Får sänkt straff
sprängattentat för gömd
Kalasjnikov
4 Två personer har anhål-
helsingborgare som
i höstas dömdes till två år
och åtta månaders fängelse
för grovt vapenbrott får sitt
straff sänkt.
Det var i november som
den 35-årige mannen dömdes till fängelse för innehav av en automatkarbin
av modell Kalasjnikov.
Nu har ärendet passerat
Hovrätten som håller med
Tingsrätten i allt väsentligt
rörande mannens skuld
men sänker ändå straffet
något till två år och två månaders fängelse.
Mannen förvarade vapnet i sovrummet i sin bostad där polisen även hittade ett magasin med trettio skarpa patroner.
3
miljoner granar har prytt svenska hem under julen. Om alla
återvinns ger det el nog för att
värma 4 000 lägenheter eller
1 200 villor i ett helt år. TT
A16
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SKÅNE
MOSKÉBRANDEN I ESLÖV
Brandattack
utreds som
mordbrand
FOTO: PATRICK PERSSON
ESLÖV
4 En moské i Eslöv utsattes för ett brand-
attentat natten till i måndags. Polisen
misstänker att branden var anlagd och
utreder attentatet som mordbrand. Nu
kopplas även Säpo in i utredningen.
Larmet inkom vid 3.15tiden på måndagsmorgonen. Enligt Gustaf Sandell,
inre befäl vid Räddningstjänst syd, var det en boende som uppmärksammade
branden och ringde in larmet. Lokalen, som tillhör
Eslövs islamiska kulturförening, är inrymd i ett flerfamiljshus med många lägenheter på Vålarödsvägen
i utkanten av Eslöv.
Inga boende ska enligt
räddningstjänsten ha behövt evakueras.
– Det var ingen risk för
boende i intilliggande lägenheter. Vi var på plats
inom en halvtimme och
genomförde en effektiv insats, säger Gustaf Sandell.
När räddningstjänsten
kom fram till byggnaden
brann det både utanför och
innanför ett krossat fönster
i lokalen. Branden släcktes snabbt och enligt räddningstjänsten har moskén
fått begränsade brand- och
rökskador.
Golvet och en vägg är
brandskadade. I övrigt är
lokalen rökskadad. Röken
ska också ha spridit sig till
en intilliggande källargång.
Ingen människa skadades vid eldsvådan.
– Det rör sig troligen om
en anlagd brand. Det finns
ingen naturlig orsak till att
det skulle brinna i golvet
och väggen precis nedanför det trasiga fönstret, säger Gustaf Sandell.
– Vi har spärrat av på
platsen. Det finns en anmälan upprättad om mord-
Skadorna blev omfattande.
brand med tanke på att det
är ett bostadshus, säger Stephan Söderholm, informatör vid Skånepolisen, som
känner till att det förekommit tidigare skadegörelse
mot lokalen.
Bland annat har rutor
krossats och fasaden sprejats med färg.
Polisens tekniska undersökning var klar på förmiddagen och avspärrningarna
vid lokalen hävdes.
Brandattentatet har också
väckt stort engagemang på
orten. Idag, tisdag, klockan
18 kommer gruppen ”Tillsammans för Eslöv” att kallla till manifestation.
TEXT: MICAELA
LANDELIUS
micaela.landelius
@hd.se
Säpo kopplas in efter
upprepade attentat
ESLÖV
4 Hatbrott mot musli-
mer ökar. Minst en gång
i månaden attackeras
en moské i Sverige. Den
misstänkta mordbranden i Eslöv är det trettonde attentatet mot
en moské i år, skriver
tidningen Expo. Eslövspolisen tar nu hjälp av
Säpo för att få hjälp i utredningen.
Söndagsnattens misstänkta mordbrand var tredje
gången i år som moskén
i Eslöv utsätts för skadegörelse. Även i övriga landet
är skadegörelse mot moskéer vanligt förekommande.
Enligt en sammanställning
gjord av tidningen Expo är
branden det trettonde attentatet i Sverige i år. Och
mörkertalet kan vara stort.
– Många känner tyvärr
inte att det lönar sig att anmäla. Man är rädd att man
ska dra mer negativ uppmärksamhet åt sig genom
att prata med polis och media, säger Max Stockman,
handläggare för kontakt
med muslimska trossamfund på Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST).
Tidigare i höst presenterade SST på uppdrag av regeringen en nationell kartläggning av främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Rapporten pekar
på att både judiska och
muslimska församlingar
idag upplever hot som ett
omfattande problem.
– De upplever att de
inte kan utöva sin religion
utan att vara rädda för hot,
skadegörelse och våld. Det
finns grupper utan den
religionsfrihet som lagen
garanterar.
Hatbrott mot muslimer
har i Sverige ökat de senas-
te åren. Från 2009 till 2013
ökade antalet anmälningar med identifierade islamfientliga motiv med 69 procent, från 194 till 327, visar
statistik från Brottsförebyggande rådet.
Nu tar Eslövspolisen hjälp
av Säpo i utredningen av
den misstänkta mordbranden.
– Vi följer utredningen
och bistår med den underrättelse vi har för att se om
det kan röra sig om ett politiskt motiverat brott, säger
Fredrik Milder, pressekreterare på Säpo.
Motivet bakom branden
är i nuläget inte klarlagt.
Huruvida det finns en tidigare känd hotbild i Eslöv
kan Säpo inte svara på.
TEXT: OSKAR
EKSTRÖM
oskar.ekstrom
@hd.se
Samir Muric var nedstämd efter brandattentatet under måndagsnatten.
Imam: Många
ESLÖV
4 Källarmoskén ligger mitt i bostads-
området Berga. Imamen Samir Muric
berättar om en upptrappning av skadegörelsen den senaste tiden.
Polisavspärrningen sträcker sig från fönstren mot
Vålarödsvägen till ingången runt hörnet. En ruta är
krossad och glaset är svärtat. Något som brunnit har
kastats in i lokalen. Det är
måndag morgon och imamen i Eslövs islamiska kulturförening, Samir Muric,
står utanför i minusgraderna.
– Jag är bedrövad, ledsen
och oroad. Det har trappats
upp och det är tredje gången vi drabbas sedan Halloween. Den här gången är
det mordbrand, säger han.
Vid de tidigare tillfällena
har det rört sig om krossade rutor och klotter.
– Jag har inte kunnat äta
frukost och jag tänker på
detta hela tiden.
Samir Murics telefon
ringer ständigt, det är vänner och bekanta som undrar vad som hänt.
– Det är många som
är ledsna och oroliga. De
undrar vad polisen gör och
vad kommunen gör. Kommunen har varit hjälpsam,
säger han.
Larmet om branden kom
vid 3.15 på måndagsmorgonen. Räddningstjänsten
släckte elden snabbt och de
boende i lägenheterna behövde aldrig evakueras.
Samir Muric bor i huset
intill, men hörde inget om
branden förrän han vaknade och loggade in på Face-
A17
TISDAG 30 DECEMBER 2014
BAKGRUND
Moskéattentat
under 2014
Januari, Stockholm:
Den stora Stockholmsmoskén på Södermalm
får entrén nedklottrad
med hakkors.
4 Maj, Eskilstuna:
Under kvällsbönen
blockeras dörren till
lokalen med träbalkar
och betongblock.
4 Juli, Norrköping:
Det påbörjade moskébygget liksom byggbaracker sätts i brand.
4 September, Södertälje: Fönster krossas på
Somaliska föreningens
bönelokal. Även Palestinska föreningen drabbas av vandalisering.
4 September, Flen:
Fönster krossas på
moskén.
4 September, Avesta:
Någon sätter eld på
mattor i moskén.
4 Oktober, Helsingborg: En moské i en
källarlokal vandaliseras.
4 Oktober, Flen:
Fönsterrutor krossas.
4 November, Eslöv:
Fönsterutor krossas.
4 November, Örebro:
Brandfarlig vätska
kastas in genom ett
fönster.
4 December, Eskilstuna: Flera skadade
efter misstänkt attentat
mot moské, som börjar
brinna. Polisen misstänker mordbrand.
4 December, Eslöv:
Två fönsterrutor
krossas och fasaden
sprejas i källarmoské.
4 December, Eslöv:
Brand både på utsidan
och inne i samma källarmoské – innanför
ett krossat fönster.
Begränsade brandoch rökskador.
Källa: Expo.se
4
har hatiska åsikter
book flera timmar senare.
Då var det redan fullt av
kommentarer och frågor
om vad som hänt.
När han gick ut möttes
han av polisbilar och avspärrningar. Han såg den
krossade rutan men vet
inget om eventuella skador
i lokalen.
– Vi har heltäckningsmattor och det kan lätt börja brinna, säger han.
Vare sig Samir Muric eller
någon annan får komma
in i lokalen innan polisen
genomfört sin tekniska undersökning.
Medlemmar i Eslövs isla-
miska kulturförening håller bön fem gånger om dagen i lokalen, enligt Samir
Muric.
– Majoriteten av Eslövs
muslimer kommer hit, det
är några hundra personer.
Vi ska ha ett krismöte under eftermiddagen och diskutera med församlingen.
Samir Muric säger att
han på senare tid märkt
av en hårdare attityd mot
muslimer. Men han misstänker ingen.
– Jag vill inte spekulera,
men det är tätt inpå attentaten mot moskén i Eskilstuna. Det är många som
har hatiska åsikter mot
”
Jag har inte
kunnat äta
frukost och jag
tänker på detta
hela tiden.”
Samir Muric, imam i Eslöv.
muslimer och islamofobin
har ökat. Tjejer i slöja blir
trakasserade och sex av tio
moskéer har drabbats av
skadegörelse, säger Samir
Muric.
Siffrorna kommer från
en undersökning som
Nämnden för statligt stöd
till trossamfund presenterade i oktober.
Johan Andersson (S), kommunalråd i Eslövs kommun
var också på plats utanför
moskén på måndagsmorgonen. Han väcktes efter brandlarmet av Eslövs
kommuns säkerhetschef
och tog sig dit för att se vad
som hänt. Kommunens
krisgrupp aktiverades också.
Enligt Johan Andersson
är säkerhetsåtgärder redan
på gång.
– Mälö fastigheter har
redan meddelat att de ska
säkra upp lokalen, bland
annat med okrossbara rutor, säger han.
TEXT: ALF
SJÖGREN
alf.sjogren
@hd.se
Forskare:
IS-hat kan
drabba
svenska
muslimer
ESLÖV
4 Den senaste veckan har
två svenska moskéer satts
i brand. Forskaren Rickard Lagervall har ingen
enkel förklaring, men utesluter inte att Islamska statens brutala krigföring i Syrien har skapat ett hat som
drabbar måttfulla muslimer i Sverige.
– Så kan det vara. Imamen i Eskilstuna nämnde
att moskén där hade varit
föremål för sådana anklagelser tidigare, säger Rickard Lagervall, islamolog vid
universitetet i Lund.
På juldagen startade en
kraftig brand i en moské
i Eskilstuna sedan någon
kastat in ett föremål. 70
personer befann sig vid tillfället i lokalen. Alla tog sig
ut, men fem personer fick
föras till sjukhus.
Rickard Lagervall understryker att de båda attentatsdrabbade moskéerna
i Eslöv och Eskilstuna saknar all koppling till våldsamma islamistiska organisationer.
– När IS intog Mosul var
imamen i Eslöv snabb i sitt
avståndstagande från organisationen och manade
dessutom till motstånd mot
det sekteristiska våldet på
sajten ”Fråga imamen”, säger Rickard Lagervall.
Han funderar också på om
Eslövsimamens Samir Murics framträdande i Sydnytt
på söndagskvällen kan ha
provocerat en eventuell attentatsman.
– Han intervjuades med
anledning av moskébranden i Eskilstuna och berättade att hans moské i Eslöv
hade drabbats av vandalisering. Och att man inte fick
någon hjälp med säkerheten av myndigheterna. Det
kan ju ha retat någon enskild person.
Rickard Lagervall pekar
också på en färsk statlig
rapport kring hatet mot olika religiösa grupperingar
där det visade sig att muslimska församlingar ganska sällan anmälde hot och
vandaliseringar som drabbade dem.
– Det gör att myndigheterna har svårt att skaffa sig
överblick, förklarar Rickard
Lagervall.
FOTO: INGEMAR D
KRISTIANSEN
TEXT: ÖSTEN
ROSVALL
ingemar.d.kristiansen
@hd.se
osten.rosvall
@hd.se
A18
TISDAG 30 DECEMBER 2014
EKONOMI
â
BÖRSEN I GÅR. Beskedet om
nyval i skuldtyngda Grekland
tyngde Europabörserna, men
sedan vände kurserna uppåt
på flera håll.
+0,5
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
€
$
KR/EURO
KR/DOLLAR
æ
+12,8 2,14 10,01 8,24 1,34
BÖRSEN
I ÅR %
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/DKR
ARBETSLIV
Sex timmar
om dagen
i nytt projekt
GÖTEBORG
4 Sex timmars arbete om dagen i stället
för åtta – med bibehållen lön. I februari
inleds ett uppmärksammat försök på ett
äldreboende i Göteborg.
– Jag ser fram emot det, säger undersköterskan Nimco Daauud.
Ger känsliga händer? STOCKHOLM
Smart telefon
ökar känseln
4 Smarta telefoner kan
påverka känselsinnet,
rapporterar Vetenskapsradion. I en ny studie har
forskare studerat aktiviteten i de av hjärnans delar som tar hand om känselsignaler från tummen,
STOCKHOLM
Fler arbetslösa
förra veckan
4I
slutet av förra veckan var 201 873 personer
inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 6 732
fler än veckan före men
16 684 färre än samma
vecka i fjol.
STOCKHOLM
Två USA-order
till Skanska
4 Skanska
ska bygga ett
sjukhus i Raleigh i North
Carolina, USA, för cirka 630 miljoner kronor.
Sjukhuset, avsett för behandling av patienter
med hjärtproblem, ska
stå klart i mars 2017, enligt ett pressmeddelande
från byggjätten.
SHANGHAI
Inbromsning
väntas i Kina
4 Tillväxten
i Kinas bruttonationalprodukt sjunker från 7,3 procent 2014
sant, även om många av
våra medlemmar hellre
hade sett fler lediga dagar,
säger Helen Ericsson, representant för Kommunal.
– För mig är det två skilda saker, att jobba sex timmar per dag eller att jobba
30 timmar per vecka.
FOTO: TT
pekfingret och långfingret. Hos personer som använt smarta telefoner de
senaste dagarna var aktiviteten större än hos dem
som använt knapptelefoner. Man kan säga att
skärmarna gett dem känsligare fingertoppar.
Studien publiceras i tidskriften Current Biology.
TT
Samtidigt
deltog
181 560 personer i program med aktivitetsstöd,
654 färre än veckan före
och 10 571 färre än i fjol.
Under veckan anmäldes 6 442 nya platser till
landets arbetsförmedlingar. Det är 16 593 färre jämfört med veckan före men
1 717 fler än i fjol. TT
Toyota Center gör det sedan mer än tio år och de
politiska förslagen finns sedan gammalt. Men de praktiska försöken med att jobba sex timmar per dag är
mer ovanliga.
Den 1 februari startar
ett projekt på Svartedalens
äldreboende på Hisingen
i Göteborg. Tanken är både
att följa personalens hälsa
och att se om det blir några
eventuella samhällsekonomiska effekter.
– Det ska bli skönt att
få sluta lite tidigare. Och
att börja lite senare, säger
Nimco Daauud, en av de
omkring 60 personerna
som i dag jobbar på avdelningarna som ingår i försöket.
– Jobbet kan vara tungt
ibland, stressigt. Jag hoppas att jag får mer tid för
att umgås med vänner eller
att göra saker hemma.
på Solängsvägen som blir
jämförelseobjekt i studien.
– Tidigare studier som
gjorts har inte haft lika bra
jämförelsematerial som
vi har här, med två jämförbara boenden, med i stort
sett bara kvinnor som har
samma utbildning, säger
han.
– Vi tittar också på allt,
det är viktigt. Inte minst
hur undersköterskornas
livsmöjligheter påverkas.
De är väldigt låsta av sina
scheman och måste planera sin lediga tid väldigt väl.
Det kan bli en viktig ventil.
Några av de samhällsekonomiska konsekvenserna
är samtidigt redan kända.
För att kunna genomföra
projektet utan att de äldre blir drabbade kommer
Svartedalens äldreboende
att projektanställa fler undersköterskor. Totalt beräknas det ettåriga försöket att
kosta omkring åtta miljoner kronor.
Det största bekymret inför försöket har annars varit schemafrågorna, inte
minst för att kunna lösa
nattbemanningen. Från
fackligt håll är man försiktigt positiv:
– Det är väldigt intres-
Enligt Roland Paulsen, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds
universitet, kan man se
kortare arbetstid som ett
sätt att ändra fördelningen
mellan lönerna och de totala inkomsterna.
– Vi har haft en relativt
svag reallöneutveckling
som gjort att löneandelen
av de totala inkomsterna
är historiskt låg, på samma nivå som under första
världskriget i Sverige, säger han.
– Då blir arbetstidsförkortning ett sätt att ta tillbaka från den större kakan.
För givetvis måste det betalas, då skulle kapitalavkastningen minska och därför
finns det starka ekonomiska intressen mot en arbetstidsförkortning.
Det har gjorts flera stora
arbetstidsreformer de senaste hundra åren, men
det är länge sedan senast.
Åttatimmarsdagen infördes 1919, med 48 timmars
arbetsvecka som tak.
Sedan de senaste stora
förändringarna har det gått
närmare 40 år.
I mitten av 1970-talet
sänktes pensionsåldern
från 67 till 65 år, några år
dessförinnan kom lagen
om 40 timmars arbetsvecka
och på 1960-talet blev lördagar en ledig dag.
– Arbete innebär visserligen otroligt olika verkligheter beroende på var i arbetslivet man befinner sig.
Till exempel är det för oss
forskare redan nu svårt att
skilja arbete från fritid, säger Roland Paulsen.
– Men det sätter ändå en
norm, så jag är absolut för
en förkortning av arbetstiden. TT
JENS BORNEMANN
FAKTA
Försök i Göteborg
4 Försöket med sex timmars
arbetsdag, med bibehållen lön,
börjar den 1 februari, på Svartedalens äldreboende på Hisingen
i norra Göteborg. Ett annat
boende i samma stadsdel är
kontrollboende. Inför, under och
efter försöket får de anställda
bland annat fylla i hälsoprofiler
och svara på enkäter.
4 Försöket ska pågå ett år. Kostnaden är beräknad till cirka åtta
miljoner kronor
4 Bland föregångarna finns
Toyota Center i Göteborg, som
införde sextimmars arbetsdag
för sina plåtslagare och mekaniker redan 2002. Bakom
förändringen låg delvis en vilja
att utnyttja lokalerna under fler
timmar på dygnet. Men det har
enligt företaget också lett till
lägre sjukfrånvaro och låg personalomsättning. TT
Skanska har även fått
i uppdrag att bygga en
arena för amerikansk fotboll och ett idrottshus åt
ett universitet i Prairie
View, Texas. Kontraktet
är värt cirka 360 miljoner
kronor. Dessa arbeten beräknas vara klara i maj
2016.
Båda kontrakten inkluderas i fjärde kvartalets
orderingång. TT
Projektet har väckt stor
uppmärksamhet redan innan det inletts, med förfrågningar såväl från andra kommuner som från medier och utlandet, berättar
Bengt Lorentzon, som kommer att vara följeforskare
både på Svartedalen och på
närliggande äldreboendet
till 7 procent nästa år, delvis på grund av den svaga
globala ekonomin, spår
den regeringsanknutna
kinesiska tankesmedjan
Statens informationscenter. TT
Uppåt i Stockholm trots Greklandsoro
hd.se
XXSENASTE EKONOMINYTT
Senaste ekonominyheter på hd.se/ekonomi
BÖRSEN
4 På Stockholmsbörsen
steg det breda OMXS-indexet med 0,5 procent till
477,9. Vinnare bland storbolagen var läkemedelsjätten Astra Zeneca, som
klättrade 1,7 procent. Storbankerna steg överlag med
Nordea som bästa aktie på
plus 1,4 procent.
Det grekiska parlamentet
lyckades inte enas om en ny
president och landet går
därmed till nyval. Oro över
ett nytt ekonomiskt och politiskt kaos fick Atenbörsen
att tappa 3,9 procent och
oron spred sig även till bör-
serna i andra skuldtyngda
euroländer.
Londonbörsens FTSE
100-index steg med 0,4
procent, Parisbörsens CAC
40 ökade 0,5 procent och
Frankfurtbörsens DAX 30
stängde i princip oföränd-
rat, upp 0,05 procent.
– Det skulle förvåna mig
om man tillåter den grekiska krisen att spridas inom
eurozonen. Man vet sedan
tidigare vad det kostar att
hamna i den situationen,
sade Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. TT
A19
TISDAG 30 DECEMBER 2014
EKONOMI
VÄRLDENS BÖRSER
NYA SEDLAR
Endast tiokronan kvar
STOCKHOLM
4 Nästa år inleds det
överlägset största utbytet av sedlar och mynt
Sverige skådat.
Över 300 miljoner
sedlar och ungefär två
miljarder mynt ska bytas ut.
Dessa kontanter ska ersättas av nya med start hösten
2015. Bara tiokronan blir
kvar.
I oktober släpps nya sedlar i valörerna 20, 50, 200
och 1 000 kronor. De nya
sedlarna pryds av kända
kulturpersonligheterna
Astrid Lindgren, Evert Taube och Ingmar Bergman
samt förre FN-chefen Dag
Hammarskjöld. Ytterligare
ett år senare kommer splitter nya 100- och 500-kronorssedlar med Greta Garbo och Birgit Nilsson som
motiv.
Samtidigt inleds utbytet
av enkronor och femkronor
mot nya och en helt ny tvåkrona införs.
Exakt hur mycket pengar,
alltså antalet nya sedlar
och mynt, som ska fram är
inte bestämt i förväg. Användningen av kontanter
minskar i rask takt. Toppåret 2007 fanns det kontanter för 109 miljarder kronor. I november i år hade
kontantmängden krympt
ihop till knappt 80 miljarder kronor.
Bytet av kontanter beräknas kosta Riksbanken omkring 150 miljoner kronor.
De gamla sedlarna bränns,
mynten som tas ur cirkulation säljs som skrot och metallen återvinns. Sammanlagt väger dagens mynt omkring 15 000 ton. TT
MATS OLSSON
FAKTA
De nya sedlarna
4 Sveriges nya sedlar har två teman: svenska personer som gjort
stora kulturella insatser och svenska natur- och miljömotiv.
Valör
20 kronor
50 kronor
100 kronor
200 kronor
500 kronor
1 000 kronor
Uppjagat läge på New Yorkbörsen.
FOTO: TT
Börsåret blev
allra bäst i Kina
STOCKHOLM
4 Hemma bra, men bor-
ta bäst – åtminstone om
man ser till börsutvecklingen under 2014.
Kronans försvagning
har gett investeringar
utanför Sverige en extra, positiv skjuts.
Allra bäst, sett till de viktigaste aktiemarknaderna,
har börsåret varit i Kina.
Shanghaibörsen har de senaste tolv månaderna stigit
med över 50 procent.
– Det uppsvinget har inte
fått den uppmärksamhet
som det förtjänar, tycker
Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.
– Många svenskar äger
också Kinafonder, inte
minst genom sitt premie-
pensionssparande. Där bör
man logga in och titta på
vad som har hänt under
året.
Även investeringar i den
indiska aktiemarknaden
har varit mycket lukrativa. Bombaybörsen har gått
upp med över 30 procent.
Och eftersom rupien samtidigt stärkts kan svenska sparare i Indienfonder
glädja sig åt värdeökningar på 55–70 procent, enligt
Nordnets genomgång.
I Turkiet har börsen i Istanbul klättrat med närmare
40 procent, efter en kraftig
nedgång året före.
– Det här visar hur svårt
det är att tajma svängningarna. Ska man gå in på en
tillväxtmarknad så ska man
Person
Astrid Lindgren
Evert Taube
Greta Garbo
Ingmar Bergman
Birgit Nilsson
Dag Hammarskjöld
vara beredd att vara långsiktig, konstaterar Mårder.
Den sämsta utvecklingen
under 2014 uppvisar börserna i skuldtyngda Grekland och Portugal, som
sjunkit med tiotals procent.
Börsen i Ryssland har,
trots den finansiella turbulensen i landet, faktiskt
stigit marginellt på tolv
månaders sikt. Mätt i lokal valuta, vill säga. Inräknat raset för rubeln har investeringar i ryska aktier
minskat i värde med cirka
40 procent. Rysslandsfonder med en relativt låg andel olje- och gasaktier har
klarat sig något bättre.
– Men avkastningen är
fortfarande katastrofalt dålig, säger Mårder. TT
MATS RÖRBECKER
Varför byts sedlarna och
mynten ut?
De nuvarande sedlarna
är utformade för 25 år sedan och Riksbanken beslutade, med riksdagens godkännande att det behövs
nya sedlar med effektivare
skydd mot förfalskningar.
Riksbanken räknar också
med miljövinster eftersom
de nya sedlarna och mynten blir mindre och lättare
än de gamla.
De största börsuppgångarna
4 Världsbörsernas fem-i-topp
2014, sett till de viktigaste aktiemarknaderna:
Index
Shanghais
komposit
Argentina Merval
Kina
CSI 300
Turkiet
Bist 30
Indien
Sensex
KÄLLA: RIKSBANKEN/TT
Så länge gäller dagens kontanter
FAKTA
Land
Kina
Natur– och miljömotiv
Småland
Bohuslän
Stockholm
Gotland
Skåne
Lappland
+/- (%)
56
55
54
38
31
4 Angivna förändringar avser
kurserna klockan 8.30 på måndagen jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.
KÄLLA: NORDNET BANK/TT
Varför 2-krona och
200-kronorssedel?
Kontantanvändningen
kommer, antar Riksbanken, minska när betalningar kan göras med en 2-krona i stället för två 1-kronor
eller en 200-kronorssedel
i stället för två 100-kronorssedlar.
Hur länge kan man betala med dagens kontanter?
De nuvarande 20-, 50och 1 000-kronorssedlarna blir ogiltiga som betalningsmedel efter den 30
juni 2016. Den 30 juni 2017
blir de nuvarande 100- och
500-kronorssedlarna ogil-
tiga liksom de nuvarande
1-, 2- och 5-kronorsmynten. Sedlar som blivit ogiltiga, för minst 100 kronor,
går därefter alltid att lösa
in hos Riksbanken, förutsatt att det inte finns misstankar om att pengarna
kan kopplas till något brott
som ett värderån eller penningtvätt.
Vilka blir de nya säkerhetsdetaljerna?
Alla de nya sedlarna får
ett särskilt färgskiftande
tryck som ger en tredimensionell effekt. De högre valörerna – 100-, 200- och
500-kronorssedlarna – får
en så kallad fönstertråd
med mikrolinser som ger
ett intryck av rörelse när
sedeln vinklas. En sådan
fönstertråd finns redan på
de nuvarande 1 000-lapparna.
Vem beslutar om hur de
nya kontanterna ska se ut?
Riksbankens högsta beslutande organ, Riksbanksfullmäktige, beslutar om
utformningen av sedlar och
mynt. TT
A20
TISDAG 30 DECEMBER 2014
VÄRLDEN
BRASILIEN
GREKLAND
Tuff andra
period för
Rouseff
4 Brasilien
befinner sig sedan över ett och ett halvt
år tillbaka i recession och
det är ekonomin som blir
Brasiliens president Dilma Rousseffs största utmaning, både på lång och kort
sikt, när hon nu börjar sin
andra mandatperiod, konstaterar Torsten Wetterblad, forskare på Institutet
för Latinamerikastudier på
Stockholms universitet.
– Långsiktigt har Brasilien förlorat konkurrenskraft i sin industrisektor,
och det tar man inte igen
på ett år. Kortsiktigt handlar det om makroekonomisk balans. Man måste
helt enkelt strama åt ekonomin, och det har Dilma
försökt undvika in i det
längsta, säger han.
Att ta itu med det blir den
nye finansministern Joaquim Levys huvudvärk, även
om man har lovat att inte
röra det populära programmet Bolsa Familia, som ger
ett ekonomiskt bidrag till
landets fattiga familjer.
– Han var finansminister
redan 2003 i Lulas regering och inledde någon slags
LONDON
Jumbojet
nödlandade
på Gatwick
4 Ett jumbojet tillhörande
Virgin Atlantic på väg mot
Las Vegas i USA tvingades
i går genomföra en ”ickestandard”-landning på Londons Gatwick-flygplats på
grund av tekniska problem.
Enligt sajten flightradar.
com lyfte planet 11.28 London-tid från Gatwick, men
strax utanför Storbritanniens västra kust vände planet och ändrade kurs. Det
var ett ”tekniskt problem
med ett av landningsställen” som tvingade planet
att vända tillbaka, enligt ett
första uttalande från Virgin
Atlantic efter beskedet om
att planet skulle återvända. TT
PEKING
Googles Gmail
blockeras i Kina
4 Internetjätten Googles e-
postsystem Gmail blockeras i Kina. Enligt företagets
egna rapporter har aktiviteten minskat kraftigt sedan
i fredags.
– Vi har undersökt detta och det förelägger inget
tekniskt fel från vår sida,
Svåra utmaningar väntar för
FOTO: TT
Dilma Rouseff.
charmoffensiv för kapitalet, det är väl lite det som
Dilma försöker återupprepa. Han är inte främmande för nedskärningar, men
det kommer att bli svårt att
hantera politiskt, konstaterar Wetterblad.
Som en våt filt över hela
det politiska samtalet ligger korruptionsskandalen
kring det statliga oljebolaget Petrobras. Rousseffs
Arbetarnas parti (PT) har
dessutom svårt att få igenom sina förslag i kongressen, där man inte har egen
majoritet.
Det är en minst sagt tuff
situation och enligt Wetterblad viskas det mycket om
att den förre presidenten,
Luiz Inácio Lula da Silva,
kan komma att ställa upp
igen om fyra år, i ett försök
att rädda sitt parti.
– Han har mer förtroende, men inte heller han kan
trolla – det är ett väldigt
svårt ekonomiskt läge. TT
ANNA ROXVALL
skriver Google i ett meddelande till TT.
Kina behåller stram kontroll över internet. Nästan
alla Googles tjänster har
blivit kraftigt störda sedan
juni i år. TT
42000
Så många kycklingar ska
slaktas i Japan efter att ett
utbrott av fågelinfluensa
bekräftats i landet. För ett
par veckor sedan slaktades
4 000 kycklingar på en annan farm i prefekturen Miyazaki i sydväst, i det första
utbrottet av fågelinfluensa
bland kycklingar i Japan
sedan i april.
GLASGOW
Bekräftat ebolafall i Skottland
4 En
vårdarbetare som nyligen återvänt från Sierra
Leone i Västafrika har fått
en ebola-diagnos och vårdas på ett sjukhus i skotska
Glasgow. Skottlands regering bekräftar att en person behandlas, rapporterar AFP.
”Ett bekräftat ebola-fall
har diagnostiserats i Glasgow”, meddelar regeringen
i uttalandet. TT
Stigande dödstal
efter färjebrand
4 Efter ett skräckfyllt
dygn av brandrök, höga vågor och piskande regn har till sist den
eldhärjade färjan Norman Atlantic evakuerats helt. Men minst tio
personer är döda, och
det är oklart hur många
som fanns ombord.
Den brittiske hästhopparen Nick Channing-Williams ansikte var svart av
sot när han äntligen räddades från den brinnande
färjan efter skräckfyllda
timmar i iskylan på däck.
Han väcktes vid fem-tiden
på söndagsmorgonen av
brandlarmet, och antog att
det var ”något litet”.
– Men när vi kom ut på
däck var lågorna enorma
och alla bilar brann, det var
ärligt talat väldigt otäckt,
och det fanns bara en plats
att stå på – i regnet, berättar han för Sky News.
Den italienskflaggade färjan var på väg från Patras
i Grekland till Ancona i Italien när en brand bröt ut
på bildäck natten till söndagen.
Passagerarna tvingades
ta sig upp till övre däck
för att undkomma lågorna och den giftiga röken.
Flera vittnen berättade om
hur däcket blev så varmt
att skorna smälte.
– Alla köade för att komma på en livbåt och hettan
var bara så enorm att människor drabbades av panik,
säger Channing-Williams.
Dödssiffran var på måndagskvällen uppe i minst
tio personer enligt den
italienska flottan. Antalet
som räddats från båten var
427. Det innebär att ett 40tal på passagerarlistan saknas, men enligt italienska
myndigheter står det inte
klart hur många som fanns
ombord.
Dessutom återstår frågorna om hur branden
kunde uppstå och bli så allvarlig. En italiensk åklagare har inlett en utredning
om försummelse.
Vid en inspektion för
knappt två veckor sedan
fick fartyget anmärkningar, bland annat på branddörrarna, men enligt ägaren ska problemen ha åtgärdats.
Överlevare vittnar om
undermålig säkerhet och
förvirring ombord.
– Vi visste inte vad
vi skulle göra. Besättningen hade ingen aning om
hur de skulle få av folk från
båten. Livbåtarna fungerade inte, bara en av dem
nådde vattnet, säger en av
de första passagerarna som
anlände till hamnen Bari i
sydöstra Italien, till AFP.
427 personer hade i går räddats från färjan som fattade
eld natten till i söndags. Ett
40-tal på passagerarlistan
saknas fortfarande.
FOTO: GAETANO LO PORTO/AP
ALBANIEN
Här började
färjan att brinna.
ITALIEN
Hårt väder med höga vågor gjorde att andra fartyg
inte kunde komma nära
och försök att bogsera färjan misslyckades. Därför
skedde evakueringen med
helikopter.
Inte förrän 36 timmar
efter att branden startat
kunde den sista ombordvarande – kaptenen Argilio
Giacomazzi – lämna fartyget. Det var helt i enlighet
med sjömanstraditionen,
men en skarp kontrast mot
”kapten Ynkryggs” agerande vid olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia 2012.
Giacomazzi kallas redan
för ”kapten Modig” för sina
insatser, enligt AFP. TT
ANNA ROXVALL
INDONESIEN
Plan tros ligga på havets botten
STOCKHOLM
4 En oljefläck i havet ut-
anför Sumatra väckte
svagt hopp om att hitta
det försvunna Air Asiaplanet. Indonesien fruktar att flight QZ 8501,
med 162 människor ombord, ligger på havets
botten.
Femton fartyg och 30 flygplan sökte i går igenom ett
område på 40–50 meters
djup i Javasjön, mellan ön
Belitung och Borneo, efter
det spårlöst försvunna planet. Efter det att Indonesiens vicepresident avfärdat att föremål som siktats
på havsbotten skulle vara
vrakdelar från planet, återstod en oljefläck som en
möjlig ledtråd.
– Vi säkerställer om det
är flygbränsle från Air Asiaplanet eller från ett fartyg
eftersom platsen är en sjöfartsled, citerar AFP flyg-
vapnets talesman Hadi Tjahjanto.
När mörkret föll avbröts
sökandet. På tisdagen utvidgas sökområdet, citerar
BBC räddningsverkets chef.
Australien, Singapore
och Malaysia deltar i operationen. Troligen kommer
farhågor om vad som hänt
passagerare och besättning
att besannas, sade australiske utrikesministern Julie Bishop till Sydney Morning Herald.
– Hypotesen är att planet ligger på havets botten,
sade Bambang Soelistyo,
chefen för det indonesiska
räddningsverket.
Han konstaterade att Indonesien inte har rätt utrustning, som undervattensfarkoster, för att hämta upp
planet ur havsdjupet. Därför kommer utrikesdepartementet att kontakta länder som erbjudit hjälp, som
USA, Storbritannien och
Frankrike.
Sökområdet efter det försvunna Air Asia-planet kommer att utvidgas under tisdagen. Air Asias vd Tony Fernandes talde på en presskonferens på måndagen.
FOTO: AP/TRISNADI MARJAN
I indonesiska Surabaya
samlades upprörda släktingar i väntan på besked.
– Min bön är att jag verkligen, verkligen hoppas att
det kommer nyheter om
människorna ombord. Vad
det än är, är det viktiga att
vi vet var de är just nu, sade
en anhörig till AFP.
En indonesisk familj klarade sig mirakulöst när de
missade avgången.
– Kanske är det Guds
plan att jag och min familj
inte fanns med på planet,
sade mamman.
Planet försvann från radarn under en flygning
mellan Surabaya och Singapore under natten till söndagen svensk tid. Strax innan hade piloterna bett
flygledarna att få flyga en
ny rutt för att undvika dåligt väder. TT
A21
TISDAG 30 DECEMBER 2014
VÄRLDEN
NYVAL UTLYST I GREKLAND
EU:s skydd räcker
inte vid akut kris
G
rekland skickar åter ut chockvågor över Europa. Riskerna är dock som vanligt störst för grekerna själva. De har redan förlorat mycket, men
kan råka ännu mer illa ut.
Grekiska ekonomin är inne i en försiktig uppgång, efter att ha backat sju år i följd. Vändningen är dock inte
säkrad utan bygger på att det råder någorlunda stabila
förhållanden. Mycket av detta riskerar att gå förlorat om
nyvalet den 25 januari leder till konflikt mellan Grekland
och dess viktigaste långivare.
Ekonomin i Grekland är fortfarande bedrövlig. Arbetslösheten ligger på 27 procent, produktionsnivån är en
tredjedel lägre än före krisen och statsskulden uppgår till
cirka 175 procent av BNP. Då dröjer det innan befolkningen börjar märka förbättringar, även om internationella
organ som OECD är mer positiva.
Vänsteralliansen Syrizas ledare Alexis Tsipras, till vänster, uppträder redan som en valvinnare.
FOTO: THANASSIS STAVRAKIS/AP
Enligt opinionsundersökningarna kan nyvalet leda till seger för vänsterinriktade oppositionspartiet Syriza. Men
att bli största parti är nog lättare än att därefter bilda en
koalitionsregering. Det är en öppen fråga vem som ska
leda Grekland efter nyvalet och hur den ekonomiska politiken blir.
Syriza vill omförhandla villkoren i stödpaketen till Grekland. Syftet är att minska kraven på åtstramning av de offentliga utgifterna och skriva ned statsskulden. Det är ingen orimlig önskan, men allt är beroende av att långivarna
är villiga att ställa upp. Ensidigt kan en grekisk regering
inte göra något drastiskt, såvida man vill stanna kvar i EU
och behålla euron som valuta.
Vänsterallians lovar
stoppa åtstramning ”
4 Det blir nyval i Grekland och vänster-
alliansen Syriza toppar opinionsmätningarna. Partiets ledare lovar att det ska bli
slut på åtstramningspolitiken.
Efter det tredje och sista
försöket förlorade den grekiska regeringens presidentkandidat Stavros Dimas i går parlamentets omröstning i Aten.
Dimas är konservativ politiker och har tidigare varit Greklands EU-kommissionär. Han fick 168 av parlamentets 300 röster, men
det hade krävts stöd av 180
ledamöter.
Utgången innebär en
förlust för premiärminister Antonis Samaras, konservativa Ny demokratis ledare, som tycks ha gjort ett
taktiskt misstag.
Samaras överraskade omvärlden när han plötsligt
tidigarelade parlamentets
omröstning, som planerats
till februari nästa år, och
hävdade att regeringens
kandidat skulle vinna.
Men efter gårdagens nederlag har det grekiska parlamentet i stället upplösts
och nyval utlysts till den 25
januari.
– Vi gjorde vad vi kunde
för att undvika nyval, hävdade Samaras i går enligt
nyhetsbyrån AFP.
Den politiska osäkerhet
som därmed präglar Grekland har lett till nervösa reaktioner på marknaderna.
Ingen vet hur landets relation med EU och IMF påverkas av det regeringsskifte som kan vänta.
Regeringspartierna, konservativa Ny demokrati och
socialdemokratiska Pasok,
utmanas sedan länge av
vänsteralliansen Syriza.
Syriza toppar opinionsmätningarna och har under
det senast året haft mellan
30 och 35 procent av väljarna bakom sig. I den senaste opinionsundersökningen har stödet dock minskat
något till drygt 28 procent.
Men Syriza ligger fortfarande före Ny demokrati som
hamnar på andra plats med
25 procent.
Syrizas ledare Alexis
Tsipras uppträder redan
som en valvinnare och har
presenterat ett program
för en ny vänsterregerings
första hundra dagar. Han
vill bland annat höja skatterna för de välbärgade och
i stället höja minimilönerna samt ge verkligt behö-
Greklands premiärminister
FOTO: TT
Antonis Samaras.
FAKTA
Statsskuld på
175 procent
4 Krislandet Grekland har sedan
2010 finansierat sig med hjälp
av två stödprogram med nödlån
på sammanlagt 240 miljarder
euro från EU, ECB och IMF.
4 Lånen har villkorats av
kraftiga och impopulära åtstramningar, som urholkat såväl
löner som pensioner. Landets
BNP har sedan 2008 krympt
med omkring en fjärdedel och
arbetslösheten var tidigare i år
uppe på 28 procent, men har
minskat något till 26 procent.
Statsskulden låg inför krisen på
105 procent av BNP, men har nu
svällt till 175 procent av BNP.
4 Den 28 februari löper förlängningen av eurozonens stöd
till Grekland på två månader
ut, vilket stryper en avgörande
finansiell livlina till den konkursmässiga staten. TT
vande gratis sjukvård och
el.
Under senare tid har
Alexis Tsipras samtidigt tonat ned andra krav. Talet
om att nationalisera Greklands banker är till exempel borta.
Tsipras vill också behålla
euron, men hävdar att en
vänsterregering ska omförhandla lånen med EU och
IMF. Han kräver dessutom
avskrivning av Greklands
stora skuld som för närvarande motsvarar 175 procent av landets BNP.
– Med folkets vilja kommer åtstramningsbesluten
snart att vara historia, förklarade Tsipras efter parlamentets omröstning enligt
AFP.
Frågan är förstås vad långivarna säger. Gårdagens
kommentar från den ansvarige EU-kommissionären i Bryssel var kortfattad
och avvaktande.
– Ett starkt engagemang
för Europa och ett starkt
stöd bland grekiska väljare
och politiska ledare för den
nödvändiga tillväxtvänliga reformprocessen kommer att vara avgörande för
om Grekland ska blomstra
i euroområdet, deklarerade
Pierre Moscovici.
ANNIKA STRÖM MELIN
[email protected]
Från motparten, den så kallade trojkan (som består av
EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden), märks dock inget intresse av att
omförhandla. Där anser man
Ekonomin
tvärtom att det får räcka med
i Grekland är stödpaketen hittills till Grekland på sammanlagt 230 milfortfarande
jarder euro. IMF fryser nu
alla utbetalningar tills grebedrövlig. Arkerna har fått en ny regering.
betslösheten
Krav på omförhandling
ligger på 27 pro- kan därför leda till att allt
drar ut på tiden utan att
cent, produkGrekland uppnår något.
tionsnivån är
Samtidigt kan man räkna
med att det blir oroligt på
en tredjedel
något
lägre än före kri- finansmarknaderna,
som märktes omedelbart efter beskedet om nyval. De resen och statshöga marknadsräntorna
skulden uppgår dan
steg ytter- ligare och Atentill cirka 175 pro- börsen föll från en redan låg
nivå.
cent av BNP.”
Om detta får fortsätta en
längre tid, riskerar den spirande ekonomiska återhämtningen i Grekland att brytas. För andra euroländer är faran att det uppstår en akut kris som sprids även till dem.
I Italien och Spanien föll börserna i går, men på förhand
är det svårt att säga vilka länder som i första hand skulle
drabbas.
Hotet om en ny Greklandskris kan ändå få en dämpande effekt som sträcker sig längre än till Sydeuropa. Även
om det numera finns större skyddsvallar runt det europeiska banksystemet, så räcker de knappast i ett krisläge.
I så fall får euroländernas skattebetalare vara beredda att
stå för notan, vilket kan få dem att dra åt svångremmen
redan i dag.
ANALYS
JOHAN SCHÜCK
[email protected]
A22
TISDAG 30 DECEMBER 2014
HÖGANÄS
HÖGANÄS
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 94 24
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
FRITIDSPOLITIKER: MUFIDA DIZDAR
Nyårsraketer
från Kvickbadet
4 Kommunen firar traditionsenligt in det nya året
med ett arrangemang vid
Gripenhörnan, korsningen
Storgatan-Långarödsvägen,
i Höganäs.
Klockan 23.45 bjuds det
på operasång av Annika
Fransson och tal av kommunalrådet Péter Kovács,
följt av nyårsfyrverkeri som
avfyras från Kvickbadet.
HÖGANÄS
Inbrott i bil
under mellandagsrean
4 Shoppingturen fick ett
tråkigt slut för en familj
som besökte outletområdet vid Gärdesgatan på annandagen.
Bilen ska ha lämnats på
parkeringsplatsen i ungefär en kvart, men när ägarna kom tillbaka strax innan
klockan 17 upptäckte man
att en ruta krossats och varor stulits ur bilen.
Det är oklart vad tjuvarna fick med sig. Enligt polisen finns inga vittnen.
NYHAMNSLÄGE
Registreringsskyltar stals
4 Tre
bilägare i Nyhamnsläge har anmält till polisen
att någon stulit, eller i ett
fall försökt stjäla, registreringsskyltarna från deras
bilar.
På lördagsmorgonen
upptäcktes att skyltarna
saknades och att lacken
dessutom var repad på bilarna.
I övrigt finns inga spår
efter förövarna, enligt polisen.
DET HÄNDER
FILM
Saga: Hobbit (3D), kl. 15.30
4 MATSEDEL
4 Hemvården, Ljunghaga, Nyhamnsgården och Väsbyhemmet: Helstekt kotlettrad med
choronsås, serveras med kokt
potatis och broccoli.
4 Sälgen: Senapspanerad
Alaskafilé med dillsås, kokt potatis, Raggmunk med stekt fläsk.
4 Vikhaga: Mandelfisk med citronsås, kokt potatis & ärtor.
4 NÄRRADION
4 Höganäs 104,9 MHz
4 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50
Morgonandakt, 8.20, 8.50.
Morgonandakt, 11.00 En stilla
stund, 15.00 Israel nytt, 19.00
Moderaterna, 20.30 Vägen genom Bibeln, 22.00 Bok-kvarten,
23.00 Sånger i natten, 24.00
Vägen genom Bibeln.
4
4
”Om inget oförutsett händer blir vi kvar här jättelänge”, säger Mufida Dizdar om att bo i Höganäs, dit hon flyttade med sin man 2003. I småbåtshamnen har
hon sin juristbyrå.
Lärde känna Sverige
genom politiken
HÖGANÄS
4 Att bli vuxen under ett krig födde ett
samhällsintresse, att lära känna ett nytt
hemland gav ett politiskt engagemang.
Juristen Mufida Dizdar (FP) vill påverka
istället för att se på.
I småbåtshamnen i Höganäs har Mufida Dizdar sitt
lilla kontor. Härifrån jobbar
hon genom sin egen byrå
med familje- och avtalsjuridik och uppdraget som
notarius publicus.
1998 flyttade hon till sin
blivande man i Sverige från
Bosnien-Herzegovina. När
hon bestämde sig för att engagera sig politiskt var det
en del i att lära känna sitt
nya hemland.
– Demokratin i den här
tappningen var ny och
spännande för mig. Det
var ett sätt att lära sig hur
samhället fungerar genom
de ideologier som driver de
olika partierna.
Efter att ha läst in sig på
vad partierna stod för gick
hon med i Folkpartiet 2006.
Tre år senare fick hon sitt
första politiska uppdrag
i Höganäs. Under samma
period startade hon sin en-
mansfirma, för att testa om
hon kunde skräddarsy det
jobb hon helst ville ha. Och
det kunde hon.
– Målet är en välfungerande verksamhet, men
inte ett stort företag. Oavsett hur det går framöver
så vill jag behålla det lilla
personliga företaget, säger
hon.
I dag är Mufida Dizdar vice
ordförande i socialnämnden.
De sociala frågorna ligger
henne nära, och det sociala
skyddsnätet är bra utvecklat i Sverige, menar hon.
– Man är beredd att dela
med sig för att alla ska ha
det hyfsat bra.
Skolan är en annan fråga
som är viktig för henne.
– Fast man väl är trött på
att höra det från en folkpartist, säger hon med ett leende och nämner samtidigt
vikten av en meningsfull
fritid för kommunens unga.
Trots att det var rikspolitiken som först väckte hennes intresse trivs hon med
de konkreta kommunala
frågorna.
– Det var en aha-upplevelse att frågorna var så annorlunda.
Det som engagerar henne på det lokala planet
i dag är den långsiktiga planeringen för att möta politikernas mål att Höganäs
kommun ska växa. Samtidigt är mottagandet av flyktingar högst aktuellt.
Mufida Dizdar har själv
varit flykting inom sitt forna hemland under Bosnienkriget.
– Jag har extremt stor
förståelse för folk som kommer hit, för jag vet hur de
känner. Jag vet hur mycket
det krävs för att fly. Vi kan
inte stänga dörrarna när
någon knackar på och behöver hjälp.
Hon växte upp i Foča, en
stad av Höganäs storlek,
och var 15 år när kriget
bröt ut.
– Hela min gymnasietid
påverkades av krig. Vi försökte vara vanliga tonåringar, men det var svårt. En
FAKTA
Mufida Dizdar
4 Ålder: 38
4 Familj: Man och två barn
4 Bor: Hus i centrala Höganäs
4 Yrke: Jurist
4 Politiska uppdrag: Ersättare
i kommunfullmäktige, vice
ordförande i socialnämnden och
i dess arbetsutskott.
4 Politisk förebild: ”Jag inspireras inte av någon politiker som
sådan, men det finns flera personer som inspirerat mig med
sin öppenhet och acceptans.”
hel generation har fått flera
år av sina liv stulna.
Men under den tiden föddes också ett samhällsintresse som är en av anledningarna till att hon engagerat sig politiskt. Även om
kriget var något hon helst
sluppit när det bröt ut, ser
hon lite annorlunda på det
i dag.
– Nu hade jag inte velat
vara utan den erfarenheten. Det kanske låter konstigt, men det har berikat
mitt liv.
Hon beskriver politiken
som lite av en hobby. En
hobby som tar mycket tid
i anspråk. Men det är värt
det, säger Mufida Dizdar.
– Istället för att bara sitta och irritera sig på något
man inte gillar, så är man
där och kan vara med och
påverka. Det enda negativa
är att det tar så lång tid innan man ser resultat.
TEXT: EMELIE
MALMROS
emelie.malmros
@hd.se
FOTO: SVEN-ERIK
SVENSSON
sven-erik.svensson
@hd.se
A23
TISDAG 30 DECEMBER 2014
HÖGANÄS
MIN MENING
HÖGANÄS
Flera i bråk
utanför
restaurang
4 Under
natten mot söndagen larmades polisen till
restaurangen Garage där
flera personer ska ha hamnat i bråk.
En 32-årig man uppger
i polisanmälan att han blivit påhoppad av ett okänt
antal personer. Två yngre män har i sin tur gjort
en polisanmälan mot
32-åringen. Ingen av de inblandade ska dock ha kommit till skada under slagsmålet.
Olika varianter av namnskyltar på gator i Lerberget.
Överdriven kamp
mot särskrivningar
LERBERGET
Fyrhjulingar
stals ur garage
4 Någon
gång under natten mellan fredag och lördag ska en husägare på Kul-
HÖGANÄS
Misstänkt
rattfyllerist
stoppad
4 Vid
klockan 21.30 på fredagskvällen larmades en
polispatrull till 111:an efter
att allmänheten slagit larm
om en misstänkt rattfyllerist på vägen.
En man i 50-årsåldern
stoppades i höjd med Viken, och misstänks nu för
rattfylleri.
BRUNNBY
Nyårsbön
med musik
4 På
årets sista dag bjuder
Brunnby församling in till
nyårsbön med musik.
Klockan 16 i morgon
drar evenemanget i gång
Brunnby kyrka. Violasten
Mina Luka-Fred framför
musik av bland andra Bach
tillsammans med Agneta
Weber Sjöholm på piano.
Helsingborgsfödda Mina
Luka-Fred har i första hand
Danmark som sitt arbetsfält, och är bland annat
medlem av Mirakvartetten
och Athelas Sinfonietta.
Alzheimers
Idag drabbas 68 personer i Sverige av
Alzheimers sjukdom. Hjälp forskarna lösa
våra stora hjärnsjukdomar.
Hjärnfonden www.hjarnfonden.se
ning på första stavelsen).
Det ser lika tokigt ut som
om man omvänt skulle kallla Mellangatan för ”Mellan
gatan”! – Man undrar varför detta skett – det kan ju
knappast vara för att korta
skyltarna och spara ett par
centimeter skyltmetall?
Snittulpaner Svenska 10-pack
1 bunt
BROR DUKTIG
LERBERGET
60:- 2 bunt 100:-
(ord pris
65:-/st)
Vard 9.30-18 Lörd 9.30-15
Köpmansgatan 9 HÖGANÄS 042-34 30 30
tt
a
b
a
r
r
e
t
Vin
Gäller till 31/12
Nu har nog ändå språkvårdarnas kamp mot särskrivningar av ord gått
till överdrift – åtminstone
i Gamla Lerberget på några nya gatuskyltar! Här har
man börjat sammanskriva
ord inte bara i de gatunamn
som tydligt utgör ett enda
ord (till exempel Mellan-
gatan), utan också i namn
som lika tydligt består av
flera ord. På åtminstone
tre gator finns nu vardera
två varianter av namnskyltar: Östra vägen har blivit ”Östravägen” , Sjöstens
guda har blivit ”Sjöstensguda” och Fröjds guda har
blivit ”Fröjdsguda” (alla får
ju därmed en kuriös beto-
MÖLLE
labergsvägen i Mölle ha fått
påhälsning i sitt garage. På
morgonen upptäcktes att
garageporten stod öppen.
Två minifyrhjulingar,
en gräsklippare och verktyg till ett okänt värde ska
bland annat ha stulits under inbrottet.
46” LED
batt
Vinterra
46"
1000:i rabatt på valfri
1000:i rabatt på valfri
vara eller att köpa julklappar för
vara eller att köpa julklappar för
PRISSÄNKT 3000:-
vid tecknande av Digital-tv Max eller Bredband från Com Hem*!
vid tecknande av Digital-tv Max eller Bredband från Com Hem*!
Välj mellan TiVo-box eller Tvmodul för HD till Digital-tv Max
• Lån av TiVo-box 0:-/mån
Välj
• Tv-modul från 1:-
x
46PFL4908
mellan TiVo-box eller Tvmodul för HD till Digital-tv Max
Priset gäller vid tecknande av ovanstående. Ordinarie pris 8888:-, kampanjpris utan tecknande 5.888:• Lån av TiVo-box 0:-/mån
• Tv-modul från 1:-
*Dessa två erbjudanden gäller nya kunder t o m 27 januari 2015. TiVo Max 279:-/mån i 3 månader. Du kan inom 3 månader byta till TiVo Plus eller TiVo Mellan. 24 månaders bindning. Du får låna en TiVo-box utan
kostnad. Aktiveringsavgift tillkommer 199:-. Prisexempel TiVo Mellan från månad 4, 279:-/mån. Total abonnemangskostnad under bindningstiden 6696:-. Rabatten använder du enkelt som betalning för valfria
varor i butiken. Gäller Digital-tv Max 279:-/mån i 3 mån med möjlighet att byta till annat tv-abonnemang under tiden, därefter ordinarie pris för vald tjänst. Gäller Bredband från 100 Mbit/s och uppåt för 199:-/mån
i 3 mån med möjlighet att byta till annat bredbandsabonnemang under tiden, därefter ordinarie pris för vald tjänst. 24 månaders bindningstid. För fullständiga villkor prata med oss i butiken.
x
4.888:-
*Dessa två erbjudanden gäller nya kunder t o m 27 januari 2015. TiVo Max 279:-/mån i 3 månader. Du kan inom 3 månader byta till TiVo Plus eller TiVo Mellan. 24 månaders bindning. Du får låna en TiVo-box utan
kostnad. Aktiveringsavgift tillkommer 199:-. Prisexempel TiVo Mellan från månad 4, 279:-/mån. Total abonnemangskostnad under bindningstiden 6696:-. Rabatten använder du enkelt som betalning för valfria
varor i butiken. Gäller Digital-tv Max 279:-/mån i 3 mån med möjlighet att byta till annat tv-abonnemang under tiden, därefter ordinarie pris för vald tjänst. Gäller Bredband från 100 Mbit/s och uppåt för 199:-/mån
i 3 mån med möjlighet att byta till annat bredbandsabonnemang under tiden, därefter ordinarie pris för vald tjänst. 24 månaders bindningstid. För fullständiga villkor prata med oss i butiken.
PERFEKTGRUPPEN.SE
2 ÅRS GARANTI
PÅ ALLA TV
HELSINGBORG
ESLÖV
HÖGANÄS
Södergatan 58 042-144455
Stora Torg 5 0413-61020
Triangelplatsen 042-340873
PERFEKT
LANDSKRONA ÄNGELHOLM
Eriksgatan 148 0418-20120
Storgatan 62 0431-13031
PERFEKT PERFEKT PERFEKT PERFEKT
MELLANDAGSREA
FRI HEMKÖRNING
OCH INKOPPLING
AV VÅRA TV
upp till
50% RABATT
60"
55"
40"
8005
PRISSÄNKT 6000:-
11 månader räntefritt
PRISSÄNKT 3000:-
864:-/månad
UE55H8005
60LB561V
8.888:-
11 månader räntefritt
1046:-/månad
UE55HU7205
PRISSÄNKT 5000:- 773:-/månad
11 månader räntefritt
UE55F6475
11.888:-
UE46EH5005
15"
PRISSÄNKT 1500:UE32EH4005
TRÅDLÖS
BAS
4.988:-
BLUETOOTH SOUNDBAR TRÅDLÖS
HW-F750/751
Prissänkt 2200:-
ESLÖV
Södergatan 58 042-144455
Stora Torg 5 0413-61020
BAS
FLER REABUD PÅ
PERFEKTGRUPPEN.SE
3.888:310 WATT
11 månaders räntefritt: uppläggningsavgift 295:- och aviavgift 29:-/månad är inräknat i månadsavgiften.Total kreditkostnad 614:-
HELSINGBORG
2.444:-
N2830
2.666:-
3.666:-
PERFEKT
460:-/månad
32"
PRISSÄNKT 1500:-
SB400
PRISSÄNKT 3000:-
11 månader räntefritt
4.444:-
PRISSÄNKT 1000:-
BLUETOOTH
SOUNDBAR
46"
7.888:-
17"
TY042V
3.333:-
55"
11 månader räntefritt
1137:-/månad
40FW3324
10.888:-
55"
PRISSÄNKT 7000:-
PRISSÄNKT 2500:-
Vi reserverar oss mot tryckfel och slutförsäljning. Max 1 annonsvara/kund
HÖGANÄS
LANDSKRONA ÄNGELHOLM
PERFEKT
Triangelplatsen 042-340873
EXTRAÖPPET
27/12 10-16
28/12 11-16
29/12 10-19
30/12 10-19
Eriksgatan 148 0418-20120
Storgatan 62 0431-13031
A25
TISDAG 30 DECEMBER 2014
Vill du köpa
publicerade bilder?
surfa in på bild.hd.se
.
A26
TISDAG 30 DECEMBER 2014
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
BJUV
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0435-75 95 11
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
PORTRÄTTET
Konsert med
Skromberga på
Trettondagen
4 Skromberga blåsorkester
spelar årets första konsert
i Ekeby kyrka på Trettondagen.
Konserten inleds klockan
16 och en musikalisk kompott av olika genrer utlovas,
bland annat Luciano Pavarottis bravadnummer Nesum Dorma och ett solo för
trumpet som framförs av
Sven Persson.
Konferencier är Bernt
Sjunnesson som kommer
att berätta historier från
sitt musikaliska minne. Dirigent blir som vanligt Peter Ljung.
BJUV
Barnens julfest
på Flamman
Folkets hus
4 Traditionen har funnits
i minst 60 år – på trettondagen är det dags igen.
Den 6 januari klockan 14
arrangeras en julfest med
fri entré och öppen inbjudan till både vuxna och
barn på Folkets hus Flamman i Ekeby.
Det blir dans kring granen, kaffeservering, musik
med Anita Ewald och både
barnlotteri, fiskedamm och
tomtebesök.
Arrangör är Skromberga
S-kvinnor som i år får bistånd från Folkets hus-föreningen i Billesholm. Festen kan genomföras tack
vare sponsorer och gåvor.
I Björnekulla-Västra Broby församling finns traditioner som Vladmir Masko gärna vill lyfta fram och bygga vidare på. Kyrkokören startades av Ragnar Blenov
redan 1917 och Vladimirs företrädare Ingrid Larsson Hultkvists har haft en bred verksamhet med körer och konserter.
Den vitryske pianisten
blev en svensk organist
ÅSTORP
4 Den vitryske pianisten Vladimir
DET HÄNDER
4 KLIPPAN
Matsedel
Äldreomsorgen (RÄTTELSE
för v 1.) Tisdag: Panerad fiskfilé,
kokt potatis eller Raggmunk med
stekt bacon. Onsdag: Köttbullar,
kokt potatis. Torsdag: Kalvstek,
kokt potatis eller Wienerfärs,
kokt potatis. Fredag: Korvstroganoff, ris/kokt potatis eller
Frikadeller, ris/ kokt potatis.
Lördag: Kassler, kokt potatis eller
Lantbiff, kokt potatis. Söndag:
Långbakad fläskkarré, kokt potatis eller Köttfärsterrin, kokt potatis. Senioren har egen matsedel.
4 PERSTORP
4
Matsedel
4 Äldreomsorgen (RÄTTELSE
för v 1.) Tisdag: Lasagnette
med köttfärssås. Nyponsoppa.
Onsdag: Fläskfilé och potatisgratäng. Pannacotta. Torsdag:
Lax och dillpotatis. Mintpäron.
Fredag: Kycklinggryta, potatis/
ris. Kungskräm. Lördag: Dillkött
med kokt potatis. Mandariner.
Söndag: Revbensspjäll, potatis.
Chokladmousse.
4 ÖRKELLJUNGA
Övrigt
4 Örkelljunga Närradio 94,1
MHz 5.45 Morgonandakt. Roland Alm. 6.45, 7.45 och 8.45
Morgonandakt (R).
Maskos ankomst till Sverige var ett vågspel som slog väl ut.
Snabba tonkaskader kvillrar ut i Björnekulla kyrka
när kyrkomusiker Vladimir Masko värmer upp vid
pianot. På morgonen har
han kört från Göteborg,
varifrån han veckopendlat
i åtta månader.
Den lätta brytningen och
det typiskt ryska förnamnet avslöjar att det finns en
historia att berätta om att
som vuxen byta land och
språk.
Vladimir Masko föddes
på landsbygden några mil
från den vitryska staden
Vitebsk. Tidigt visste han
att det var musik han ville
ägna sig åt, övade flitigt och
kom efter musikgymnasiet
in på pianist och pianolärarprogrammet på musikhögskolan i Minsk.
– Vitryssland är ett ganska stängt land. När jag gick
fjärde året började jag studera orgel för en lärare som
tagit sin examen i Österrike. Han tänkte annorlunda,
var inte stöpt i samma Sov-
jet-format. Det var spännande att tänka att man
kunde göra som han.
Dessutom ville Vladimir
Masko efter sin pianistexamen studera mer orgel och
beslöt att försöka göra det
i Europa.
Att det blev just Sverige
var en slump. Flickvännen
som han träffat under studieåren stannade hemma
till en början.
– Vi hann gifta oss innan
jag drog i väg, det hela var
lite äventyrligt.
Till Sverige kom Vladimir
Masko år 2004 med ett litet
sparkapital, en plats som
utbytesstudent på musikhögskolan i Göteborg och
inga som helst kontakter.
Bostad och försörjning var
i början en öppen fråga.
– Jag tog mina sista pengar och köpte en synthesizer och började spela några timmar i köpcentrumet
Nordstan varje dag. Där
fick jag mina första kontakter. Genom dem fick jag
privatelever och började så
småningom vikariera i olika kyrkor i Göteborg.
Målet var aldrig att stanna, men de fyra månaderna
på kursen i orgel gick väldigt fort. Efter ett år sin utbytesstudent kom han in på
kyrkomusikerutbildningen.
– Hela vägen mötte jag
väldigt goa människor och
fantastiska lärare. De visade stor förståelse för mina
nackdelar, att jag inte kunde språket och kulturen.
När jag kom hit hade jag
aldrig hört ”Nu tändas tusen juleljus” eller ”Den
blomstertid nu kommer”.
Redan under studietiden
började Vladimir Masko arbeta som kantor i Nödinge,
en församling utanför Göteborg. Hans fru anslöt efter det första året och de
har också hunnit bilda familj i Sverige. Den gångna
julhelgen gick så resten av
familjens flyttlass äntligen
från Göteborg till Skåne.
Att Vladimir Masko skulle jobba i Åstorp var nämligen inte heller planerat –
hans ansökan till tjänsten
var tänkt som ett test.
– Jag hade inga förväntningar, men blev kallad till
FAKTA
Vladimir Masko om
orgel som instrument:
Svårt att bemästra: ”Jag
trodde att jag som pianist inte
skulle ha några problem att lära
mig att spela orgel. Men jag
hade fel.”
4 Belöningen: ”Det finns en
oändligt stor repertoar att spela
för orgel.”
4 Mest kända orgelverket:
”Det måste vara Bachs Toccata
och fuga d-moll skrivet mellan
1703 och 1707. Den känner alla
igen.”
4
intervju och såg att det var
ett väldigt fint ställe att jobba på. Jag blev också varmt
bemött. När de ringde och
sa att de ville ha mig – då
blev det allvar, säger han.
Det är ett uppdrag som han
tycker förenar tradition,
kulturarbete och mission.
– Kyrkomusikerns uppgift är att tolka bibelns budskap i toner, man tjänstgör
vid livets alla stora högtider, dop, bröllop och begravning, säger han och
fortsätter:
– För mig är det viktigt
att det inte blir rutin, att
man förbereder sig väl. Det
känns viktigt och ansvarsfullt.
Fotnot: I december har församlingen också fått en ny
kantor, Ann-Louise Vastenius, som blir Vladimirs
närmaste arbetskamrat.
TEXT: ANNSOFIE
WIELAND
annsofie.wieland
@hd.se
FOTO: NIKLAS
GUSTAVSSON
niklas.gustavsson
@hd.se
A27
TISDAG 30 DECEMBER 2014
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
FÖRSKOLEKÖN
SKJUTNINGAR
Luftgevärsbusar
härjade i julhelgen
KLIPPAN/ÅSTORP
4 Nio
olika anmälningar
om sönderskjutna fönsterrutor i Klippan och Kvidinge har rapporterats in
till polisen under dagarna
efter jul.
Samtliga skjutningar
ska ha skett under natten
mot juldagen och verkar
koncentrerade till ett fåtal
adresser.
I Kvidinge på Västra och
Östra Storgatan konstaterade en polispatrull att fyra
hushåll fått en eller flera
rutor skadade. Från Klippan rapporteras fem fall på
Järnvägsgatan och Storgatan.
Skadorna är av samma
typ, krosskador eller små
hål på ytterrutorna, men
enligt polisen har inga skott
trängt in i de boendes hem.
Många av anmälarna har
också sett en bil som snabbt
lämnat gatan efteråt.
Med anledning av hur
skadorna ser ut misstänker
polisen att någon skjutit
med luftgevär från en bil.
– Ifall det finns vittnen
till händelserna är vi tacksamma för tips, säger polisens kommunikatör EvaLotta Hermansson-Truedsson.
Skjutningarna rubriceras som skadegörelse och
olaga hot.
JAKOB THORELL
FÖRSÄLJNING
Församling säljer
Furulund-tomt
ÖRKELLJUNGA
4 När Citykyrkan i Örkelljunga köpte den gamla
danspaviljongen Furulund
var tanken att församlingen
skulle bygga en ny möteslokal och second hand butik.
Men en konsekvens av
satsningen på Style-fastigheten på Hallandsgatan
i Örkelljunga är ett beslut
om att sälja tomten, meddelar Margreth Sundin från
församlingen. Den gamla
danspaviljongen revs förra
året. Efteråt fick Citykyrkan kritik för avsaknad av
formellt marklov och för
att massor schaktats ut på
ett sätt som radikalt ändrat
marknivån i gränsen mot
grannarnas fastigheter. Ett
vite utdömdes om tomten
inte åtgärdats innan 15 november.
ANNSOFIE WIELAND
ÅRET I BILD BJUV
Kritik mot förskola
i särskolans lokaler
KLIPPAN
4 Föreningen FUB är
starkt kritiska mot att
särskolan trängs ihop
för att ge plats åt en ny
förskoleavdelning.
Lösningen för att klara
Klippans förskolekö är bara
några veckor gammal, men
väcker redan kritik.
I mitten av december fattade barn- och utbildningsnämnden i Klippan beslut
om att starta en förskoleavdelning för tre till femåringar inne på Antilopenskolans särskoledel. Där tas
ett ledigt klassrum och en
bildsal i anspråk och anpassas.
Beslut togs också om att
hyra två barackmoduler
som placeras på Antilopenskolans skolgård, där
man haft moduler tidigare under ombyggnaden av
en nedbrunnen förskola för
Men nu reagerar föreningen FUB i Klippan, som företräder barn och unga med
utvecklingsstörning och deras föräldrar. Ordförande
Lena Landin skriver i ett
öppet brev till nämndens
politiker att beslutet tagits
hastigt och att informationen till föräldrarna varit
sen och knapphändig. Hon
tycker själv att det är olyckligt att man just eleverna på
träningsskolan drabbas, eftersom det är en grupp som
är extra känslig för förändringar.
KLIPPAN
VI HÖRDE
Förare smet
efter skakig färd
4 Det
FOTO: TOBIAS ANDERSSON
var en högst olämplig färdväg som en bilförare i Ljungbyhed tog under
mellandagarna.
Boende på Storgatan såg
en personbil lämna vägen,
köra genom och skada en
häck och en gräsmatta och
sedan lämna platsen.
Händelsen skedde den 27
december vid elvatiden på
förmiddagen.
Enligt vittnena var det
två män och en hund i bilen och under färden ska
också en kvinna ha hoppat
in i fordonet.
Föraren är misstänkt för
smitning.
Jultjuvar
länsade huset
4 Vid
ett inbrott i Ljungbyhed på julaftonskvällen
stals ett stort antal föremål.
När kvinnan under natten mot juldagen kom hem
till sin bostad såg hon att
någon brutit upp ett föns-
ter och tagit sig in. Det
sammantagna värdet på
stöldgodset är inte känt,
men den digra listan omfattar bland annat datorer, smycken, musikinstrument, kameror, en stjärnkikare, diverse sprit och kontanter.
Hjälp oss stoppa
Alzheimers sjukdom
genom ny svensk patientnära klinisk forskning.
PG: 90 03 39-3
alzheimerstiftelsen.se
50 behöver plats
till sista april
4 Bristen på förskoleplatser
i centrala Klippan har varit en
olöst fråga hela hösten. Omkring 30 barn behöver plats på
förskola från och med januari.
Under våren tillkommer ytterligare minst 20 barn.
4 Vanligtvis brukar kommunen
ha ett 25-tal barn i kö under det
första kvartalet, nu är det dubbelt så många. Det beror delvis
på inflyttning.
4 En kommun är skyldig enligt
lag att erbjuda plats inom förskola inom fyra månader från en
ansökan.
TEXT: ANNSOFIE
WIELAND
annsofie.wieland
@hd.se
gynnsamt för Örkelljunga kommuns två centrumnära naturisar. ”När vi sätter ut bandymålen vet folk att de är godkända”
säger samhällsbyggnadschef
Kristian Swärdh.
Fyrverkerier
STOR
sortering
Bästa pris
Hallandsvägen 11, Örkelljunga
Tokiga dagar
25%
Gäller ej vårkläder.
27/12 Långlördag öppet till 16.
Minnesvärd
BAKGRUND
Bland annat finns oro för
ökad ljudnivå, en utarmad
estetisk verksamhet och
mindre möjlighet för avskildhet för elever.
– Vi har flytten från Snyggatorpsskolan till Antilopen för fem år sedan
i färskt minne. Det tog lång
tid för eleverna att komma
till ro. De blir lätt oroliga,
säger Lena Landin.
Anneli Persson Dalberg
är verksamhetschef för
förskolan i Klippans kommun. Hon säger att en riskbedömning gjorts och att
man ska försöka göra störningen så liten som möjligt.
– Så länge det finns tomma lokaler så vill politikerna att vi ska titta på dem.
Vi har tittat på fjorton olika
sedan i september, den här
passade trots allt bäst.
4 ... att vädret ser ut att bli
PÅ ETT VALFRITT PLAGG!
15 JUNI 2014. Skromberga blåsorkester och taktfasta drillflickor inledde den årliga musikfesten i Ekeby, ett arrangemang som bara växer. Det gick att pröva på både tivoli och
paintball i det soliga vädret.
KLIPPAN
några år sedan. För finansieringen hoppas nämnden
på kompletteringsbudgeten.
Samtliga lokaler ska vara
klara att börja användas redan i januari. Samtidigt får
förvaltningen i uppdrag att
under våren komma med
förslag på en mer permanent lösning.
0435-500 73
Vi bygger om och
utökar vår butik
med optik.
Din nya optiker i byn
Boka tid nu. Öppnar feb 2015
Terrassen 1A, Örkelljunga
www.annasguld.se
0435-544 44
129:129:fr 120:-
Orkidéer ................. fr
Miniorkidée ..............
i nyårsarrangemang
Nyårsgrupper .....
Stor sortering av
snittblommor och
nyårsarrangemang
Alla kunder får en
blomsteralmanacka
Azalea .......................... fr
Nyårsamaryllis ........fr
6990
89:-
NYÅRSÖPPET:
Tisdag 30/12 .......... 9.00-18.00
Nyårsafton ............. 9.00-15.00
Nyårsdagen ...................stängt
Tel. 0418-208 08 Tullstorpsvägen 92, Landskrona
www.vaxthusetitullstorp.se
A-DELEN · TISDAG 30 DECEMBER 2014
ALLMÄNT
JULKÄNDIS
Bocken överlevde – såld till Kina
GÄVLE
4 Efter fyra veckor utan
haveri har Gävlebocken
plockats ned.
Men snart är den uppe
igen, men den här gången
i en annan del av världen,
i Zhuhai i Kina.
Den tre ton tunga Gävlebocken, inte orörd men
inte heller utsatt för brandattentat, har nu monterats ner i sina beståndsdelar. Huvud, horn, kropp och
fyra ben. Men före den 19
februari kommer den stå
praktfull igen.
– Det är då getens år börjar i Kina så då måste den
vara på plats och blomsterklädd, säger Johan Adolfsson, Gävlebockens talesperson.
Gävlebockens halmkappa lämnas kvar i Sverige och jättegeten ska kläs
i blommor, enligt den kinesiska traditionen.
– Man tar ju seden dit
man kommer, säger Adolfsson skämtsamt.
Men hur den tretton
meter höga och sju meter
långa geten ska hitta sin
väg till Gävles samarbetsstad Zhuhai är ännu inte
bestämt. Om det blir med
båt, flygplan eller en kombination diskuteras fortfarande.
Senast Gävlebocken klarat
sig utan brandskador hela
vägen fram till jul var 2010,
men i Kina kommer den
troligen inte leva lika farligt, enligt Johan Adolfsson.
– Vi är inte oroliga för
brandattentat. Enligt asiatisk tradition tar man ett
stort ansvar för att gästen
mår bra och det tror jag kineserna tar på fullaste allvar. TT
MIMI BILLING
Kina nästa – bocken i Gävle överlevde julen.
FOTO TT
POLISEN
Kameror på polis
ska minska våld
STOCKHOLM
Årets Vin(n)are 2014.
4 Poliser som bär kame-
ror som fästs vid kroppen minskar risken för
våld, visar en studie.
Forskningen är högaktuell i USA, som skakats av fall av misstänkt
övervåld från poliser.
De små kamerorna fästs
runt bröstkorg eller huvud och har under 2012 burits av polisen i kaliforniska Rialto. Enligt studien,
som publiceras i Journal
of Quantitative Criminology, minskade polisens
våldsanvändning med 59
procent och anmälningarna mot poliser med 87 procent, jämfört med året innan.
Frågan är högaktuell i USA,
sedan president Barack
Obama begärt 75 miljoner
dollar för att utrusta 50 000
poliser med kameror. Samtidigt har frågan om vad
de gör för nytta väckts. En
domstol beslutade nyligen
att inte väcka åtal mot poliser i New York, efter att en
man avlidit sedan en polis
– Best Value Sparkling Wines!
ALLT OM VIN
Allt om Vin nr.1
STORA VINGUIDEN 2015
Gourmet nr.1 2015
Mer än
PRISVÄRT
Allt om Mat nr.1 2015
LOUIS BOUILLOT
CRÉMANT DE
BOURGOGNE Brut
Kameror på poliser minskar risken för våld.
FOTO TT
kopplat ett olagligt grepp
på honom, vilket filmades.
vice versa, eller en kombination.
Men forskare vid University of Cambridge lyfter fram
att liknande fall inte skulle behöva inträffa med kamerorna. Förutom att bidra
med bevis tros de ha förebyggande effekt. Antingen
att det våldsamma beteendet mot polisen minskar,
Forskningsprojektet har
spridit sig och testas nu
i mer än 30 polisstyrkor
världen över. Preliminära resultat pekar i samma
riktning som i Rialto, uppger universitetet. TT
GUSTAV SJÖHOLM
Artnr 7688 Alk 12%
Pris 115 kr, 75 cl
249 kr, Magnum 150 cl
www.giertz.se
Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor.
B-DELEN · TISDAG 30 DECEMBER 2014
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
Handboll. Talangen som växt till en nyckelspelare
Ishockey. Rögle körde över Södertälje
B2
B4
Tung
seger
på isen
4I
skuggan av klubbens
ekonomiska bekymmer har
HHC fått en rivstart på den
andra halvan av säsongen.
Segern mot Kallinge/Ronneby i lördags följdes upp
av 2–1 borta mot Halmstad.
– Det är klart att killarna
knyter nävarna i det här läget och vill visa vad de kan.
Det som har hänt svetsar
samman laget ytterligare,
säger assisterande HHCtränaren Stefan Bergkvist.
Vi kan bara göra vårt på
isen och i dag krigade verkligen alla för varandra i tre
perioder.
HHC:s båda mål kom
inom loppet av 25 sekunder i mitten av den andra
perioden. Halmstads reducering kom när HHC hade
en spelare utvisad.
– Vi hade sex utvisningar och Halmstad bara en,
säger Bergkvist. Men den
enda gången vi blev satta
under press var i den tredje perioden.
CHRISTER LARSSON
Helsingborgs HC tar nu till ett drastiskt grepp för att undvika konkurs. I går ansökte klubben om rekonstruktion.
ARKIVFOTO: BRITT-MARI OLSSON
[email protected]
Nu får vi en
chans att
blicka framåt och
lägga energi på
det som de flesta i HHC sysslar
med, nämligen
ungdomssektionen.”
”
närt bidrag på 200 000 kronor, för att hjälpa HHC:s
barn- och ungdomsverksamhet på traven. Och Jonas Nilsson har trots alltförhoppningar om att HHC
ska hamna på rätt köl igen.
– Nu får vi en chans att
blicka framåt och lägga
energi på det som de flesta
i HHC sysslar med, nämligen ungdomssektionen.
Jonas Nilsson, ordförande för
HHC.
Det senaste räkenskapsåret gjorde föreningen en
förlust på närmare 600 000
kronor efter finansiella poster. Klubbens skulder uppgår till 1,1 miljoner kronor.
Bland borgenärerna är In-
tersport störst med en fordran på cirka 485 000 kronor.
– Arbetshypotesen är att
borgenärerna får tillbaka
omkring 25 procent av sina
fordringar, säger rekonstruktör Dan Nordenberg,
till vardags på Grönvall &
Partners Advokatbyrå.
Tingsrätten har kallat till
ett borgenärssammanträde
den 14 januari. Då avgörs
om rekonstruktionen ska
fortsätta eller inte.
Rekonstruktion för HHC
HELSINGBORG
4 Hockeyföreningen
HHC blöder och dras
med skulder på över en
miljon kronor. I går drog
klubbstyrelsen i nödbromsen och ansökte
om rekonstruktion.
I går morse beviljades
hockeyklubben företagsrekonstruktion av tingsrätten i Helsingborg. Syftet är
att undvika konkurs, och
under rekonstruktionen
fortsätter föreningen som
vanligt med sin verksamhet.
– Det är ett antal faktorer och beslut som har lett
till att vi befinner oss i den
här situationen. Framför
allt utebliven publik och
vikande sponsorintäkter,
säger Jonas Nilsson, ordförande för HHC.
Ytterligare orsaker som de
senaste åren bidragit till
föreningens prekära situation är den inställda sommarhockeyskolan 2012,
samt höga personalkostnader under 2013. I dag har
HHC två heltidsanställda
samt 32 visstidsanställda,
de flesta spelare.
För samtliga anställda
utgår nu statlig lönegaranti som gäller i tre månader.
Balansrapporten för det
senaste räkenskapsåret visar att rörelsens enskilt
största utgiftspost handlar
om inköp av material och
varor till A-laget.
– Den stora anledningen
till rekonstruktionen är att
vi ska kunna fortsätta att
prioritera vår ungdomssektion, medan A-sektionen kommer att få det utrymme som det finns ekonomiska möjligheter till,
säger Jonas Nilsson.
Så sent som för drygt en
månad sedan beviljade
kommunens idrotts- och
fritidsnämnd ett extraordi-
Kurser &
utbildningar
Hela
året
d ag a r
s to p p 3
s
g
in
n
g.
Bok
tgivnin
innan u
TEXT: ALBERT
CAPUDER
albert.capuder
@hd.se
BOKA DIN ANNONS HOS:
Jan Bergquist, Jörgen Persson,
Rana Khazaal, Anneli Jönsson,
Viveca Andersson
042-489 90 00
B2
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SPORT
Sportchef: Daniel Rooth
E-post: [email protected]
Telefon: 042-489 90 30
ÅRETS PRESTATION · DEL 7
MITT TIPS
Magiska OS-ögonblick
TV3, kl 20
TV3:s OS-krönika fortsätter med andra delen. I kväll
ligger fokus helt och hållet
på skidlandslagets gyllene
veckor i Sotji.
Ta chansen att återuppleva alla de magiska ögonblicken: Charlottes Kallas
stafettspurt, herrarnas
uppvisning i stafetten, Emil
Jönssons galna bronsflax
i sprinten. Vi får också höra
flera av hjältarna berätta
själva om sina upplevelser
från Ryssland. Programledare precis som under OS är
Ola Wenström och Carolina
Klüft.
KARIN FREDRIKSSON
PÅ HD.SE I DAG
ISHOCKEY: Så gick det
i Sveriges match mot Ryssland i natt i junior-VM.
TWITTER: Senaste nytt om
NV-skånsk idrott – följ oss
på @HD_Sporten
GÅRDAGENS FRÅGA
ÄFF höjer kraven inför kommande säsong. Var hamnar
klubben i superettan? Ställning när totalt 263
personer hade svarat.
1-4
16 %
5-8
24 %
I mitten
24 %
Det blir bottenkamp
17 %
De åker ur
20 %
WEBBFRÅGAN
Vad tycker du om Rögles
insats i matchen mot Södertälje? Svara på hd.se/sport
NORSK FOTBOLLSLEGENDAR DÖD
4 Odd
Iversen, en av de
största profilerna i den
norska fotbollshistorien, har avlidit efter en
tids sjukdom. Iversen
var en fruktad anfallare
i framför allt Rosenborg
och landslaget under en
karriär som avslutades
1982. Han har fortfarande rekordet när det gäller flest mål under en säsong i den norska högstaligan. 1968 svarade
han för 30 mål, ett snitt
på 1,67 mål per match.
Han gjorde också 19 mål
på 45 landskamper. Odd
Iversen blev 69 år. TT-NTB
Sportens artikelserie ”Årets prestation” fortsätter.
I dag berättar Emma Lindqvist om sitt
fantastiska handbollsår.
”När det är tävling är
det på liv eller död”
HANDBOLL
4 OS-brons med ungdomslandslaget.
Nyckelspelare i förstasexan i OV. Framtiden är hennes.
– Det är inte nu jag ska vara bäst, det
är om fem år kanske, säger Emma Lindqvist.
Det ser ut att vara en sån
där härlig förmiddag i Filbornahallen när alla klasser kommer samman och
känner den där känslan
som man bara kan känna
i den åldern när man vet
att det snart är jullov.
Ändå är inte handbollsrepresentanterna jättepeppade.
– Fyra från varje sport
har mötts i dragkamp och
i några andra sporter. Alla
från handbollen blev utvalda för vi ville inte, men
vi vann i alla fall dragkampen, säger Emma Lindqvist.
Är inte sånt här kul?
– Jo, men alla hetsar så
mycket så det kan gå överstyr. Man märker att alla är
tävlingsinriktade.
Ämnet kommer upp igen
senare i vårt möte.
Emma Lindqvist har ett
fantastiskt 2014 bakom sig.
Hon etablerade sig som
vänsternia i OV:s startsexa
och fick vara med om att
kvala till elitserien i våras.
Många rutinerade lämnade efter det jobbiga slutet.
Det stora löftet blev kvar.
17-åriga (!) Emma är numer nyckelspelare (!) i ett
väldigt ungt OV.
– Förra året hängde inget på mig, men nu har man
fått en annan roll. Om jag
skulle jämföra säsongerna
hade jag en bättre säsong
förra året. Det har gått lite
för mycket upp och ner
denna säsong.
– Jag tänker för mycket ibland och då går det åt
skogen rent ut sagt.
Fast frågan är om vi som
följer dig utanför tänker
och tycker så.
– Nä. Det är mer att jag
vet vad jag klarar av och
när jag inte klarar av det
blir jag väldigt sur på mig
själv. Andra kan säga att jag
var jättebra, men då tycker
jag att ’det var jag inte alls
det’. Så det har varit lite diskussioner hemma med föräldrarna.
Är du för hård mot dig
själv?
– Ibland kan jag vara det.
För att du har en extrem
vinnarskalle?
– Det kan nog vara det.
Jag har alltid utsatt mig för
tävlingar och har aldrig gillat att förlora. Speciellt mot
föräldrarna när man spelat
kubb och sånt.
– När jag kommer hem
från matcher och vi har förlorat kan jag sitta på mitt
rum i två timmar innan det
går att prata och säga hej
till mig.
Du känns ju ganska lugn
och trygg när man träffar
dig så här.
– Mm. Nu är jag lugn,
men när det är tävling är
det på liv och död nästan.
Under året var Emma
Lindqvist med och tog
brons i ungdoms-OS i Kina,
ett år yngre än nästan alla
andra. Ett speciellt minne,
eller flera speciella minnen
på en och samma gång, för
livet.
– Det var riktigt mäktigt!
– Jag skulle inte spela så mycket, men så fick
vi en skada fem minuter
in i första matchen och sen
blev det att jag fick spela
försvar i alla matcher. Man
hann inte tänka så mycket
i första matchen, sen började man tänka att man inte
skulle göra bort sig. Spelar man med så bra spelare runt omkring sig är det
nästan omöjligt att göra
bort sig.
Upplevelsen med allt
runt omkring då?
– Det var hur många volontärer som helst som
hjälpte till. En gång när
vi kom till hallen skulle vår
tränare in på toa och de
hängde nästan med henne in.
– Efter att vi hade spelat klart hade vi fyra dagar kvar i Kina. Vi stack
till Shanghai en dag och
shoppade i åtta timmar så
vi hann inte se något mer
än ett varuhus. Man hade
längtat efter det.
Vi sitter i själva hallen och
pratar, men blir ivägkörda.
Vi avbryter och letar upp
ett tomt omklädningsrum,
men en tjej kommer in.
Vi avbryter igen och fortsätter intervjun ståendes
i den långa korridoren. Att
det ska vara så svårt att få
vara ostörda. Det hela är
faktiskt rätt komiskt.
Handbollsgymnasiet varar i fyra år.
Gillar du skolan?
– Ibland när det blir för
stressigt vill man bara skita i allt, men vi har en bra
klass så jag trivs.
Matte är okej, språk är
– nein danke.
– Jag är ingen plugghäst.
Det hade varit skönt att
vara en plugghäst ibland
faktiskt.
Handbollsfolk pratar om
Emma som en jättestor
talang med alla förutsättningar att nå väldigt långt.
Hon hör snacket.
– Alltså, jag försöker att
inte lyssna på det för mycket för jag gillar inte när folk
håller på så. Det finns hur
många talanger i Sverige
som helst som kan bli ännu
bättre. Det är inte nu jag
ska vara som bäst.
I spelet beskrivs Emma
som väldigt stark i försvaret, men även framåt med
bra spelsinne och bra skott
och bra på genombrott.
– Jag köper att jag kan
vara en bra försvarsspelare
för där har jag min styrka
och jag känner mig tryg-
gast där. Jag har utvecklat
hoppskottet, men jag köper
inte att jag har ett bra skott.
Jag tycker att jag skjuter
lite för ärligt för målvakten.
Ärligt?
–Ja, de läser av mig innan
jag har skjutit nästan.
Men ändå gör du många
mål?
– Ja, men det är mer på
genombrott. Det är inte så
mycket på hoppskott faktiskt.
”
Det är klart
att det är ett
sug att gå till elitserien och få vara
i den bästa serien
i Sverige, men jag
måste också se
hur mycket jag
får spela i elitserien. I allsvenskan får jag spela
otroligt mycket.”
Framtiden. Den ständige
följeslagaren i nutid för alla
talanger. De blir påminda
om framtiden av folk runt
omkring. Vad händer nästa säsong? Ska du dra vidare? Vad är drömmen? Und
so weiter.
– Man har funderat lite
på om man ska spela i elitserien eller om man ska
stanna i allsvenskan ett år
till och vad som är bäst för
utvecklingen.
– Det är klart att det är
ett sug att gå till elitserien
och få vara i den bästa serien i Sverige, men jag måste också se hur mycket jag
får spela i elitserien. I allsvenskan får jag spela otroligt mycket. Det är både
och. Jag vill dit, men sen vill
jag ändå ha speltid.
A-landslaget?
– Det är en dröm att få
representera sitt land på
högsta nivå, men det är inte
många som når dit. Det är
ett väldigt jobb som ligger
bakom.
Är du beredd att göra
det?
– Ja, det är jag.
Dröm är dröm. Verklighet är vaket medvetet tillstånd.
– Det gäller att vinna
matcherna med OV nu. För
det är här jag spelar.
TEXT: MATTIAS
HJÄLM
@hd.se
FOTO: SONNY
THORESEN
sonny. thoresen
@hd.se
B3
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SPORT
FAKTA
Namn: Emma Lindqvist
Ålder: 17 år
Sport: Handboll
Vad är ditt eget bästa minne
från 2014? ”Det är nog hela
upplevelsen i ungdoms-OS. Att
komma till Kina och se hur allt
fungerar där, och att ta medalj.”
Bäst 2014 (totalt sett alla
prestationer)? ”Det är nu,
EM-bronset för tjejerna. Det är
kul när handbollen får mer uppmärksamhet, speciellt damerna.
Det är det som behövs. Över lag
var jag imponerad.”
Vad hoppas du på under
2015? ”Att jag ska utvecklas
ännu mer som handbollsspelare
och prestera bättre på matcherna och slå mig in i truppen till
EM-kvalet i U19.”
TIDIGARE DELAR
DEL 1. Pannie Kianzad. 19/12.
DEL 2. Dennis Everberg 20/12.
DEL 3. Jenny Wegner 23/12.
DEL 4. Robert Lindstedt 27/12.
DEL 5. Höganäs
truppgymnastik 28/12.
HD 141229 L1 B3
HD 141229 L1 B2
B2
MÅNDAG 29 DECEMBER 2014
SPORT
FOTO: MATS ROSLUND
MITT TIPS
Rögle–Södertälje
Lindab arena, kl 19
SPORT
FAKTA
”Janne skrek att han
älskade Högaborg.”
Sportens artikelserie ”Årets prestation” fortsätter.
I dag berättar Christoffer Levi om målet som
bäddade för Eskilsminnes serieseger.
Namn: Christoffer Levi.
Ålder: 25 år, född den 4
juni 1989.
Sport: Fotboll i Eskilsminne
4
4
4
IF.
Vad minns du bäst från
ditt eget idrottsår 2014: ”När
vi säkrade seriesegern hemma
mot Jonsered. Vi gjorde en
kanonmatch och vann med 7–0,
men vi visste ju inte riktigt om
det skulle räcka och det dröjde
ett tag innan vi fattat att allt var
klart. Jag hörde hur Janne, lagledaren, skrek att han älskade
Högaborg. Då förstod jag att
Torn tappat poäng och då bröt
det stora segerjublet ut”.
Vad är annars ditt starkaste
idrottsminne från 2014: ”VM
i fotboll är alltid stort och jag
såg nästan allt”.
Vad är det stora målet för
2015: ”Jag tror mycket på det
här laget, men som nykomling
måste det handla om att etablera oss i division 1. För egen
del ska jag ge ännu mer på alla
träningar och vara ännu mer
seriös. Det lär behövas för att
hänga med på en högre nivå”.
4
Mellandagshockey brukar
innebära lite mer folk än
vanligt på matcherna. I kväll
är det Rögle–Södertälje och
då får Ängelholmspubliken
stifta bekantskap med en
ny spelare: backen Mike
Vernace. Han gjorde ett
gott första intryck på mig
i Norrköping i lördags. Där
blev jag även imponerad av
ett annat nyförvärv, André
Deveaux (bilden). Han har
fått en stämpel som flåbuse,
men jag gissar att även
ni kommer att bli överraskade av hans spelmässiga
kvalitéer.
Det är 18 matcher kvar
av allsvenskan, spurten är
inledd. I kväll skulle Rögle
behöva ta tre poäng och
haka på topplagen.
DANIEL ROOTH
Hans fräcka frispark
blev tungan på vågen
för Eskilsminne
FOTBOLL
4 Hela laget ligger bakom Eskilsminnes
PÅ HD.SE I DAG
ISHOCKEY (19): Kan Rögle
avsluta året med en seger?
Följ liverapporteringen från
kvällens hemmamatch mot
Södertälje.
ISHOCKEY (23): Dags för
tredje matchen i junior-VM
för Småkronorna. Kolla hur
det går mot Ryssland.
GÅRDAGENS FRÅGA
Hur tror du det går
för Rögle under våren?
Ställningen när totalt
95 personer hade svarat.
De går upp i SHL!
26 %
De stupar i den allsvenska
finalen!
8%
Det tar slut i slutspelserien!
51 %
Ingen aning
15%
WEBBFRÅGAN
ÄFF höjer kraven inför
kommande säsong. Var tror
du klubben hamnar?
Lägg din röst på hd.se
”NOLLES NÖTTER”
4 Flera läsare har hört
av sig och meddelat att
de haft problem med
att mejla in sin svarsrad till ”Nolles nötter”, vår populära frågesport som publicerades i julaftonstidningen.
Nu är problemet löst och
adressen [email protected]
hd.se ska fungera igen.
Sporten beklagar eventuellt strul.
Emma Lindqvist tycker själv att hon måste bli bättre på hoppskott. ”Det är det som är bra med att gå här på Filborna, vi har mycket egen träning och man ska
utvecklas individuellt. Så jag har många pass där jag kan öva på skottet.”
B3
MÅNDAG 29 DECEMBER 2014
Sportchef: Daniel Rooth
E-post: [email protected]
Telefon: 042-489 90 30
ÅRETS
ÅRETSPRESTATION
PRESTATION· DEL
· DEL66
serieseger, men här berättar Christoffer
Levi om frisparken som bäddade för
matcherna mot BoIS, Örgryte och Öster.
Gräset är fortfarande vackert grönt och grant, men
Harlyckan ligger öde och
den bitande decemberblåsten påminner oss om
att den nya säsongen är
några månader bort. Det
är då Eskilsminne ska göra
debut i division 1 och med
tanke på att det bara är sex
år sedan klubben härjade
ända nere i femman känns
det onekligen stort att det
vankas matcher mot gamla
storheter som Landskrona
BoIS, Trelleborg, Öster och
Örgryte.
– Jo, nu kommer förbundet med en massa nya krav.
Elljuset räcker till exempel
inte till, så vi kan inte spela
några kvällsmatcher, säger
lagledaren Janne Björnberg, som finns på plats och
låser upp när vi vill komma
in och ta några bilder på Aplanen.
Vi har stämt träff med
yttermittfältaren Christoffer Levi, men egentligen
kunde han ha bytts ut mot
vem som helst hos de här
seriesegrarna. När vi kollar
runt med diverse fotbollsfolk är det i första hand
LAGET som lyfts fram och
det visar inte minst den interna skytteligan. 13 spelare har delat på de 78 fullträffarna, åtta av dem har
gjort sex mål eller mer och
Niklas Hermansson toppar
på tolv.
– Det visar på bredden
och det har varit en av våra
stora styrkor. Vi har inga
stjärnor, men vi har många
spelare som kan gå in och
leverera, säger till exempel
sportchefen Karl-Johan
Olsson.
Christoffer Levi hyllar
också alla sina lagkamrater och han upprepar flera
gånger att han aldrig spelat
i ett lag med så många löpvilliga spelare.
– Vi har inte kört någon
speciell konditionsträning,
men det har varit mycket tävling på alla träningar och det har gett resultat. När man ska slå ett inlägg är det ju underbart att
plötsligt se att man har fem
man inne i boxen.
Levi vill gärna också lyfta
fram tränaren Stefan Jansson, som rekryterades inför den här säsongen och
som blev en snabb succé.
”Jag märkte direkt att Stefan var väldigt proffsig och
kunnig”, minns Christoffer först och sedan beskriver han en lite annorlunda
ledarfilosofi:
– Vi får mycket fria tyglar och det gäller hela tiden
att vara kreativ. Det tror jag
har varit väldigt utvecklande för oss spelare och jag är
glad att Stefan fortsätter.
En bra, jämn och bred
spelartrupp och en lyckad
tränarvärvning. Ja, där har
ni de viktigaste ingredienserna bakom Eskilsminnes
framgång, men vi ville förstås också hitta något mer
specifikt att fokusera på
och det är där Christoffer
Levi kommer in i bilden.
När vi läst alla matchreferat, när vi analyserat de
olika resultaten och tabel-
lerna och när vi snackat
med sportchef Olsson fann
vi en del avgörande situationer under året. Matthias Holenstein gjorde till
exempel två mål när 0–2
blev 2–2 mot Råslätt i omgång 24, målvakten Måns
Lagmark svarade för en
väldigt viktig räddning
på Jesper Larssons skott
i 1–0-derbyt mot Högaborg
och Niklas Hermanssons
mål i samma match förde
laget upp i serieledning.
– Men den där frisparken, i bortamatchen mot
Torn, var nog årets viktigaste. Den var inte bara snygg
att titta på, den gjorde också att vi höll avståndet till
Torn. Vi hade kanske vunnit serien ändå, men det
hade utan tvekan blivit
svårare, säger Karl-Johan
Olsson.
Matchen på Stångby IP
spelades den 15 augusti,
Torn ledde serien med en
poäng men efter ungefär
90 minuters spel stod det
1–0 och då var Eskilsminne
fyra pinnar efter. Det var då
gästerna fick frispark, några meter utanför straffområdet och snett ut till höger
från målvakten sett.
– Jag hade satt en del frisparkar tidigare under året
och det här var ett hyfsat
läge. Jag tog en liten chans
när jag sköt i målvaktens
hörn och först kändes väl
inte träffen helt perfekt,
kommenterar Christoffer
Levi.
Det är alltid svårt att beskriva ett mål, så här i ord,
men fullträffen ligger ute
på Youtube (sök på ”Christoffer Levi”) och visst är det
här något utöver det vanliga. Christoffer hann höra
att någon i publiken skrek
”Det är lugnt, den går över”,
”
”Jag måste ju
erkänna att
det är snyggt och
jag har nästan
svårt att förstå
hur den kunde
gå in.”
CHRISTOFFER LEVI om sitt
viktiga 1–1-mål mot Torn.
4
4
men plötsligt började bollen dyka och när den smet
in precis under ribban utbröt stora 1–1-jublet.
– Jag måste ju erkänna
att det är snyggt och jag
har nästan svårt att förstå
hur den kunde gå in. Under
resten av säsongen gick jag
ofta in och kollade, av de
350 träffarna på Youtube
har jag minst hundra själv,
och jag blev lika taggad varje gång.
Målet bäddade dessutom för seriesegern och hela
Eskilsminne IF ser naturligtvis fram emot division 1-debuten. Christoffer
Levi har flera gånger själv
sneglat på spel i högre serier, han testade bland annat i ÄFF för några år sedan, men nu tänker han ta
chansen på Harlyckan.
– Det känns att det blir
mer seriöst och mer allvar
i ettan och det ska bli fantastiskt roligt. Vi är egentligen ett kontringslag, så jag
tror att vårt spel kan passa
ännu bättre på den här nivån.
TIDIGARE DELAR
DEL 1. Pannie Kianzad. 19/12.
DEL 2. Dennis Everberg 20/12.
Vi märker att Christoffer
redan är laddad, inte minst
inför mötena med de nerflyttade grannarna från
Landskrona. Christoffer är
uppvuxen i Glumslöv, han
gjorde rentav en säsong
i juniorlaget i BoIS, och nu
är klubbarna i samma serie.
– Det är knappt man kan
fatta att vi ska mötas, men
det kommer att bli extremt
häftigt.
DEL 3. Jenny Wegner 23/12.
DEL 4. Robert Lindstedt 27/12.
TEXT: LENNART
NORLÖV
lennart.norlov
@hd.se
FOTO: SVEN-ERIK
SVENSSON
sven-erik.svensson
@hd.se
Christoffer Levi gjorde elva mål och kanske var det hans frispark i bortamatchen mot Torn som var årets viktigaste fullträff i Eskilsminnes nya division 1-lag.
DEL 5. Höganäs
truppgymnastik 28/12.
DEL 6. Eskilsminne IF 29/12.
B4
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SPORT
MMA
ALPINT
ISHOCKEY
FOTBOLL
4 Ekebygrabben Mathias Günther,
som huvudsakligen satsar på brottningen, fick en tuff premiärmatch
i MMA-oktagonen. Matchen mot
Joakim Jankovic på Amiralen i Malmö slutade med en klar poängförlust.
– Jag var beredd på att det skulle
bli tufft, men det blev värre än vad
jag hade förväntat mig. När jag kom
in till omklädningsrummet fick jag
besöka toaletten direkt. Magen var
i uppror, säger Günther till kvp.se efter matchen.
4 Frida
4 Förre Röglespelaren Dennis Everberg, som har gjort ett mål och tre
assist på 19 matcher med Colorado
Avalanche hittills den här säsongen,
skickas ner till lagets farmarklubb
Lake Erie Monsters i AHL. Det händer även målvakten Calvin Pickard.
Everberg åkte på en axelskada för
en tid sedan och missade ett antal
matcher. Han har spelat mellan sex
och nio minuter i de senaste fem omgångarna, då har det dock inte blivit
någon poäng för 22-åringen.
4 Den
Günter utan chans
i MMA-debuten
Shiffrin vann
– Hansdotter fyra
Hansdotter missade för första gången den här säsongen prispallen när vinterns fjärde världscupslalom kördes. Men det var inte med stor
marginal. Hansdotter blev fyra, 12
hundradelar från tredjeplatsen. Amerikanskan Mikaela Shiffrin var snabbast i båda åken. Segermarginalen till
tjeckiskan Sarka Strachova blev åtta
tiondelar. Wendy Holdener, Schweiz,
kom trea. Den svenska laginsatsen
imponerade: Maria Pietilä Holmner
kom femma och Anna Swenn Larsson nia. TT
Dennis Everberg
nerskickad till AHL
Frida Hansdotters
form håller i sig.
Äntligen Atlético
Madrid för Torres
spanske anfallaren Fernando
Torres är efter en lång tid av spekulationer till slut klar för spel i Atlético
Madrid. Torres lånas ut av Milan fram
till slutet av säsongen 2015/2016.
Torres lämnade sin moderklubb Atlético för sju och ett halvt år sedan.
Han gick från Liverpool till Chelsea
och sedan på lån till Milan, som köpte ut honom från kontraktet så sent
som i lördags. Och nu sluts alltså cirkeln när serie A-klubben beslutat sig
för att låna ut anfallaren till Atlético
Madrid. TT-Reuters
ISHOCKEY · TUNG HEMMASEGER
Rögle har
hittat rätt i
verktygslådan
H
ockeyåret 2014 är över. Sista insatsen före tolvslaget bjöd på få nyheter, men väl en påminnelse om att Rögle har verktygen för att spela
en snabb och sevärd hockey.
Ni som inte tillbringade måndagskvällen i Lindab arena
missade ingen stor hockeymatch, därtill erbjöd Södertälje för klent motstånd. Men ni borde ändå poppa en skål
popcorn, gå in på hd.se och titta på höjdpunkterna från
matchen. Rögle bjöd upp till en lekfull hockeymatch och
flera av målen hade kommit från förlista skepp, stått bakom pansarglas och kostat 12 000 kronor flaskan om de
hade varit whiskysorter.
Efter Vita Hästen-matchen i lördags skrev jag att jag är
bombsäker på en sak: att André Deveaux kan mycket mer
än att slåss. Efter att ha sett måndagens 1–0-raket är vi nog
många fler som resonerar så. En inbrytning, en höftvickning för att få bort backen från skottlinjen och ett brutalt
handledsskott – det var 1–0-målet i koncentrat. Daniel
Sylwander fick en assist, men i så fall kunde gubbarna på
raden nedanför oss också ha fått en.
Publiken blev rejält underhållen av ett Rögle som med en
tidig 2–0-ledning i ryggen ångade av självförtroende och
vågade spela ut. 3 343 åskådare stod upp och applåderade
laget under hela sista spelminuten och ovationen var välförtjänt, men låt mig ta rollen som torrboll.
Jag tror inte att prestationen ska överskattas; Södertälje gav ett mycket blekt intryck och känslan är att det
brukar krävas betydligt mer än så här för att vinna tre allsvenska poäng.
Södertälje sköt 32 skott. Lars Volden räddade alla och visade än en gång att Rögle den här vintern har en fantastisk
målvakt att luta sig mot kväll efter kväll. Hans utespelare
hjälpte till att döda sex utvisningar och det var ännu ett
kvitto på att laget hittat en lösning på ett problem som ett
tag var stort och besvärande.
Rögle undvek dessutom att hamna i underläge och
slapp därmed att jaga, som laget tvingats göra så ofta. Nu
satte Rögle agendan själv med eftertryck och det är nog
vägen att gå framöver om säsongen ska sluta med en allsvensk final.
KRÖNIKA
DANIEL ROOTH
[email protected]
Ludvig Rensfeldt och Jesper Jensen jublar efter Jensens 3–0-mål.
Lekte hem poängen
4 Jesper Jensen var en
av dem som lekte hem
poäng mot Södertälje.
Får han sällskap av sin
gamla radarpartner
Jordan Smotherman
i Rögle?
HOCKEYALLSVENSKAN
Rögle
Södertälje
4
0
Smällen mot Vita Hästen
var glömd. Rögle dominerade stundtals mot Södertälje.
– Vi kom ut med bra fart,
tog kommandot och fick
första målet. Det kändes
som att vi var bättre förberedda och hade mer tryck
i grejerna än Södertälje, säger forwarden Jesper Jensen.
Han skickade själv in
3–0-målet på Christopher
Liljewalls fenomenala passning i powerplay i den andra perioden.
– De andra gjorde jobbet,
jag fick tom kasse och det
var riktigt snyggt.
Liljewall punkterade sedan matchen när han ser-
verades av Niklas Hansson
till 4–0.
I första perioden snärtade André Deveaux in ett
klassmål till 1–0 innan Taylor Matson gick runt kassen
och lirkade in tvåan.
Tre poäng in på hemmakontot. Lika odiskutabelt
som viktigt i toppstriden.
– Det är stor konkurrens
om platserna och jag tycker
att vi steppat upp träningarna gradvis under hela
året. Jag tycker att vi spelar
bättre och bättre hela tiden
också, säger Jensen.
Rögle har nyligen värvat
två nordamerikaner i André Deveaux och Mike Vernace. Enligt uppgifter till
Sporten har Rögle anmält
sitt intresse även för en
tredje förstärkning – Jordan Smotherman. 28-åringen spelar just nu i Pelicans
i finska ligan där han gjort
18 pinnar på 32 matcher.
I fjol öste amerikanen in
poäng för Karlskrona. Hans
lekkamrat då? Just det, Jesper Jensen.
– Jag har inte hört någonting om det. Men han
är en målskytt som satte
över 20 kassar i fjol, samtidigt som han är en stor och
stark spelare framför mål.
Det är en vinnare, säger
Jensen.
Enligt Rögles ordförande
Håkan Eriksson har klubben ett visst ekonomiskt utrymme för att värva ännu
mer.
– Det är inte bottenskrapat i kassan, men det är
inga stora pengar i har att
röra oss med. Vi tycker väl
att vi i stort sett köpt vad
vi ska. Skulle det dyka upp
något riktigt bra kanske
man skulle kunna agera,
men vi tycker att vi har ett
bra lag nu, säger Eriksson.
TEXT: LINUS
AHLIN
linus.ahlin
@hd.se
FOTO: TOBIAS
ANDERSSON
tobias.andersson
@hd.se
BETYGEN RÖGLE
MÅLVAKT
Lars Volden
5
100%
FÖRSTAFEMMAN
Mike Vernace
2 12.43
Niklas Hansson
3 13.22
Christopher Liljewall
3 15.13
Jesper Jensen
3 17.00
Ludvig Rensfeldt
3 10.44
ANDRAFEMMAN
Calle Rosén
2 22.29
Andreas Lilja
4 22.10
Jakob Lilja
2 13.30
Jack Connolly
3 16.59
Peter LeBlanc
2 14.33
TREDJEFEMMAN
Almen Bibic
3 17.33
Jens Hellgren
3 19.30
Daniel Sylwander
3 13.33
Taylor Matson
4 18.28
André Deveaux
3 14.24
FJÄRDEKEDJAN
Emil Molin
2
9.54
Robin Sterner
2 11.29
Viktor Lindgren
3 10.58
EXTRASPELARE
Rasmus Bengtsson
2 11.01
Filip Karlsson
spelade ej
Stefan Ridderwall (mv)
spelade ej
Betygsättare: Linus Ahlin
och Daniel Rooth.
Utespelarnas siffror står för betyg och
istid i minuter. Målvaktens är betyg
och räddningsprocent.
B5
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SPORT
RESULTAT
ALPINT
KÜHTAI, Österrike: Världscupen, damer,
slalom: 1) Mikaela Shiffrin, USA, 1.43,39
(50,27+53,12), 2) Sarka Zahrobska, Tjeckien,
1.44,19 (50,52+53,67), 3) Wendy Holdener,
Schweiz, 1.44,31 (50,95+53,36), 4) Frida Hansdotter, Sverige, 1.44,43 (50,87+53,56), 5) Maria
Pietilä Holmner, do, 1.44,50 (51,03+53,47), 6)
Tina Maze, Slovenien, 1.44,63 (50,42+54,21).
Övr sv plac: 9) Anna Swenn Larsson, Sverige,
1.45,19 (51,17+54,02), 24) Emelie Wikström
1.47,99 (52,88+55,11). Nathalie Eklund och
Sara Hector kvalade ej in till andra åket. Ylva
Stålnacke körde ur i första åket.
BANDY
Elitserien herrar
Edsbyn-Sandviken
2-4 (1-2)
BASKET
Basketligan herrar
Örebro-Solna
LF Basket-Sundsvall
94-90
87- 73
FOTBOLL
Premier League
Liverpool-Swansea
4-1 (1-0)
1-0 Alberto Moreno (33), 2-0 Adam Lallana (51),
2-1 Gylfi Sigurdsson (52), 3-1 Adam Lallana (61),
4-1 självmål (69). Publik: 44 714.
Chelsea
19 14 4 1 41- 14 46
Manchester C
19 13 4 2 41- 17 43
Manchester U
19 10 6 3 33- 19 36
Southampton
19 10 3 6 32- 15 33
Arsenal
19 9 6 4 34- 23 33
West Ham
19 9 4 6 30- 23 31
Tottenham
19 9 4 6 24- 24 31
Liverpool
19 8 4 7 26- 25 28
Swansea
19 8 4 7 24- 23 28
Newcastle
19 7 5 7 22- 28 26
Stoke
19 7 4 8 21- 23 25
Everton
19 5 6 8 29- 31 21
Aston Villa
19 5 6 8 11- 22 21
Sunderland
19 3 11 5 16- 27 20
Queens PR
19 5 3 11 21- 34 18
West Bromwich 19 4 5 10 18- 28 17
Hull
19 3 7 9 18- 26 16
Crystal P
19 3 7 9 20- 30 16
Burnley
19 3 7 9 14- 29 16
Leicester
19 3 4 12 17- 31 13
HANDBOLL
Elitserien damer
Skuru-Önnered
Lugi-Västerås Irsta
30- 23
23- 18
INNEBANDY
Superligan herrar
Växjö-Storvreta
7-6 (2-3, 1-2, 4-1)
Pixbo
13 10 1 2 101- 58 31
Falun
14 8 4 2 86- 67 31
Linköping
Warberg
Helsingborg
Storvreta
Sirius
Växjö
Mullsjö
Dalen
Granlo
AIK
Höllviken
Kais Mora
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
9
7
5
7
6
3
5
4
3
2
3
1
2
4
6
1
2
9
4
4
3
3
2
3
3
3
3
6
6
2
5
6
8
8
9
10
83- 54
65- 58
83- 73
87- 75
79- 76
81- 79
71- 71
58- 80
71- 88
55- 67
60- 90
62-106
30
27
24
23
21
21
19
17
15
11
11
7
ISHOCKEY
Hockeyallsvenskan
Björklöven-AIK
1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
Första perioden: 0-1 (13.24) Daniel OlssonTrkulja (Martin Ahnelöv, Michael Lindqvist).
Andra perioden: 1-1 (1.18) Emil Lundberg (Felix
Maegaard-Scheel, Stefan Andersson), 1-2
(12.06) Robin Kovacs (Conny Strömberg).
Skott: 25-25 (4-13, 13-7, 8-5).
Utv, Björklöven: 3x2. AIK: 5x2.
Domare: Pierre Schilken, Luleå. Publik: 3 858.
Oskarshamn-Almtuna
6-5 (3-1, 1-4, 2-0)
Första perioden: 1-0 (9.29) Luca Caputi (Fredrik
Styrman, Greg Squires), 2-0 (10.00) Morten H.
Poulsen, 3-0 (12.28) Anton Blomkvist (David
Rodman, Evan Mcgrath) spel fem mot fyra, 3-1
(14.02) Martin Karlsson (Sebastian Selin, Tobias
Hage) spel fem mot fyra.
Andra perioden: 3-2 (4.21) Fredrik Vestberg
(Sebastian Selin), 4-2 (5.19) Mikael Lidhammar
(Marc-Anthony Zanetti, Manuel Ågren), 4-3
(13.52) Karl Pearson (Michael Haga, Simon
Mattsson), 4-4 (14.43) Sebastian Selin (Fredrik
Vestberg, Victor Aronsson), 4-5 (15.08)
Sebastian Hartmann (Linus Rotbakken).
Tredje perioden: 5-5 (4.42) Greg Squires (Luca
Caputi, Morten H. Poulsen) spel fem mot fyra,
6-5 (5.25) Morten H. Poulsen (Camilo Miettinen,
Anton Blomkvist).
Skott: 28-29 (11-10, 7-15, 10-4).
Utv, Oskarshamn: 4x2, 1x5, 1 matchstraff.
Almtuna: 6x2.
Domare: Robin Karlsson, Alvesta. Publik: 1 869.
Rögle-Södertälje
4-0 (2-0, 2-0, 0-0)
Första perioden: 1-0 (6.10) Andre Deveaux
(Daniel Sylwander), 2-0 (8.41) Taylor Matson
(Daniel Sylwander).
Andra perioden: 3-0 (4.15) Jesper Jensen
(Christopher Liljewall, Niklas Hansson) spel
fem mot fyra, 4-0 (6.40) Christopher Liljewall
(Niklas Hansson, Ludvig Rensfeldt).
Skott: 27-32 (10-6, 10-13, 7-13).
Utv, Rögle: 6x2. Södertälje: 2x2.
Domare: David Bergman, Sthlm. Publik: 3 343.
Karlskrona-Malmö
1-3 (0-2, 1-0, 0-1)
Första perioden: 0-1 (14.16) Tony Romano (Jens
Olsson, Frederik Storm), 0-2 (17.59) Henrik
Hetta (Mattias Persson, Nils Andersson).
Andra perioden: 1-2 (7.26) Jonathan Pudas
(Jimmy Andersson, Joel Kellman) spel fem
mot fyra.
Tredje perioden: 1-3 (1.12) Nils Andersson
(Mattias Persson, Henrik Hetta).
Skott: 23-24 (7-15, 9-5, 7-4).
Utv, Karlskrona: 5x2. Malmö: 5x2.
Domare: Filip Sandstedt, Hbg. Publik: 3 400.
Bik Karlskoga-Västerås
3-0 (1-0, 0-0, 2-0)
Första perioden: 1-0 (9.46) Marcus Nilsson
(Alexander Ytterell, Linus Fröberg) spel fem
mot tre.
Tredje perioden: 2-0 (18.31) Linus Fröberg
(Johan Nilsson, Fredrik Höggren), 3-0 (19.55)
Oskar Carlsson.
Skott: 19-30 (10-3, 6-17, 3-10).
Utv, Bik Karlskoga: 5x2. Västerås: 4x2, 1x5, 1
matchstraff.
Domare: Andreas Harnebring, Stockholm.
Publik: 4 131.
Timrå-Asplöven 3-4 e förl (3-1, 0-2, 0-0, 0-1)
Första perioden: 1-0 (4.14) Johan Persson
(André Hult, Emil Pettersson) spel fem mot
fyra, 2-0 (9.06) André Hult (John Westin,
Ludvig Nilsson), 2-1 (11.07) John Henrion
(Jacob Lagace, James Sixsmith) spel fem mot
fyra, 3-1 (14.53) André Hult (John Westin, Robin
Persson).
Andra perioden: 3-2 (10.34) John Henrion
(Luke Salazar, Oskar Nilsson), 3-3 (16.27) Olov
Lundqvist (Jacob Lagace, Johan Porsberger).
Fjärde perioden: 3-4 (0.20) John Henrion (Gabe
Guentzel) spel fyra mot tre.
Skott: 24-28 (11-8, 3-9, 10-10, 0-1).
Utv, Timrå: 6x2. Asplöven: 5x2.
Domare: Daniel Winge, Leksand. Publik: 2 069.
Malmö
36 18 10 8 114- 78 69
Bik Karlskoga
36 17 7 12 110-105 62
Karlskrona
36 18 4 14 110- 91 61
Rögle
35 15 9 11 104- 90 58
Västerås
35 17 5 13 92- 82 58
Mora
35 15 8 12 89- 89 55
Vita Hästen
35 14 7 14 90- 87 54
Almtuna
36 14 9 13 93-102 53
Asplöven
36 12 9 15 97-104 49
Södertälje
36 10 10 16 94- 96 48
Oskarshamn
36 11 10 15 94-106 47
AIK
36 12 7 17 88-104 47
Björklöven
36 10 10 16 75- 96 47
Timrå
36 12 5 19 83-103 42
Division 1 Södra Vår
Halmstad-Helsingborg
1-2 (0-0, 0-2, 1-0)
HHC: David Laudius, Ludvig Jansson.
Skott: 25-26 (9-12, 3-9, 13-5)
Utvisningar, Halmstad: 1x2 minuter. HHC: 6x2
minuter. Publik: 522 (Halmstad Arena).
Kallinge-Ronneby-Varberg
4-3 e förl
Olofström-Nybro
5-6 e förl
Dalen-Mörrum
3-2 e förl
Helsingborg
2 2 0 0 5- 3 9
Nybro
2 0 1 1 7- 8 9
Varberg
2 1 1 0 8- 6 8
Halmstad
2 1 0 1 4- 3 8
Kallinge-Ronneby 2 0 1 1 6- 6 8
Mörrum
2 1 1 0 5- 5 6
Dalen
2 0 1 1 5- 7 3
Olofström
2 0 1 1 7- 9 1
MONTREAL: Junior-VM, grupp A
USA-Tyskland
6-0 (2-0, 2-0, 2-0)
Kanada
2 2 0 0 12- 0 6
USA
2 1 1 0 8- 1 5
Slovakien
2 1 0 1 2- 9 3
TIPS&TRAV
Finland
2 0 1 1 2- 4 1
Tyskland
2 0 0 2 0- 10 0
TORONTO: Junior-VM, grupp B
Tjeckien-Danmark 4-3 e förl (1-1, 1-1, 1-1, 1-0)
Schweiz-Ryssland
0-7 (0-3, 0-2, 0-2)
Sverige
2 2 0 0 10- 3 6
Ryssland
2 1 1 0 10- 2 5
Schweiz
2 1 0 1 5- 9 3
Tjeckien
3 0 1 2 8- 13 2
Danmark
3 0 2 1 6- 12 2
ÅSTORP
Sporthallen, kl 17: Kvidingebyggen cup,
inomhusfotboll, damer.
VANN JAG?
DAGENS DUBBEL
V64
KALMAR
V64-raden: 4–7–5–9–3–3 (lopp 3–8).
Strukna: Avd 1 nr 11, avd 2 nr 3 och 9, avd 3 nr
10, avd 4 n2 3, 10 och 15, avd 5 nr 7.
6 rätt: 12 480 kr. 5 rätt: 103 kr. 4 rätt: 16 kr.
KENO
Måndag: 8 10 18 21 28 30 34 37 39 41 42 43 50 52 59 60 62 64 69 70. Kung Keno: 64
SPORTENS
DAGBOK
Högaborgs BK
HM Futsal: P03 GA-hallen
8.00 - 15.30
Idrottsmuseet på IH
Vi håller stängt mellan
22/12 t.o.m. 1/1.
För eventuella bokköp
sms 0706-296760.
Öppet 2/1 kl 9-13.
Åstorps FF
Innecup i Fotboll
30/12 17,00 Dam
Åstorps FF , Sporthallen
Entre 30:-
Leif Johansson och Roger Nygren
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips
Tisdag 30 december
TVÅ RAKA. Efter att ha tagit två raka segrar har nu
Supreme Court (DD-2) hittat en ny lämplig uppgift.
Mikael J Andersson (bilden) brukar vara säker att
förvalta så här bra chanser på ett fint sätt.
Dagens DD-1: Björn Twittrar förbi alla?
Spelstopp 18:59
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Brynäs–Växjö
X 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2
2 Frölunda–Modo
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X 1X 1X 1X 1X
3 Leksand–Färjestad
X 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12
4 Luleå–Djurgården
X 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12
5 Skellefteå–Linköping
X X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12
6 Örebro–HV 71
X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X
7 Mora–Vita Hästen
1
1
1
1
1 X2 X2 X2 X2 X2
8 Eisbären Berlin–Ingolstadt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
System 360 rader. Spel på delsystem 1 till 5. U-rad: 1–2 rätt av 5 på matcherna: 1, 3, 4, 5 och 6.
Chans till 5 rätt: 75%. Andelsspel 840 rader: Spel på delsystem 1 till 10. Antal andelar: 4-8.
DUBBELN: BANDY OCH FOTBOLL
Spelstopp: 18:59. Odds: 1,76
19 Broberg–Sirius
21 Västerås–Villa Lidk.
Tips Sv Spel
1
1
1,20
1,47
Broberg fick stopp på formfallet
när Ljusdal besegrades senast.
Västerås och Villa visar båda form.
Spelstopp: 20:44. Odds: 2,17
Tips Sv Spel
23 Derby–Leeds
24 Ipswich–Charlton
1
1
1,43
1,52
Derby har 6–4–1 hemma och möter
Leeds som har 2 vinster på sina 15
senaste. Ipswich är formtoppat!
BOMBEN: ISHOCKEY
Bomben 1:
216 rader
Spelstopp:
18.59
A Brynäs 1, 2, 3.
Växjö 1, 2, 3.
B Frölunda 2, 3, 4.
Modo 1, 2.
C Leksand 2, 3.
Färjestad 2, 3.
Brynäs har fem förluster på sina sex
senaste. Motståndaren Växjö har
förlorat sina två senaste hemma mot
Färjestad och Luleå. Sudden är nära.
Bomben 2:
486 rader
Spelstopp:
18.59
A Luleå 2, 3, 4.
Djurgården 1, 2, 3.
B Skellefteå 4, 5, 6.
Linköping 1, 2.
C Örebro 1, 2, 3.
HV 71 1, 2, 3.
Djurgården har besegrade Luleå med
2–1 hemma och 4–3 på bortaplan.
Luleå har form för revansch men
Djurgården kan ta matchen till sudden.
Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.
DAGENS DUBBEL
10
DD-1
Lopp 7
2640m
Axevalla tisdag ca 20:30
DD-2
1 Do it Komp Eriksson K
40651
2 Working on a DreamJakobs.M62070
3 Hunch Alo Untersteiner P
0d6d3
4 Top Model Jepson C J
24024
5 Ultevis Berg F
44201
6 Super Photogenic StenquistN dkdkd
7 Ocean Kronos Söderkvist S
42435
8 Bam Bam V. Aarum D
00666
9 Twitter Goop B
12120
10 Quiz Lavec Svanstedt Å
50103
11 Prince Orlando Persson S
16441
RANK: 9-11-2-1-6-5-7-3-10-4-8
Twitter har två lopp i kroppen efter
lång vila och det kan ha fört honom
framåt formmässigt. Över den här
distansen betyder inte bakspåret
så mycket och det ser ut som en bra
vinstchans. Prince Orlando vann
på ett bra sätt senast över lång
distans. Han är den som är mest
gynnad av distansen. Working On
A Dream är en kapabel dam som
inte startat sedan i juni.
Lopp 8
2140m, auto
1 Mon Amie Macay Eriksson K 10335
2 Supreme Court Andersson M J pk011
3 Allinone Pepper Söderkvist S 43022
4 Hermes Håleryd UntersteinerP k1243
5 Chiptheball In Dalborg T
22315
6 X.Factor Persson S
k3257
7 Mr Crazed Svanstedt Å
k812
8 Don Incantatore Stenquist N k0511
9 Proserpine Eklundh A
d5215
10 MadeBlackBeauty Svanste.R 18373
11 Metallic Beat Goop B
01d22
12 Laraki Brodde Jakobsson M k7131
RANK: 2-12-4-5-7-9-11-3-8-6-1-10
Supreme Court har tagit två raka
segrar på ett gediget sätt efter
att ha hoppat bort sig i debuten.
Valacken verkar vara gedigen på
alla sätt och sättet han avgjorde på
senast var så bra att han får tipsettan den här gången. Laraki Brodde
har sämsta läget men förmodligen
den bästa formen. Vi räknar med
att han rundar de flesta.
DD-system Axevalla
DD-1: 2, 9, 11
DD-2: 2, 12
LD-system Gävle
LD-1: 2, 10
LD-2: 3, 12
System: 6 rader
System: 4 rader
Trio-system Gävle
Etta: 1, 13
Tvåa: 1, 4, 6, 11, 13, 15
Trea: 1, 4, 6, 11, 13, 15
System: 40 rader
SAIK:s Rob Schremp firar ett mål.
Stjärnmatch i Dubai
SHL-hockey med SAIK
Real Madrid vann klubblagsVM i Marocko och ska nu
möta Milan i en träningsmatch som spelas i Dubai.
Skellefteå toppar SHL som
kommit lite mer än halvvägs
in i grundserien. Femman Linköping slåss där bakom med
C MORE SPORT 19.00
Örebro.
TV4 SPORT 16.55
12.00 Inför idrottsgalan.
17.00 Ridsport: Världscuphoppning.
17.55 Sportnytt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Ryan Giggs sista säsong.
2.05 Sportnytt.
19.00 Ishockey: Skellefteå–Linköping DIREKT SHL.
21.25 SHL studio. (R)
21.50 Ishockey: Luleå–Djurgården. (R)
20.30 ATP Highlights of the Season. (R)
21.30 Shanghai Rolex Masters 1000.
(R) ATP-turnering.
23.30 Sony Ericsson Open Miami. ATP.
1.30 Sportnytt.
20.00 OS-krönikan.
16.00 AIK–Malmö. (R) Allsvenskan.
18.00 Uefa: Från arkivet. (R)
19.00 Malmö–Mjällby. (R) Allsvenskan.
21.00 Norrköping–IFK Göteborg. (R)
22.05 Sporten.
TV12
Micke får vass uppsittning
U-rad 1
Cristiano Ronaldo, Real Madrid.
KALMAR
DD-1: 3 Asterix Hornline (2,02). Struken nr 7.
DD-2: 3 Flashing Oak (12,62).
Odds: 26,29. Oms: 4 026 386 kr.
ANALYS. Luleå är åter på hemmaplan efter bortamatcher mot Färjestad och Växjö. Luleås kompakta
spel ger poäng och Chris Abbott (bilden) är viktig. Vi
ger nu Djurgården en chans att rensa bland strecken.
Speldraget: Poäng för Linköping och Djurgården.
Matcher:
TISDAG 30 DECEMBER
SPORT I DAG
Luleå är rätt favorit!
POWERPLAY
Redaktör: Jonas Bengtsson
21.30 Vinnare V64.
12.05 Handboll: Nederländerna–Montenegro. (R) EM.
13.35 Handboll: Sverige–Slovakien. (R)
EM. Från Kroatien och Ungern.
15.00 Handboll: Tyskland–Frankrike.
(R) EM. Från Kroatien och Ungern.
16.25 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
16.55 Fotboll: Real Madrid–Milan
DIREKT Träningsmatch. Från Dubai.
19.00 Fotboll: Bordeaux–Lyon. (R)
21.00 Fotboll: Genoa–Roma. (R) Serie A.
22.50 Fotboll: Sassuolo–Cesena. (R)
0.40 Fotboll: Roma–Milan. (R) Serie A.
2.30 Fotboll: Dundee United–Celtic. (R)
9.30 Skidskytte. (R) VC. Damer, sprint.
10.30 Skidskytte. (R) VC. Herrar, sprint.
11.30 Alpint. (R) Världscupen.
Damer, storslalom, 2:a åket.
12.15 Alpint. (R) Världscupen.
Damer, slalom, 2:a åket.
13.00 Skidskytte. World Team Challenge.
13.45 Backhoppning. (R) Världscupen.
15.15 Alpint. (R) Världscupen.
Damer, storslalom, 2:a åket.
16.00 Alpint. (R) Världscupen.
Damer, slalom, 2:a åket.
16.45 Skidskytte. World Team Challenge.
17.45 Backhoppning. (R) Världscupen Backhopparveckan. HS 137.
19.15 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
slalom, 2:a åket.
20.00 Konståkning
DIREKT Oberstdorf.
23.00 Motorsport. GT Academy Masterclass.
23.15 Ridsport. Världscupen. Hopp.
0.15 Watts. (R)
0.30 Rally. Africa Eco Race.
0.45 Backhoppning. (R) Världscupen Backhopparveckan. HS 137.
6.00 Watts. (R)
11.00 Watts topp 10. (R)
11.30 Watts. (R)
13.30 Watts topp 10. (R)
14.00 Skidskytte. World Team Challenge.
15.15 Backhoppning. (R) Världscupen Backhopparveckan. HS 137.
16.45 Volleyboll. (R) Vänskapsturnering. Final.
18.00 Watts topp 10. (R)
18.30 Watts. (R)
20.30 Watts topp 10. (R)
21.00 Watts. (R)
22.00 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
slalom, 2:a åket.
22.45 Backhoppning. (R) Världscupen.
0.00 Rally. Africa Eco Race.
15.30 Växjö–Luleå. (R) SHL.
17.45 SHL-TV - Inför SHL Live. (R)
18.50 Luleå–Djurgården
DIREKT SHL.
21.15 SHL-tv. (R)
22.00 SHL-tv: Matchsammandrag.
19.00 IndyCar höjdpunkter. (R)
21.00 Greatest fighters archive. (R)
23.00 Kampsport: Santos–Miocic. (R)
18.50 Ishockey: Frölunda–Modo
DIREKT SHL.
18.50 Ishockey: Leksand–Färjestad
DIREKT SHL.
18.50 Ishockey: Brynäs–Växjö
DIREKT SHL.
18.50 Ishockey: Örebro HK–HV71
DIREKT SHL.
20.00 Ishockey: Finland–Kanada. JVM.
22.00 Ishockey: Boston Bruins–Detroit
Red Wings. (R) NHL.
0.00 Spirit of Yachting: Giraglia Rolex Cup.
0.30 Spirit of Yachting: Maxi Yacht Rolex Cup.
1.00 Spirit of Yachting: Rolex Farr 40s.
2.05 Ishockey: Nashville Predators–St Louis Blues DIREKT NHL.
17.10 Liverpool–Swansea. (R)
19.00 Premier League Review.
20.00 Premier League World.
20.40 Derby–Leeds DIREKT
Championship. Från iPro Stadium.
22.45 West Ham–Arsenal. (R)
0.35 Futbol Mundial.
19.45 Boston Bruins–Detroit Red Wings.
21.40 NHL Tonight.
22.40 New Jersey Devils–Pittsburgh
Penguins. (R) NHL.
0.35 Ishockey.
1.35 Florida Panthers–Montreal
Canadiens DIREKT NHL.
4.05 San Jose Sharks–Vancouver
Canucks DIREKT NHL.
16.00 Speedway GP. (R)
19.00 DTM: Zandvoort. (R)
21.00 ROC Nations Cup Highlights.
21.30 Race of Champions Highlights.
22.00 F3 European Championship. Race.
17.30 Nordea Tour - höjdpunkter.
18.00 LPGA Tour. (R) Evian Championship 2014.
23.00 Challenge Tour - Review of the
Year 2014.
Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
EKONOMI
B6
TISDAG 30 DECEMBER 2014
+0,5%
BÖRSEN
VINNARE
USD
EUR
–1 öre
Aktie
+/–
1 dag
GBP
–4 öre
7,84
–4 öre
9,52
Betalt
Köpkurs
Säljkurs
senast
418,7
169
17,56
150,2
417,4
553
222,1
203,9
114,8
841
472,9
200
112,5
127,1
123
63,5
235
231
80,55
4,83
91,05
95,9
100,6
179,6
326,9
242,8
746,5
266,5
271,5
101,7
175,2
58,35
58,55
307,1
145
137,5
233,3
285,2
288,6
248,2
260,1
259,2
204,2
338,8
37,88
113,7
111,3
379,9
591,5
237
250,1
246,2
246,4
203,7
91,85
110,6
55,35
53,2
46,89
203,3
77,25
169,5
170,1
99,75
97,6
94,45
369
354,3
170
165,8
166,6
45,61
40,25
71,3
71,55
79,6
195,8
246,4
94,75
95,7
51,05
204,5
133,3
130,7
86,15
85,65
419
169,2
17,59
150,3
417,5
553,5
222,2
204
114,9
842
473,6
200,1
112,7
127,2
123,2
63,65
236,4
231,1
80,7
4,85
91,75
95,95
100,7
179,7
327,1
243
747
270
271,6
102
58,5
58,6
307,2
145,3
137,8
234,3
285,3
288,7
248,5
261,8
259,5
205,3
339,1
37,89
113,8
111,4
380,3
593
248,2
250,3
247,8
246,7
203,9
91,9
110,7
55,45
53,5
46,93
203,7
77,3
170,1
170,2
99,8
97,85
94,55
369,1
354,4
170,1
166
166,7
45,62
40,3
71,4
71,8
79,75
195,9
246,6
95,7
95,75
51,1
206,2
133,4
131
86,4
85,7
418,7
169,2
17,56
150,3
417,5
553,5
222,2
203,9
114,9
841,5
473,2
200
112,7
127,1
123,2
63,65
237,4
231,1
80,7
4,85
91,8
95,95
100,7
179,7
327,1
243
746,5
269,8
271,6
101,7
58,5
58,55
307,1
145
137,8
234,2
285,2
288,6
248,5
260,1
259,5
205,2
339,1
37,89
113,8
111,3
380,3
592
251
250,3
246,7
246,4
203,9
91,9
110,6
55,35
53,25
46,92
203,7
77,3
170
170,1
99,8
97,85
94,45
369,1
354,4
170
166,4
166,6
45,61
40,3
71,4
71,55
79,75
195,8
246,4
95,9
95,7
51,05
205,9
133,4
130,8
86,4
85,7
12,17
2014
% i år p/e utd
OMX STORA
AAK
ABB
Africa Oil
Alfa Laval
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Atrium Ljung
Autoliv SDB
Axfood
Axis
BillerudKors
Boliden
Castellum
Com Hem
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
EnQuest
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hexagon B
Hexpol
Holmen A
Holmen B
Hufvudst. A
Hufvudst. C
Husqvarna A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Industriv. A
Industriv. C
Intrum Justi
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nibe
Nordea
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
SEB A
SEB C
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swed Orphan
Swedbank A
Swedish Matc
Tele 2 A
Tele 2 B
Telia Sonera
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Volvo A
Volvo B
-0,7
+1,8
+1,11
-1,4
+2,7
+9
+1,1
+0,8
+4
-4,1
+0,2
+1,3
-0,1
-2,6
+2,1
-0,25
+0,2
+2,05
+0,75
-0,3
+0,8
-0,8
-1,6
+3,5
-0,1
+0,4
-0,1
+0,1
-0,9
-0,1
+0,5
+0,9
+3,7
+3,6
+0,5
+0,8
+0,4
+2,2
-5
+0,7
+1,2
+1,7
+3,1
+4
+1
+3,3
-0,7
-0,2
+0,4
+1,3
-2,7
+0,35
-1,05
+0,1
-0,5
-0,05
+0,2
+0,1
+1,15
+0,45
-0,5
+3,8
+3,9
+0,9
+0,2
+0,6
-0,15
+0,22
-0,85
+0,2
+1,2
+1,2
+0,1
+1,5
+0,15
+0,9
-0,5
+0,7
-0,2
-0,05
450
176,3
61,5
187
415,4
565
222,2
204,3
115,5
838,5
488,4
231
113,6
129,9
124,4
66,7
247,2
229,6
100,9
16,5
90,2
95,5
104
237,3
327,9
253,6
743,5
271,3
273,9
101,9
185
60
59
316,6
146,4
137,8
237
282,6
285,8
255,9
312,5
313,1
210
345,8
41,4
139,4
125,2
383,4
694,5
335,6
337,9
249,2
246,9
220,3
101
200
55
85
67,5
212,3
97,2
202,6
202,7
100,6
99,1
95,3
372,8
357,8
169,5
183
183,2
71,8
63,7
74,6
74,7
94,8
199,8
260,7
99
98,7
53,6
207,9
147,9
130,1
106,5
105,7
340,5
142,1
12,8
138,7
313,2
379,6
169,6
155,9
86,9
542
313
179
77
90,7
99
46
155,1
133,2
64
3,7
71,5
75
76,3
147
261
197,4
459,3
206
207,3
81
164,8
36,8
36,7
195,3
117,2
111,4
167,6
199,9
204,4
170,7
190
194
165
260,8
27,1
92,5
74,6
281,7
516
201,6
199,7
198
197,6
140,3
82,4
102,7
38,9
50
43,2
157
72,8
155,9
155,9
82,3
77,5
65,2
305,1
291,6
123,2
135
134,8
41,6
36,5
53
50,3
65
165,7
188,3
82,3
68,8
44
142,1
109,2
94,3
72,5
71
+2
-69
-9
+23
+45
+25
+25
+31
+42
+47
-11
+39
+29
+23
+38
+37
-18
-66
+23
+22
+31
-18
+10
+20
+55
+15
+16
+18
+9
+52
+51
+53
+10
+13
+30
+33
+30
+37
-13
-13
+19
+24
+38
-9
+42
+25
-8
-25
-25
+18
+17
+41
+6
-44
+41
-15
-19
+18
-15
-14
-14
+18
+22
+38
+17
+18
+29
-1
-1
-7
-3
+9
+11
+19
+8
+19
+10
+31
-5
+40
+4
+35
+2
+1
24
6
21 5,19
neg
0
21 3,75
32 5,7
41 20,37
22 5,5
21 5,5
13 3,05
25 16,33
25
15
29 5,5
35 2,25
27 1,75
12 4,25
neg
0
99 6,5
99 6,5
23
2
3
0
24
3
26
3
11
3
19 4,15
32 9,5
26 2,8
28
9
32
9
32
9
11 2,75
19 2,75
36 1,5
37 1,5
6
8
5 5,5
4 5,5
22 5,75
5
8
5
8
18 7,25
9
7
8
7
22 5,5
14 4,6
25
0
70
0
43 2,41
5 2,25
40 17,51
14 10,5
15 10,5
13
12
13
12
26 2,35
13 3,8
9 2,26
54 1,8
25
3
22
3
29 4,5
19 3,5
22 4,75
22 4,75
15
4
14
4
19
3
16 16,5
16 16,5
19 6,25
83 5,5
83 5,5
neg
0
neg
0
neg 2,73
neg 2,73
neg
0
17 10,1
19 7,3
3 4,4
3 4,4
15
3
27 7,95
22 3,25
17
2
49
3
48
3
19,3
19,5
19,5
73,4 15,5
105 105,25
105
132
77
1,05
1,06
1,06
7,8
1
149
150 149,75 311,5
130
252 252,5 252,5
284 206
147
147,5
147
168 107,3
16,8
17
17 38,5
15
109,75
110
110 107,8
64
183
183,5
183 210,5 158,5
127
128
128
159 118,8
274,5
275
275
283 171,2
236,5
237,5 237,5 242,5
154
178,5
179
178,5
253
151
2,97
2,99
2,97
6,9
2,6
7,65
7,7
7,65
18,7
5,9
57,75
58
57,75 68,5 48,1
36,3
36,4
36,4 35,9 25,8
52,25
52,5
52,5 59,8 41,4
105,75
107 105,75
115 89,8
25,5
26
26
39
21
17,5
17,6
17,6
28,7 13,8
135 135,25
135 152,5 108,5
22,7
22,8
22,8 24,5 18,8
92,25
92,5 92,25 101,5 64,8
28,4
28,8
28,8 28,8 19,6
170
172
170
190 146,2
57,5
57,75
57,75
61,3
44
113,75
114 113,75
128
82
42
42,2
42
66 41,3
7,67
7,7
7,67 66,6
4,1
134,75 135,75 134,75 151,5 71,5
104,75 105,75 105,75
105 74,5
356
359 358,5
405 290,5
35,4
35,5
35,4 65,3 25,5
50,75
51
51
51,5 42,5
37,6
38
38
43,7 33,3
101,25
101,5 101,25 102,8 57,8
91,5
109
91,5
95
75
162,5
163 162,5
163 96,3
40,2
40,3
40,3
41,1 32,1
210
- 249,5 142,3
236
237,5 237,5
252 153,5
316
316,5 316,5 319,5
241
66,75 67,25 67,25 69,8 54,3
127,25
128,5 127,25
154 75,8
42,1
42,3
42,3
45 35,2
7,65
7,7
7,65
8,1
7
8
8,05
8
9,6
5,2
55,75
56
56 56,3 37,2
134,5
135 135,25
162 112,5
133
133,5
133
137
106
65,1
65,2
65,2
83,7 52,4
227
227,5
227
231
141
13,8
13,9
13,8
18,4
8,2
28,1
28,2
28,3 29,6 26,5
96,5 96,75 96,75
151
84
201 202,5
202
203
139
86
- 86,25 85,8
70
164
165
164
216 130,5
263,5
264 263,5
264
127
38
38,4
38
47,3 26,8
7
7,1
7,1
15,5
6,3
69,75
70
70
71 48,6
179,5
180
180
183
135
28,6
28,8
28,8 35,9 24,6
34,3
34,5
34,5
35 32,1
108,5 109,5 108,5
110 72,9
9,1
9,2
9,15
15
8,3
136,5
137 136,5
178 90,8
33
33,4
33,4 33,5 26,5
20,6
20,7
20,6 28,3 16,5
130,75
131
131 139,5
81
27,3
27,5
27,4
47 26,2
43,2
44,3
44,3 45,5
26
44,3
44,7
44,3
48 23,9
35,8
36
36 36,9 31,3
96,5 96,75 96,75
97,3 62,8
14,65
15,2
15,2
21,5 10,5
47,8
47,9
47,8
61 44,3
97,5
100
97,5 109,8 69,2
18,91 19,09 18,98 33,9 16,8
-70
-86
-37
+21
+25
+67
+3
-9
+40
+45
-30
-55
-44
+40
+8
+6
-17
-37
+12
+18
+27
+44
+13
+27
+37
-30
-85
+80
+44
-35
-5
+69
+22
+9
+78
+54
+18
+48
+12
+54
+41
+16
+3
+49
+35
+15
+2
-14
+98
+16
+28
+23
+11
+34
-38
-17
+24
-22
-27
+65
+83
+14
+43
-8
+33
+13
neg
20
neg
99
38
20
0
11
19
23
22
20
50
neg
59
17
15
17
19
19
neg
21
25
23
7
4
13
20
6
5
28
23
0
neg
0
29
99
21
18
21
36
41
22
0
28
24
11
12
10
17
0
21
23
12
0
neg
24
neg
28
64
13
neg
33
15
21
0
23
38
neg
9
14
18
21
10
10
8
25
27
0
37
neg
OMX MEDELSTORA
Active Biote
Addtech B
Aerocrine
Arcam
Avanza
B&B Tools B
Bactiguard B
Balder B
Beijer Alma
Beijer Ref.
Betsson B
Bilia A
Biogaia B
Black Earth
Blackpearl
Bufab
Bure
Byggmax
Catena
Cavotec
CDON
Clas Ohlson
Cloetta B
Concentric
Corem Proper
Creades
Diös
Duni
East Capital
Eniro
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoo
Fingerprint
Gränges
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hemfosa Fast
HiQ
IFS A
IFS B
Indutrade
Inwido
ITAB Shop B
KappAhl
KLOV B
Klövern
Kungsleden
Lagercrantz
Lifco
Lindab
Loomis B
Lucara Diamo
LUG
Medivir
Mekonomen
MUNK1S
Nederman
Net Entertai
New Wave
NGEx Resourc
Nobia
Nolato B
Nordnet B
NP3
OEM B
Opus group
Orexo
Platzer
Proffice B
Recipharm B
Rezidor Hote
Sagax
Sagax B
Sagax pref
Sanitec
SAS
Scandi Stand
Sectra B
Semafo
-0,7
-0,04
-0,75
+0,5
-1,5
-0,4
+2,75
-1,75
+0,5
+2
+2,5
-0,05
+0,15
+1,75
+0,5
+0,25
-0,1
-0,2
-2
+0,4
-0,75
+1
-1
+0,25
-2
-0,7
-0,23
-1
+0,75
+4,5
-0,9
-0,4
-0,75
+2
+1,5
+0,6
+1
+2,5
+1,25
+2,75
+0,2
+0,1
-0,15
+3,25
+0,25
-1,15
+2,5
-0,1
+0,5
-1,75
-0,5
+0,75
+1,5
+2,5
-0,4
-0,6
-0,5
+0,3
+1
+1
+0,2
+1
+0,4
+0,1
-1
+0,1
+1,2
+1,5
-0,2
+1,4
-0,4
-0,5
+0,22
–0,0%
OMX Stockholm
Sedan årsskiftet: +12,8%
0
3
0
0
8
3,5
0
0
8
4,75
9,16
9
7
0
0
0
1
2,3
2
0,38
0
4,75
0
2,75
0,7
0
2,3
4
0
0
2,42
3,1
0
0
0
1
2
1,2
0
2,6
3,5
3,5
7,05
0
1,5
0,75
0
0,27
1,15
4
0
0
5
0,6
0
0
7
0
4
3
1
0
1
8
0,85
0
13,65
0,06
0
0,6
0,6
0
0
0,55
0,55
2
1,98
0
0
4,5
0,26
Aktie
Africa Oil
EnQuest
Ericsson A
Lundin Minin
Astra Zeneca
Skistar B
-0,25
Sweco A
-0,5
Sweco B
+0,25
Swedol
-0,1
Systemair
Tethys Oil
-0,25
Thule Group
Transmode
Tribona
+0,5
Unibet SDB
+4
Victoria Par
-0,05
Victoria Par
-0,1
Wihlborgs
Vostok Nafta
-3,5
ÅF B
+1,25
Öresund
+1,5
FÖRLORARE
+/6,75
4,26
2,28
1,88
1,65
Kurs
17,56
4,85
91,8
37,89
553,5
I år
-69
-66
23
38
45
87
103
105,75
15,5
105,5
60,75
89
72,5
38,2
494
6,2
6,2
143
36,5
126
167
87,25 87,25 92,5 75,5
112
114 124,5 89,3
106,75 106,75 122,5
88
15,9
15,9
24 15,3
106
106 136,8
89
61,25
61 92,5 51,8
89,5
89 93,8
75
73,25
72,5 115,8 52,3
38,6
38,6
39,7 31,6
495 494,5 490,5 279,2
6,3
6,25
8,2
5,5
6,35
6,25
7,5
5,3
143,5
143
143
109
36,7
36,5 55,8 31,5
126,25 126,25 130,3 95,5
168,5 168,5 180,3 116,2
13,35
46,1
1,85
20,5
0,5
9,25
17,2
0,64
18,5
5,55
50,75
2,18
84,75
2,65
13,05
23,1
0,9
53
57,75
67,5
16,6
39,2
12,15
64,75
28,1
2,67
25,3
117,75
39,2
10,3
38
78
68
0,57
69,5
33,6
2,38
44
1,13
5,95
26,3
2,74
5,05
20,6
5,9
147
73,75
3,91
30
100
0,6
13,7
52,25
35,3
124,5
20
33,3
30,3
14
15
36,2
34,6
1,9
0,91
24,1
49,4
3,1
51,5
0,02
7,1
5,05
16,5
18,2
19,4
39,5
0,61
6
5,2
1,1
25,5
10,65
0,97
20,6
6,3
77,5
61
23,5
53
88,5
12,5
3,65
11,35
13,45
46,4
1,88
20,6
0,5
9,55
17,3
0,66
18,7
5,6
51,5
2,19
85
2,67
13,25
23,3
0,94
54,5
58
68
16,9
39,5
12,25
65
28,5
2,7
25,6
118
39,3
10,35
38,5
78,5
69,25
0,58
70
35,9
2,4
44,3
1,18
6,05
26,5
2,75
5,1
21
6,05
152
74,75
4,2
30,6
101,5
0,6
13,9
52,75
35,7
125
20,1
33,5
31
15,7
15,1
36,3
34,7
1,96
0,94
24,2
49,9
3,13
52
0,03
7,3
5,15
16,9
18,5
19,7
39,8
0,62
7,05
5,5
1,14
25,6
11
0,98
20,8
6,35
77,75
61,75
23,6
53,5
89
12,6
3,67
11,6
Aktie
Oriflame SDB
Ratos A
Lundbergs B
Stora Enso A
Electrolux A
+10
+12
+1
-26
-21
-10
-37
+11
+70
-17
+24
-32
+12
+44
21
25
26
52
13
9
0
16
18
32
2
2
10
1
19
4
2,5
3,25
3,25
0,2
3
0
0
6,5
0,44
12,2
0
0
4,25
0
3,25
0
OMX MINDRE
Acando
Addnode B
+0,1
Allenex
-0,01
Alltele
-0,2
Anoto Group +0,15
Arctic Paper
-0,15
Arise
+0,4
Aspiro
-0,02
Avega
-0,4
BE Group
Beijer Elect
-0,25
Bergs Timber -0,08
Besqab
+0,75
BioInvent
-0,06
Biotage
+0,25
Björn Borg
-0,7
Bong
-0,03
Boule Diagn.
-1,25
BTS Group B
+2,25
Bulten
+0,25
C-rad B
+0,3
Cellavision
Concordia B
+0,9
Consilium B
CTT Systems
-0,5
Cybercom
-0,02
Dedicare
-1,3
DGC One
+2,75
Doro
-0,6
Duroc
-0,05
Elanders B
-0,8
Electragrupp -0,75
Elos
+0,5
Endomines
-0,04
Enea
+0,25
Episurf Med.
+2,4
Etrion
-0,08
eWork
+0,4
Feelgood
-0,05
Formpipe
-0,15
G5 Entertain
+0,9
Geveko B
-0,04
Global Healt
-0,3
Havsfrun B
+0,4
Hemtex
-0,05
HMS Networks +0,5
IAR Systems +0,25
Image System
-1,1
Intellecta
-1
Kabe B
-1,25
Karo Bio
-0,02
Karolinska D
-0,9
Knowit
+0,25
Lammhults
-0,3
Malmbergs
+0,5
Micro Sys. B
-0,1
Midsona A
Midsona B
+0,7
Midway A
Midway B
Moberg Pharm +2,1
MQ
-1
MSC
+0,04
Multi-Q
+0,01
Mycronic
+0,9
NAXS
-0,4
Net Insight
+0,11
NeuroVive
-1,25
Nordic Mines
Note
Novestra
Novotek
-0,5
NSP B
Oasmia
+0,1
Odd Molly
-0,5
Opcon
-0,03
Ortivus A
+0,2
Ortivus B
-0,1
PA Resources -0,05
Partnertech
+0,5
Poolia
+0,15
Precise Biom -0,02
Prevas B
Pricer B
-0,2
Proact
+1
Probi
+0,75
Profilgruppe
Raysearch
+1,25
Rejlers B
Retail & Bra
-0,15
Rottneros
+0,04
Seamless
-0,6
13,45
46
1,89
20,5
0,5
9,4
17,3
0,64
18,5
5,55
50,25
2,18
85
2,67
13,05
23,3
0,9
53,25
58
68
16,9
39,5
12,3
64,75
28,4
2,7
25,6
118
39,3
10,35
38
78
69,25
0,58
70
36
2,4
44,3
1,13
5,95
26,5
2,65
5,05
21
6
147
74,75
4,2
30,6
100
0,6
13,7
52,75
35,7
125
20,2
30,3
15
36,3
34,6
1,9
0,91
24,2
49,4
3,13
51,75
0,03
7,3
5,1
16,5
18,2
19,7
39,5
0,62
6
5,2
1,14
26,3
10,65
0,98
20,8
6,35
78
61
23,6
53,25
88,5
12,5
3,68
11,55
3 mån 2 år
Danske Bolån
Handelsbanken
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkrin
Nordea Hypote
Plus Bolån
SBAB
SEB
Skandiabanken
Swedbank Bolå
Ålandsbanken
2,21
2,18
2,15
2,15
2,14
2,21
2,15
2,15
2,22
2,20
2,19
2,20
Semcon
Sensys
Shelton Petr
Sintercast
Softronic B
Stockwik
Studsvik
Svedbergs
Svolder A
Svolder B
Traction
Tradedoubler
Transatl. B
Transcom Wor
Trigon
Uniflex B
VBG B
Venue Retail
Vitec Softwa
Vitrolife
Xano B
-0,02
+0,05
-1,75
-0,2
+0,2
-0,4
-0,25
+0,2
+0,05
+2
-0,04
-0,1
-2
-0,5
-0,25
+5
-0,75
2,25
2,24
2,24
2,24
2,26
2,25
2,24
2,24
2,25
2,26
2,25
2,25
3 år
5 år
2,35
2,34
2,34
2,34
2,31
2,35
2,34
2,34
2,36
2,34
2,35
2,35
2,80
2,72
2,75
2,75
2,73
2,80
2,75
2,75
2,74
2,74
2,73
2,80
BÖRSER VÄRLDEN ÖVER
Lån
2009:2
2010:1
2011:1
2012:1
2013:1
2013:2
2014:1
I år
-44
-15
24
9
38
MEST OMSATTA
49,7
0,81
12,3
76,75
6,4
0,02
32,5
29,4
104,5
92,25
99
10,45
4,31
59
0,84
21
103
15,4
132
164
99,25
Aktie
SIX Generalindex
OMX Stockholm
OMXS30
OMX Nordic 40
SIX Portf. Ret.
49,9
0,82
13
77,75
6,5
0,02
33
29,8
113
92,5
100
10,5
4,5
60,5
0,85
21,4
104
15,6
132,25
165
101,5
49,7
0,82
13
76,75
6,35
0,02
33
29,4
92,5
100
10,5
4,5
59
0,85
21,4
103
15,5
132,25
165
101,25
63,5
23,7
246
63,45
22,6
245,5
75
1,2
35,8
102
7,7
0,1
58
38
115
104,3
116,5
20,1
7,9
62,5
2,9
36,1
165
33
144,5
164,5
187,5
45
0,8
9,2
71,5
6,2
30,5
20,2
84,3
77
87
7,5
4,1
50
0,8
19,9
98,3
13
85,5
82,8
91,3
-18
-23
-46
-3
-7
-50
-13
+36
+25
+14
+11
-44
-6
-65
-40
-18
-52
+49
+75
-21
10
neg
11
67
12
0
neg
35
5
4
7
39
neg
0
neg
29
11
neg
23
58
6
+0,4
-0,6
+2
63,45
22,5
245,5
63,8 43,2
24
18
250 183,5
2,5
0
0
1,2
0,45
0
0
1
2,25
2,25
2,45
0,25
0
0
0
0,7
2,75
0
2,75
1
4
+23 neg 3,33
+12
0 1,32
+26
12 8,27
FIRST NORTH
2 E Group
-0,1
203 Web Grou -0,55
Absolent Gro +9,25
Addvise
+0,1
Advenica
+0,15
Agellis
+0,19
AGES Industr
+1
Agrokultura
-0,35
AJA B
AkeliusRes.P
+3,5
ALM Equity
-2,25
ALM Equity,
-1,5
Amasten
Amasten Hold
+2
Aqeri
Arcoma
+0,5
Arctic Gold
-0,04
Auriant Mini
-0,01
Avtech Swede -0,45
Axichem A
Bayn Europe -0,25
Betting Prom +0,03
BIMobject
-0,35
Bredband 2
Brighter
-0,03
Bringwell
Caperio
+0,1
Cassandra Oi
-0,4
Catella A
+1,8
Catella B
-0,05
CBTT B
-0,25
Cell Impact
-0,25
ChronTech
Cinnober
+1,75
Clavister Ho
-0,1
Confidence B -0,04
Cortus Energ +0,06
CybAero
-0,4
D. Carnegie
+0,3
Dannemora Mi -0,03
DDM Holding
-0,4
Delarka
-2
Deltaco
+0,3
Diadrom
+0,25
Diamyd Medic -0,3
DIBS
-2,25
Dignitana
-0,32
Dome Energy
-0,3
Doxa
+0,3
Drillcon
+0,01
Effnetplattf
+0,15
Ellen
+0,02
Empire B
-0,11
Eolus Vind B
-1
EOS Russia
-0,04
EXINI Diagno -0,26
Ferronordic
+4
Firefly
-0,8
Forestlight
-0,02
Generic
-0,03
Genovis
-0,14
Ginger Oil
-0,6
Ginger Oil P
GWS Producti
-0,2
Götenehus
Hansa Medica -0,8
Hanza Holdin +0,4
Header Compr -0,5
Heliospectra
+0,6
Hexatronic
+0,8
Hifab
-0,1
Immune Pharm +0,5
Immunicum
+0,4
Impact Coati -0,65
Insplanet
+0,55
Invisio
-0,3
InXL Innova.
Italeaf SDB
+0,04
Jays
+0,05
JLT Mobile
-
Drag. +/- Köp
12/01
15 5035
23/02 25 5140
09/03 5 4995
16/02 10 4996
16/03 20 5000
09/02 30 4980
02/03 -140 5050
Sälj Senast
5055 5055
5165 5120
5020 4995
5020 5000
5125 5010
5220 5050
5195 5050
RÄNTOR
Ränta
+/-
Kurs
% i år
Stibor 3 mån
Statsväxel 5 år
±0
0,26
–0,02 0,13
-71,78
-92,90
Förändring sedan en dag.
12,2
8,75
143
5,8
7,1
0,77
105
4,12
58
324,5
113
114,5
2,52
280
2,35
12,5
0,23
2,71
7,75
11,85
9
2,77
14,15
0,44
3,96
1,21
18,5
12
10,4
10,4
9,25
4
0,01
56,75
15,7
0,56
2,07
25,3
45,2
0,24
34,5
109,75
37,7
13,2
5,3
82,5
6,6
8,65
2,25
3,01
13,7
0,49
0,92
28,3
4,5
3,25
427
16,3
0,15
3,64
1,66
14,15
10,7
5,4
1,9
28
16,4
44
14,35
20,2
5,9
15,1
22,3
7,15
9,6
12,6
5
1,4
8,95
1,83
12,4
12,4
8,95
8,75
146,5 146,25
6
6
7,15
7,1
0,85
0,84
107
105
4,5
4,15
58,5
58
325,5 325,5
113,75 113,75
115,5
115
2,54
2,52
282,5
282
3,79
12,75
12,5
0,24
0,22
2,75
2,75
7,9
7,8
12
9,3
9,3
2,88
2,8
14,45
14,15
0,46
0,44
4
3,99
1,3
1,3
19
19
12,15
12,15
11,55
11,5
10,55 10,55
9,5
9,5
4,1
4
0,01
0,01
58,75
57,75
15,8
15,8
0,58
0,57
2,19
2,17
25,5
25,5
45,6
45,6
0,26
0,24
35,6
34,6
110,75 109,5
37,8
37,7
13,95
13,9
5,5
5,3
84,5
82,5
6,75
6,75
8,75
8,65
2,26
2,25
3,03
3,01
14,2
14,15
0,52
0,5
0,96
0,94
28,4
28,4
4,55
4,5
3,4
3,4
439
439
16,5
16,3
0,16
0,16
3,7
3,64
1,76
1,76
14,65
14,4
10,85 10,85
5,6
5,5
1,91
1,93
28,6
28,1
17,6
17,6
44,8
44,8
14,4 14,35
20,7
20,2
6,1
6,1
15,5
15,5
22,4
22,4
7,25
7,2
10
10
12,75
12,75
5,05
5
1,44
1,44
9,1
9,1
1,85
1,85
17,4
11,9
+2 87
2
28
8,1 -39 neg
0
155
70
0
0
10,4
5,5 -34 neg
0
16
5,3
0
0
1,5
0,5
-12 26
0
190
98
0
0
4,7
2,3 +41 neg
0
0
0
368
317
0 20
140 65,9 +71 37
0
124,4 113,4
-2 37 8,4
4,7
2
-41 neg
0
289 250,5
- neg 20
4,5
2,2
-8
0
0
15 10,2
0
0
0,9
0,2 -58 neg
0
8,9
2,6 -67 neg
0
10
1,6 +400 neg
0
27,8
8,7 +26 neg
0
14,9
8,8
0
0
4,5
2,8
-21 neg
0
34,2
11
- neg
0
0,5
0,4 +16 22 0,01
19,8
3,8
-61 neg
0
1,7
0,9
-14 neg
0
21,1 12,2
-1 neg
0
54,5
9,6
-77 neg
0
12,5
5,8 +61 neg
0
11,7
5,8 +52 neg
0
10,9
9,5
0
0
5,8
3,6
- neg
0
0,3
-91
0
0
70 47,6
-6
0
0
23,1
13,1
0
0
3,5
0,5
-73 neg
0
6,2
1,8 -63 neg
0
47,2 15,5 +65 neg
0
53,5 39,5
0
0
2,5
0,2 -86 neg
0
57 34,9
0
0
115
106
-3 22
8
37,7 20,7 +71 36 1,2
17,1
11
-13
13 1,4
6,7
3 +70 neg
0
84,8 48,6 +65 40
2
19,6
6,2 -54 neg
0
15,9
7,5 -29 neg
0
5,1
0,8
0
0
3,5
2,5
+13 0,1
14,7
12
0
0
1,7
0,4 -68 neg
0
2,4
0,5 -58 neg
0
36,7 24,4
-15 64 1,5
10
3,6 -52 neg
0
7,3
3,1
-31 neg
0
1054 366 -58 neg 100
29,5 14,9
-31 22 0,5
0,3
0,1
+7 neg
0
4,5
3
-10 neg
0
5,7
1,5 -64 neg
0
25,1
13,7
-1 neg
0
12,7
10,1
+- neg 1,2
7,5
3,6
0
0
2,6
1,5 +29 neg
0
32,1
9 +218 neg
0
29
15
0
0
56,4 26,4
+5 27
0
37,5
6,5
0
0
24,1
10,1 +105 10
0
8,8
5,8 -23
17 0,2
36 13,2
+11 neg
0
35,3 13,6 -28 neg
0
16,3
2,2 +35 neg
0
10,9
5,8 +61 32
0
17
4,7 +152 neg
0
6,9
2,3 +125 25 0,07
2,6
1,2
0
0
26
8,3 -57
8
0
2,3
1,7
-3 61 0,05
RESEVALUTOR
Land
Kod
Köp
Sälj
100kr
Eurozonen
USA
Japan
Storbrit.
Schweiz
Danmark
Norge
Island
Litauen
Australien
Bulgarien
Egypten
Gambia
Kroatien
Indien
Israel
Kina
Polen
Ryssland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
DKK
NOK
ISK
LTL
AUD
BGN
EGP
GMD
HRK
 
ILS
CNY
PLN
RUB
ZAR
THB
CZK
TRY
HUF
9,19
7,54
6,22
11,83
7,57
1,24
0,99
0,06
2,56
6,17
4,67
1
0,16
1,18
10,01
8,24
6,79
12,86
8,21
1,34
1,08
0,07
2,93
6,78
5,19
1,28
0,21
1,33
10
12,1
1472,4
7,8
12,2
74,6
92,4
1529,1
34,2
14,8
19,3
77,9
476,2
75,3
1,86
1,21
2,09
0,12
0,65
0,22
0,33
3,27
0,03
2,17
1,35
2,35
0,15
0,73
0,26
0,37
3,71
0,03
46,1
73,8
42,5
657,5
137,7
379,6
270,6
26,9
3096
Sälj = det du betalar när du växlar hos Forex.
Köp = det Forex betalar dig när du växlar
tillbaka. Yen, köp/sälj visar pris för 100 Yen.
–0,04%
USA
+1,33%
Brasilien
–4,46%
Ryssland
+0,67%
Indien
–0,50%
Japan
Aktie
+/Kurs I år
0,47 459,58 12,94
0,49 477,88 12,80
0,57 1478,93 10,95
0,19 1389,31 9,35
0,48 1611,96 16,86
XTERNA LISTAN
Nokia
Old Mutual
Pfizer
Nasdaq kl 19
Sedan årsskiftet: +15,2%
INDEX
Kurs
110,6
53,25
339,1
71,4
237,4
PREMIELÅN
BOSTADSLÅN
Långivare
15,6
9,6
+2 19
1
48,8 35,1 +19
21 2,25
2,8
1,6 -22 93
0
28,8 19,2
-5
11
1
1,4
0,2 +61 neg
0
10,5
4,3 +68 neg
0
27,2 15,8
-19
12
0
0,9
0,5 -24 neg
0
29,5
17,1 -29
17 1,5
14
4,3 -44
6
0
70,8 44,5 -26 22 1,25
3,5
2,1
-5 neg
0
88,3 67,8
0
0
3,8
2,4
-16 neg
0
13,4
9,6 +31
21 0,6
31,4 20,1
-19 29 1,5
1,6
0,9 -40 neg
0
59,3 39,1 +21 neg 0,5
69 43,2
-2 22 1,75
86,5 50,3 +35 16
2
24,5
13
-15 neg
0
40,3 15,6 +156 50 0,5
15,9
9,8
+5 neg
0
68,5 19,2 +230 99 0,4
33,4 18,5
-6 94
0
3
2,1
+11
12
0
29 18,3 +14
17
1,1
150 110,5
+3
21 4,5
55 25,1
-11
13 1,5
12,7
9,3
-5 neg
0
48,3 23,2 +60
13 0,77
93 63,5
+6
13 4,5
82,5
58 +16
13
2
2,9
0,6 -78 neg
0
73 45,9 +35 19
3
84,5 25,4 -45 neg
0
5,2
2,3 -39 neg
0
45,1 36,3
+6 23 2,5
1,5
1,1
-11 38
0
6,8
4,8
+7 23
0
38,9 22,8
-18 23
0
4,4
2 +30 neg
0
6,5
4,2
-2 neg
0
22,3
18 +19 10 1,5
7,1
3,7 +61 neg
0
169 124,5
+8 27 2,25
83 39,3 +88
31
5
14
2,2 -68 neg
0
53,5
28
-27
2 6,65
136
95
-14
13 3,5
1,1
0,5
-3 neg
0
31,8 10,2 -56
3
0
74 47,3
-8 18 3,25
41
23 +53 27
1
126 83,3 +43 19
6
21,1
11 +55
51 0,1
69 28,3 +21
15
1
39,3 27,5
+4
14
1
20,4 13,5
-19 neg
0
18,9 13,2
-13 neg
0
36,9 26,2 +15 neg
0
38,6 21,8 +50
12 1,36
2,5
1,7 -25
12
0
1,1
0,6 +26 neg
0
24,2 12,2 +95 99 2,5
50 37,5 +27
14
2
3,4
1,4 +117 neg
0
82 16,4 +197 neg
0
0,3
- -68 neg
0
8,6
6,1 +12 99
0
6
4
-3 neg
0
17,8
11,5 +42 18
1
21,9
11,4 +54 29 0,25
31 16,3
+3 neg
0
58
35
+6 neg
0
1
0,3 +29 neg
0
10,4
5,7 -39 neg
0
8
4,5 -28 neg
0
11,3
1 -87 neg
0
33 20,3
+2 48 0,5
14,5
9
-6 neg
0
2,3
0,7 -40 neg
0
25 16,7 +17 neg
0
7,3
4,6
-3 99
0
99 71,5
-4 33 1,2
61 37,2 +54 37 0,75
56,8
21
-6 23
0
52,8 26,5 +94 neg
0
110,5 75,3
-5 20
2
18,4
7,8
-6 neg
0
4,5
1,9 +85 neg
0
49,5
7,8
-77 neg
0
+/-2,38
-1,93
-1,45
-1,18
-1,08
+0,0%
Dow Jones kl 19
Sedan årsskiftet: +8,9%
Produktion: SIX Financial Information och TT
Nyhetsbyrån 08-586 16 410.
Prisbasbelopp: 44 400 kr.
Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00,
Fondbolagens förening: 08-506 98 800.
Börsdag: 29 December 2014
Kallebäck PI +0,25
Kambi Group
+2,5
Kancera
+0,2
Kentima Hold -0,09
Kopparb. Min +0,03
Kopy Goldfie -0,03
LIDDS
-0,15
Lightlab
-0,02
Luxonen SDB
Mackmyra
-0,3
Mangold
Matse Holdin
+0,1
Mavshack
+0,12
Medcap
+0,04
Mindmancer
-0,6
Misen Energy
-0,3
Modern ekono +0,09
myFC Holding
NetJobs
-0,01
New Nordic
Nexam Chemic -0,45
Nexstim
Nicoccino
-1
Nischer
-0,06
Nordic Leisu
Nordkom
-0,1
North Chemic +0,25
Oniva Online +0,15
Online Brand -0,05
Oscar Prop.
+1
Oscar Proper
-0,6
Pallas
+0,12
Paradox Ente -0,02
PCELL
-0,55
Petrogrand
+0,04
Phone Family +0,01
Pilum
-0,15
Pledpharma
+1,2
Polyplank
Precio Syst
-0,35
Precomp Solu
-0,1
PRIME PREF B -0,5
Rasta
-0,03
Rehact B
+0,21
Rusforest
-0,01
Scandbook
Scandi. Envi
-0,05
Scandidos
+0,2
Shamaran
-0,21
SJR
-1
Skåne-Möllan
-16
Skånska Ener +0,25
Smarteq B
-0,01
Sportamore
-0,4
Sprint Biosc
+1,4
Starbreeze
+0,5
Stille
-0,45
Stresscompan +0,9
Tagmaster B +0,05
TOBIN PREF
Trustbuddy
Unlimited Tr
+0,4
VA Automotiv -0,08
VERI
+0,3
Wesc
+0,11
West Intern.
-0,1
Vigmed
-0,65
Vinovo
+0,28
Wise Group
-0,02
Xvivo
-0,7
Zeta Display
-0,32
Zinzino B
-2,5
omsatt i milj. ändring kurs
Nordea Bank
H&M B
Ericsson B
Volvo B
Atlas Copco
114,5
72,75
5,3
1,82
0,44
0,46
6,45
0,75
37,2
9,25
179
11,1
4,29
2,27
5,4
6
3,8
5,75
0,8
22,5
12,1
57
25
1,1
2
8,2
4,43
11,7
0,32
248,5
27,4
0,8
0,32
5,8
4,1
1,17
9,7
24,8
4,32
9,2
3,55
96,5
0,36
2,59
1,4
11,25
7,05
6,5
0,89
100
300
52,75
0,14
46,5
11
7,55
9,5
3,49
0,64
110,5
1,2
19,2
4,81
43
2,26
2,81
9,55
1,82
1,06
34,5
2,67
24
116,5
74,5
5,35
2,01
0,44
0,46
6,55
0,76
38
9,3
184
11,25
4,3
2,36
5,7
6,8
3,9
5,8
0,89
23
12,15
57,75
26
1,2
2,15
8,25
4,6
11,95
0,35
250
27,5
1,02
0,33
5,85
4,12
1,2
9,85
25,5
4,5
9,4
4,45
98
0,38
2,8
1,43
11,6
7,2
7,15
0,9
101
315
53
0,15
47,4
13,35
7,6
9,55
3,5
0,69
111,25
1,23
19,8
4,9
43,5
2,4
2,88
9,65
2,05
1,07
34,6
2,94
24,5
116,5
74,5
5,35
1,95
0,44
0,46
6,45
0,75
9,3
11,1
4,29
2,36
5,4
6
3,99
5,8
0,8
23
12,1
25
1,14
8,35
4,6
11,95
0,32
250
27,4
0,9
0,33
5,8
4,1
1,2
9,7
25,5
4,5
9,15
4,4
98
0,35
2,6
1,42
7,05
7
0,9
101
300
52,75
0,15
47,8
13,35
7,55
9,55
3,5
0,69
111
1,23
19,8
4,9
43
2,39
2,8
9,6
2,05
1,05
34,6
2,7
24,5
1,6
4,75
2,46
8,4
0,18
108
4,49
0,43
13
1,7
4,89
2,59
8,5
0,22
110
4,9
0,45
-
1,6
4,75
2,59
8,5
0,23
110
4,9
0,45
12,9
638,89
523,55
487,82
389,04
347,09
1,43
-0,24
0,79
-0,06
0,50
91,90
327,10
95,95
85,70
222,20
116,5 100,3
0
0
77,8 29,3
0
0
10,1
1,4 +282 neg
0
5
1,6 -54 neg
0
0,8
0,3 -35 neg
0
1,9
0,3 -70 neg
0
13,9
6,1
0
0
4,9
0,7 -70 neg
0
46
17,9 +67
5
0
22,6
8,8 -54 neg
0
190
150 +14 26
0
19 10,6
0
0
10,6
3,9 -46 neg
0
4,5
2,2 -43 10
0
18,2
5,1 -64 neg
0
21
5,8 -47
4
0
12
3,1 -50 neg
0
18
4,9
0
0
1,9
0,6 -54 neg
0
25
11,3 +59 24
0
35,8
8 +17 neg
0
59
55
0
0
48
17,2
0
0
1,4
0,7 +21 22
0
3,4
1,6 -20
1
0
12,1
8,2 -20
8 0,5
5,5
3,9
-8
2
0
68 10,3
-72
2
0
1,3
0,2 -52 neg
0
274 245,5
- 65 24
38,5
22
7
0
1,6
0,5 +36 neg
0
0,7
0,3
-27 neg
0
8
5,8
0
0
8,9
3,8 -35 neg
0
17,6
1
0
0
26
7,7 +13 neg
0
25,1
13,1 +84 neg
0
43
3,9 -87 neg
0
10,8
6,7 +35 26 0,5
6
3,3
-27 neg
0
100
90
0 8,5
0,7
0,3 -26
9 0,13
18
1,9 -84 neg
0
2,6
1,1 -33 neg
0
17,4
11
+3
14 0,5
20,5
5
0
0
17
6,2
- neg
0
2,9
1 -68 neg
0
110 62,5 +53
21 4,5
350
241
-1 29
14
67,8
49
-12
21 2,8
0,6
0,1 -45 neg
0
72 40,6 +10 neg
0
27 10,5
0
0
12,4
5,3 +40
9
0
16,3
7,6 +19
14
1
6
1,3
0
0
0,8
0,5 +39 64
0
115 108,3
0 11,5
2,8
1,1 -53 neg
0
21,6
10 +99 41
1
6,8
4,4
0
0
49
42
0
0
4,9
2 -45 neg
0
4,5
1,4 +94 neg
0
23
9,4
-17 neg
0
3,5
1,7
-2 neg
0
1,4
0,9
-16
21 0,03
50 29,8
+3 84
0
5
2,4 -40 neg
0
33,4
6,2 +283 73 0,1
NGM EQUITY
AIK Fotboll
Crown Energy
Glycorex B
Guideline Ge
LifeAssays B
NGS Group
Obducat B
Paynova
SBC
+0,15
+0,04
-0,1
+0,03
-3
+0,35
+0,03
+0,4
2,3
11
4
15,9
0,9
148
12
0,9
15,1
1,2
3,9
2
8,1
0,2
94
4,5
0,3
11,8
+18
-54
-22
-35
-60
-13
-18
-45
-6
neg
neg
neg
9
neg
9
neg
neg
12
0
0
0
0,3
0
3
0
0
2
AKTIETORGET
Aktie
+/- köp sälj sen.
bet.
A1M Pharma-0,03 3,57
Abelco
+0,19 3,21
Accelerato -0,05 1,15
AHA World -0,1 1,98
Alpha Heli -0,04 0,87
Alteco Med -0,13 4,04
Ambia Trad -0,05 14,2
Amhult 2 B +0,9 47,5
Amnode +0,55 3,5
Angler Gam -0,09
1,1
AQ Group +0,25 87,5
Arc Arom P +0,7 39,4
Archelon B
0,08
Arocell
+0,1 6,2
Axonkids
+0,5 4,6
Bahnhof B +0,25 90,25
Beowulf SD +0,02 0,2
Biotech-lg -0,03 0,16
Botnia Exp -0,04 0,57
BrainCool
4,9
Caucasus O +0,04 0,3
Cherry B
+2,3 32,9
Clinical L +0,55 8,45
Community
0,1
ConPharm A
1
ConPharm B +0,01 0,78
Consensus
0,08
C Security -0,24 1,2
CWS Comf. +0,29 0,67
Deflamo B +0,05 0,64
Delta Mine +0,01 0,21
Dentware -0,07 2,22
DexTech Me -0,3 21,8
EasyFill B
+0,1 2,12
Ecoclime C
3,75
Ecomb
+0,01 1,7
EcoRub B -0,24 3,12
Elverket V
-2,4 36
Emotra
+0,9 16,5
Envirologi -0,35 3,55
Enzymatica +0,4 10,55
EQL Pharma -0,16 3,3
Euris B
0,37
Eurocine V
12,75
Eurocon
+0,14 3,22
Follicum
+0,2 7,25
FX Interna
1,05
Gabather
-0,2 5,4
Genesis-IT +0,05 5,45
Greater Th +0,2 6,7
Gripen Oil +0,01 0,16
Gullberg&J +0,14 3,15
H1 Communi+0,28 2,05
HomeMaid B-0,35 7,05
HQ
-0,02 0,58
IDL Biotec +0,18 1,53
Igrene
-0,05
7
INEV Studi +0,53 3,97
Interfox R
-0,11 1,66
Jojka Com. +0,05 2,5
Josab Int.
-0,1 10,75
Klick Data +0,2 14
Latvian Fo
7,05
Lovisagruv
-1,1 34
Lucent Oil -0,99 4,2
3,75 3,57
3,28 3,28
1,2 1,15
2 2,1
0,88 0,88
4,12 4,12
15 14,95
48,9 48,9
3,55 3,5
1,13
1,1
88,5 87,5
39,5 39,4
0,09 0,09
6,35 6,35
4,9 4,9
91,25 91,25
0,24 0,2
0,17 0,17
0,58 0,57
5
5
0,35 0,35
33 33
8,9 8,85
0,11 0,11
1,3 1,3
0,82 0,81
0,11 0,12
1,5 1,2
0,8 0,8
0,68 0,68
0,22 0,22
2,36 2,17
22,3 22,3
2,37 2,2
3,85
2,19 1,9
3,2 3,2
37 35,8
16,8 16,9
3,9 3,55
10,7 10,7
3,34 3,34
0,47 0,37
13,05 13,05
3,34 3,34
7,35 7,25
1,7
5,6 5,6
5,95 5,95
7,1 6,9
0,17 0,17
3,28 3,28
2,95 2,94
7,25 7,15
0,59 0,59
1,55 1,53
8,5 8,45
4,4 4,91
1,72 1,66
2,7 2,5
10,8 10,8
14,2 14,2
7,1
7,1
34,7 34
4,45 4,11
Massolit B -0,08 1,7
Medfield +0,15 12,8
MedicPen -0,06 0,78
Medirox A
-1,9 12,75
Medirox B
-0,1 11,85
MediRätt B +0,1 2,1
Micropos M -0,17 2,65
Miris Hold -0,02 0,06
Mobile Loy +0,02 0,25
Moretime -0,03 1,27
Motion Dis -0,45 4,51
Mr Green & -0,6 34,9
Net Gaming+0,06 0,44
New Equity +0,95 8,5
NFO Drives
0,47
Nordic Cam -0,6 17,9
Novus Grou -0,24 3,1
Oboya B
+0,5 13,5
Optifreeze +0,15 12,1
Orasolv
+0,01 0,33
Ortoma B
+0,2 6,9
Parans S L -0,13 2,16
Peptonic M -0,2 8,55
Ph.Lundens -0,05 7,5
Phase Holo -0,5 8,4
PromikBook -0,03 0,34
ProstaLund -0,15 7,45
QBNK Holdi +0,07 1,82
Railcare G +0,75 87
Real Heart +0,01 3,47
Recyctec B +0,8 20
Respirator +0,05 0,28
RLS Global -0,05 2,35
Robert Fri -0,01 0,1
Rootfruit
6,7
Safe at Se +0,2
13
Saniona +0,05 7,5
Sealwacs
4,51
SensoDetec -0,26 4,4
Senzime +0,95 5,75
Serstech
-0,15 4,75
SGLD
+0,02 0,12
Sivers IMA -0,3 7,7
Spago Nano+0,05 10,55
Star Vault +0,03 0,58
SwitchCore
2,65
SwitchCore -0,09 2,13
SyntheticM +2,75 59,5
Taurus Ene +0,01 1,12
TiksPac
-0,05 3,7
Transferat +0,24 0,56
Transferat -0,04 0,48
Traveas A -0,01 0,85
True Headi -0,11 1,19
United Med +0,05 0,29
US Energy -0,02 0,28
Vendator B +0,1 0,5
Vindico Se -0,07
1
Vivoline M -0,3 3,75
WntResearc +0,5 35,8
Wonderful +4,4
8
Xtranet Gr +0,2 0,82
Yield Life -0,05 3,69
Zenicor
-0,5 10
Business C
0,11
Cefour W &
Chall. Mob
0,1
Oden Contr
0,45
1,8 1,8
12,85 12,9
0,8 0,8
14,9 12,7
12,15 12,5
2,39 2,1
2,7 2,71
0,07 0,06
0,27 0,27
1,29 1,27
5,05 4,6
35,4 35,4
0,5 0,5
8,95 8,95
0,48 0,48
18,4 18,4
3,2 3,2
15,6 14,5
12,2 12,2
0,33 0,33
7
7
2,24 2,15
9,8 8,9
8,05 8,1
8,6 8,6
0,4 0,35
7,75 7,45
1,85 1,85
88,75 88,75
3,58 3,58
20,1 20
0,32 0,32
2,6 2,6
0,1 0,1
7,3 7,3
13,2 13,5
7,7 7,7
4,85
4,67 4,41
6 6,05
4,98 4,8
0,13 0,13
7,85 7,85
11 10,55
0,61 0,61
2,83 2,65
2,2 2,2
78 59,5
1,13 1,13
3,82 3,66
0,69 0,7
0,67 0,55
0,93 0,9
1,34 1,19
0,29 0,29
0,3 0,28
0,7 0,7
1,02
1
3,86 3,75
36 36
11,15 11,1
0,95 0,9
4,12 3,69
10,3
10
0,12 0,11
0,42
0,14 0,16
0,57
EKONOMI
TISDAG 30 DECEMBER 2014
FONDER
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Aktie-Ansvar
•Avkastning
113,02 1
•Europa
0,3 104,63 15
222,54 18
FondSelect*
141,57 4
Graal*
Graal Aktie*
0,2 113,25 3
*
Graal Kvant
0,7 122,55 15
Graal Off.*
61,33 5
Graal T. 2xL* 0,3 100,31 12
*
Graal Total
0,1 106,19 8
Graal Trend* -0,4
101,6 12
112,49 8
Peritus*
*
Saxxum Aktiv 1,7 115,93 10
•Sverige
0,4 407,86 18
Aktiespararna
•Topp Sv.
Alfred Berg
•Akt.Global Q 0,5
•Akt.Norge*
•Aktiv*
-0,1
•BestSelect*
•Fastighet No
1
•Obl Plus
0,2
*
•Obligasjon -0,6
•Obligationsf
Pengemarkd* -0,6
•Penningmarkn
•Ryssland
0,3
•Sverige Plus 0,3
Allra
13,53 15
351,74
633,02
972,58
351,51
197,73
954,51
125,78
992,55
105,18
1008,74
257,88
61,09
•Strat. Försi
0,5
•Strat. Lagom 1,3
•Strat. Modig 1,2
AMF
•Aktief. Mix
•Asien SH
•Balansfond
•Europa
•Global
•Nordamerika
•Rtf kort
•Rtf lång
•Räntef. Mix
•Småbolag
•Sverige
•Världen
29
16
19
18
37
11
6
1
1
-32
16
117,84 5
139,56 15
146,76 13
0,8 161,68
1,5 144,07
0,5 225,72
0,9 153,64
1,4 117,62
1,3 156,05
112,73
0,1 138,31
0,1 113,36
0,1 358,97
0,3 434,62
0,7 279,19
Amundi Funds
Asia ex Japa*
2
•Glb Gold Min* -4,7
20
16
15
17
27
39
2
8
11
13
16
21
111,33 21
29,34 -1
Ancoria Insurance
Emerging Mar -0,9 29,67 9
Fastighet
0,4
40 30
Finans
0,5 99,55 15
Index Sve
0,6 460,97 13
Indien
0,5 164,67 48
Kina
0,2 155,77 26
Ny Energi
1,3
50,5 11
Offensiv
0,3 127,59 13
Ryssland
-2,4 28,53 -29
Råvarufond -0,2
77,25 -2
Småbolagfond 0,8 182,71 35
Sparfonden 0,3 147,89 10
Strategy
0,3 127,33 14
Sverige
0,7 182,72 21
Thailand
0,2 212,86 33
USA
0,6 185,72 33
Atlant Fonder
Atlant Stabi*
Edge*
-6
Explora*
-1
Sharp*
0,8
Avanza Fonder
1312,38
4718,07
1645,68
1581,07
1
2
2
7
FiF Avanza10* 0,2 149,02 23
FiF Avanza50* 0,1 124,27 12
FiF Avanza75* 0,1 136,16 17
FiF+BlackRoc*
111,34 7
FiF+East Cap* -0,8 101,93
FiF+SKAGEN* 0,2 120,81 13
•ZERO
0,6 177,09 15
BankInvest
NewEMEq*
Banque de Luxembourg
•America*
•Europe*
•Global30*
•Global50*
•Global75*
•Horizon*
ShortEUR
ShortUSD
Baring
0,3 5498,77
-0,2 5602,56
-0,5 1334,15
-0,4 1571,37
-0,2 2079,28
-0,4 840,3
0,5 571,93
0,5 534,39
34
17
13
17
21
18
8
22
•AsiaGrowth* 0,3
67,13 30
Australia*
0,1
111,47 12
*
•East Europea -0,6
67,5 -18
•Europa*
0,3
49,12 11
EuroSelect
2372 15
•Global Em* -0,1 30,35 16
•HongK.Chin* -0,1 893,82 23
•Latin Americ* 0,8 35,39 5
Pacific*
0,3 185,66 31
BlackRock
AsiaDragon* -0,3
•Emerg Mkts* -0,7
•EmergEurop* -2,6
Eur.Gro.Fd*
-0,2
•EuroMarket* 0,2
*
•GlblSmCp
0,3
•Glob Alloc*
0,1
Global Opp*
0,1
*
•India
-0,5
•Japan opps* 0,5
•Latin Am*
-0,5
•New Energy* 0,5
Pacifi Equ*
-0,6
•US Bas Val*
1,1
•US Opp*
0,5
•W. Energy*
0,8
•W. Financl* 0,6
•W.Gold*
-2,4
•W.Healthsc* -1,3
•World Mining* -1,1
•WorldTechA* 0,5
Carnegie AM
Biotechnolog*
•EastEurope* -1,7
•European*
-0,1
Glob Healthc* -1,3
-1,6
•Medical*
•NordicMarket* 0,4
•Sv K Ränta*
Swe Large Ca* 0,8
SwedishSmCap*0,4
•Worldwide* 0,3
•WorldWide As*-0,7
•WWEthical* 0,3
•Indien
•Likviditet
•Obligation
•Ryssland
•Småbolag
•Strategi A
Strategy A*
•Sverige
SvSelect*
1,4 356,33 72
1209,56 1
0,1 1139,43 8
-0,3 37,29 -28
0,3
197,7 36
0,3 1004,29 16
0,4 4021,45 15
0,2 1939,39 22
1,4
20,6 15
Case*
Fair Play*
Safe Play*
-0,1
0,1
Case AM
Catella
•Avkast
Balanserad* 0,3
CorporateBFR*
1,4
Fokus*
0,1
Hedge*
NordicLS Eq*
•NordicTiger* 0,1
0,5
•Reavinst*
•Småbolagsfon*0,5
•SveIndex A* 0,6
SveIndex B* 0,6
*
0,6
*
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
Carnegie Fonder
31,87
29,12
76,15
30,96
22,03
87,77
50,18
42,14
27,71
46,81
63,2
7,79
32,14
75,76
188,22
21,37
21,74
24,15
33,59
34,34
17,55
29,12
204,89
190,02
284,18
890,7
1016,12
137,81
167,62
199,34
798,86
989,5
138,3
26
18
-8
15
4
21
23
17
65
16
9
18
18
33
35
4
22
11
50
-9
31
48
-27
12
54
46
20
1
17
23
33
32
35
•Afrika
3,3 10,92 9
•Asia
1,7 166,78 22
•CorpBond*
385,43 3
•Emerg.Market 1,1
21,17 13
CB Fonder
•EuQuaSicA 0,6
•SaveEarthR* -0,1
Cicero Fonder
125,49 9
119,63 10
120,11 3
127,14
141,42
121,3
1228,93
162,63
114,25
129,05
369,64
352,81
301,76
1444,24
114,71
146,14
83,8
156,25
116,55
116,92
196,11
Ekv. Absolut*
Ekv. GlbMegT* 0,3
0,2
Ekv. Total*
Ekv. Trygghe*
Multihedg2xL* -0,4
Multihedge* -0,2
0,4
Norrsken*
-0,5
Power*
0,7
Sel Sverige*
Select Brasi* -0,6
-1
Spektrum*
10,86
12,23
23,6
13,38
8,41
9,76
11,42
9,03
19,28
8,07
12,05
•Aktiv Förm. 0,3
Danish Mortg 0,1
•East Eu Co
0,1
Eur Bond A
0,6
Eur Focus
1,4
Eur High D
1,8
Eur Sm Cap
1,8
Gl Cor Bond
0,6
•Gl Cor Bond 0,2
Gl Em Mar
3
Gl Em Mar SC 2,2
0,1
•Gl Index*
•Gl StockP
2
Gr China
4,4
•HorisontAkti 0,5
•HorisontBal 0,3
•HorisontFörs 0,2
•HorisontRänt
India
1,5
Japan
1,6
Nordic
1,5
0,1
•SRI Global*
•Sve Likv
•Sve Obl
0,2
Sve Räntef
•Sve/Eur
0,4
•Sverige
0,3
•Sverige Fok -0,3
Trans-Balkan 1,2
•Utland
0,5
2687,22
149,14
469,89
187,09
145,93
234,96
419,25
344,51
150,88
575,53
280,09
1109,54
174,19
459,18
201,33
177,27
155,16
113,62
488,95
183,94
627,06
112,36
1167,92
1108,43
136,43
185,53
3215,26
157,6
59,64
146,81
Coeli Fonder
Danske Invest
Didner & Gerge
•Aktie Sv.
•Global
Small & Micr
•Småbolag
DNB
2
15
2
15
8
9
14
16
27
16
16
87,11 6
12,9 18
•Avkastning A
Focus
0,1
0,1
Global*
•SRI Sverige -0,1
*
•World 0-50 A 0,3
•World AssSel* 0,5
•World Wide A* 0,4
1
22
11
18
5
11
12
19
12
-2
31
-5
8
10
6
11
17
3
16
7
15
9
18
18
27
23
25
17
12
9
5
61
17
17
28
1
11
6
13
11
-5
20
13
0,3 2034,87 20
0,9 177,27 24
0,6 107,67 8
0,5 448,33 18
•Asian SmCap 1,1 54,26 49
•China Centur 2,8 801,06 21
ECO AbsRetur -1,1 1061,5 -2
•Far East
2,1 40,48 22
0,7 765,86 14
Finans*
•FRN-fond
105,36 2
•Företagsobl. 0,1 114,25 6
•Glob Emerg S 1,3 20,07 19
•Global SRI
1,1 30,69 21
•HealthCare* -1,3 213,99 48
•India
1255,01 71
•Lärarf. 21-4
0,7
17,6 19
•Lärarf. 45-5 0,6 16,36 14
•Lärarf. 59+
0,3 14,03 8
•Navigator
-0,3 807,28 -28
•Private Eq
1,3 1041,65 20
•Realränte
0,1 111,66 7
RenewEnerg 1,8 814,66 9
•Scandinavia 0,6
31,83 18
•SEK Long Bon
52,92 7
•SEK Short Bo
27,34 1
427,78 -2
Småb. Norge*
•Småbolag
0,1 2305,68 20
Sve Koncis
0,3 158,68 11
•Swe Micro
0,2 559,88 23
•Sverige
0,2 139,52 14
Technology
1,3 2345,24 30
0,1 154,06 20
Telecom*
TMT AbsRetur 0,2 1128,08 -2
•Utland
1,2 250,53 21
•Östeuropa* -1,2 174,31 -22
East Capital
•Balkan
0,8
14,21 23
•Baltikum
0,6
51,2 3
•China A
2,9 121,62 26
•EmergAsiaA
2
118,2 23
•Ryssland
-0,2 669,98 -44
•Turkiet
0,3 10,36 42
•Östeuropa
0,3 26,83 -22
Enter Fonder
•Maximal
Maximal Pro*
Select Pro
•Sverige
Sverige Pro
eTurn
0,5 1294,11 6
1312,55 6
0,3 3141,25 20
0,4 1909,03 17
0,3 2312,65 18
eTurn*
0,3
Fondväljaren* 0,3
Transp. Fond* 0,5
Evli Fondbolag
4,37%
Vinnare 1 dag
121,36 5
123,49 14
116,97 7
•Europe*
100,01 17
0,4 25,43 7
•FIN Select*
6,73 11
•FinlandMix* -0,2
Global *
1377,25 27
Global AssAl* 0,1 1032,71 3
•Ryssland*
-0,1 88,34 -42
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
•Småbolag
-0,1 2551,69 26
•Sverige Akti 0,2 1230,23 14
•Sverige Sele 0,1 1333,75 20
F&C
•Europ. Eq
0,2
FC RespGEA* -0,2
•Glob Emerg$* -0,6
Indian*
•Japan Eqty* -0,6
LatAmIGBP* -0,3
•USSmCompA* 0,8
16,9
15,24
21,35
18,81
23,61
81,58
151,62
11
23
18
America*
1,1
AmericanGr* 1,2
*
1,3
Asean
1,7
AsiaSpeSit*
1,4
Australia*
*
2,5
ChinaConsu
2
ChinaFocus*
1,1
Cons Ind*
EMEA A-USD* 2,1
Emerg Asia A* 0,9
Emerg Mark* 1,6
1
EurDynGrth*
EurHiYieSk*
*
0,8
Euro Ba
0,8
EuroBlue*
1
EuroGrowth*
1
EuroLarger*
1,1
Europ Aggr*
EuroSmComp* 1,3
EuStoxx 50* 0,7
1,2
FF Glob.Gr*
1,2
FinancServ*
*
0,3
France
1,2
Germany*
1,4
Glob Prpty*
*
1,2
GlobFocus
2,3
GreatChina*
1,7
HealthCare*
0,8
Iberia*
IndiaFocus* -0,1
1,8
Indonesia*
1,5
Industrial*
1,2
Internat’l*
1,2
Italy*
*
Jap SmComp 1,8
1,9
Japan*
JapanAdvan* 1,6
*
1,6
Korea
1,7
Latin Amer*
2,2
Malaysia*
*
MAStratAAc 0,9
0,3
Nordic*
2,2
Pacific*
*
2,1
SE Asia
1,4
Singapore*
0,8
Sterl Bond*
0,7
Switzerl*
2,3
Taiwan*
Technology* 0,8
1
Telecom*
-0,4
Thailand*
1,5
United*
1
US High Yd*
0,6
USD Bond*
1,1
World*
8,98
38,23
32,33
36,94
52,29
15,58
50,95
39,57
13,74
17,48
23,24
38,37
247,6
16,54
20,04
12,84
40,46
15,78
35,22
9,74
24,35
26,7
44,19
39,92
14,73
51,89
170,5
33,39
60,41
36,72
27,62
41,12
47,12
31,56
1763
178,9
27735
17,19
33,32
46,87
13,08
866
28,01
6,94
53,34
0,32
54,52
10,23
11,72
10,13
48,9
2,55
12,09
7
16,49
44
37
29
30
12
21
33
28
11
37
21
13
2
16
13
16
16
12
9
12
30
27
8
9
45
26
29
48
6
63
50
11
31
7
21
18
14
9
8
10
22
6
24
19
24
24
20
27
45
19
38
16
20
28
32
*
Fidelity International
FIM Fonder
Balanserad*
BioMed*
•Brands*
•Brazil*
•BRIC+*
•BRIC+ SC*
•China*
Euro*
•Europa*
•EuropaSmå*
•Fenno*
•GlobalA*
GlobalK*
GlobalT*
•India*
Kap 100*
Kap 30*
Kap 70*
•Nordic*
•Russia*
Russia SC*
•Sahara*
•USA*
17
7
22
-0,3 18,88 17
-1,7
14,71 42
0,7 23,53 22
-1
17,66 3
-0,9
11,76 14
-1,3
8,18 21
0,4
11,51 17
-0,6 34,98 20
0,1
11,85 9
0,1
48,3 7
0,7 184,34 15
0,3
9,5 18
0,3 1356,21 19
0,3
801,1 11
-1 49,89 61
12,02 24
-0,5
15,29 15
-0,2
15,11 20
0,1 20,49 15
-0,6 35,36 -38
-0,1
1,88 -47
-0,9
19,31 37
0,1
21,01 35
First State Investments
AsiaPacifA
EmergMktsA
•GlobalOppA
•ResourcesA
1,3
0,9
0,4
2,4
Folksam Fond
•Asienfond
1,8
0,3
•Europa*
•Framtid
0,8
•Förvaltning* 0,5
•GlobAktier* 0,5
0,8
Idrott*
•Japan
1,3
•LO Obligatio 0,1
*
0,9
•LO Sverige
•LO Världen* 0,7
•LO Västfonde* 0,9
•Obligation
0,1
•Penningmarkn
0,9
•Sverige*
•TjmOblig
0,1
•TjmSverige 0,2
•TjmVärlden
1,1
•USA
1,4
Fondita
•2000+
•Equity
•Eu Small Cap
•Eu. Top Pick
•NMC
•NordicSCap
9,61 39
6,07 19
2,92 21
2,39 5
167,49
227,76
49,37
297,97
91,36
299,32
74,23
132,24
250,02
117,17
262,85
164,62
121,11
601,18
131,98
159,9
96,9
363,83
22
12
38
17
23
20
14
8
16
26
15
8
1
16
8
17
27
35
0,2 52,69 17
0,5 116,95 6
0,3 237,27 10
0,1
128,1 6
0,1 210,46 7
0,2 113,48 5
Fondmarknaden.se
•FondmGlEdge* 0,7
110,06 10
Franklin Templeton
Asian Growth* 0,5
0,4
BrazilOpp*
0,5
BRIC*
*
0,9
China
Glob. Tot Re*
•Gold&PrecMet*
0,7
•India*
2,3
Korea*
Latin Americ* 1,1
MENA A Acc $* 2,3
Mut Eu. A A.* 0,7
MutualEurope* 0,9
1
Templ. Globa*
GodFond
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
Granit Fonder
•Basfonden A* 0,2 119,21
•Kina 130/30* -0,3 107,71
0,7 158,34
•Småbolag*
•Sverige 130/* 0,8 132,42
0,4 130,04
Trend 100*
0,2
113,4
Trend 50*
5
34
17
11
14
6
•Balkan
0,5
•EnergRåvaror*-0,8
•Global
1,1
-1,3
•Kazak*
•Ny Teknik
0,7
•Ryssland
-1
•Småbolag
0,1
•Sverige
0,4
209,05
53,76
135,55
55,54
152,65
41,65
281,18
370,54
27
-9
23
-18
36
-31
17
15
AbsolRetur
•Amerika
•AmSmåbolag
Asienfond
Balans50
Brasilien
Euro Ränta
•Europa
EuropaAggr*
•EuropaIndx
EuropaSel
Finland
•Flerm.fond
Företagsob.
•Gl Ind Cri
•Global
Global Tema
GlobSelectiv
Hedge
Hållbar Ener
•Indienfonden
•IT-fond
•Japan
•Kinafond
Kortränta
Kortränte Me
•Latinameri
102,98
577,85
509,03
410,82
158,64
76,42
1888,95
308,33
90,95
91,27
222,95
50,38
219,83
123,93
179,52
330,15
1024,75
153,64
106,06
119,8
142,71
57,44
56,2
120,89
104,52
145,42
253,08
1
28
26
25
12
4
7
15
Gustavia Fonder
Handelsbanken
31
24
11
19
1
31,04
5,36
57,22
6,74
16,24
22,66
38,1
69
6
-1
36
6
7
20
•GodFondS & V 0,8 193,96 21
0,8
0,7
1,1
0,1
0,1
1,3
1,3
1,3
1
0,2
1,7
0,5
0,7
1,4
2,7
1,8
15
13
10
14
5
29
25
27
27
3
14
51
44
15
26
1
1
6
Fond
2,96%
Afrika
Carnegie Fonde
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
0,2 130,68 14
0,1
117,47 8
•Stra. Världe* 0,5 146,69 19
•Svenska Akti* 0,6 264,46 16
FBP 0-100*
91,08 13
FBP 0-100 SE* 0,2 118,75 14
FBP 0-40 SEB* 0,3 106,14 3
100,88 7
•FBP 0-50*
FBP 0-80 SEB* 0,2 109,43 10
•FBP Opp Flex* -0,1 114,95 3
•FBP Pens Var*-0,6 109,44 8
119,54 8
FBP WWO SEB*
166,5 24
•Global Brand*
104,81 2
•Sunrise*
*
•Sverige Flex 0,1 149,21 10
•World Wide* 0,3 80,62 -4
NE Select*
-0,3 1056,63 10
-2 1411,14 11
NE Strategy*
NE Sweden
186,58 14
Måttlig*
Varlig*
IKC Fonder
Indecap
Fondguide Ba*
Fondguide Of*
GuideAktGl *
GuideAktSv *
GuideHedg2 *
GuideHedge *
GuideTillv *
GuidFtgObl*
98,78 5
0,4 128,39 14
-0,1 145,84 20
0,9
153,1 18
98,91
117,46 2
0,3 158,06 15
61,6 4
Insiderfonder
Hedge*
0,3
•Inside Asien* -0,6
•Inside Austr* -1,8
•Inside Canad* 0,7
•Inside Swede* 0,6
•Inside USA* 0,3
116,82
111,73
119,21
153,44
144,57
169,15
-8
8
-3
28
13
26
130/30Aac$*
195,68
•China Adis $* -0,5 48,88
Eu Liq A
0,5 13016,3
•EUR GbBa Aac*-0,3 1655,8
-0,1 54,23
Eur SC Adi*
43,6
Euro Eq Adi* -0,1
Gb CapAp Aac* -0,7 161,82
*
Gb Fin Aac $ 0,4 123,64
11,5
GbNaRe Aac* -0,8
Glb.Helthcar* -1,6 288,53
*
Great Ch Adi -0,4 32,07
51,25
Hg Kg Adi $* -0,1
26
25
8
17
15
16
21
24
-7
47
26
20
J.P.Morgan Asset Man.
NE Kapförv.
Nordea
Afrikafond*
1,1
Alfa
0,1
Asian
2,2
Avanti
0,6
1,1
Brazilian Eq*
Donation
0,3
Eastern Euro 0,7
Emerg Cons.* 0,4
EmMaSmCap* -0,3
Eu Sm&Mid* 0,1
EuroHiYield*
Europ Opport*
•Europe
0,5
EurValue EUR* -1,2
•Far East
1,1
Far East Eq* -0,6
Futura
0,8
•Gen 40-tal
0,1
•Gen 50-tal
0,5
•Gen 60-tal
0,9
•Gen 70-tal
0,9
•Gen 80-tal
0,9
•Gen Senior
0,1
•Glob Tillv
1,7
*
0,4
Glob Value
•Global
1,2
Global D.utd
1
Global Div.
1
0,4
Global Val*
GlobalSmCap*
GlobCorSEK* 0,3
Ind Sve Ej
0,2
Indexfond Gl 1,2
Indexfond Sv 0,2
-0,7
•Indien*
•Japan Fund 0,8
•Kina
2,8
137,6
811,92
2845,91
1,22
318,25
132,37
184,74
178,47
761,23
4475,1
277,97
93,61
11867,46
48,47
176,74
20,18
482,73
82,99
94,34
98,13
99,25
94,83
76,82
186,55
17,04
2,75
127,02
132,49
161,93
739,91
155,85
188,64
163,72
174,88
173,5
1,8
163,92
10
11
28
9
6
12
-17
13
20
14
5
8
13
13
27
26
17
10
17
22
22
22
8
17
20
27
32
32
20
16
33
15
30
15
54
13
27
Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde
både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.
amnesty.se/testamenten
W W W� S H O P P I A � S E
•Lux Far East 1,5
Långränta
0,1
•Läkemedel
1,4
Managed
1,1
Mega Sve
0,1
•MSCI USA
1,3
MultAssetH 0,3
MultAssetL
0,1
MultAssetM 0,2
•Norden
0,5
NordenAggr 0,6
NordenSel
0,6
•NordiskaSmåb0,8
Norge
0,9
Offensiv100 0,5
•Pens.40 Prem 0,1
•Pens.50 Prem 0,3
•Pens.60 Prem 0,4
•Pens.70 Prem 0,4
•Pens.80 Prem 0,4
Pension Akti 0,4
Pension Akti 0,5
Pension Akti 0,5
Pension Akti 0,5
Potenti75
0,4
Realräntef.
0,1
•Rysslandsfon 0,5
•Råvarufond 0,6
SBC Bo
0,2
Stabil25
0,1
•Sv Ind Cri
0,2
Sv/Världen
0,7
SveIndex
0,1
•Sverige
0,2
•Sverige OMXS 0,2
SveSel
0,3
•SveSmå
0,2
•Tillväxt
1,9
•Östeuropa
0,4
12,53
112,97
143,94
1,77
187,5
220,64
141,56
118,33
128,24
815,51
129,63
239,08
588,31
802,99
202,24
118,21
134,88
149,49
149,66
149,65
154,96
166,36
166,39
167,62
150,37
109,52
39,79
93,24
792,12
135,37
198,15
242,81
8109,47
1468,39
176,21
260,28
939,84
228,53
316,61
25
6
46
12
16
39
12
6
8
20
20
20
17
22
19
8
15
20
20
20
16
21
21
20
16
7
-35
-8
17
8
17
18
16
17
16
20
23
22
-17
146,51
140,94
1,8
371,5
1,8 137,15
15
12
36
36
HealthInvest
•Asia
MicroCap*
Value A
•Value B
1,7
Holberg
•Global*
•Norden*
•Norge*
Rurik*
-0,8 177,23 26
-0,3 269,29 9
-0,5 330,11 -1
0,1 150,8 3
HSBC Global Asset Man.
AsiaPxJapEq
AsiaSmCo*
AsiaxJapan*
BrazilEq*
BRIC Eq M1*
ChineseEq*
EurEqSmCo*
Euro Eq*
EuropEquity*
GEM Bond*
GEM Equity*
HongKongEq*
LatAm Eq*
ThaiEq*
Turkey Equit*
ICA Banken
Modig*
0,1
0,7
0,6
0,4
-0,7
0,8
0,7
0,6
0,6
0,3
-0,8
0,1
0,4
0,1
0,9
0,4
16,28
52,02
51,88
20,74
19,86
85,64
55,57
34,47
41,55
33,7
14,91
126,46
14,21
19,5
26,39
18
32
30
-4
14
30
16
11
14
28
19
23
3
42
49
150,13 23
India Adi $* -0,7 83,92
Ja50Eq Aac* 0,5 13010
Jap Eq Adis * 0,3 23,88
•Jap Sel Aac* 0,4 10357
45,51
Lat Am Adi $* -0,4
-3,5
6,93
Russ Adis*
17,82
Taiwan Aac* -0,3
0,813299,69
USD Liq A*
USSmCapGAac*0,3 110,24
KPA Fonder
54
16
12
13
6
-32
18
22
19
•Aktiefond*
0,8 254,13 21
•Blandfond1* 0,4 203,91 13
*
•Blandfond2 0,5 229,68 18
•Räntefond
1082,95
Lannebo Fonder
•Likviditet
•Mixfond
•Småbolag
Sve. Flexibe
•Sverige
•Sverige 130/
•Vision
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
1
•Aktiv Kredit
•Asien
•Europa Aktiv
•EuropaIndex
•Fastighet
Flexibel
Försiktig
•GlbIndex
•Global
•Japan
•Kort Räntefo
•Lång Räntefo
Offensiv
•Pensio2010
•Pensio2015
•Pensio2020
•Pensio2025
•Pensio2030
•Pensio2035
•Pensio2040
•Pensio2045
•Småbolag
•Statsobligat*
•Sve.ochVärld
•SveIndex
•Sverige Akti
•Tillväxtma
•Trygghet
•USA Aktiv
•USA Index
0,1 72,94
1,7
107,3 26
0,8 363,44 18
0,7 154,12 16
0,8 2242,99 40
0,3 123,79 13
0,3 128,18 12
1,3 143,35 30
0,9 292,26 13
1
76,21 17
104,83 1
0,1 157,16 7
0,7 124,45 22
0,5 162,68 15
0,6 165,97 16
0,8 174,85 20
0,9
187,11 24
0,9 184,63 24
0,9
97,3 24
0,9 97,05 24
0,9 115,28 24
0,2 479,09 25
11,49
0,8 32,44 22
0,1 233,43 15
0,2 1045,67 16
1,8 273,86 20
0,4 311,25 12
1,3 252,69 39
1,3 227,57 39
•Aktiv*
Fokus*
Mix R*
Potential R*
Stabil R*
0,4
0,7
0,4
0,7
Länsförsäkringar
113,23
18,1
57,18
124,51
25,85
32,39
4,07
2
12
23
17
20
25
43
Mobilis Kapitalförv.
Monyx
•Aktiv Ränta*
Genesis*
•Stra. Balans*
•Stra. Nya Ma*
•Stra. Offens*
•Stra. Sve/Vä*
•Stra. Tryggh*
-0,1
0,4
-0,1
0,6
0,5
0,2
113,63 11
113,4 18
104,2 4
110,37 9
99,34 -1
109,63
102,21
137,63
100,96
161,87
144,2
119,44
2
2
14
11
21
14
9
Klimatfonden* 0,9 109,86
•Latinamer
1,5 239,56
Likv Invest
155,84
Midi
0,9 159,46
103,3
Multi Asset * -0,1
•N.America
1,3 130,68
NoAmAllCap* 0,6 1302,02
•Norden
0,6 756,44
North Am V* 0,7 366,26
•Nya Tillv
1 114,84
•Obligation
0,2 123,32
Olympiafond
124,11
Optima
0,9 659,53
•Realränte
0,1 149,38
•Ryssland
0,9 74,88
Räntef Ftg
153,55
•Räntefond
99,71
Sekura
288,52
Småb. Sverig 0,2 166,75
•SmåbolagNord0,4 73,01
SPARAtrean 0,7 254,42
Stabil
0,2 136,96
Stabila Akti* 0,6 132,57
*
Stable Equit 0,6 1050,85
•Stra Ränta
0,1 126,53
Strateg100
1,1 202,11
Stratega10
0,2 141,06
Stratega30
0,4 159,32
Stratega50
0,6 184,61
Stratega70
0,8 201,94
•SweStars iu
1985,1
SweStars u
1837,8
*
99,91
US Corp Bond
Nordnet
18
8
1
21
4
41
30
7
40
40
11
15
19
8
-33
1
1
1
17
13
16
14
15
13
7
25
7
12
16
20
15
15
5
Aggressiv*
0,2 192,42 21
0,1 149,89 14
Balanserad*
*
0,1 132,84 10
Försiktig
0,2
165,4 16
Offensiv*
113 6
•Räntef. Sver*
*
•Superfonden 0,6 263,98 15
ODIN Fonder
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
1,3
•DigiCom-R*
•East.Eur-R* -1,6
•Em.Mkts-R 0,9
EurEqSel-P* 0,3
-1,5
Generic-Pc*
•Generics-R* -1,5
•Gr.China-R
1,9
IndianEq P
0,4
Japan Eq P
1,2
RussEqPcap* -0,7
•Russian Eq-R* -0,7
•Security-R* 0,9
0,9
SecurityPc*
SmCapEu-Pc*
1
USEqSel P*
1
USEqSel R*
0,4
•Water R*
197,83 28
236,43 -21
471,76 18
517,02 1
247,06 57
230,78 56
385 25
404,12 63
8376,36 19
37,51 -33
35,75 -34
169,72 32
179,72 33
834,94 9
182,29 32
174,72 31
207,08 23
Rhenman & Partners
IC1 EUR*
RC1 SEK*
RC2 SEK*
338,66 44
286,74 42
293,97 42
Fri
0,6
Sparfond Kor*
Sparfond Lån* 0,2
Sparfond Med* 0,1
133,49 14
111,88 9
134,16 17
124,55 15
Balanserad*
Defensiv*
Möjlighet*
Tillväxt*
136,62 9
113,75 6
148,95 13
171,19 16
SBAB
*
SEB Strategi
SEB Övriga
•Aktiespar*
0,4
12,79 27
•AsienxJ*
-0,3
16,24 31
AsSeDeSELA* 0,2 110,39 8
0,5 172,02 17
•AsSel LA*
1 142,72 33
AsSeOpCSEK*
0,2
43,6 27
AsSmxJLA*
Biotekn LA* -3,3 956,55 56
*
-3,3 953,25 56
Biotekn LU
BR LatinAm* -0,5 492,38 9
Eaton VanceE* 0,3 84,61 16
EC Balkan
0,8
14,21 23
EC Turkiet
0,3 10,36 42
ECRyssland -0,2 669,98 -44
0,3 173,41 12
Ekorren*
-0,7
19,32 18
•EmergMa*
0,1 26,28 14
EtiskEurLA*
*
0,3
13,18 32
EtiskGlo
0,7
65,17 20
EtiskSveLU*
0,1 13379,76 14
EurCR LA*
0,5 165,49 14
EurGratLA*
0,1
9,03 14
•Europa*
0,1
37,8 14
Europa1 LA*
*
0,6 884,35 13
EuropaOff
EuropaSmåb* 0,1 19,56 19
0,2 47,09 20
•EurSmå*
0,6 49,53 37
Fastighet*
1,7 290,13 30
FidAsiSpSi*
1,3 336,66 9
FidEuroSm*
*
0,2
10,07 16
•Gen 50
0,3
11,2 26
•Gen 60*
0,3
11,11 26
•Gen 70*
*
0,6
13,26 26
•Gen 80
2,11 30
Glb SelFuER* 0,4
0,4 10,86 30
GlFocFdA1*
0,4
28,8 34
Global LA*
0,4
11,22 35
GlobCR LA*
GoldmSaIndia*-0,2 121,22 72
-0,5 122,09 14
GS BRICs*
HeGaGlobFo* 0,4 103,48 30
161,6 -4
HSBCBrazil* 0,4
0,6
5,7 16
•Japan*
4,76 7
JapCRLA*
*
-0,5 380,81 25
JF China
JohcmGlbSel* -0,7 20,01 29
JPMGlNatRe* -0,8 109,09 -7
10,24 1
•KoRäSEK*
23,21 1
KoRäSEKL*
0,1 19,03 1
•Latinam*
*
-0,2 229,01 15
LiPrivEqLA
-1
13,46 46
•Läkemedel*
0,1 108,36 2
Multi A Def *
*
1 1756,56 34
NAmerMed
NAmerSmå* 0,8 180,2 23
NoAmCRLA* 0,9 55,02 30
1
10,18 36
•Nordam*
0,5
20,8 22
•Norden*
0,5
90,6 25
Norden LA*
*
NordSmåLA 0,3 2269,88 18
NorFocuEUR* -0,1 135,25 18
13,92 6
•Realrte LU*
RHedgeAlph* -0,1 121,18
•Ryssland LA* -3,6 52,82 -37
SchGloCliC* -0,1 116,21 16
20,08 21
Schweiz*
0,8 217,46 14
SKFAlle*
0,8 20,84 19
StifteSver*
0,2
7,35 30
StifteUtl*
12,46 14
StratBalGlob* -0,1
15,02 24
StratGlobal* -0,1
0,6 258,17 16
Sve Index*
0,7
15,85 19
Sverige*
0,8
15,07 16
SverigeCR*
*
0,6
32,12 22
SveriSmå
SveriSmåCR* 0,6 139,76 19
15,11 21
•SveStoBol* 0,8
0,9 26,69 31
•Tekno*
186,59 30
TRoPr US L*
0,2 162,59 14
TryggPlac*
1 20,23 33
USA Index Fu*
0,2
12,91 21
•Världen*
24,71 23
ÖstersjWWF* 0,4
*
•Östeuropa -2,4 20,27 -18
21,7 -11
ÖsteuSmåLA* -2
SEB SpotR
•Europa
Fastighet
•Finland
•Global
•Maritim
•Norden
•Norge
•Offshore
•Sverige
Sverige II
0,8 159,43 14
1,2 622,03 23
0,9 6669,94 10
0,9 183,96 23
2,3 822,33 -12
0,9 1844,06 14
0,9 2439,28 13
1,7 201,47 -20
0,2 2779,06 9
0,3 301,69 7
Bear OMXS30 -1,2 28,39 -27
Bull OMXS30* 1,2 204,98 27
0,6 158,28 14
OMXS30*
Small Cap*
-1,1
Australia*
•Eonia Plus*
Eq Brazil*
Equity China*
Equity Eur. *
Equity India*
Eur MidCap*
Jap Sm Cap*
Lat Americ*
ST Euro*
0,4 862,09 10
•Afrika
2,7
122,8 25
•Asien
1,5
97,8 14
Balans
-0,3
91,55 -1
•Indien
0,4 207,66 50
•Kina
1,7 112,45 25
•Norden
0,4 419,37 22
•Nya Europa
1,1 73,44 1
Optimus Fonder
Parvest
Pictet
•Biotech-R*
CHF Liq-Pc
-0,4
-0,2
1
-1
0,5
0,2
-0,2
0,5
4,7
0,4
139,4
742,39
2509,22
867,38
957,9
632,76
7583
582,5
209,97
9
4
19
-15
57
20
23
5
8
630,15 51
124,22 10
Selector
*
Ivy AssStr A
1,4 1456,63 16
Sverige Sele
0,5
Sensor Fonder
Sentat
Thyra*
Simplicity
164,41 10
109,42
7
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon 1,5
•AP7 Räntefon
SKAGEN Fonder
-2,44%
Förlorare 1 dag
Gl Em Mar
Danske Invest
Förändra världen
– även i Framtiden
*
34,85
10,42
13,5
22,43
12,79
1,5
1,8
1,9
0,3
2,1
1,1
0,8
3,30%
Gr China
Danske Invest
202,11 33
110,77 3
•Global
1 1332,26 15
•Kon-Tiki
1,1 725,33 10
•Krona
100,03 1
•SKAGEN m2 0,8
151,9 35
Ryssland
Ancoria Insura
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
•Tellus
•Vekst
0,7 140,55 22
1,1 1948,5 15
Skandia Fonder
•Asia
2
•Balanserad 0,4
Cancerfonden 0,2
•Europa
0,8
•Försiktig
0,2
Glob Hedge
0,1
Ide F Liv
0,6
•Japan
1,4
•Kapital
0,1
•Nordam. Expp 1,4
Norden
0,6
•Offensiv
0,8
•Realränte
0,1
SelGlobFör*
SelOffens*
SelStrateg*
SelUtlOff*
•SmåSverige 0,1
•Sverige
0,2
•Sverige Expo 0,2
Tillväxtmrkt
1,5
•TimeGlobal
1
•USA
1,3
•Världen
1,3
Världsnatur 0,2
271,35
315,97
136,98
411,88
182,15
110,46
557,25
136,16
174,99
162,89
150,19
355,25
138,19
111,02
145,91
136,03
112,73
481,13
965,6
132,2
114,84
135,88
723,27
329,01
138,38
SkandiaLink/1dag
fördröjn
25
12
14
15
7
21
19
7
38
20
21
7
20
14
16
19
31
42
22
14
BlRoEmEuro* -2,4 721,59 -9
-0,2 215,74 65
BlRoIndia*
CarnStrategi* 0,3 1001,63 16
CatelHedge* 0,1 162,63 8
EastBalkan* -0,6 14,09 22
-3,1 671,06 -44
EastCRyssl*
10,33 42
EastCTurk* -0,5
*
-1,7 26,75 -22
EastÖeurop
JPMFGloFin* 0,7 962,6 24
Lannebsmåb* 0,6 57,08 23
1,1 2775,56 9
OdinSve*
SchrChinaOpp*-0,3 2024,85 26
0,4
314,6 12
SkaBalans*
0,8 136,75 12
SkaCancer*
0,3 408,66 14
SkaEurExp*
0,2 181,74 6
SkaFörsik*
SkaIdéF Liv* 0,5 553,99 18
134,23 18
SkaJapan*
174,82 7
SkaKapital*
*
Skandia Asia -0,3 265,98 23
Skandia Nord* 0,5 149,33 19
0,6 352,34 20
SkaOffens*
132,1 1
SkaPenmark*
0,1 138,04 7
SkaRealrän*
SkaSmåbSve* 0,5 480,76 20
SkaSverige* 0,8 963,29 14
0,7 713,86 40
SkaUSA*
SkaVärlden* 0,5 324,93 21
*
0,8 138,15 12
SkaVärlds
Solidar Fonder
•Aggr Plus*
1,3 165,8 26
0,2 160,09 27
•Etisk Plus*
*
1,1
149,4 20
•Flex 100 Plu
•Flex 40 Plus* 0,6 120,71 11
•Flex 70 Plus* 0,8 131,77 14
Sparbanken Syd
Bas*
Global*
Sverige*
Tillväxt*
0,2 141,75 11
-0,1 170,92 19
0,8 229,96 18
0,4 189,19 14
Sparinvest
Corp.Val.Bnd*
1114,15
EmMkCoVaBdS*-2,1 1054,48
•EmMktsCorVlB*-1,5 114,47
•EquitEUR R* 0,7 140,8
EthicEmMVER* 0,5 109,36
•EthiGlValR* 0,6 120,86
•EtHYVB R* -0,1 123,55
•EuropValR* 0,5 99,62
•Glob Value* 0,6 200,86
125,9
•GlSmCpValR* 0,9
•HiYdValBdR* -0,1 151,48
•HY Val Bds S* -0,6 1392,19
•InvGrVlBdR* 0,4 144,38
LgDnBdEURR* 0,4 25,78
0,6 170,25
•Procedo R*
0,5 144,99
•Securus R*
Spiltan Fonder
•AF Dalarna
AF Invest
•AF Småland
•AF Stabil
•AF Sverige
•RF Sverige
SPP Fonder
Storebrand
4
-8
-1
22
15
12
-10
7
12
12
-10
-16
17
17
20
13
0,1 139,75 13
0,4 212,04 20
0,2 242,66 20
0,2 415,49 18
0,2 405,81 17
114,91 2
Bygga
0,4
•EmergMarkSRI 1,9
•Europa
0,8
•FörOblFo
•GlbTopp100 1,2
•Global
1,4
•Japan
1,4
Leva
0,1
•Obligation
0,1
•Penning
•SPP40
0,4
•SPP50
0,7
•SPP60
1
•SPP70
1
•SPP80
1
•Sverige
0,1
•USA
1,3
148,4
101,54
105,04
107,48
156,77
89,23
59,3
109,89
141,49
118,94
223,47
308,95
370,14
164,27
86,24
224,45
148,87
12
19
15
3
24
29
18
2
9
1
12
18
23
24
24
17
40
•D Europe
•D Global
•D Nordic
Norge*
Verdi*
-0,1 2639,5 10
0,4 2293,15 24
-0,120734,92 25
1,5239024,94 11
1,5 451,51 8
AccesEmMar*
AccesOffensi*
AccesTrygg*
Afrika
•AktiefPens*
AllemaKomp*
•Amerikaf
•Asienfond
Bas Action*
Bas Mix*
Bas Solid*
•EthGloMEGA
•Ethica Glo
EthRänta*
•EthSvMEGA
Europafond
•EuropaMEGA
•Exportfond
Glo Em Mar
Globalfond
•GlobalMEGA
Index Asi*
-0,5
0,4
Swedbank Robur
2,6
0,5
0,5
1,4
2,1
0,5
0,3
0,1
1,1
1,1
0,2
0,5
0,5
-0,2
1,9
1,3
1,3
-0,1
134,03
203,19
121,16
98,08
19,16
56,83
37,23
32,46
117,55
24,5
111,4
165,07
216,75
117,92
312,64
22,33
8,63
86,65
106,05
64,13
13,52
166,94
B7
7
18
3
15
22
21
33
27
13
9
5
26
25
6
14
13
14
17
23
25
26
25
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Index Eur*
0,4 102,92 15
0,9 133,93 15
Index Sve*
Index USA
1,2 177,58 39
0,5
41,83 20
IP Aktief*
6,76 10
•Japanfond* 0,3
84,12 20
•Kapitalinv* 0,5
*
-0,2
169,5 25
•Kinafond
-1,3
16,11 39
•Medica*
MixIndexSv* 0,4 225,8 11
•MixPension 0,7 16,99 17
•Nordenfond 0,6 83,43 14
•Ny Teknik
1,1
281,1 27
130,75 7
Obligation*
119,56 7
ObligMEGA*
•Pennmarkf
101,69
0,1 145,51 7
PremBalan*
114,93 4
PremFörsikti*
PremModig* 0,2 165,25 10
*
0,3 110,39 3
Protect90
0,7 30,08 35
•Realinvest*
130,53 6
•Realräntef*
Rtf Flexibel
260,55
Rtf Kort Plu
125,18 1
-3,8
13,56 -38
•Ryssland*
Råvarufond* 0,2 16,82 -11
RänteEurop* -0,3 130,41 21
13,04 6
•RäntePens*
•SmåbolagEu 0,9
27,83 13
•SmåbolagNo 0,6 95,22 9
•SmåbolagsSv 0,1 69,34 16
0,8 260,23 13
SvAktiepo*
SweHiDiv
122,28 25
Sverigef
0,1 341,12 15
1 58,55 16
•SverigMEG*
45 21
TalAktMEGA* 0,7
117,95 6
TalRäSvME*
•Technology 0,6
166 45
•Transf 50
0,2 138,54 8
•Transf 60
0,3 155,04 9
•Transf 70
0,5 179,91 13
•Transf 80
0,7 192,61 15
•Transf 90
0,6
147,4 16
•Östeuropa
0,3 22,45 -16
Swedbank Robur/Banco
•Etik Balans.* 0,2 1259,49 7
0,8 6741,06 13
•EtiskSve*
Humanfond* 0,9 850,66 12
Tundra Fonder
•Frontier Opp
•NigeriaSahar
•Pakistanfond
•QuAsia
•Rysslandsfon
•Vietnam
UBS
1,9
2,7
0,2
2,4
0,5
-1,5
152,99 32
89,3 -5
270,7 61
113,58 21
70 -29
117,92 18
•Biotech B*
2,1 549,42 69
•CentrlEurB* -1,4 163,04 6
0,5 757,12 29
•EcoPerfB*
•EmMktInnovat0,6 78,04 21
-0,5 58,37
•ES-Brazil*
•ES-GlbGrPacc*
1,4 66,18 -29
•ES-Russia*
0,4
97,8 20
•FinServcB*
•Gl.Multi Tec* 0,4 220,74 32
•Hlth CareB* 0,8 222,02 47
-0,9 64,39 -17
•RICI EUR*
•Str-BalanB* 0,4 2405,24 15
0,4 392,99 15
Str-Eq B*
0,4 2947,07 15
•Str-Grth B*
25,51 34
•USA Growth* 0,5
*
0,3 150,53 37
•USA MuStr
XACT Fonder
Bear*
-1 108,31 -20
1 275,94 20
Bull*
*
0,6 153,36 14
OMX
0,6 379,62 15
OMXSB*
XACT Bear 2* -1,4 114,04 -26
1,4 493,54 26
XACT Bull 2*
Ålandsbanken
•Catamaran*
58,31 16
-0,3 214,76 21
•China*
*
Commodity -0,6 103,74 -21
122,54 10
DR 12*
0,5
11,86 18
DR 12 E*
*
1039,77
•Money Market
Nordic Growt* 0,1 904,16 5
378,59 11
•Swedish*
Öhman
EtiskIdxSveB* 0,6 109,2
EtiskIdxUSAB* 0,2 126,13
114,37
•EtiskIndexEu*
•EtiskIndexJa* -0,6 74,53
•EtiskIndexPa* -1 183,72
•EtiskIndexSv* 0,6 191,34
•EtiskIndexUS* 0,2 141,61
112,47
•Ftgsobl*
•Global Growt* 0,6 275,49
*
•Hjärt-Lung -0,8 1065,75
•Idx NoAm MSC*0,3 174,06
IdxNoAmMSNAB*0,3 124,7
•Index Sverig* 0,6 156,32
•IndexEmerMar*-0,6 122,1
251,24
•Nord.Miljö*
0,5 477,55
•Sverige*
•Varumärke* 0,3 150,03
• = Fonden ingår i premiepensionsurvalet.
* = Kursen är inte dagsaktuell
Börsdag 29 December
15
38
15
16
22
15
38
4
35
25
37
37
15
17
15
13
28
B8
TISDAG 30 DECEMBER 2014
ALLMÄNT
ORDBYTET
Här gäller det att gå
från ett ord till ett
annat. Du ska byta ut
en bokstav i taget.
Alla ska bytas ut.
Flera lösningar är
möjliga.
FYRKLÖVERN
Hitta de bokstäver
som fattas. Fyll i de
tomma rutorna så att
du får tre lodräta och
tre vågräta ord.
ORDGÅTAN
FÖREGÅENDE
LÖSNINGAR:
Kan du komma på de
åtta svaren på fyra
bokstäver var och
sedan pussla in dem
i rutmönstret?
Ligga på ägg
Snack
Japansprit
Uppfödning
Grov fil
Virket
Hoare
Svaga
NYÅRSLÖFTEN
Ge dina löften
en ny chans
STOCKHOLM
4 Nej till godis, vin och nikotin. Kärleks-
handtagen väck. Många passar på att
införliva ett ”bättre” jag med hjälp av ett
nyårslöfte, men de flesta misslyckas år
efter år.
Men det är inte dömt att misslyckas.
Det nya jaget ska nås genom att slaviskt följa uppmaningarna uppklistrade
på kylskåpet. Men för de
flesta är nyårslöftena brutna redan till trettonhelgen.
– Vad vi glömmer bort är
att i alla förändringar ingår att falla tillbaka i gamla mönster, säger psykologen Liria Ortiz.
I stället för att slänga alla
nyårslöften i soptunnan så
fort vi tar ett snedsteg tyck-
er Liria Ortiz att man ska
uppmuntra sig själv att se
framåt. Om löftet att träna
två gånger i veckan misslyckas är det bättre att
i alla fall försöka få in ett
träningspass i veckan.
– Om man förstår att löftet är orealistiskt kan man
omvandla det till ett mer
realistiskt sådant. Överges
det helt kommer man i stället att stanna där man var
från början.
FAKTA
Så hålls dina löften
4 Formulera dina nyårslöften
Gå ner i vikt - vanligt nyårslöfte .
FOTO: TT
Ortiz anser också att
chansen att lyckas är större
om formuleringarna är positiva och abstrakta anledningar som att ”det är dåligt att röka” undviks.
– Chansen att lyckas är
nog större om man i stället
tänker att ”mina barn blir
glada när jag inte röker
längre” eller ”jag kan andas bättre när jag cyklar”.TT
MIMI BILLING
positivt. Är en nyttigare livsstil målet kan ”jag ska äta mer
grönt” eller ”jag får äta choklad
på fredagar” fungera bättre än
”jag ska inte äta någon choklad”.
4 Sätt realistiska mål. Om du
inte tränar alls kanske ett träningsschema tre dagar i veckan
är orealistiskt. Skriv ner vilken
effekt du vill ha av dina nyårslöften. Exempelvis ”mer grönt
gör att jag mår bättre i magen”,
”jag blir piggare av att motionera” eller ”när jag dricker mindre
blir jag snabbare i tanken”.
4 Sätt mål som du själv vill uppnå i stället för förändringar du
tror att andra vill se hos dig.TT
Nyårslöften – lätta att avge, svårare att hålla. Träna mera, är
FOTO: TT
ett av våra vanligaste löften inför nya året.
C-DELEN · TISDAG 30 DECEMBER 2014
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
KULTUR 2 NÖJE 4 FOLK & FAMILJ 10 MIN MENING 11 SERIER 15 TV/RADIO 16 VÄDER 20
Tre i jakt på den
fjärde mannen
C3
Hjälp ett barn att förändra världen!
För 230 kr i månaden blir du fadder till ett barn och stödjer samtidigt
ett helt samhälle. Från 100 kr i månaden kan du istället välja att bli
projektfadder och stödja olika aktuella och angelägna projekt.
Jag drömmer om att få
lära mig läsa och skriva.
Emane, Etiopien
Bli fadder! Anmäl dig
på www.barnfonden.se
C2
TISDAG 30 DECEMBER 2014
KULTUR
Kulturchef: Rakel Chukri Telefon: 040-28 12 00
Kulturredaktör: Johan Malmberg Telefon: 042-489 92 31
Kulturreporter: Peter Fällmar Andersson Telefon: 042-489 90 06 E-post: [email protected]
ÅRETS
NYORD
blåbrun
Y
oloa
RN
ap
Mellanförsk
Cispers
on
Blåbru
n
Attefallshus
Krislåda
Ökad användning: färgbeteckning för politiska samarbeten
mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga,
högerextrema eller högerpopulistiska partier. Sett/hört
första gången år 2000.
cisperson
Ökad användning: person
som inte är transperson, det
vill säga vars könsidentitet
och könsuttryck stämmer
med normen för det kön som
juridiskt registrerades för personen vid födseln. 2009.
Digital valuta
En
Fotobomba Frisparkssprej Genusbudgetering Gurlesk
Gäri Icke-binär Kippavandring Klickfiske Kringis Kärrtorpa
Köttnorm Matnationalism Mobilzombie Nerväxt Nettokrati
Normcore Parkera bussen Plastbanta Pultvätta Rasifierad
Ryggprotest Rödgrönrosa Sekelsiffror Selfiepinne
Sms-anställning Spoilervarning Trafikmaktordning
Tvodd Tvåkönsnorm Usie
Virtuell våldtäkt
Åsikts
korrid
or
Allt skall vara jag
D
et har varit ett politiskt år. Ett valår.
Det har också varit
ett år när ett antal
normer har blivit
utsatta för genomlysning och problematisering. Ett
år av civilt motstånd.
Frågan om genus har också varit tydligt närvarande, inte minst
som ett sätt att definiera det som
man upplever som en förtryckande norm. Det avspeglas naturligtvis i språket.
Det sker hela tiden en konstruktion av nyord som skall beskriva samtidens olika rörelser,
dessa nya sociala, etiska och politiska former som skall fångas in
och ges ett namn. Tydliggöras.
Årets nyordslista som presenterades av språkrådet blir för mig
ett slags minnesspegel över det
år som har passerat, även om jag
varken har ”kärrtorpat” eller upp-
lever mig som en ”mobilzombie”.
Det är däremot uppenbart att
jag är en ”cisman”, vilket kan
innebära att jag inte ser min
egen del i allt det som sker. Jag är
min egen begränsande norm. Vit
heterosexuell man.
Ett ord som ”rödgrönrosa” beskriver utmärkt hur svårt det
är att stiga in i en given politisk
mall. Vi vill vara mer. Vi vill inte
fångas in i bara ett mönster, en
politisk färg. Inte bara röd, inte
bara grön, inte bara rosa – utan
just allt. Motsatsen måste väl då
vara ”blåbrun” vilket jag antar
inte är de blåfärgades egen konstruktion, utan mer är att se som
ett skällsord från motståndarna.
Blåbrun. Det låter inte speciellt
lockande.
Ett ord som jag däremot undrar över eller rättare sagt – ett ord
vars innehåll jag själv ännu inte
har stött på i min vardag är ”gur-
Om man skärskådar
nyorden, låter de bli
synliga som en helhet, så är det uppenbart att vi lever våra
liv som individer, vi
tycks vägra att låta
oss definieras utifrån
enkla begrepp och
normer. Vi vill ha fullständig kontroll över
hur vi skall tolkas.
lesk”. Det skall vara en feministisk strömning som rymmer både
gullighet och groteska inslag. Jag
vet inte i vilka sammanhang som
gurleska personer har varit tydliga, inte heller vad det egentligen
innebär att vara gurlesk. Grotesk
och gullig. Igen, det är möjligt att
jag som just ”cisman” inte kan
förstå och tolka det som sker utanför min egen heteronormativa
synvinkel.
Ett annat nyord som jag inte heller riktigt vet hur jag skall använda är ”frisparkssprej”. Det leder
mina tankar till möjligheten att
spreja ner någon med exempelvis
pepparsprej och därmed få möjligheten att sparka ner sin motståndare. Men jag vet verkligen
inte vad ordet betyder.
”Ryggprotest” är enklare att
förstå och förmodligen i längden
ett betydligt mer effektivt politiskt motstånd. Det innebär helt
ILLUSTRATION: ELLINOR AVÉN
enkelt att vända ryggen till vid
politiska möten man inte sympatiserar med. Det är ett civilt motstånd som är både fredligt och
tydligt. Jag har sett det ske vid
flera tillfällen under det här politiska 2014.
Nyordslistan är alltid lika fascinerande, den blir till en sammanfattning av det år som har passerat. Ett tydliggörande. Man lyckas
spika fast alla dessa komplicerade
rörelser och begrepp, alla dessa
underströmmar och skeenden.
Och det genom att helt enkelt lyfta fram ett isolerat ord.
”Mellanförskap” blir ett ord
som jag kommer låta sjunka in
under dagen, för är det ens möjligt att leva i ett ”mellanförskap”?
”Trafikmaktordning” kommer
jag också att försöka förstå. Jag
hittar varken ut eller in i det ordet. Det som annars skapar en
tydlig bild av året som har gått är
TISDAG 30 DECEMBER 2014
Redigering: Ellinor Avén
C3
KULTUR
ÅRETS KRIG 9 ·IDENTITETSPOLITIKEN
frisparkssprej
Ökad användning: vit
sprejfärg som används vid
frisparkar i fotboll för att
markera var bollen ska ligga
och var försvarsmuren ska
stå. 2008.
Göra motstånd mot spridning av nazistisk propaganda
och mot nazistiskt våld.
2014.
köttnorm
Ökad användning: normen
att äta kött. 2004.
mellanförskap
Ökad användning: upplevelse av att inte helt tillhöra
någon samhällsgemenskap.
2005.
mobilzombie
Ökad användning: person
försjunken i sin mobiltelefon, som därför inte lägger
märke till vad som sker runt
omkring. 2007.
rödgrönrosa
Färgbeteckning för politiska
samarbeten mellan Socialdemokraterna,Miljöpartiet,
Feministiskt initiativ och
ibland Vänsterpartiet. 2014.
trafikmaktordning
Ökad användning:
hierarki som speglar samhällets prioritering av trafikslag. 2009.
Ökad användning: leva livet
som om varje ögonblick
vore det sista, fånga dagen.
2012.
Hela listan hittar ni på
www.sprakochfolkminnen.se
Åsa Linderborg.
Athena Farrokhzad.
ken för en dogmatism som riskerade mäta sig med delar av
70-talsvänsterns, riktade sociologen Diana Mulinari liknande
anklagelser mot identitetspolitikens kritiker.
Vem som helst hade kunnat
bli förvirrad.
som är okänslig inför det förtryck i pedagogiska handuppräckjag utsatts för – och som därför ningsövningar för publiken.
För nej, radikal antirasism och
också bidrar till att reproducera det – kan det vara lättare att queerfeminism handlar varken
avfärda henne som fiende än att om köer eller fritt svävande symacceptera henne som obekväm boler.
Teater Smuts material var
kamrat på delvis samma barrikad. Det försvårar organisering.
hård statistik: skillnader i inLinderborg ville kritisera komst. I examen. I din bostads
dessa mekanismer. Samtidigt kvadratmeteryta. Och vid vilken
gjorde hon något av en liberal ålder du förväntas dö.iros
halmgumma av den identitetsPATRICIA LORENZONI
politiska vänstern genom att
kategoriskt beskylla den för att
[email protected]
vara ”fast i symbolerna” och ”aldrig vidgas till att handla om lev- Det här var sista delen av serien.
Tidigare avsnitt: Johan Malmberg
nadsvillkoren i Gottsunda”.
Så vad handlade det hela om?
Neergaard antydde en vänsterns
strategiska villrådighet. Säkerligen, men också att betydligt fler
slags erfarenheter idag finns
representerade i det offentliga
samtalet än för bara tio år sedan. Det innebär möjlighet till
fördjupad förståelse av underordning och förtryck, men just
därför att det också kommer att
stridas över denna förståelse.
Mest handlar kanske debatten
om den liberala hegemoni vi alla
omfattas av. Vi är alla fritt väljande individer. När jag möter den
Med
tidens
gång
Jag, jag, jag. Allt skall vara jag.
Det är vad selfiepinnen säger mig.
Om man skärskådar nyorden,
låter de bli synliga som en helhet, så är det uppenbart att vi lever våra liv som individer, vi tycks
vägra att låta oss definieras utifrån enkla begrepp och normer.
Vi vill ha fullständig kontroll över
hur vi skall tolkas.
Motsatsen är dessvärre lika tydlig. Vi vill gärna enkelt och schablonartat definiera våra motståndare, exempelvis genom att hävda
att de lever inom det ”köttnormativa” medan vi ser oss själva leva
våra liv efter principen ”yolo” –
you only live once.
KRISTIAN LUNDBERG
[email protected]
Den fjärde mannen
Baserad på Leif GW Perssons
”En annan tid, ett annat liv”
Manus: sara Heldt och Johan
Widerberg
Regi: Kristian Petri
I rollistan: Rolf Lassgård, Helena af
Sandeberg, Claes Malmberg
Sänds på SVT i kväll, 1/1 och 3/1.
1902 invigdes NK i Stockholm.
Samma år fick det stora varuhuset sin karakteristiska logotyp,
designad av David Blomberg,
med de två smala stora bokstäverna sammanfogade och inringade. Det skulle dock dröja
ytterligare trettiotalet år innan
loggan skulle sätta sin prägel på
huvudstadens stadsbild. 1939
byggdes en för sin tid gigantisk
(sju meter i diameter) roterande
neonskylt där ena sidan var en
klocka och den andra logotypen.
Med någon enstaka justering
har skylten varit en självklar
”Medierna” 16/12, Nana Håkansson
”Kulturmannen” 17/12, Bengt Göransson ”Ministern” 18/12, Malin Waak
”Dansksvenska kriget” 19/12, Peter
Fällmar Andersson ”Guillou” 20/12,
Emil Schön ”Migranterna” 23/12, Åsa
Moberg ”Kärnkraften” 27/12, Jenny
Maria Nilsson ”Ebba vs Horace” 28/12.
Vem talar hon om? undrade en
del. Synd att hon missat våra möten, sade andra. Och när Teater
Smuts i Göteborg under samma
höst bildade punkband, var det
med ett brett intersektionellt
klassperspektiv åskådliggjort
TV
”selfiepinne”, det vill säga en enkel anordning man fäster vid sin
mobil för att kunna ta en bättre
bild av sig själv.
Judith Kiros.
FOTO: PETER CEDERLING/TT
yoloa
”Ingen säger att den ägnar sig åt
identitetspolitik. Identitetspolitik finns bara som tillmäle” hade
rättsvetaren Leila Brännström
skrivit i Bang ett par månader tidigare. Nu argumenterade sociologen Anders Neergaard plötsligt för en intersektionell identitetspolitik från vänster, med stöd
hos Marx. På sociala medier tog
sig diskussionen emellanåt tämligen hätska uttryck. Och medan Linderborg i sin ursprungliga text skyllde identitetspoliti-
FOTO: TT
kärrtorpa
FOTO: TT
Ökad användning: feministisk strömning med inslag av
både gullighet och groteska
element. 2013.
”Det ska fan vara politiskt korrekt” var rubriken på startskottet för höstens debatt om identitetspolitik. Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg skrev om
vådan av identitetspolitisk symbolfixering. Judith Kiros svarade
i Dagens Nyheter att Linderborg
skapat en falsk motsättning mellan vänsterpolitik och identitetspolitik. Nina Björk gick ut till Linderborgs försvar med en metafor:
Tänk samhället som en kö. Identitetspolitiken vill se till att ingen glider före på grund av hudfärg, kön eller kroppsfunktionalitet. Socialismen vill revolutionera själva systemet. Poeten
Athena Farrokhzad reagerade på
Facebook: ”kan alla kommunister som inte tror att antirasism
eller queerfeminism handlar om
att avancera i nån jävla kö skriva
upp sig [... Vi] förbereder exodus.”
FOTO: TERJE BENDIKSBY
gurlesk
Först som sist i kön
”Claes Malmbergs homofobe och (mans)grisige chef Ewert Bäckström
hade förhoppningsvis aldrig kunnat bete sig som han gör i dag”, skriver
Mattias Dahlström.
orienteringspunkt för människor i Stockholms centrala delar.
NK-klockan dyker då och då upp
i bild i Kristian Petris tv-serieversion av Leif GW Perssons
”Den fjärde mannen”, vars tre
delar sänds i SVT med start i dag.
Inte på något övertydligt sätt,
bara tillräckligt ofta för att den
ska bli en symbol. De viktigaste
rollerna i serien görs kanske av
Rolf Lassgård, Helena af Sandeberg och Claes Malmberg, men
NK-klockan har sin lilla, men viktiga, plats också. Med sitt dubbla
roterande – dels hela konstruktionens varv runt, dels klockvisarnas oändliga färd runt urtavlan – visar den ju hela seriens
grundtematik: allt går i cirklar,
runt, runt, runt, men tiden går
långsamt, långsamt framåt. Och
med den utvecklingen. Väl? Förmodligen. I bästa fall.
För när Petri, Sara Heldt och
Johan Widerberg (de två senare
har skrivit ett lite styltigt manus
efter Perssons bok) binder samman nutid med ett ouppklarat
mord 1989 och ockupationen av
den västtyska ambassaden 1975
finns en känsla av att det ändå
sker något slags förändring, hur
haltande och hackande den än
må verka.
De tre olika tidsplanen visar ideal som överges, rödstrumpor blir
filttofflor, och korrumperas, men
också hur vissa saker, trots allt,
kanske blir bättre. Än är vi inte
där vi ska vara, men med myrsteg går vi framåt mot en ökad
acceptans och ett öppnare samhälle. I seriens första scen, som
utspelar sig 1989, sitter färska
polisen Jeanette i en spaningsbil och ifrågasätter sin närmaste kollegas fördomar kring invandrare, samtidigt som hon
själv använder ordet ”blattar”
för att beskriva gruppen. Claes
Malmbergs närmast parodiskt
homofobe och (mans)grisige
chef Ewert Bäckström hade förhoppningsvis aldrig kunnat bete
sig som han gör i dag och nå den
framskjutna position han har
1989.
Eller så skulle han tona ned
åsikterna, ge sig in i politiken
och ta sig in i riksdagen. Det är
ju, obehagligt nog, också ett fullt
tänkbart scenario.
I Petris strama regi, utan särskilt
mycket visuellt lull-lull (rätt behagligt i CSI-tider då kameran helst ska fara omkring inne
i sargade kroppar eller bjuda på
överdådig bildporr med känslan
av 80-talets airbrush-affischer),
ställs en osäker tom nutid mot
två dåtider, en våldsamt naiv och
en genomcynisk.
Och så snurrar NK-klockan
och dess visare ytterligare ett
par varv. Förhoppningsvis åt
rätt håll.
MATTIAS DAHLSTRÖM
[email protected]
C4
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SKÅNES VIKTIGASTE LÅTAR
PLACERINGAR 2–6
It Takes a Fool
to Remain Sane
6
2
Hög standard
Peps Blodsband
3
Oh, Boy
Peps Blodsband
4
Det snurrar i min skalle
Familjen
4
6
?
4 Text och musik: Ola Salo.
4 Inspelad: 2000 av The Ark.
Fyra
minuter
kvar
attleva
In kommer Gösta
Philemon Arthur & The Dung
It Takes a Fool to Remain Sane
The Ark
7 Vi klarar oss nog ändå
Edvard Persson
8 Änglahund
Hasse Andersson
8 Lovefool
The Cardigans
10 Jag har bott vid en landsväg
Edvard Persson
10 Allt på ett kort
Bob Hund
10 Vem kan man lita på?
Hoola Bandoola Band
10 Jonnie
Kal P Dal
15 Lite grann från ovan
Edvard Persson
10 Falsk matematik
Peps Blodsband
15 Vem får nu se alla tårar?
Wilmer X
19 Välkommen till Malme
Advance Patrol
19 Nu är det väl revolution…
Bob Hund
23 Erase/Rewind
Cardigans
15 Flickan och kråkan
Mikael Wiehe
15 Vem är den flickan?
Wilmer X
19 Det skulle vara lätt för mig …
Bob Hund
19 Ingenting går upp mot …
Siw Malmkvist
24 När en flicka talar skånska
Danne Stråhed
24 Calleth You, Cometh I
The Ark
24 Klippans centrum
Torsson
24 Waiting
Alice Boman
24 Ja vill inte ha
Problem
24 Living in America
The Sounds
24 Kör dej död
Wilmer X
4 Från scen under The Arks sista
turné kallade han den för ”De konstigas internationalsång”. Men den
hade börjat sin bana som en väldigt
personlig sång, så ohöljd att Ola Salo
kände sig förlägen när han presenterade den för resten av bandet.
– Jag var oerhört generad, minns
han. Texten var så extremt utlämnande och rak. Ändå hade den en nästan
inställsam refräng: tjatig och popig.
Jag gjorde mig beredd på att de skulle
avfärda den som banal och övertydlig.
Räddningen var att jag spelade den
på pianot, det tvingade mig att sitta
med ryggen emot.
Efter att sista ackordet tonat ut följde några långa sekunder av ekande
tystnad, innan basisten Lars Ljungberg fällde domen: ”Här har du en
riktig superhit”.
Han fick rätt: ”It Takes a Fool to Remain Sane”, The Arks andra singel,
blev deras stora genombrott. Ett bakslag hade varit hårt; detta var nämligen inte bara en låt, det var ett manifest. Allt som Ola Salo och The Ark
stod för fanns här.
– Den var ett utslag av min livsfilosofi, säger Ola Salo, med tankar om
samhälle, identitet, normalitet och
skam.
Det är också en väldigt ordrik sång,
där stavelserna stångas med metern
och trängs om utrymmet ända tills
den får vila i en stark refräng.
– Man får lite känslan av någon
som har fyra minuter kvar att leva och
nu ska summera allt som är viktigt.
Det är så tillvaron ofta känns i tjugoårsåldern, säger Ola Salo med sexton
års perspektiv. Man vet inte om man
någonsin får komma till tals, och om
man får chansen vet man inte hur
många minuter man har på sig. Det
präglar låten: mycket blir sagt på kort
tid, det är effektivt men ändå inte så
organiserat och ordnat – mer som en
stream-of-consciousness. Tankarna
bakom är stora, men utformningen
är inte intellektuell utan snarare intuitiv. Jag skrev den i ett flöde.
Texten är enormt viktigt för låtens –
och bandets – genomslag.
”The Ark vände helt upp och ned på
mitt liv. På ett positivt sätt. Förr var
jag en människa som varken visste ut
eller in. Jag bara följde strömmen och
hoppades på att det skulle leda mig
någonstans”, skrev år 2004 signaturen
Edvin Medvind i Sydsvenskans ungdomsbrevlåda Postis och såg tillbaka
på 2000. ”Dom räddade mitt liv”, skriver signaturen. ”Dom kom verkligen
i rättan tid. För en gångs skull lönade
det sig att jag lyssnade på NRJ en hel
dag, för plötsligt sattes ’It Takes a Fool
to Remain Sane’ igång och äntligen
C5
TISDAG 30 DECEMBER 2014
tändes den där lampan i mitt huvud
som hade varIt släckt så länge.”
Ellen Benediktson, som tävlade
i Melodifestivalen i vintras, har också ett starkt förhållande till låten:
– När jag upptäckte den var jag runt
tio år och i en fas där en ska ta ställning till massor av saker, bilda sin egen
person och välja vägar. För mig blev
låten betydelsefull eftersom den
predikade budskapet om att vara
sig själv och att våga gå sin egen väg
oavsett hur konstig en kanske skulle framstå. En kärleksförklaring till
mångfalden!
Robert Jelinek, tidigare sångare i The
Creeps, var ett tidigt fan och hjälpte The Ark till skiv- och förlagskontrakt. Han jobbade också som Ola Salos sångcoach när första albumet spelades in.
– Den låten har en särställning, den
sammanfattade vad The Ark handlade om. Den har det som gjorde att jag
fastnade för dem: de hade inte bara
allt hemma på det musikaliska planet, utan hade ett budskap som är relevant och som kan vara en tröst och
inspiration för många. Och jag kände att den var särskilt viktig också för
bandet, inte minst för Ola. Den låten
och någon ytterligare var också lite
svårare att få till i studion, jag kunde ana en större nervositet. Hos en
sångare yttrar sig nervositet i att man
snörper åt mer; man hör att det var
mer spänt än det kanske var på andra låtar. Det var viktigare, helt enkelt,
att få till den.
Ola Salo skrev låten hösten 1998,
medan han bodde i Malmö, dit han
återvänt efter studietiden i Lund för
att på Malmö Musikteater spela en av
friarna i ”Spelman på taket”.
– Jag förknippar den väldigt starkt
med att gå omkring på Malmös gator och vara 22 år – frustrerad och
filosoferande, säger låtskrivaren. Den
hösten började saker falla på plats för
mig. Jag började få ordning på olika
delar av vad jag trodde på, gillade och
ville göra, men som kunde te sig motstridiga.
– Å ena sidan ville jag ägna mig åt
det spektakulära och livsbejakande. Å
andra sidan hade jag ett behov av att
”
Den låten har en särställning,
den sammanfattade vad
The Ark handlade om.”
WFortsättning på nästa sida
ARKIVFOTO: EMI
Så röstade Conny Städe, musiker
Timbuktu: Alla vill till himmelen men ingen vill dö.
Eggstone: The Dog.
Dolkows: Silent Woods.
Kal P Dal: Blåa sko’
Philemon Arthur & The
Dung: Blomman.
The Sinners: Walk on by.
Wilmer X: Kör dej död.
Beagle: The Things That We
Say.
Dr Yogami: Plastic Surgeon.
Bob Hund: Allt på ett kort.
”
Bortglömt band med Malmöpojken
Ulf Turesson som ledare. Albumet
’Starfriend’ från 1998 var sprängfyllt
med perfekta låtar.”
Musikern Kristoffer Jonzon om Freewheels ”Sweet Swedish Winter”.
C6
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SKÅNES VIKTIGASTE LÅTAR
PLACERINGAR 2–6
tigt så monotont som det blev till slut
var inte tanken från början. Sylle satt
i trumbåset och testade olika varianter på rakt komp och vi föreslog att
han skulle testa att göra lite hihatöppningar i disco-stil. Vid något tillfälle öppnade han hihaten på samma
slag som virveltrumman. Jag tänkte:
”Det där har jag aldrig hört innan, då
måste vi ha det så!”. Det slutade med
att vi bara använde en halv takt av
det Sylle hade spelat som fick gå runt
runt, med en liten variation i slutet av
varje fyrataktersrunda.
– Sedan var det jag som la syntstråkarna, säger Manieri, men jag har för
mig att det var Olas idé från början.
WFortsättning från föregående sida
prata om saker jag tyckte var viktiga, inspirerad av filosofi och idéhistoria som jag läst på universitetet. Traditionellt sett har intellektuell rock
varit lite nedtonad, men jag ville bejaka det färgglada och glammiga. Det
är en låt om ganska filosofiska tankar,
ändå mynnar den ut i en uppmaning
att ta på sig spektakulära kläder och
färga håret i grälla färger. I den här
låten lyckades jag få ihop ytterligheterna och upphävde motsättningarna.
Även Ola Salo ser den som något
unikt.
– Jag visste precis hur låten skulle vara, men hade aldrig skrivit riktigt en sådan låt tidigare – och faktiskt inte efteråt heller. Jag har alltid
varit förtjust i bunden meter, det är
ganska strikt. Ofta är det metern jag
utgår från.
Rent musikaliskt präglas den också
av att den skrevs på piano.
– Därför har den mycket färgade
Ola Salo december 1998, medan han ännu kallade sig Svensson, på innergården där han bodde i Rörsjöstaden i Malmö. En halvtimme tidigare hade han för den häpne reportern spelat den nyskrivna ”It Takes
ARKIVFOTO: LARS BRUNDIN
a Fool to Remain Sane” vid sitt piano.
ackord, lite speciella – sådana som
det lätt blir när man spelar lite fel på
pianot. Jag hade nog inte kunnat tänka ut dem, men eftersom det lät bra
behöll jag dem.
Han hade en stark uppfattning om
hela arrangemanget och hur det skulle låta i studioversionen. Basgången
hade han vaknat med i huvudet en
morgon; det var utifrån den som han
skrev låten. Även trummorna hade
han en stark uppfattning om.
– Jag hade därför ganska svårt
att ta till mig idén om att testa raka
discotrummor till, men jag upptäckte snart att det gav mer utrymme till
själva låten.
– Som jag minns det var det Marco Manieri som insisterade på det
ARKIVFOTO: JULIA LINDEMALM
Mannen som mer än någon annan
skulle hjälpa Ola Salo och The Ark
att göra radiopop av dessa tankar var
Marco Manieri – idag mest känd från
tv-showen ”Sveriges mästerkock”, då
producent med Tambourine Studios
som arbetsplats.
– Att låten skulle definiera bandet
kände nog Ola starkare än jag. Om jag
ska vara ärlig så hängde jag inte riktigt med i visionerna om de viktiga
budskapen, jag var mer intresserad av
att optimera låtarna till så bra poplåtar som möjligt. Däremot hade jag
en bestämd känsla av att det var den
starkaste låten på skivan, säger Marco Manieri. Därför lade jag ner extra
mycket krut på just den låten för att
ge den en stark identitet genom att
lyfta fram de elementen som var viktigast och tona ner de andra. Det som
jag tyckte definierade låten var basgången och den lilla pianomelodin
på tre toner, förutom sången så klart
som alltid är det viktigaste i den sortens popmusik.
Musikaliskt skiljer den sig från det
mesta som The Ark skrev och spelade in.
– Den tillhörde repertoaren redan innan jag klev in i bandet, säger
Sylvester Schlegel som på nyårsdagen 2000 blev bandets trummis. Jag
minns att jag hörde den första gången på Uråsa-festivalen och blev helt
knockad. Den var suggestiv, hypnotisk och liknade inget jag nånsin hört
tidigare. I den tidigare versionen var
låten längre, släpigare och skramligare, men redan då otroligt stark. Alla
som hörde den blev hänförda, nästan
förtrollade.
”
Att låten
skulle definiera bandet kände
nog Ola starkare än jag.”
Marco Manieri,
producent
Så röstade Danina Mahmutovic, Din Gata
Advance Patrol: Välkommen till
Malme.
Lilleman ft Gonza: Tonårstankar.
Peps Blodsband: Hög standard.
Timbuktu: Gott folk.
Chords: Wrap Your Chops.
Gnucci: Finders Keepers.
Albin Gromer: Här inne hos mig.
Lazee (& Durimkid): Malmö City
State of Mind.
Helt Off: Mediekåt.
Advance Patrol ft Castelo: Jag finns
med er nu.
raka beatet, säger trummisen Sylvester Schlegel. Hans produktionsideal
var betydligt stelare och mer formaterat än vad vi var vana vid – vi kom
ju från en rockbandstradition och influerades mycket av svänget från 60och 70-talen. Samtidigt hade Ola en
stark vision om att uppdatera The
Arks sound, vilket Marco visade sig
vara en fena på. Slutresultatet blev extremt effektivt.
Manieri kompletterar minnesbilden:
– Från början spelade trummorna
en rytm som följde basgången och
betonade samma slag. Jag tyckte det
svängde bättre med ett rakt discobeat som i stället gav en motrytm
till basgången. Att det skulle bli rik-
Ola Salo må ha haft bestämda uppfattningar om vad rytmsektionen
skulle göra. Men när det gällde sången, hans eget instrument, var han faktiskt ganska osäker. Därför kallades
Robert Jelinek in, som sångcoach eller sångproducent.
– Marco Manieris erfarenhet var att
det var besvärligt att producera sång,
eftersom sångare är svåra. Därför tog
vi hjälp av Robert och av Per Sunding.
Jag var ovan vid att sjunga i studio,
var ganska nervös i den situationen.
Jag visste inte om detta var den enda
chans jag någonsin fick, därför var jag
spänd och nervös och hade stor prestationsångest. Det kan du nog höra
– sången är ganska spänd, man kände
att det var nu eller aldrig.
Men vad kan man lära en Ola Salo
som är på väg att kliva in i sångbåset?
– Som sångare är man ofta psykologiskt utsatt, säger Robert Jelinek.
Man är sitt instrument, jobbar bara
med sig själv. Hur man mår återspeglas i hur man låter, på ett sätt som saknar motsvarighet hos andra instrumentalister. Jag tror att Ola var ute
efter någon att bolla känslor av obehag eller inspiration med. Det är ju
väldigt nervöst: man vet att det man
presterar får man leva med för evigt.
Robert Jelinek gick in för att avmytologisera arbetsprocessen och vara väldigt konkret.
– Det handlade om att jobba med
både uttal och attityd, att få bort elementet av nerver, men inte minst
handgripliga saker som att göra en
rejäl och bra uppvärmning. Det gäller att se till kroppen är med och inte
emot en – att man är varm, mjuk, smidig och bekväm i sin kropp. Många
tycks tro att man får feeling, eller gudomlig inspiration, och så sjunger
man legendariskt. Men det handlar
mycket mer om fysiologiska begrepp.
TEXT: HÅKAN
ENGSTRÖM
hakan.engstrom
@hd.se
”
Den här låten blev ändå
ett soundtrack till en
period på 2000-talet i Malmö
och blev faktiskt betydelsefull
för många i hela Sverige.”
Martin Axén i The Ark om Steso Songs ”The Worse”.
C7
TISDAG 30 DECEMBER 2014
?
In kommer Gösta
4 Text och musik: Philemon Arthur
& The Dung.
4
4 Inspelad: 1972 av Philemon
Arthur & The Dung.
Men varifrån
kommer Gösta
4 En dag i början av 1970-talet damp
en mystisk försändelse ner hos proggbandet Träd, Gräs och Stenar. Kuvertet rymde en kassett, illa inspelad,
men med några djupt fascinerande
låtar: absurda, skeva, formvidriga,
möjligen dadaistiska.
Väldigt mycket gör-det-själv.
Väldigt mycket gör-det-eget.
Väldigt mycket kan-man-verkligengöra-så-här?
Avsändarna kallade sig Philemon
Arthur & The Dung. De var anonyma;
musiken var det definitivt inte.
Kassetten hamnade snart hos skivbolaget Silence, som drevs av Eva Wilke och Anders Lind. De föll för musiken, men insåg att även primitivism
kan vinna på att spelas in hyfsat ordentligt. Alltså for Anders Lind ner
”till Skåne”, sannolikt det sydvästra
hörnet, för att träffa duon.
– Han lämnade en bandspelare hos
dem, och sedan fick vi ju en enorm
massa låtar att lyssna på, minns Eva
Wilke.
Att välja ut vilka som skulle pressas
in på en lp var tufft.
– Vi tog alla våra kompisar till hjälp,
och så fick alla rösta på sina favoriter.
En av dem som fick flest röster var
”In kommer Gösta”: ett lo-fi-opus för
slappt strängad gitarr och slagverk
av köksredskapstyp, där duon på tre
komprimerade minuter sammanfattar en i stora drag händelselös dag
på landet; en hårdkokt blues om hur
ett aldrig utlovat kafferep heller inte
blir av.
– Texten är mycket träffande vad
gäller fåordheten på landsbygden,
menar Anders Lind.
Låten har tolkats av alla från Magnus Uggla till just Träd, Gräs och Stenar och Lunds nations kör. Det sista
skedde vid en Philemon Arthur-gala
på nationen i Lund 1991. I kören ingick Pelle Kockum, numera i gruppen Vocal Six. Han uppträdde på galan också med coverbandet Radikal
Grönska.
4 Text och musik: Johan T Karlsson.
4 Inspelad: 2007 på Markan
4
i Hässleholm av Familjen.
Skogsbranden
som spred sig
4 ”Det snurrar i min skalle”
började med en snurrande
lampa.
Johan T Karlsson, mer
känd under artistnamnet
Familjen, hade ett loppis-
fynd i sin studio, en kitschig cylinderformad lampa från 1960-talet med en
roterande ljuskägla på insidan. Dessa lampor brukar
ofta prydas av ett natur-
Ett annat av duons fans är Thomas
Öberg, som i många sammanhang
lyft fram deras betydelse för hans
band Bob Hund.
– Det finns något i ”In kommer
Gösta” som griper tag och som
summerar deras attityd, även
om detta långt ifrån är min favorit. Detta är deras ”Louie Louie”, catchy och idiotsäker, säger
Thomas Öberg.
Lika viktigt är Philemon Arthur & The Dungs udda sound.
Eftersom duon inte röjer sin identitet – mest för att upprätthålla mys-
motiv, ett vattenfall, en
strand, eller – som i det här
fallet – en skogsbrand.
– Och så var det en liten
bäck som porlade där mitt
i allt. Ganska bisarrt egentligen. Men det var fröet till
låten, säger Johan T Karlsson.
Det var natten före hans
systers bröllop. Han satt
och filade på ett tal. Men
det blev stelt och högtravande. Så han gjorde en
låt istället. Öppningsraden
”Jag gjorde upp en eld för
dig och nu brinner hela
skogen” fanns där. Resten
kom av sig själv. När han
stod där med en mikrofon
i ena handen och en fusk-
lapp i den andra såg han
hur tårarna strömmade ner
för kinderna på hans syster
och de andra åhörarna.
Sedan dess har ”Det
snurrar i min skalle” spelats i radion, på festivaler –
och, har Johan T Karlsson
hört, på andra bröllop. Det
tror han beror på att låten
är en hyllning till storslagen kärlek i allmänhet.
– Jag föreställde mig
ett bröllop i en kyrka. ”Ut,
springer du i väg med mig.
Ja hör du hur de sjunger”.
De springer ut från kyrkan,
ut i världen, ut i livet, medan psalmen ligger därinne.
FILIP YIFTER-SVENSSON
Så röstade Felicia Fredriksson, Victoriateatern
Emil Jensen/ Edda Magnason/ Familjen/
Klubbkören: Fått något i ögat.
Peps Persson: Hög standard.
Promoe feat. Timbuktu: Ge oss Sverige
tillbaka.
The Ark: It Takes a Fool to Remain Sane.
Louisa Lyne: Eid Mumbarek.
Sousou & Maher Cissoko: Jaliya Mouta.
Kartellen & Timbuktu: Svarta duvor &
vissna liljor.
Tarabband: Ya Sidi.
Mikael Wiehe & Björn Afzelius: Sång till
friheten.
Gaby and the Guns: Rosen i parken.
tiken, även om det kring 1972 kanske handlade om att inte ta fokus
från musikernas egentliga verksamhet – har jag såvitt jag vet aldrig träffat dem. Men år 2002 intervjuade jag
dem på mejl.
– När man inte har råd att köpa
några instrument får man använda
vad man har. The Dung hade en gitarr han inte kunde spela på, den la
Philemon beslag på. Ibland fäste han
papper mellan strängarna för att få
till nån slags fuzz-ljud. Vi letade efter
ett udda sound och stämde ofta ner
gitarren tills strängarna hängde.
Och så spelade de på serveringsbrickor och andra kökspinaler.
– För Radikal Grönskas del var
uppgiften att återge valda låtar
i det närmaste exakt, säger Pelle
Kockum om giget på Lunds nation. Det var en utmaning att hitta instrument som passade: kakburkar, plastbaljor och ett gammalt leksakspiano till exempel.
HÅKAN ENGSTRÖM
ARKIVFOTO: PATRICK PERSSON
Det snurrar i min skalle
– Charmen ligger mycket i deras
hejdlösa blandning av kompromisslösa musikaliska innovationer och
mer konventionellt skapade sånger
– en sådan sak som att sjunga på inandning i introt till ”In kommer Gösta” och sedan låta sången fortsätta
som en blues. Vidare finns en tydlig
harmonik i låtarna, som var rolig att
plocka upp till körarrangemangen.
Johan T Karlsson, alias Familjen på Malmöfestivalen 2008.
”
Ett av Sveriges mest
underskattade band.
Produktionen var cirka
fem år före sin tid.”
Torsson-sångaren Bo Åkerström om The Pushs
låt ”Cecilia”.
C8
TISDAG 30 DECEMBER 2014
SKÅNES VIKTIGASTE LÅTAR
PLACERINGAR 2–6
Hög standard
4 Text och musik: Peps Persson.
4 Inspelad: 1975 av Peps Blodsband.
2
Oh boy
4 Text och musik: Peps Persson.
4 Inspelad: 1992 av Peps Blodsband.
3
Vad fan
är skånsk
reggae?
ARKIVFOTO: EMMA LARSSON
4 Per-Åke
Persson vann inte – men
han är störst ändå.
Peps har tre platser på tio-i-topp,
och två på prispallen, i Sydsvenskans
stora omröstning om Skånes bästa
och viktigaste musik.
Tvåa: ”Hög standard”.
Trea: ”Oh boy”.
Och så på tionde plats dessutom:
”Falsk matematik”.
Den här texten ska främst handla om
”Hög standard” och ”Oh boy”, omisskännliga Peps-låtar i baktakt, men
i grunden ändå djupt olika varandra.
Om ”Hög standard” är en progglåt,
intrikat sammansatt, doppad i Bob
Marleys svett, så är ”Oh boy” en glad
bagatell – rak och enkel och smittsam.
Som några av jurymedlemmarna
sammanfattar saken i sina kommentarer till omröstningen: Den handlar
om vad den handlar om. Det är en låt
om att bli glad av att det är fint väder.
Det räcker.
Vi låter Bosse Skoglund prata först.
Han har spelat trummor med Peps
i mer än fyra decennier.
– Du vet... han är speciell. En av de
fyra stora vi har i Sverige: Bellman,
Taube, Cornelis och Peps.
Bosse Skoglund, 78 år, lirar fortfarande. Och han lär sig:
– En bättre musikskola än Peps
blodsband finns inte. Inte för att man
lär sig att bli skicklig på sitt instrument, men man lär sig om inställning,
om attityd. Om att lyssna noga.
Under tiden med Peps har han dessutom lärt sig att bedöma människor
genom musikinstrument.
– Man ska lita på vad man ser. Den
som tar ett instrument i sin hand avslöjar vem han eller hon är. Man ser
vad det är för slags människa man
har att göra med. Någon som vill
framhäva sig själv eller som är mer
ödmjuk och tillbakadragen. Med Peps
är det ju så att han kan spela allt. Han
tar i ett instrument och förstår var
i instrumentet musiken sitter.
Bosse Skoglund träffade Peps Persson redan 1969. Han låg hemma febersjuk, men fick ändå hoppa in och
vikariera under ett gig i Stockholm.
Något stämde genast – men det var
ändå inte förrän Peps bestämde sig
för att göra reggaen skånsk som Bosse Skoglund fullt kom till sin rätt och
blev vad han själv kallar Sveriges första reggaetrummis.
Andra skulle nog utan att blinka
dessutom kalla honom den bäste.
– Jag åkte ner till Helsingborg för att
repa. Jag fattade ingenting. Peps fick
förklara reggae från början för mig.
Vaddå, baskaggen på tvåan i takten!?
”
Jag
fattade
ingenting.
Peps fick förklara reggae
från början
för mig. Vaddå, baskaggen på tvåan i
takten!?”
Bosse Skoglund,
Peps trummis sedan
40 år tillbaka.
Bosse Skoglund förstod inte genast
att ”Hög standard” skulle bli en klassiker. Han trodde att den möjligen blev
för svensk.
– Det är ju nästan lite schottisfeeling i den, det är inte jamaikansk
reggae. Den är det första trevande försöket.
Vad var det som Peps ville att du
skulle kunna, som instrumentalist?
– Hahahaha. Skapa magi. Det är det
det handlar om. Att gå omkring att
försöka vara bra, det är meningslöst.
Men… det klickade direkt mellan oss,
så fort vi träffades. Vi hör ihop. Vi har
beatet på exakt samma ställe.
Samma metronom i kroppen, liksom?
– Precis, men hans är något lite
bättre än min. Han är så fruktansvärt
rytmisk. Och en väldigt bra trummis
själv. Musiken är inte det viktiga. Det
är dansen som är det viktiga. Musiken är till för den, och vackra ackord
är spel för gallerierna.
▼
Den konsumtionskritiska texten till
”Hög standard” var före sin tid, anser
Bosse Skoglund, liksom många andra
Peps-texter. Han nämner textrad efter textrad som personliga favoriter,
som till exempel ”Jag är skraj för livet,
rädd för att dö, blek om nosen som
nyfallen snö”. Och låten ”Spelar för livet” från 1992 kallar han ”den vackraste hyllning till musik jag har hört”.
Där finns också en sorts programförklaring, Peps egen förklaring till
varför han arbetar vidare, decennium efter decennium:
”Det finns inget annat som ger både
mening och dagligt bröd.”
Förklaringen till varför det, enligt
Bosse Skoglund, blir så bra är enkel:
– Peps är världsmästare på att ifrågasätta. Han ifrågasätter allt. Mest av
allt sig själv. Han hade skrivit en låt
som heter ”Snacka skit”. Jag blev nervös av den, jag trodde att den handlade om mig, så jag ringde och frågade.
”Nej”, sa han, ”den handlar om mig”.
Bosse Skoglund lyckas säga saker
som ”Peps är otroligt intellektuell”
och ”jag är jordens största Peps-fan”
utan att låta ett dugg underdånig.
Bråkat har de två aldrig gjort.
– Han står inte ut med oärlighet,
småaktighet och färghållning. Själv
håller han aldrig färgen. Allt som inte
är raka rör reagerar han på.
En gång blev Bosse Skoglund lite
förvånad över ett Peps-beslut: när han
lät en biltillverkare använda ”Hög
standard” i en reklamfilm, komplett
med textraderna ”vad ska du med bil
och villa, när du mår så jävla illa?”
C9
TISDAG 30 DECEMBER 2014
Robert Gustafsson och Peps Persson i
”Allsång på Skansen” 2005.
ARKIVFOTO: PONTUS LUNDAHL
Peps 1967.
Peps 1969.
Peps & Blues
Quality 1970.
4 3 frågor till Robert Gustafsson,
som uppträdde som Peps tillsammans med Peps i ”Allsång på
Skansen” sommaren 2005, och
gjorde ”Oh boy”.
1
Vad är det i Peps röst som du
måste ”hitta” för att det ska
bli rätt?
– En röst bor ju i en kropp. Peps
kropp har ett visst utseende och ett
visst uttryck. Han är dessutom äldre
än jag så man får helt enkelt addera
en hel del livserfarenhet i rösten och
den bluesiga släpigheten.
ARKIVFOTO: PER-ROLAND NILSSON
Peps på Malmöfestivalen 1994.
2
Vad är det som gör skånskan
speciell för dig?
– Jag stiftar alltid bekantskap med dialekter via olika karaktärer. För mig kom skånskan via tv:s
sjuttiotal, alltså Sten Broman, Lasse
Holmqvist och Ernst-Hugo Järegård.
Dessutom har skånskan en härlig
självsäker dryghet som är väldigt användbar.
3
Bosse Skoglund har varit Peps trummis i över fyrtio år.”Han
är så fruktansvärt rytmisk”, säger Bosse Skoglund om Peps.
– Men det var ju för att det var Skoda, den billigaste bilen.
Omslaget till albumet ”Hög standard” var för övrigt också bilorienterat – det var en parodi på ett glassigt
samtida Abba-omslag med cabriolet
och champagne. Peps kontrade med
termoskaffe i en veteranbil.
Så till den andra ytterligheten, ”Oh
boy”.
– Ja, det kan jag förklara, hur den
kom till. Vi var nästan klara med plattan när Peps sa ”ah va fan, alla låtar är
så deppiga, jag slänger ihop nånting”.
Och så har du rytmen igen: ”inga
tunga kläder, behövs, och det gillar
jag”. Den fraseringen är ju genial.
Camilla Jonasson i bandet Donkeyshot är bland dem som har röstat på
”Oh boy” – men för att den är signifikant, snarare än bra:
– Den måste vara Peps Perssons
absolut sämsta låt men den får alltid
representera honom utanför Skåne.
Det är otroligt tråkigt med tanke på
hur mycket bra han har skrivit. Den
har dessutom smugit sig in i skolavlutningskanonen och i dag är det
många sommarlovslängtande elever som måste genomlida denna låt
som dessutom i detta sammanhang
oftast bygger på osvängigt låtsas-reggaekomp. Oavsett allt detta är det en
ARKIVFOTO: PER JARL
viktig låt för Skånes musikidentitet,
säger hon.
Rolf Alm, bosatt i Lund, spelade
bland annat bas på ”Hög standard”.
– Det fanns en väldig glädje i arbetet, då brukar det ju bli väldigt bra.
Och de låg alltid tio år före, Peps och
Bosse. Det var rytmen som var nyckeln till allt. Jag försökte följa med, tittade på Bosses cymbal, dängde till när
han gjorde det. Det var bara att åka
med dem och göra så gott man kunde,
skrockar han.
– Peps har alltid varit bra på det:
gör man så gott man kan ställer han
upp. Men man får inte stå vid sidan
om. Man måste fram i mitten och
hugga tag.
▼
Och pratar vi Peps, då måste vi tala
om språket också, själva dialekten.
Diftongerna, kompletterade med
sjungande tungrots-r.
Ulf Teleman är professor emeritus
i svenska vid Lunds universitet.
– Peps älskar jag, det kan jag säga
utan att överdriva. Men jag är smålänning själv.
Ulf Teleman benar upp det:
– Norr om Skåne har vi den småländska delen av den här språkfamiljen, med Annie Lööf som typisk företrädare. Men nere i Skåne är det
Hur var det att uppträda med
Peps?
– Jag ville repetera numret,
det ville inte Peps. ”Vi tar dä pou volly”, sa han, så allt blev väldigt spontant och improviserat. Nu råkar jag
gilla improvisation så jag kan inte
tycka annat än att det blev ett väldigt
lyckat nummer. När jag satt inkrupen i trälådan tillsammans med Peps
Persson och vi bars in på Skansenscenen minns jag att jag tänkte: Nu
har jag nått peaken i min karriär.
ARKIVFOTO: JOHN SAWYER
”
Som jag
ser det är
min roll i det
hela redan
slutspelad.”
Peps Persson i mejl
till tidningen.
forrtfarrande orrdentliga rr. Kraftigt
tremulerande, vibrerande. Hundbokstaven, kallades den, för att den
liknar en hunds morrande.
En diftong är en vokal som under
loppet av sitt uttal ändrar klangfärg.
Obooaaayyj.
Ulf Teleman påpekar att diftonger
är mycket vanligare i svenskan än vad
folk riktigt erkänner.
– Det är ett jäkla tjat om skånskan,
men i själva verket är det ju massor av
dialekter som har det. När en stockholmare säger va e dee? Vad är det om
inte en diftong?
Vissa diftonger i norra Skåne, Peps
Perssons hemtrakter, är gamla, medan det som hörs i Malmö är nyare.
– Man sa stein och stoyn, i stället
för sten, till exempel. Men de flesta
som kunde tala så är nog döda nu.
Ulf Teleman kallar Skåne ur dialektalt hänseende förbluffande.
– Här har länge funnits en framgångsrik ekonomi och många stora
städer, vilket brukar bidra till rörlighet och utjämning av skillnader, men
det är ändå fullt med dialekter här.
Kan man tänka sig en Peps på rikssvenska?
– Det är väldigt svårt. Edvard Persson på sin tid var lätt att identifiera,
men det är rätt lite dialekt i hans sång
jämfört med vad man upplever hos
Peps. När Peps slog igenom under sjuttiotalet kom en sorts dialektvåg som
hängde ihop med den politiska radikaliseringen. När Peps sjöng så var det
med och för folket, säger Ulf Teleman.
De skånska städernas läroverk
hade under tidigare år haft för vana
att slipa ner skånskans ytterligheter.
Det folkliga språket var tydligare på
landsbygden.
▼
Kanske kan man säga att Peps Perssons yrkesgärning vilar på tre ben:
musik, politik och teknik. Hans far var
radioreparatör. Peps själv bygger mikrofoner och är enormt engagerad i hur
man bäst mickar upp instrument för
inspelning. Men Peps Perssons egna
tankar om sångerna – arbetet, idéerna
och influenserna – får vi vänta på, om
vi ens någonsin får dem. Så här skriver
han, bland annat, i ett mejl:
”Jag är naturligtvis stolt och tacksam över att ha hamnat högt på er
lista. (…) Som jag ser det är min roll
i det hela redan slutspelad, jag har
gjort låtarna, analyser och omdömen
är upp till andra. Så jag har inget att
säga helt enkelt.”
TEXT: ANDREAS
EKSTRÖM
andreas.ekstrom
@hd.se
C10
TISDAG 30 DECEMBER 2014
FOLK & FAMILJ
DAGENS NAMN
Redaktion: 042-489 92 20 E-post: [email protected]
Annonser: 020-23 24 00 E-post: [email protected]
AKTUELLT ANSIKTE MARKO LEHTOSALO
ABEL OCH SET
Födelsedagar
31 december
Abel, troligen från hebreiskans ”hebel”, har
tolkats ”vindfläkt”
men även ”son”. Abel
var son till Adam och
Eva enligt Bibeln. Cirka 500 heter Abel,
omkring 300 personer har det som tilltalsnamn eller första förnamn. Set betyder ”telning” eller
”rotskott”, en annan
tolkning är ”ersättare”. Set var Adams
och Evas tredje son,
lillebror till Kain och
Abel. Cirka 3 100 heter Set, omkring 1 300
kallas så eller har det
som första förnamn.
30 december
Enligt statistiken
brukar vintern denna dag göra sitt intåg
i Hököpinge i Vellinge
kommun. Det innebär, enligt meteorologisk definition, att
dygnets medeltemperatur stadigvarande understiger nollstrecket på termometern.
”
Fyra kvinnor
har lämnat mig
därför att jag begick misstaget
att förväxla dem
med min mor.”
Cary Grant, amerikansk
skådespelare, 1904-1986
I dag
...för 25 år sedan,
1989, lyckades polisernas fackförbund Polisförbundet bra i löneförhandlingarna med
statliga Rikspolisstyrelsen. Det rekordstora lönelyftet landade
på 3 000 kronor per
månad.
...för 45 år sedan,
1969, nådde influensaepidemin sin kulmen i Sverige. Influensan, kallad Hongkong, fick som mest
cirka 180 000 svenskar att däcka. På flera
sjukhus i landet rådde besöksförbud för
att minska smittspridningen.
...för 125 år sedan,
1889, fick tidningsläsarna veta att KFUM
i Stockholm ordnat så
kallad fattigbjudning
i samband med julen. Inbjudna var endast ”sådana som voro
kända såsom lidande
af oförvållad fattigdom”. ”Välfägnaden”,
som det uttrycktes
i spalten, ”bestod af
skinka med bruna bönor och risgrynsgröt
med mjölk”.
4 70 år fyller
31 december Marie Karlsson,
Helsingborg.
65 år fyller 31 december
Lennart
Wredström,
Helsingborg.
DAGENS ROS
Tack ICA Kvantum i
Landskrona för alla fina
leksaker till våra barn.
Barn och
Ungdomsmedicin.
UPPVAKTNING
Markoolio, eller Marko Lehtosalo som det står i passet, kallar sig ”multikonstnär”. En passande titel för denna
FOTO: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
mångsysslare i underhållning.
Med Markoolio
försvinner Markos
hämningar
För att lyckas som Markoolio
var Marko Lehtosalo tvungen
att bli kvitt sin blyghet. När han
någon gång råkar glömma bort
hur lyckligt lottad han är tänker
han på sin mamma.
Med sina omkring en miljon
sålda album och singlar samt
”väldigt många” framträdanden
har Markoolio varit en framgångssaga sedan sitt genombrott med sommarplågor som
”Vi drar till fjällen” och ”Åka
pendeltåg” för 16 år sedan.
– Jag trivs med publikkontakt,
det är kul att få respons direkt
och vara omgiven av publikens
glada energi, säger Marko Lehtosalo.
På senare år har han utvecklat
nya sidor och gjort succé som
skådespelare i ”Karlsson på taket” och ”Rasmus på luffen”.
– Att utvecklas som skådespelare är det jag vill. Jag gör gärna
en långfilm i humorgenren, det
är där jag trivs bäst. Jag gillar att
få folk att skratta.
Han verkar vara lättpratad, positiv, uppriktig och snabb i käften.
Ändå dröjer han en nanosekund
med analysen av sin popularitet.
– Kanske för att mina musikvideos har varit roliga. Eller för
att klimatet i samhället är så
hårt. Då är det skönt med någon som lättar upp stämningen.
Men den som inbillar sig att
han snubblar på stolar och vräker ur sig skämt stup i kvarten
blir nog besviken.
– Hemma är jag för det mesta ganska lugn – förutom när
jag leker med mina barn. Det
ska vara rätt tillfälle om jag ska
skämta. Men känns det rätt kan
jag bli klassens clown igen. För
att bli Markoolio släpper jag
på handbromsen. Markoolio
GRATTIS
Marko Lehtosalo.
Aktuell: Fyller 40 år den 1 januari.
Gör: ”Multikonstnär.”
På gång: Programledare i RIX
Morronzoo på radiostationen RIX
FM. ”Vi har fasta punkter, men inget
manus. Det är roligt att improvisera.
Man måste skärpa sig och vad som
helst kan hända.”
4 Bor: Värmdö utanför Stockholm.
4 Familj: Hustrun Jessica och barnen Moa, 4, och Melker, 2 år.
4 Så firar han födelsedagen:
”Lugnt och skönt med familjen i Thailand.”
4 Om att fylla 40: ”Herregud, man
börjar bli gammal! Ändå känns det
bra. Jag hade känt stress om jag inte
hade hunnit med så mycket som jag
har gjort. Det enda negativa är att jag
har blivit tunnhårig.”
4
4
4
Ev uppvaktning
Vår käre
på min födelsedag
undanbedes vänligen.
Henry
Tuvesson
Christina Noresson,
Lunnagård, Allerum
Vi firar inte
min 50-årsdag
den 4/1 utan vi tar den
vid ett senare tillfälle
Anette Olofsson, Billesholm
JUBILEUM
är mer galen än Marko och har
inga hämningar.
Så hämningslös var han på intet vis från början. Fastän 16 år Järnbröllop 70 år firar
har flytt minns han sitt första of- Gulli och Ove Persson
2014-12-30
fentliga framträdande - i Gävle.
– På den tiden var jag rätt Grattis önskar Eva och Åke
med familjer
blyg. Jag var torr i munnen av
paniken. Men jag tvingade mig
att köra ändå för att jobba bort
blygheten. Det är läskigt att stå
på scen med alla människor som
tittar på dig. Människan är inte
byggd för det. Man måste träna.
Tvinga sig upp och köra på även
om man är dålig i början.
Vår älskade Make
Blygheten är numera ett minne
blott, men nervositeten gör sig
ständigt påmind. Tack och lov.
– Jag får puls, eftersom jag vill
göra ett bra jobb. Den dagen jag
inte får puls är jag ute på hal is.
Nervositeten gör att jag presterar bättre.
Han sticker inte under stol
med att pengar spelar en viss
roll när han ska prestera, speciellt om han är trött och helst vill
ta det lugnt hemma.
– Då säger jag: ”Åk Marko och
ha det roligt”. Jag tänker att jag
får betalt för resandet, väl på
scen blir det alltid så jäkla kul.
Jag är lyckligt lottad som har
haft sådan tur i livet.
Ändå är det mänskligt att glömma.
– Ibland glömmer man bort
hur bra man har det. Då tänker
jag på morsan, som inte haft det
så kul jämt. Hon var ensamstående mamma med tre barn och
jobbade som städerska på sjukhus. Hon kämpade hårt som en
hjälte för att det alltid skulle finnas mat på bordet, säger Marko
Lehtosalo. TT
EYAL SHARON KRAFFT
* 10 augusti 1919
har idag stilla insomnat
och lämnat oss
i stor sorg och saknad
12 december 2014
Ingrid och Lennart
Bosse
Ingela, Jenny, Niklas
med familjer
Släkt och vänner
När krafterna
ständigt domna
Och ögat sin glans har mist
Så skönt att från
allt få somna
och vila finna till sist
Men vi som stod Dig nära
vår saknad är så stor
Från alla Dina kära
vårt tack och sov i ro
Begravningen har ägt rum
inom familjekretsen.
Varmt tack till personalen
på Jordbodalens
äldreboende, avd.Lönnen
för god kärleksfull vård
och omsorg.
Pappa, Svärfar
och Morfar
Leif Jönsson
* 29 augusti 1960
har idag stilla insomnat
Billeberga
18 december 2014
EVA
Sandra och Kenny
Gabriel
Robert och Becky
Sofie
Du är i ljuset nu
Du finns på andra sidan nu
Du har inte ont nu
Jag saknar dig
Jag klarar mig
Men du betydde så mycket
Du fattas mig
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Billeberga
kyrka, fredagen den 9
januari kl 13.00
Efter akten bjuder vi in
familjen till en
minnesstund
Ett varmt tack till
personalen på ASIH och
till alla som stöttat oss
Tänk gärna på
Cancerfonden
Min älskade Maka
Vår kära Mamma
och Farmor
Marianne
Linde
* 30 juli 1944
har idag stilla insomnat
Råå 17 december 2014
Olle
Mats
Oskar
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell
fredagen den 16 januari
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Raus Församlingsgård.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-210596 eller
www.j-olssons.se
senast den 13 januari.
Valfri klädsel.
C11
TISDAG 30 DECEMBER 2014
Det finns någon
som behöver dig.
Bli fadder till ett barn och hjälp en by.
Någonstans i världen finns en liten flicka eller pojke som
behöver din hjälp. Ett barn vars vardag präglas av oro,
hunger och fattigdom – kanske i ett slumområde i Boliva,
ett Uganda hårt drabbat av AIDS, ett krigshärjat Mali eller
på den fattiga landsbygden i Kambodja.
Genom att bli fadder i Barnfonden kan du se till att
ett barn i något av världens mest utsatta områden får
en bättre start i livet, med tillgång till näringsrik mat,
hälsokontroller och skolgång. Ditt bidrag går till hela
den by där ditt fadderbarn bor. Med din hjälp kan skolor
byggas, brunnar borras, hälsokliniker finansieras och de
vuxna få en möjlighet att försörja sig. Du kan, om du vill,
hålla kontakt med ditt fadderbarn och i brev ta del av
barnets vardag och på så sätt få konkreta bevis på vad
dina pengar går till.
Det här är din möjlighet att förändra världen – genom
att hjälpa någon som behöver dig. Bli fadder idag.
Anmäl dig på barnfonden.se eller ring 040-12 18 85
Dorothy 8 år
från Uganda
hjälper barn att förändra världen
Kattsundsgatan 15, 203 12 Malmö
C12
TISDAG 30 DECEMBER 2014
MIN MENING
Redaktören
har ordet
4 I morgon är det dags
igen. Det är nyårsafton.
Men det är många som
fasar för alla fyrverkerierna. Läs vad Annie Andersson har att säga.
4 Bert Alfson reder ut vem
som egentligen är svensk.
4 Jard Ögren ger beröm
till S:tOlofskyrkan i
Helsingborg.
4 Glöm inte att skriva
till Min mening. Din röst
behövs.
4 Med önskan om en
god dag.
ROLAND
CLASSON
Adress: Min mening, HD, 251 83, Helsingborg
E-post: [email protected]
Redaktionen: 042-489 93 07
NYÅR
Fyrverkerier – ett skrämmande nöje
4 Så
är det nu dags igen
för det som för några är ett
nöje och för andra ett rent
helvete: nyårsfyrverkerierna. Men är det verkligen ett
sant nöje om många andra
får betala ett högt pris?
I takt med att vi blir allt
mer medvetna om att en
del av vårt mänskliga beteende har en mycket negativ
inverkan på andra varelser
och på vårt gemensamma
livsrum ökar opinionen för
att upphöra med produkter
och beteenden som vi vet är
odiskutabelt skadliga för
miljö, djur eller oss själva.
Fyrverkeripjäser är just
en sådan produkt. I många
år har vi blivit upplysta om
hur fyrverkerierna sprider
miljöfarliga ämnen i naturen och om att många människor och djur utsätts för
ett enormt lidande, speciellt under de stora fyrverkerihelgerna.
Varje år skadas cirka 200
personer så pass allvarligt
att de måste uppsöka en
akutmottagning och ljudoch ljuseffekterna framkallar ångest hos massor
av djur. Och lider husdjuren lider deras ägare! Ändå
fortsätter affärer att sälja
och konsumenter att köpa.
Men lyckligtvis är det allt
fler konsumenter som väljer att ta hänsyn till djur
och natur och allt fler affärer som tar ansvar genom
att helt upphöra med sin
försäljning av fyrverkeripjäser.
Vi är många som vill att
försäljning av fyrverkeripjäser ska upphöra till privatpersoner och att fyrverkerier ska arrangeras av
stat, kommun och föreningar på särskilt utvalda
platser.
Enligt flera opinionsundersökningar är majoriteten av
svenska folket emot det fria
användandet av fyrverkerier och många länder i Europa har redan reglerat den
här verksamheten.
Vi har alla, konsument
och företagare, ett val att
enbart tänka på oss själva på vårt eget nöje och på vår
försäljning - eller att välja
en helhetssyn genom att
ta hänsyn till andra människor, till djuren och vår
miljö.
Med förhoppning om att
vi alla gör nya och klokare
val 2015!
Djurskyddet
Ängelholm-Bjäre
genom Annie Andersson
roland.classon
@hd.se
KORT SAGT
Politikerförakt
och lönerna
4 Starkt
TYCKT PÅ NÄTET
”
Sådana
här påhitt
- liksom de utökade politiska
tjänsterna - befrämjar varken
helsingborgare
eller demokratin.
De berikar bara
politikerna. Var
rädd om skattekronorna!”
Signaturen ”Birger” om
artikeln ”S vill att fullmäktige ska se dagens ljus”
(i Helsingborg)
Mest läst på
hd.se i går
1
2
3
4
5
6
. Villa såld för 30 miljoner
. Polisanmälde mamma för fel julklapp
. 90-åring försvunnen
och funnen
. Evakuering fortsätter i hårt väder
. Goda snöchanser för
Skåne ikväll
. Harry Potter-skådespelare död
Gör så här
Skicka per brev eller e-post.
Skriv kort, högst 2 500 tecken.
Endast i undantagsfall publiceras längre texter. Insändaren
måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta och redigera texterna.
Insända bidrag returners inte.
Hur mycket blir det kvar av pensionen?
Arkivfoto: MALIN HOELSTAD/TT
Att lova guld och gröna skogar
4 Lennart
Carlsson bemöter 29/12 mitt inlägg om
regeringens planer för att
minska skillnaden i beskattning mellan lön och
pension. Håller med om
att jag var otydlig. Så här
är det: Som ett första steg
skulle skillnaden avskaffas
i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000
kronor per år. Skatten skul-
le sänkas även för pensionärer med inkomster upp
till cirka 240 000 kronor
per år.
Sverigedemokraterna
har presenterat ett överbud
där pensionärerna skulle få betydligt mer. Finansieringen skulle bland annat ske genom en särskild
bankskatt. Ja det låter ju
fint det. Men vart tog SD:s
guld och gröna skogar vägen? Ja, de försvann ju som
en hägring när SD röstade
för alliansens skuggbudget. Där finns ingenting att
hämta för pensionärerna.
Sverigedemokraternas
erbjudande till pensionärerna är alltså av noll och
intet värde. Det var dessutom tydligt att det skedde
för att hösta in den stora
pensionärsgruppens röster
genom rent bondfångeri,
inget annat.
Pensionärerna har med
andra ord blivit lurade av
detta oseriösa parti. Och
de får vänta till tidigast
2016 för någon jämkning
av skatten.
Det är Sverigedemokraternas fel, basta.
Folke, Ramlösa
Om skatter och garantipension
Svar till Roland Nilsson,
pensionär, Helsingborg,
och rubriken ”Pensionärerna blev grundlurade”,
27/12.
4 Jag
har tagit del av din
insändare. Jag vet inte vem
du försöker att lura - ”dig
själv” kanske.
Jag vet att alliansen har
genomfört fem ”jobbskatteavdrag”, vilket innebär att
jag som pensionär betalar
en högre skatt än den som
förvärvsarbetar. Det är ett
vidrigt och orättvist system
Jag tycker att du bör hålla
dig till sanningen och tala
om vilka pensionärer som
skulle ta del av Socialdemokraternas skattesänkning
för pensionärerna.
Denna skattesänkning
var för pensionärer med
endast garantipension.
Det undanhåller du. Så
där fanns varken du eller
jag med i denna så kallade
skattesänkning.
Hade skattesänkningen
gällt hela pensionärskollektivet så hade det varit annorlunda, då hade jag reagerat på ett annat sätt.
Det finns tydligen inga
partier som är intresserade av att återställa det vid-
riga och orättvisa skattegapet mellan pensionärer och
löntagare helt ut som skulle kosta cirka tio miljarder
årligen.
Nej, politik i dag är tjuvoch rackarspel. Allt går ut
på att försöka sitta kvar vid
makten och strunta i vad
medborgarna tycker och
tänker.
John Karlsson
även pensionär, Helsingborg
av tidningen att
informera i detalj angående politikernas löner och
förmåner. Som skattebetalare är det horribelt med
dessa höga löner för kommunalråden, dessutom för
så otroligt många, som till
exempel i Helsingborg.
Deras månadslöner är ju
ibland tre gånger så höga
som skattebetalarens.
Jag tycker man kan ifrågasätta om alla dessa kommunalråd kan göra skäl för
denna höga månadslön.
Tala om politikerförakt,
den ökar markant.
Vem bestämmer egentligen hur många kommunalråd som ska finnas?
Tänker man sedan tanken på hur många högavlönade politiker (inklusive regionen) som finns i Skåne,
så når man astronomiska
belopp. Är det dags för ett
lönetak? Ja, kanske.
Lågavlönad pensionär
Ängelholm
Blomstertjuvar
på krematoriet
4 Varning
för blomstertjuvar på krematoriet i Helsingborg! Två dagar före
julafton satte jag blommor
i minneslunden på krematoriet i Helsingborg. På
julafton besökte jag minneslunden igen för att se
alla de fina blommorna
som alla anhöriga hade lagt
där. Tyvärr fanns inte mina
blommor kvar.
Hur kan man göra sig
till tjuv för en bukett blommor? Hur är det med ditt
samvete, du kan inte må
riktigt bra. Du förstörde
hela julhelgen för mig och
min familj.
Jag hoppas att du läser
detta och tänker efter vad
du har gjort.
Hans Johansson, Ödåkra
C13
TISDAG 30 DECEMBER 2014
MIN MENING
NATIONALITET
PUBLIKDRAGANDE MUSIKAL
Vad är en svensk?
Succé i S:t
Olofskyrkan
4 Under flera år har det dis-
kuterats hur man definierar ordet svensk och vem
eller vilka som tillhör gruppen svenskar.
Beror det på färgen på
huden om man är svensk?
Är det hårfärgen som avgör? Är det vilken religiös
uppfattning man har? Beror det på från vilket land
man kommer från? Beror
det på hur länge man bott
i Sverige? Beror det på om
man är född i Sverige? Beror det på varifrån ens föräldrar kommer från? Beror
det på vilken kultur man
kommer från eller känner
sig hemma med?
Om jag inte tar helt fel
så var min pappa född av
en kvinna som kom från
ett annat land (Norge). Var
min pappa då inte svensk?
Är kanske inte jag svensk?
Jag har några kusiner vars
pappa kom från Asien. Är
de asiater eller svenskar?
Några andra släktingar till
mig har en pappa som kommer från ett annat europeiskt land. Är de svenskar?
Mina släktingar är födda
i Sverige även om de har
en förälder som ursprungligen kommer från ett annat land. Nåväl, de är födda i Sverige och har en förälder som är svensk då är
väl barnen också Svenskar,
eller?
Om nu barnen fötts i ett
annat land men där en av
föräldrarna var svensk hade då barnen inte varit
svenskar även om de kom
till Sverige redan när de var
några veckor gamla?
Är man kanske inte svensk
om man råkat bli född i ett
annat land när föräldrarna
varit där på semester? Är
man svensk om man fötts
i Sverige men har föräldrar
som flyttat till Sverige från
andra länder?
Att definiera vem som är
svensk eller inte är inte lätt.
Är det kanske så enkelt som
att man har den nationalitet som man själv känner
sig tillhöra. Kanske är man
svensk även om man ur-
sprungligen kommer från
ett annat land men numera känner Sverige som sitt
hemland.
Kanske blir man aldrig
svensk även om man bott
i Sverige i hela sitt liv men
längtar efter att bo i ett annat land och känner starkare tillhörighet till det landet och dess kultur.
Kanske är det så att man
tillhör det land vars språk
man talar, vars kultur man
bejakar och det land man
känner tillhörighet till.
Med andra ord är det kanske bara man själv som kan
definiera om man är svensk
eller inte.
Bert Alfson
Helsingborg
4 Advent-
och julperioden är väl den tid på
året då alla kyrkor - stora och små - försöker
överträffa varandra i att
leverera de mest publikdragande och spektakulära föreställningarna.
Frågan är, om inte den
lilla lokalkyrkan, S:t
Olofskyrkan på Jönköpingsgatan, slår rekordet.
Julaftonsmorgonens
musikal om Jesus födelse, samlade mer än
fullt hus, då text – och
musikskaparna, prästen Kent Hallström och
kantorn Mia Sandquist,
drog igång föreställningen.
Temat var förstås givet; De olika händelserna kring Jesus födelse i Betlehem, och med
den kreativitet i form
av egna texter och musikaliska lösningar står
den här föreställningen
inte långt ifrån en mera
känd musikal, dock utspelad i en annan tid på
kyrkoåret, Jesus Christ
Super Star.
I högt tempo med gripande och humoristiska texter och medryckande musikaliska rytmer fångades åhörarna
snabbt av de duktiga
aktörernas utspel i sina
olika roller.
Fantasifull rekvisita,
genomarbetade ”kostymer” samt en lysande
scenografi i övrigt fulländade föreställningen, Man kan undra hur
kyrkan har plats att förvara all denna ”utrustning” fram till nästa år
uppsättning,
Avslutningsscenerna
med de rappande vice
männen och den rockande kamelen tog nästan andan ur den entusiastiska publiken.
Jard Ögren
Helsingborg
Det papperslösa
samhället
Är eko-produktionen en återvändsgränd?
Arkivfoto: FREDRIK PERSSON
Hållbar matproduktion!?
Svar till Anna-Stina Arnrup, Naturskyddsföreningen i Ängelholm, och rubriken ”Om vårt sätt att leva
hållbart”, 2/12.
4 Det
är en hovsam och
trevlig insändare från Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Anna-Stina Arnrup
skriver att: ”Naturskyddsföreningen inte är ute för
att smutskasta vare sig
svenska jordbrukare eller
andra människor”. Det är
hedervärt, men det gäller
då gissningsvis lokalföreningen.
Det betyder också att du/
ni inte ställer er bakom
Svenska Naturskyddsföreningens landsomfattande
”vulgär-kampanj” som rik-
tar sig mot det konventionella jordbruket och som
smutskastar detsamma!
Man ställer det ekologiska jordbruket i motsats till
det konventionella, såsom
o-ekologiskt och miljöförstörande! Många lantbrukare som odlar konventionellt är moderna miljövänliga odlare inom ramen för
Svenskt Sigill, som stipulerar så skonsamma odlingsmetoder som möjligt.
Ett av problemen är att
näringen från naturgödsel
inte på långa vägar räcker
till. Vi är ”fast” i ett beroende av att tillföra främst
kväve till systemet via mineralgödsel.
Det är i realiteten inte nå-
gon som övergödslar med
”stora mängder konstgödsel”. Sanningen är att man
med konstgödsel uppnår en
mycket större precision vad
gäller tillförsel av näringsämnen än vid eko-odling.
Vid konventionell odling
kan man på ett betydligt
bättre sätt optimera såväl
kväve- mängd som – effekt,
det vill säga att näringen
finns tillgänglig precis då
den behövs för växternas
behov.
Vid eko-odling kan man
inte styra alls med sådan
precision vilket betyder
risk för större läckage av
näringsämnen till grundvattnet. Både eko- och mo-
dern Svensk Sigill-odling
har svagheter och styrkor
och ur miljösynpunkt bör
inte den ena ställas framför den andra.
De som lägger sin själ
och energi på eko-odling
är värda all respekt. Vi kan
också lära oss en hel del av
erfarenheterna från denna. Men vad gäller långsiktig utveckling är eko-produktionen snarast en återvändsgränd.
Det är i den moderna miljöansvariga – konventionella – odlingen som framtiden finns, denna måste
uppmuntras att bli så miljöbefrämjande som möjligt.
Lars Elofson
Båstad
4 Var på bilföretagets
serviceverkstad för att
byta mina sommardäck
till vinterdäck. Arbetet
tog högst en kvart, men
resulterade i tre datautskrivna A4-sidor. Bestående av en A4-sida för
kontantnotan, en A4sida för korttransaktionen och en A4-sida för
betalkvittot.
Man kan ju undra
över förståndsgåvorna
hos de som skapat denna miljömässigt totalt
vansinniga administra-
tion. Det aktuella bilföretaget är i detta avseende på inget sätt unikt
utan denna papperspandemi sprider sig tyvärr alltmer i samhället.
I takt med den ökande
datoriseringen och bara
för att vi kan.
Nog måste väl detta
ändå kunna göras enklare och betydligt mindre resurskrävande. Förr
räckte det med ett enkelt litet kvitto!
Bo Sjögren
Rydebäck
KORT SAGT
Uttalet av Ramlösa
4 Jag
satt och lyssnade på radion häromdagen
om semestertipset, som var inskickat från en tjej
i Ramlösa. Den ena radioreportern sa att hon kom
från RAAmlösa – då inflikar den andra reportern
– ja: eller Rammlösa.
Skillnaden ligger i om man uttalar det med långt
A = RAAmlösa eller kort A = Rammlösa .
Kan vi inte här och nu slå fast att det heter
Rammlösa med ett kort A. Och inget annat.
Lär dem på Radio Malmöhus detta!
Ramlösabo
Roligt om Mittenpartiet
4 Tack
Torbjörn Malmqvist, Åstorp, för årets
roligaste insändare under rubriken ”... men var är
Mittenpartiet?” (Min mening, 23/12).
Inger Slagstedt, Svalöv
C14
TISDAG 30 DECEMBER 2014
MEDDELANDEN
PRYLAR RELIGION
YRKE &
HANTVERK
Övrigt
För hemmet
TransporT
Ängelholm
Byte av hund vid semester.
Väluppfostrad Pointer vill ha
någonstans där han känner sig
som hemma när matte är
bortrest. Matte tar gärna hand
om din hund när hon är
hemma. Tel 0735-18 17 42
Köper o hämtar piano
För mer info 072-0092923
Ring efter kl 12.00
[email protected]
MOTOR
BBK/BFF Bjuvs Fotboll. Stöd
vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
042-700 19, 0760-43 82 21
ELM Missionshuset
To Nyårsdagen 16 Ekumenisk
gudstjänst Ängelholms kyrka
www.elmbv.se/engelholm
Diverse
Personbil KöPes
FörslövsIF Vi hämtar till vår
Trött på bilen?
Kontant betalning 0700755290 loppis, inom 0431-omr.
Bil köpes oavsett skick, dock Tel 070/22 40 182
ej äldre än -01. 0720-06 64 76
NÖJEN
Allt i Flytt AB
In- och Utrikes
Trygg postlåda
Även
magasinering
Tel 042-13 44 80
alltiflyttab.se
ALLERUMS PASTORAT
Allerums kyrka
Nyårsdagen 17, Musikgudstjänst, Per-Olof Andersson,
Maria Lafveskans sång, Lotta
Olsson-Wounsch piano.
Andreasgården
Nyårsafton 14.30, Nyårsbön,
Bertil Rubin, Anna Bökberg
flöjt. Kyrkkaffe.
Fleninge kyrka
Nyårsafton 16, Nyårsbön, Bertil
Rubin, Anna Bökberg flöjt.
i samarbete med
Birgittas Städ
Tel 042-12 95 90
Övrigt
Vårens tisdagsdans
kl 18.00-22.00
6/1 MatzBladhs
13/1 Callinaz*
20/1 Jontez*
27/1 Per Håkans*
3/2 Deléns
10/2 Donnez
17/2 C Lövgrens
24/2 Hedins
3/3 M Bergmans
10/3 Stenssons
17/3 Fernandoz
24/3 Martinéz
31/3 Bob Stevens
7/4 Thoréns
14/4 M Ahlgrens
21/4 Thor Görans
28/4 Deléns
5/5 Bob Stevens
12/5 M Bladhs
19/5 Jontez
26/5 Drifters
*Vi öppnar dörrarna
kl. 18.00
Köp säsongskort!
1800 kr
RESOR
Bubblande
Nyårsshopping
Handla ditt nyårsbubbel i vår shop, så får du
mer pengar över till annat. Du vet väl att priserna
ombord är upp till 50% lägre än iland? Ta med
en vän, shoppa och njut av stämningen!
Gott Nytt År önskar Scandlines!
2 föers 1
R
Fältarpsvägen 042-183270 www.sundsparlan.se
NYÅRSAFTON 31 DEC
kl 20.30-01.00
TINGVALLA
R!
GOTT NYTT Å
042-501 48
Åstorp
*Gäller ord personbiljett
vuxen t/r på Nyårsafton kl 10-17
SUPÈN SERVERAS KL 18.00
Spelar upp till Dans kl. 20.30-01.00
Alltid en avgång som passar
www.scandlines.se/shop
• KAFFE OCH ÄPPELKAKA I PAUSEN. VÄLKOMNA!
076-8090266
TRETTONAFTON 5/1 FERNANDOZ
Annonsinlämningstider
inför Trettonhelgen
Införingsdag Må 5/1
Annonsbokning
Må 29/12 Må 29/12 To 5/1
15.00
15.00 10.00
Digitalt mtrl Ti 30/12
09.00
Webbokbokning
Mtrl till
Webb
On 7/1 To 8/1*
Ti 30/12 On 7/1
09.00 09.00
R-läsare
Q
n
e
r
e
n
a
Ladd
koden för
in
a
n
n
a
c
s
och
s luncher!
n
e
g
a
d
e
s
t
t
a
Med HDpasset betalar
du 1495 kr (ord 1695 kr).
En personlig skylt ingår i priset
(värde 200 kr).
Må 29/12 Må 29/12 To 5/1
15.00
15.00 10.00
Ti 30/12
09.00
HD-lådan Lovisa från Flexbox rymmer både tidning, post och paket.
Det gillas av brevbäraren, men inte av tjuven. Den klarar inbrottsförsök, regn och korrosion. NYHET! Lådan finns nu i ännu fler färger;
svart, vit, ljusgrå, grafitgrå, duvblå, olivgrön och tegelröd.
Ti 30/12 On 7/1
09.00 09.00
*City Hemburen: bokningsstopp fredag 2/1
09.00 och digitalt material måndag 09.00
till
Välkommen
guiden
hd.se/lunch
Beställ den på hd.se/hdpasset
C15
1
TISDAG 30 DECEMBER 2014
6
5
4
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
1
9
3
6
3
3
7
3
2
8
7
6
2
1
1
5
4
8
7
5
3
2
8
8
LILLA KRYSSET
5
1
2
4
3
© Bulls
4Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en5 gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
6
7
7
8
5
2
9
4
7
1
1
7
9
3
3
2
8
4
2
3
6
4
6
5
7
8
9
1
5
9
7
3
6
5
2
8
1
4
4
9
6
7
8
1
2
3
5
Av Bud Grace
6
5
8
6
5
1
2
7
Av Lars Mortimer
3
9
4
3
2
F S
S
L
I
S
8
9
I
T
S
Å
S
E
I V
E N
I
D
L
T R O
A
L
7
11
9 9
L Ö
Y
4
N
A
O M G
7 7
I G
L
B U
T
6
3
O
F A
5
5
E N D E
4Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
10
10
Av Lise Myhre
2
1
8
4
L U
U
10
n
e
m
i
9
3
6
8
1
4
5
88
1
7
4
3
66
6
2
LODRÄTT:
1. Åsett
2. Kan stjälpa lass
3. Kan kö upp sig
4. Verkningsfull
8. Gör spel
9. Syrabehandla
FÖREGÅENDE KRYSS
3
2
9
1
5
© Bulls
4
9
2
VÅGRÄTT:
1. Kan revisioner vara
5. Förtryckte
6. Bör få dra
7. Dansas på
10. Ibland i pudding
11. Kör långa vändor
LILLA KRYSSET
LILLA KRYSSET
1
6
h
ä
l
g
e
5
LILLA
KRYSSET
4
lilla krysset
11
1
Här är den rätta
lösningen till dagens
sudoku.
10
9
4
8
2
e
r
n
i
e
3
4
3
b
l
u
e
s
4dagens sudoku
8
b
a
b
y
4gästserie
| seRieR & kRyss
7
f
a
m
i
l
j
e
l
i
v
Av Greg Cravens
RedaktöR: Jonas Brorson 042-489 93 71
e-post: [email protected]
11
11
VÅGRÄTT:
1. Kan revisioner vara
VÅGRÄTT:
5. Förtryckte
Kanfårevisioner
vara
1.
dra
6. Bör
Förtryckte
5.
på
7. Dansas
Bör fåi dra
6.
pudding
10. Ibland
långapå
vändor
11. Kör
Dansas
7.
1. Åsett
2. Kan stjälpa lass
LODRÄTT:
3. Kan kö upp sig
Åsett
1.
4. Verkningsfull
Kanspel
stjälpa lass
2.
8. Gör
9. Syrabehandla
Kan kö upp sig
3.
4. Verkningsfull
8. Gör spel
LILLA
KRYSSET
Syrabehandla
9.
4
hjärnkoll
Hjärn koll
FÖREGÅENDE KRYSS
1
2
3
LILLA
L U KRYSSET
F S
I G
par?
U Vilka
O
L
FÖREGÅENDE
KRYSS
5
Av Jerry Scott & Jim Borgman
1F
z
i
t
s
™
4
A
N
järnvägstunnlar
A B
U L3 Ö
2
S
4
TL U IF S A I GL A
a) Helsingborgs1) 5,9 km
7
6
U
LS Å N
S Y O
tunneln
8
9
5
L A IB U S L ÖE S
F
b) Glumslövs2) 610 m
10
O
M
G
I
V
E
N
tunneln
T
I
A
L
6
7
T c) Citytunneln
I
S
Y L
SD Å3) 8,6 km
11
T
L
8
R Malmö
O
E N9 D
I
S
E
d) HallandsåsO M G
I V E
E
4) 1,4 km
N
T
D
10
tunneln
L
11
©2014 JB2156
T
R O
E
I
N
D
E
Svar: a-4, b-2, c-1, d-3.
p
o
n
d
u
s
Av Frode Øverli
10. Ibland i pudding
LODRÄTT:
Kör långa vändor
11.
C16
TV & RADIO TISDAG 30 DECEMBER
SR P1
5.29 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt. 5.55 Sjöväder. 6.00
Morgoneko. 6.30 Ekonyheter.
6.32 Ekonomieko. 6.34 Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50
Tankar för dagen. 6.55 Landväder. 7.00 Morgoneko. 7.30
Ekonyheter. 7.32 Ekonomieko.
7.36 Nyheter från Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt. 7.55
Land- och sjöväder. 8.00 Morgoneko. 8.30 Ekonyheter. 8.32
Ekonomieko. 8.36 Nyheter från
Vetenskapsradion. 8.54 Kulturnytt.
9.00 Morgoneko.
9.15 Unga Radioteatern: Cedric.
9.30 Ring P1.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Kropp & själ. Med Ulrica
Hjalmarsson Neideman.
10.55 Radiofynd: Första kvinnan i rymden 1963.
11.00 Ekonyheter.
11.03 Tendens.
11.35 Radioföljetongen: Nätternas gräs.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.05 Ekonyheter.
12.07 Meddelandetid.
12.10 Vetandets värld. En av
årets Nobelpristagare i kemi är
radioamatör på fritiden och det
hjälpte honom i hans tidiga
forskning. När W.E. Moerner
kunde visa att det går att detektera enskilda molekyler blev det
startskottet för annan forskning.
Med Johan Thorstenson.
12.30 Luncheko.
12.55 Land- och sjöväder.
13.00 Vinter i P1. Möt Agnes
Wold, professor i klinisk bakteriologi och överläkare. Med Agnes
Wold.
14.30 Människans mått: Inuti
och utanpå. Vad är det som driver deltagarna i den globala
mätrörelsen Quantified Self?
Och vad kan en sjukgymnast
som arbetar med basal kroppskännedom lära oss om skillnaden mellan det som finns inuti
och det som syns utanpå?
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Nordegren och Holago i
P1. Med Thomas Nordegren.
15.45 Dagens eko.
15.55 Sjöväder.
16.00 Studio ett.
16.45 Dagens eko.
17.45 Dagens eko.
18.00 Ekonomieko.
18.07 Kulturnytt.
18.15 Kulturradion special: Robotkrig, sjöslag och Ronja Rövardotter. Med Sveriges Radios
Kulturkorrespondent Roger Wilson Till Två Av Asiens Största
Filmfestivaler - I Sydkoreanska
Busan, Tokyo I Japan.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion forum:
Kommunerna brister i krisberedskap. Med Urban Björstadius.
19.35 Radioföljetongen: Nätternas gräs.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Tendens.
20.35 Ring P1.
20.45 Obs.
21.00 Ekonyheter.
21.03 Skolministeriet: Feministiskt självförsvar på schemat.
21.37 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen.
TISDAG 30 DECEMBER 2014
TISDAGENS RADIOTIPS
Agnes Wold
om smittor
Agnes Wold, professor
i klinisk bakteriologi,
säger att bakterier är
något av det mest
spännande som finns.
Det är något som lyssnarna tycks hålla med
om. Hennes sommarprogram var ett av de
mest delade. Hennes
”Vinter i P1” kommer
att belysa ämnet
bacillskräck. P1 13.00
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.05 Vinter i P1. Med Agnes
Wold.
23.35 Allvarligt talat. Med Po
Enquist.
0.00 Ekonyheter.
0.02 Stil: Modets reparatörer.
Med Susanne Ljung.
1.00 Ekonyheter.
1.02 Nordegren och Holago i
P1. Med Thomas Nordegren.
SR P2
6.00–6.35 Sisuradio. Ajan
tasalla aamusta pitäen.
6.30 Sisu-uutiset.
6.35 Oddasat.
6.40 Nyheter.
6.50–10.00 Klassisk morgon.
Önska musik: 0470-72 60 67,
[email protected]
se Med Pernilla Eskilsdotter,
Martin Ekeholm.
8.00–8.02 Ekonyheter.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Klassisk förmiddag. 1.
Wolfgang Amadeus Mozart: Romans ur Serenad G-dur, ”Eine
kleine Nachtmusik”. Modern
mandolin quartet. 2. Wolfgang
Amadeus Mozart: Pianokonsert
nr 21 C-dur. Solist: Alexis Weissenberg. Wiens symfoniker. Dirigent: Carlo Maria Giulini. Inspelat 1978. 3. Lars-Erik Rosell:
Solrosen och molnet (Erik Johan
Stagnelius) (2004). Mikaeli
kammarkör, Stockholm. Dirigent: Anders Eby. 4. Endre Szervansky: Blåskvintett nr 1
(1953). Filharmoniska
blåsarkvintetten, Berlin. 5. Nina
Makarova: Symfoni d-moll
(1938). Sovjetunionens statliga
symfoniorkester, Moskva. Dirigent: Olaf Koch. Inspelat 1967.
6. Johannes Brahms: Violasonat
nr 1 f-moll. Kim Kashkashian,
viola och Robert Levin, piano.
ECM 457 068-2. 7. Jean Philippe Rameau: ”Le grande theatre
de l’amour”. Solister: Sabine Devieilhe, sopran och Aimery Lefevre, baryton. Les Ambassadeurs. Dirigent: Alexis Kossenko.
Erato 509999 9341492 0. Med
Erika Libeck Lindahl.
13.00 SR på persiska.
13.30 SR på romani.
14.00 SR på kurdiska.
14.30 SR på arabiska.
15.00 SR på engelska.
15.30 Nyheter.
15.35 Rádio Sápmi. Med AnneRavna Allas.
16.00 Sisu-uutiset.
16.10 Studio Sisu.
16.50–17.00 Roketti.
17.00–19.00 P2 på hemväg.
Med Patrik Paulsson.
18.07–18.15 Kulturnytt.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Folk & Jazz. 1.
Världens Band - folkmusikens
Big Band. Konsert 13/8, Världens festival, Järna. 2. Trio Mio:
Kristine Heeböll, fiol, Peter Rosendal, piano, flygelhorn och
Jens Ulvsand, gitarr, bouzouki.
Konsert 25/7, Korröfestivalen.
3. Lily Dahab ”Huellas”: Lily Dahab, sång, Bene Apardannier,
piano, Johannes Gehlmann, gitarr, Andreas Henze, bas och
Topo Gioia, slagverk. Konsert
30/7, Ystad teater. Med Marie
Vesterholm.
22.00 Musik mot midnatt.
0.00–6.00 Notturno. Med Katarina Aronsson.
SR P3
Ekonyheter varje timme.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Farah Erichsén.
11.02 Knyckare i P3.
12.03 P3. Med Farah Erichsén.
13.01 P3 Nyheter med Camila
Astorga Diaz.
14.01 PP3. Med Linnea Wikblad.
16.06 Tankesmedjan. Med Dilan Apak.
17.06 Christer och Morgan rapporterar - en timme innan sex.
18.03 Verkligheten i P3.
18.30 Musikguiden i P3. Med
Tina Mehrafzoon.
20.30 Musikguiden i P3 med
gästredaktör.
21.30 Musikguiden i P3: Musikmix.
22.03 Musikguiden i P3. Med
Niklas Mijdema, Martin Andersson.
23.07 Ligga med P3.
0.02 Vaken med Jesper & Elin.
SR P4 MALMÖ
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45. Lokala nyheter varje
halvslag 6.30–17.30.
5.59 P4 Malmöhus. Med Susanne Fatah.
13.05 P4 extra. Med Lasse
Bengtsson.
14.57 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
14.59 P4 Malmöhus. Med Svjetlana Pastuhovic.
17.40 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
17.45 Barnradion: Den heliga
natten. Del 2 av 2. Paula McMa-
nus läser andra delen av Selma
Lagerlöfs berättelse. Selmas farmor berättade om en man som,
i den kalla natten, behövde hjälp
för att kunna värma sitt nyfödda
barn.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.03 Sportextra. Med svenska
hockeyligan. Med Linn Nenzén,
Lasse Persson.
21.40 Karlavagnen. Christian
Olsson tar er med mot midnatt.
Telefon: 099-110 90.
0.02 Vaken med Jesper & Elin.
SR P4 KRISTIANSTAD
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45 Lokala nyheter varje
halvslag 8.30–13.30.
5.59 Morgonen i P4 Kristianstad.
10.03 Förmiddag. Med Helene
Persson.
13.05 P4 extra. Med Lasse
Bengtsson.
14.57 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
14.59 Hallå Skåne. Med Cecilia
Ahle, Conny Emmelin.
17.40 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
17.45 Barnradion: Den heliga
natten, del 2 av 2. Paula McManus läser andra delen av Selma
Lagerlöfs berättelse.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.03 Sportextra. Med svenska
hockeyligan. Med Linn Nenzén,
Lasse Persson.
21.40 Karlavagnen. Christian
Olsson tar er med mot midnatt.
0.02 Vaken med Jesper & Elin.
ÖVRIGA KANALER
6.10 Får vi följa med? 7.05–8.00
Gränsbevakarna USA. 8.50 The middle. 10.40 Hairy bikers’ bakeation.
11.45 Mad men. 15.50 Gränsbevakarna USA. Dokumentärserie från 2009.
16.50 Dödlig fångst. Dokumentärserie
från 2009. 17.50 Gränsbevakarna
Australien. Australisk dokumentärserie från 2008. 18.20 Gränsbevakarna
Australien. Australisk dokumentärserie från 2008. 18.50 Top gear. Brittisk
motorserie från 2012. 20.00 Top 20
funniest. Humorserie från 2013.
21.00 Departed. Thriller från 2006.
0.05–2.05 Mad Max bortom Thunderdome.
5.30 Paavo Järvi dirigerar Parisorkestern. 6.20 Mörka sekler. 7.20 Cellens
historia. 8.10 Beroende av njutning.
9.00 Fenomenala kvinnor. 10.00 Stalins skapelse - Berija. 10.50–12.09
The new ruralism. 13.30 Global Axess:
Civilisation. 14.00 Medici - renässansens mäktigaste familj. 15.00 Bleak
Old Shop of Stuff - Julspecial. 16.10
Antika kulturers hemligheter. 17.00
Framtidens landsbygd. 17.30 Veckans
bok. 18.00 Människan och jorden.
19.00 All världens arkitektur. 20.00
Dagar före krigsutbrott. 21.00 Operahalvtimmen. 22.00 Henry Ford. 23.00
Efterkrigstidens terrorism. 23.30 Yes,
Minister. 0.00 Civilisation. 0.55–1.45
Spionerna från Cambridge.
6.20 Dallas. 7.10 Starsky & Hutch.
8.00–8.50 Tillbaka till Aidensfield.
12.00 Lilla huset på prärien. 14.00
Hem till gården. 15.00 Par i hjärter.
16.00 Tillbaka till Aidensfield. 17.00
Lilla huset på prärien. 19.00 Dallas.
20.00 Par i hjärter. 21.00 Starsky &
Hutch. 22.00 Kvinnofängelset. 23.00
Mord och inga visor. 0.00 Holby city.
1.15–2.25 Holby city.
6.00 Jag dog, men överlevde. 7.00 På
liv och död. 8.00 Märkliga prylar New York. Dokumentärserie. 8.55
SOS. Brittisk dokumentärserie från
2013. 10.00 Sextiotalets Amerika.
Dokumentärserie från 2014. 17.00
Sextiotalets Amerika. Dokumentärserie från 2014. 22.00 Mc-patrullen
räddar liv. Dokumentärserie från
2010. 23.00 48 avgörande timmar.
Dokumentärserie från 2013. 0.00
Kvinnor som mördar. 1.00 En främling
i mitt hem. 2.00–3.00 Vassa fruar.
6.15 All världens reklam. 6.40 Fader
Ted. 7.05–7.50 Fresh prince i Bel-Air.
10.50 Ombytta roller. 12.40 Pantertanter. 13.30 Solsting & snésprång.
15.50 Fader Ted. 16.20 Pantertanter.
17.25 The man. 19.00 All världens reklam. 19.30 Omaka systrar. 20.30 Fader Ted. 21.00 Fresh prince i Bel-Air.
21.30 Fresh prince i Bel-Air. 22.00
Salvation Boulevard. 23.55 Ombytta
roller. 1.45 Oss fifflare emellan. 3.15
David Letterman. 4.00 Longmire. 4.45
Reign. 5.30–6.15 David Letterman.
5.30–6.30 Barnprogram. 5.30 I drömmarnas trädgård. 5.55 Toopy och Binoo. 6.00 Sagor från zoo. 6.10 Wibbly
Gris. 6.20 Pipi, Pupu och Rosmari.
6.30–9.30 Bolibompa. 6.30 Lillys
Bortomvik. 6.35 Farfar i fickan. 6.45
Vem? 6.50 Fifi och blomsterfröna.
7.00 Stella och Sam. 7.15 Äventyr i
tid och rum. 7.30 Olivia. 7.40 Tatonkas berättelser. 7.55 Rymdrekryterna.
8.05 Eloise. 8.30 Hotell Gyllene knorren. 8.45 Hotell Gyllene knorren. 8.55
Geronimo Stilton. 9.20 Oddbods.
9.30–12.05 Barnprogram. 9.30 Julkungen. 9.55–10.00 Fåret Shaun.
12.05 Barnprogram. 15.00 Världskompisar. 15.40 Becky Richards regerar. 16.00 Unge greve Dracula. 16.30
En hopplös häxa. 17.00 Kul med Claude. 17.10 Ludovic. 17.20 Lilla prinsessan. 17.35 Bert och Ernie på äventyr.
17.40 Supertrion. 17.50 Roboten Rob.
18.00–18.45 Bolibompa. 18.00 Peg +
Katt. 18.15 Sagomattan. 18.30 Min
familj. 18.45 Var är lilla Nyår? 19.05
Fåret Shaun. 19.15 Spike 2. 19.50–
20.00 Lilla Aktuellt.
8.30 Monster Moves. 9.30 Allt för en
deal. 10.30 SOS Alaska. 11.30 Man v
food nation. 12.00 Monster Moves.
13.00 Träskjägarna. 14.00 Man v food
nation. 14.30 Alaskas vilda västern.
15.25 Gatusmart vetenskap. 16.00
SOS Alaska. 16.55 Andra världskriget i
färg. 18.00 Allt för en deal. 19.00
Alaskas vilda västern. 20.00 Band of
Brothers. 21.40 Band of Brothers.
23.00 Fredsuppdrag: Los Angeles.
23.30 Fängelsepolisen. 0.00 Andra
världskriget i färg. 1.05 Att bygga en
superbil. 2.05 Ryska maffian. 4.05–
5.00 Fredsuppdrag: Los Angeles.
6.00 Unga mödrar. 6.25 Real housewives of New Jersey. 7.15–8.05 Real
housewives of New Jersey. 10.05 Förmiddag. 11.05 Real housewives of
New Jersey. 11.55 Real housewives of
New Jersey. 12.50 Real housewives of
New Jersey. 13.45 Hollywood scandals. 14.40 Unga mödrar. 15.05 Biggest loser. 16.00 Biggest loser. 16.55
Brudens far. 19.00 Happy endings.
Komediserie från 2011. 19.30 Cougar
town. Komediserie från 2009. 20.00
Bara en natt. Drama från 1995. 22.00
Bara en dag. 23.35 Cold case. 0.35
White collar. 1.30–2.30 White collar.
6.00 Night cops - nattskiftet. 7.05
Våldets bakgator. 7.45–8.55 Hem till
salu. 12.05 Hem till salu. 13.30 Tareq
Taylors nordiska matresa. 14.05 Tareq
Taylors nordiska matresa. 14.40 Tareq
Taylors nordiska matresa. 15.10 Tareq
Taylors nordiska matresa. 15.50 Tareq
Taylors nordiska matresa. 16.30 Tareq
Taylors nordiska matresa. 17.05 Tareq
Taylors nordiska matresa. 17.50 Magnolia. 21.30 Vinnare V64. 22.00 Falling down. 0.10 Stampen i Detroit.
0.35 Våldets bakgator. 1.05 Operation
repo. 1.35–2.05 Stampen i Detroit.
6.00 Så funkar det! 6.25 Yukon men.
7.20 Mythbusters. 8.15 Baggage
battles. 9.05 Wheeler dealers. 10.00
Fast and loud. 11.00 Mythbusters.
12.00 Bear Grylls: Flykten från helvetet. 13.00 Gold divers. 14.00 Baggage
battles. 15.00 Moonshiners. 16.00
Yukon men. 17.00 Tsunamikatastrofen: Överlevarna. 18.00 Wheeler dealers. 19.00 Mythbusters. 20.00 Gold
Rush: Special 5. 21.00 Gold rush.
23.00 The Unexplained Files. 0.00–
2.00 Livet efter Titanic.
6.00 Reptilbröder. 6.25 Too cute! 7.15
Prylgalna husdjur. 8.10 Call of the
Wildman. 9.05 Treehouse masters.
10.00 Djurpolisen. 10.55 Reptilbrö-
as och Ferb Sommaren den är din.
17.50 Wander i galaxen. 18.05 Musse
Pigg. 18.15 Det var inte jag. 18.35
Evermoor. 19.00 Djungelboken 2.
20.10 Ett gott skratt! 20.20 Jessie.
20.45–21.10 Evermoor.
20.00 Viasat Crime. Sheridan
Smith är Charmian i ”Mrs Biggs”.
der. 11.20 Orangutangernas ö. 11.50
USA:s sötaste husdjur. 12.45 From
Pound Pups to Dog Stars. 13.40 Vildaste Afrika. 14.35 Call of the Wildman. 15.30 Too cute! 16.25 Tim
Faulkner och vilda djur. 17.20 Treehouse masters. 18.15 Dog Rescuers.
19.10 Give Me Shelter. 20.05 Vildaste
Afrika. 21.00 Dog Rescuers. 21.55
Give Me Shelter. 22.50 Monsters inside me. 23.45 Otämjt & oklippt. 0.40
Djurpolisen i Philadelphia. 1.35 Vildaste Afrika. 2.25 Dog Rescuers. 2.50–
3.15 Dog Rescuers.
6.00 Puppy SOS. 6.55 Djurparkens
ungar. 7.55 Harnas – wildlife rescue
camp. 8.55 Operation: Rädda geparden. 9.45 Puppy SOS. 10.35 Djurparkens ungar. 11.30 Harnas – wildlife
rescue camp. 12.30 Operation: Rädda
geparden. 13.30 Terry Pratchetts hotade orangutanger. 14.30 Djurparkens
ungar. 15.25 Djurakuten. 16.15 Harnas – wildlife rescue camp. 17.15
Operation: Rädda geparden. 18.10 Ett
år i vildmarken. 19.00 Krokodilers
hemliga liv. 20.00 Mrs Biggs. 21.00
Fruktan. 23.00–23.59 Vexed.
6.00 Jake och piraterna i Landet Ingenstans. 6.25 Phineas och Ferb. 6.50
Dog with a blog. 7.35 På äventyr med
Disneys älvor. 8.05 Jessies stora
chans. 8.55 Jessie. 9.45 Gravity falls.
10.05 Good luck Charlie. 10.55 Par i
kungar. 11.20 Star Wars Rebels.
11.40 Shake it up. 12.05 Dog with a
blog. 12.30 Par I Kungar. 13.15 ANT.
14.05 Austin & Ally. 14.50 Jessies
Aloha-semester med Parker och Joey.
15.40 Good luck Charlie. 16.00 Här är
ditt liv, Riley. 16.25 Binny och spöket.
16.50 Phineas och Ferb. 17.05 Phine-
7.00 Namnsdagsgratulationer: 30.12.
7.01 Barnprogram. 8.50 Morgonhjärta. 9.30 Droppen. 9.35 Ett annat Himlaliv: Förlösande arkitektur. 10.05–
11.25 Regionala nyheter. 12.30 Mor
eller kvinna. 13.55 Återflyttarna.
14.25–14.52 Återflyttarna. 16.00 Lilla tvåan. 17.00 Snyltgäster i folkhemmet. 17.55 En sann historia: En kärlekshistoria. 18.25 Vi pratar om livet:
Orvokki 1. 18.30 TV-nytt. 18.45–
18.54 Mikaels kvinnor: Vuokko Hovatta. 19.00 Skaparen: Santtu-Matias
Rouvali. 19.30 Yle nyheter. 19.55
Sportrutan. 20.00 Med en annan man.
20.50 Askungesagor. 21.40 A-studion: Nyhetsåret 2014. 22.40–23.40
Last Day in the Office.
6.00 3 in a bed. 6.50 Top gear. 7.40
Top gear. 8.30 Twenty twelve. 9.00
Twenty twelve. 9.30 Twenty twelve.
10.00 Twenty twelve. 10.30 Twenty
twelve. 11.00 Twenty twelve. 11.30
Twenty twelve. 12.00 Top gear. 12.50
Top gear. 13.45 Jeff Green Up West.
14.40 QI. 15.10 Watson & Oliver.
15.40 Watson & Oliver. 16.10 Watson
& Oliver. 16.40 Watson & Oliver.
17.10 Watson & Oliver. 17.40 Watson
& Oliver. 18.10 Fawlty Towers. 18.45
Fawlty Towers. 19.15 Pointless. 20.00
Would I lie to you? 20.30 QI. 21.00
Live at the Apollo. 21.45 Blackadder
II. 22.15 Blackadder II. 22.45 Sherlock. 0.15 Top gear. 1.05 Live at the
Apollo. 1.50–2.20 Blackadder II.
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen.
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 10.45 Um Himmels Willen.
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 13.00
Mittagsmagazin. 14.00 Tagesschau.
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagesschau.
15.10 Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe. 18.50 Heiter
bis tödlich - Morden im Norden. 19.45
Wissen vor acht - Mensch. 19.50 Wetter vor acht. 19.55 Börse vor acht.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Medicus (2). Zweiteiliger Spielfilm
Deutschland 2013. 21.45 Kräuter,
Kruzifixe, Quacksalber - Medizin im
Mittelalter. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Mankells Wallander - Vermisst.
0.15 Charade. 2.08 Tagesschau.
2.10–3.43 Der Medicus (2).
8.00 Le journal de radio-Canada. 8.25
Tv5monde le journal. 8.40 64, rue du
zoo. 8.50 Atout 5. 9.05 Pok et mok.
9.10 Pok et mok. 9.20 Dofus. 9.35
Les mains dans la basse-terre. 10.00
Flash info. 10.05 Télétourisme. 10.30
Les escapades de Petitrenaud. 11.00
Un gars, un chef! 11.40 Plus belle la
vie. 12.05 Flash info. 12.10 Chroniques d’en haut. 12.35 Tous à ski.
13.20 Pok et mok. 13.30 Le journal
de la rtbf. 13.55 50 ans, 50 témoins.
14.00 Candice renoir. 14.50 Candice
renoir. 15.45 Hommage à montserrat
figueras. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Flash info. 17.05
Partir autrement en famille. 18.00 64’
le monde en français - 1re partie.
18.20 Le journal de l’économie. 18.25
Météo. 18.30 L’invité. 18.40 Les
maÎtres du rêve. 19.35 Les maÎtres du
rêve. Les joailliers i taliens Damiani,
Bulgari, Buccellati: trois dynasties aux
origines modestes. 20.30 Le journal
de France 2. 20.55 Météo. 21.00 Mémoires vives. 21.45 Mémoires vives.
22.35 Acoustic. 23.00 Le journal de la
RTS. 23.25 Tv5monde le journal afrique. 23.45 L’invité. 23.50 Météo.
0.00 Couscous clan - rodolphe burger
et rachid taha. 1.35–3.10 Que faire?.
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
9.00 Unter uns. 9.30 Die Trovatos.
11.30 Unsere erste gemeinsame
Wohnung. 12.00 Punkt 12. 15.00 Verdachtsfälle. 17.00 Berlin Models - Unser Leben, unser Traum. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv - Das Magazin.
18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin.
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was
zählt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Bones - Die Knochenjägerin. 22.15 CSI: Vegas. 23.10 CSI:
Vegas. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30–
1.25 Bones - Die Knochenjägerin.
TISDAG 30 DECEMBER T
V & RADIO
TISDAG 30 DECEMBER 2014
DR P1/P2
6.07 P1 morgen. Med radioaviser, aktualitet, baggrund og debat.
9.05 Verden ifølge Gram. Udsyn med
personlighed og perspektiv. Med Steffen Gram.
10.03 Radioklassikeren: Hen til kommoden og tilbage igen. Radioklassikeren lytter på tærsklen til det nye år tilbage på 2014s arkivariske højdepunkter.
11.03 Religionsrapport: Når Jesu ord
bliver taget bogstaveligt. Elsk dine
fjender, vær alles tjener, sælg alt du
ejer og giv det til de fattige. Sådan lød
de radikale budskaber fra Jesus for to
tusind år siden. I dag bruger mennesker verden over disse budskaber som
retningslinjer for, hvordan de skal leve
deres liv. Men for nogle er ordene ikke
kun retningslinjer. Med Lisbeth Brocelius Meléndez.
11.30–12.00 Apropos. Med Mikkel
Krause.
12.15 P1 debat. P1 Debat sætter
hver dag fokus på et aktuelt emne og
lader to skarpe debattører krydse
klinger om det.
13.03 Videnskabens Verden. Et naturvidenskabeligt program med nyheder,
reportager og gæster i studiet.
14.03 P1 Eftermiddag. Døren står
åben, når Karen Secher og Tore Leifer
blander samfund og kultur med undren og nysgerrighed i to timers direkte
radio. Även 1.03.
16.07–18.05 Orientering.
18.05 P2 Prisen 2015. Vi skyder P2
prisen i gang. Præsentation af pris-kategorier og musik. Lyt, stem - og bestem hvem der vinder. Med Thomas
Winther Overby.
18.25 Lyden af New York 4:4 - med
Nico Muhly. New York er et mekka for
vor tids klassiske kompositionsmusik.
19.20 P2 koncerten. Med Peter Filtenborg. Repris från 22. oktober.
22.00 Natsværmeren. Med Minna
Grooss. Även 3.03.
0.05 Værket. Philharmonia Orkestret.
Dirigent: Andrew Davis.
0.50 Intermezzo.
1.03 Lyden af New York 2:4 - med
Steve Reich. New York er et mekka for
vor tids klassiske kompositionsmusik.
2.03 Intermezzo.
3.03–5.00 Natsværmeren.
5.03–7.05 Grammofon.
DR P3
6.04 P3 Morgen. Musik, nyheder,
journalistik, satire og sport starter den
nye dag. Med Louise Lolle. 9.04 Året
der gik. Med Signe Amtoft, Anders
Stegger. 12.00 P3 nyheder. 12.03
P3 sporten. 12.05 P3 med Sara Frost.
14.04 Alpha Omega. Med Anna Ingrisch, Gyrith Cecilie Ross. 15.04 Alpha Omega Forts. 16.04 P3 med Signe Vadgaard. 18.04 Rodeo. Det går
stærkt, når Jonas Vesterbøg og Jacob
Hinchely deler ud af deres krøllede
hjerner og tager pis på hinanden og på
lytterne. 20.03 Året der kommer. Med
Caroline Sandø, Joachim Ludvig Holmgaard. 0.05 Natradio. 5.00 Radioavis.
5.03–6.04 Natradio.
DR P4
6.05 P4 morgen. 10.03 Formiddag
på 4’eren. 12.00 Radioavis. 12.18 P4
Play. 12.30 Regionale nyheder.
12.33 P4 Play. 13.03 Madsen.
14.03 Den lille forskel. 15.06 P4 eftermiddag. 16.50 Radiosporten.
16.53 P4 eftermiddag. 18.03 P4 aften. 21.03 Madsen. 22.03 Dansktimen. 23.05 P4 aften. 1.03 P4 natradio. 5.00 Radioavis. 5.03–6.05 Morgenstund.
6.40 Bjerggeder i Nordamerika
7.30 Livet i Balis rismarker
8.25 De flyvende læger 9.10
Ekspedition tiger (R) 10.00 Fader Brown (R) 10.45 En ny begyndelse (R) 11.25 Auktionshuset - Julespecial (R) 11.55 Bean
- den ultimative katastrofefilm
(R) 13.20 The kid (R) 15.00
Patch Adams (R) 16.50 Pigen
og pressefotografen (R)
18.30 TV Avisen med
Sporten
18.55 Vores vejr
19.00 Versus (R)
Kan tre kvindelige bodybuildere vælte en bil rundt hurtigere end en gaffeltruck? Og
kan en fjernstyret bil hamle
op med racerkøreren Nicolas
Kiesa og hans Mercedes?
Find ud af det i aften, hvor du
også kan opleve en ninja og
en mimer dyste om at være
mest stille.
20.00 Her er dit liv
Susse Wold møder op på Det
Ny Teater for at holde foredrag - tror hun. For inde i salen venter ikke et almindeligt
publikum, men hele Københavns Drengekor, der giver
sig til at synge for hende. Til
sidst bliver Susse overrasket
af Mads Steffensen, der med
et kamerahold i hælene kan
fortælle hende, at hun skal
være hovedperson i Her er
dit liv. I studiet venter der
Susse Wold endnu flere overraskelser, når familie, venner
og kollegaer fra ind- og udland er klar til at fortælle historien om hendes liv og hylde
hendes karriere som en af
Danmarks største skuespillerinder. Bl a bliver Susse
glædeligt overrasket, da hendes søn fra USA og en nær
ven fra Hawaii dukker op i
studiet. Og så er der skræddersyede musikalske indslag
fra både Sanne Salomonsen
og trompetisten Palle Mikkelborg.
21.00 Årets vejr
21.30 TV Avisen
21.55 NytårsVejret
22.05 De urørlige
Fransk komediedrama fra
2011. Mangemillionæren
Philippe søger en handicaphjælper efter en ulykke, der
har gjort ham lam fra halsen
og nedefter. I rollerna:
François Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny.
23.55 Tilfældige hjerter (R)
Amerikansk romantisk drama
fra 1999. I rollerna: Harrison
Ford, Kristin Scott Thomas,
Charles S. Dutton.
2.00 Den sidste flugt
Amerikansk krigsdrama fra
1970. I rollerna: Stuart Whitman, Pinkas Braun, Günther
Neutze.
3.25 Der er noget i luften
5.05 Emmerdale (R)
5.50–6.40 Det vilde Afrika
– Congo (R)
6.00 Nyhederne, sporten og vejret 6.30 Go’ morgen Danmark
11.25 Grænsepatruljen 11.55
Titanic 15.15 Staying alive
C17
17.00 Nyhederne og
sporten
17.10 Regionale nyheder
17.20 Go’ appetit
17.50 Vejret
18.00 Nyhederne og
sporten
18.14 Regionale nyheder
18.25 Dit vintervejr
18.30 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30–20.00 Regionalprogram
21.10 National treasure:
Book of secrets
Amerikansk eventyrfilm fra
2007. Skattejægeren Ben
Gates opdager, at hans familie muligvis har været indblandet i mordet på Abraham
Lincoln. Han sætter sig for at
bevise sine forfædres uskyld.
For at gøre det skal han have
fat i en legendarisk bog, som
indeholder nogle af USA’s
største hemmeligheder. I rollerna: Nicolas Cage, Justin
Bartha, Diane Kruger. Regi:
Jon Turteltaub.
23.15 Besat af mord: Et
dødeligt løfte
Engelsk krimi-miniserie fra
2004. Del 1 av 2. Kriminalinspektør Red Metcalfes evne
til at sætte sig ind i en kriminels tankegang kommer på
den ultimative prøve. Han
konfronteres med den gale
morder Pace Tierney, som
engang holdt ham som
gidsel.
0.50 Besat af mord: Et
dødeligt løfte
Engelsk krimi-miniserie fra
2004. Del 2 av 2. Kriminalinspektør Red Metcalfe er
kommet på sit livs prøve i
jagten på en seriemorder.
Hans hovedmistænkte bliver
myrdet en efter en, og Red
kæmper for at holde efterforskningsholdet samlet, efter at kollegaen Kate blev taget til gidsel af en gal morder.
2.20 Kongen af Queens
4.00–6.00 Nyhederne og
vejret
8.00 DR2 Morgen. 8.30 Michael Jeppesen møder. 9.30 Anthony Bourdain i
Rio de Janeiro. 10.10 The daily show –
ugen der gik. 10.30 Danske slotte.
12.40 Ai Weiwei i husarrest. 14.05
Tsunamien. 15.00 Badehoteller. 17.00
Hestehviskeren. 19.45 Yallahrup Fær-
geby. 20.00 Bodsgang. 20.30 Kon-Tiki.
Norsk adventure-drama fra 2012 med
Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo.
22.30 Deadline. 23.00 Yallahrup Færgeby. 23.15 Palme. 0.15 Arsène Lupin.
Fransk adventure-drama fra 2004.
2.20–8.00 Deadline nat.
TISDAG
FILMKANALER
VIASAT FILM
COMEDY
ACTION
FAMILY
CLASSIC
DRAMA
TV4 FILM
7.00 About time.
9.00 Far til fire – Onkel Sofus
vender tilbage.
11.00 Admission.
13.00 Det regnar köttbullar 2.
15.00 Sune på bilsemester.
17.00 Identity thief. Komedi
5.00 That awkward moment.
7.00 Son of Rambow.
9.00 Dagbok för alla mina fans
– usla utsikter.
11.00 Song for Marion. Tysk-
18.00 Hours. Thriller från 2013
6.00 Smurfarna 2.
8.00 Barbie: Den magiska
regnbågen. Animation från
16.00 The producers. Musikal
19.00 Alla kungens män. Dra-
11.15 Superman.
14.10 Superman 2.
16.40 Stålmannen går på en
kryptonit. Action från 1983
från 2013 med Jason Bateman.
19.00 Captain America: Return
of the first avenger. Science
fiction från 2014 med Chris
Evans, Scarlett Johansson. Regi:
Anthony Russo,Joe Russo.
21.20 Grannpatrullen. Science
fiction från 2012 med Ben Stiller.
23.10 Död snö 2. Norsk skräckkomedi från 2014 med Vegar
Hoel.
brittisk dramakomedi från
2012.
13.00 The winning season.
Komedi från 2009.
15.00 Be kind rewind. Komedi
från 2008.
17.00 Kärlek deluxe. Svensk
med Paul Walker.
20.00 Company of heroes. Action från 2013 med Chad Collins, Tom Sizemore och Vinnie
Jones. Andra världskriget lider
mot sitt slut. Tyskarna har nästan besegrats när någramamerikaner skickas på ett uppdrag
och möts av en slagkraftig styrka.
0.00–2.00 Muppets most wanted. Familjekomedi från 2014.
kriminalfilm från 1998 med Jason Flemyng. Eddy är en av London East Ends allra bästa kortspelare.
”Ella den förtrollade”.
Viasat Film Family 22.00
”The comeback”.
C More Series 22.00
”Hur många lingon...?”.
SF-kanalen 21.50
EMOTION
ACTION
SERIES
SF-KANALEN
TCM
6.45 Jesus Christ Superstar:
Live arena tour.
8.25 That’s my boy.
10.20 Förtrollad av Paris.
12.15 When sparks fly.
13.40 Antboy.
15.00 Rosa panterns hämnd.
16.40 Allt för min syster.
18.25 Hyde Park on Hudson.
7.35 Deltagänget.
9.20 Top secret!
10.50 Dirty wars.
12.20 Eldstorm.
14.40 Bläckhjärta.
16.25 Deadly revenge.
17.50 Riding giants. Dokumen-
6.00 The comeback.
7.00 Olive Kitteridge.
8.00 Getting on.
9.00 Mad men.
10.00 The comeback.
11.00 Olive Kitteridge.
12.00 Getting on.
13.00 Mad men.
14.00 The comeback.
15.00 Olive Kitteridge.
16.00 Getting on.
17.00 Mad men.
18.00 The comeback.
19.00 Olive Kitteridge.
20.00 Getting on.
21.00 Gotham.
22.00 The comeback.
23.00 The Knick.
0.00 True blood.
1.00 Wentworth.
2.00 Falling skies.
3.00 True blood.
4.00 Wentworth.
5.00–5.45 Mad men.
6.15 Pippi i Söderhavet.
7.30 Mimmi. Del 2 av 6.
8.00 Ronja Rövardotter.
8.30 Jönssonligan
och Dynamit-Harry.
10.15 Sällskapsresan.
12.00 En på miljonen.
13.25 Darling.
15.00 Madicken
på Junibacken.
16.20 Göta kanal 2:
Kanalkampen.
18.00 Ronja Rövardotter.
20.00 Den ofrivillige golfaren.
21.50 Hur många lingon finns
det i världen? Svenskt drama
6.00 Les Girls.
7.55 Viva Las Vegas.
9.45 En dans med dig.
11.25 Scaramouche –
de tusen äventyrens man.
13.20 Hotell Paradiso.
15.00 I sista minuten.
17.15 På väg mot Marseille.
19.05 Under nya stjärnor. Dra-
Äventyr från 2014 med Kellan
Lutz.
23.00–1.00 That awkward
moment.
”Sune på bilsemester”.
Viasat Film 15.00
”World war Z”.
C More First 21.00
”Company of heroes”.
Viasat Film Action 20.00
HITS
FIRST
7.35 Dumpa honom.
9.40 Robot & Frank.
11.10 Mig äger ingen.
12.55 Flickvänner från förr.
14.35 Sparkle.
16.30 Natt på museet. Action-
6.05 It might get loud.
7.40 Spy kids 2: De förlorade
drömmarnas ö.
9.20 The battle of the sexes.
10.45 Premium rush.
12.15 Not fade away.
14.05 Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann.
16.00 Hotell Transylvanien.
17.30 Frost/Nixon.
19.30 Jackass: Bad grandpa.
3.00 This is the end.
5.00–7.00 Grannpatrullen.
komedi från 2006 med Ben Stiller.
18.15 Adventureland. Komedi
från 2009 med Jesse Eisenberg.
20.00 Before midnight. Drama
från 2013 med Ethan Hawke,
Julie Delpy. Regi: Richard Linklater.
21.45 Walk the line. Drama
från 2005 med Joaquin Phoenix.
23.55 The grandmaster. Hongkong action från 2012 med
Tony Chiu Wai Leung.
1.55 Breast In Class 2.
3.50 Snabba cash – livet
deluxe. Svensk thriller från
2012 med Matias Varela.
5.50–7.30 Små citroner gula.
Komedi från 2013 med Johnny
Knoxville, Jackson Nicoll.
21.00 World War Z. Action från
2013 med Brad Pitt.
22.55 The Wolverine. Action
från 2013 med Hugh Jackman.
1.00 Jack Ryan: Shadow recruit. Action från 2014.
2.45 Gallowwalkers.
4.15 Mannen som blev patriot.
5.50–7.40 Sista natten
med gänget.
21.10 Nära & kära. Romantisk
Äventyrskomedi från 2004 med
Anne Hathaway, Hugh Dancy.
22.00–0.00 Insidious:
Chapter 2. Skräckthriller från
2013 med Patrick Wilson. Medan polisen undersöker vad som
egentligen inträffat i Lamberts
hus flyttar de in i Joshs mamma
Lorraines gamla hus. En mystisk
kvinna spökar för Renai och
Josh, som räddat sin son ur den
onda andevärlden, beter sig allt
märkligare. Det visar sig att detta inte är första gången han
vandrat andra världar.
1.00 The legend of Hercules.
ma från 1949.
komedi från 2005 med Uma
Thurman. Rafi Gardet är en 37årig kvinna med en ledande position inom Manhattans modevärld.
23.00 En familj. Drama från
2013 med Meryl Streep. Välkommen till familjen Weston i
Osage County, Oklahoma. Det är
hetaste augusti när Violets
make plötsligt försvinner.
1.10 Stolthet och fördom. Brittiskt romantiskt drama från
2005 med Keira Knightley. De
fem systrarna Bennet är uppvuxna med en mor som har ett
enda mål i livet – att hitta en
man att gifta bort sina döttrar
med.
3.20–5.00 Philomena. Brittiskamerikanskt drama från 2013.
komedi från 2014 med Moa
Gammel, Martin Stenmarck.
19.00 The big year. Komedi
från 2011 med Jack Black,
Owen Wilson. Regi: David Frankel.
21.00 Cottage Country. Kanadensisk actionkomedi från 2013
med Malin Akerman, Tyler Labine.
Dramakomedi från 2012 med
Bill Murray.
20.00 Monica Z. Svenskt drama
från 2013 med Edda Magnason,
Sverrir Gudnason. Regi: Per Fly.
21.50 En månad vid sjön. Brittisk dramakomedi från 1995
med Vanessa Redgrave.
23.20 Think like a man. Romantisk komedi från 2012 med
Jenifer Lewis.
1.20 Shakespeare in love.
3.25 1000 to 1: The Cory
Weissman story.
5.00–7.05 Jappeloup.
2007.
från 2005 med Nathan Lane.
New York 1950. Max Bialystock
är en teaterproducent.
18.10 Atlantic City. Kriminaldrama från 1981 med Burt Lancaster. Sally är en croupier vars
hopplöse före detta man får problem med maffian när en del kokain har stulits.
20.00 Quadrophenia. Kriminaldrama från 1979 med Philip Davis, Leslie Ash och Garry Cooper.
Berättelsen om slaget mellan
två subkulturer på 60-talet mods och rockers. Filmen baseras på The Who’s album med
samma namn.
10.00 Khumba. Sydafrikansk
animerad familjefilm från 2013.
12.00 Emil & Ida i Lönneberga.
Svensk animerad familjefilm
från 2013.
14.00 Battle of the year. Musikfilm från 2013.
16.00 Den magiska leksaksaffären. Familjekomedi från 2007.
18.00 Dumma mej 2. Anima-
tion från 2013 med Steve Carell, Benjamin Bratt.
20.00 Hanna’s gold. Äventyr
från 2010 med Morissa O’Mara,
Alana O’Mara. Regi: Joel Souza.
22.00 Ella den förtrollade.
tär från 2003.
19.25 Wyatt Earp’s revenge.
Västern från 2012 med Val Kilmer, Shawn Roberts. Regi: Michael Feifer.
21.00 Robocop. Action från
2014 med Joel Kinnaman.
22.55 Wallander: Mordbrännaren. Svenskt kriminaldrama från
2013 med Krister Henriksson.
0.30 Paranormal activity.
Skräckfilm från 2007 med Katie
Featherston.
2.00 Carrie. Rysare från 2013
med Chloë Grace Moretz.
3.35 Arena.
5.10–6.15 Looking for Fidel.
22.00–0.00 Lock, stock and
two smoking barrels. Brittisk
från 2011.
23.30 Münsters fall.
1.00 Ogifta par –
en film som skiljer sig.
2.30 Mannen på taket.
4.20 Repmånad eller hur man
gör pojkar av män.
5.50–6.15 Emil i Lönneberga.
med Christopher Reeve, Richard
Pryor.
19.15 Stålmannen i kamp för
freden. Brittisk action från
1987 med Christopher Reeve,
Gene Hackman. Regi: Sidney J.
Furie.
21.00 Superman returns. Action från 2006 med Kate Bosworth, Kevin Spacey.
0.00 Poltergeist. Skräckfilm
från 1982 med Craig T Nelson,
JoBeth Williams.
2.20 Why stop now. Komedi
från 2012 med Jesse Eisenberg,
Melissa Leo.
4.05 Mitt super-ex. Romantisk
komedi från 2006.
5.45–7.25 The winning season. Drama från 2004.
”Superman returns”.
TV4 Film 21.00
ma från 1942 med Bette Davis,
Paul Henreid.
21.00 Inte en chans. Kriminaldrama från 1978 med Dustin
Hoffman.
22.55 I asfaltens djungel. Kriminaldrama från 1950 med
Sterling Hayden.
0.45 Inte en chans. Kriminaldrama från 1978 med Dustin
Hoffman.
2.40 I asfaltens djungel. Kriminaldrama från 1950.
4.30–6.00 Under the
Influence: Sydney Pollack.
C18
TV & RADIO TISDAG 30 DECEMBER
TISDAG 30 DECEMBER 2014
TIPS OM TV
Kopplar nya fall till dramat
6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.25 Sverigebilden (R)
6.40 Gomorron Sverige
sammandrag
6.55 Gomorron Sverige
10.00 Världens Barn:
Återblicken (R)
10.45 Bil- & båttokig
favoriter (R)
11.00 Hundra procent
bonde – i stan (R)
12.00 Inför idrottsgalan
12.05 Viva Hate (R)
13.05 Historieätarna (R)
14.05 Retro (R)
14.35 Det svänger
på slottet
– Eriksson är rolig att spela
Helena af Sandeberg är tillbaka i rollen som den vassa
polisintendenten Jeanette
Eriksson – och hon har
längtat efter att få dra på sig
superpoliskostymen igen.
– Eriksson och jag är
väldigt annorlunda. Hon
är sluten, väldigt sorgsen
och inte insmickrande över
huvud taget – men briljant på
sitt jobb. Hon är rolig att spela,
säger Helena af Sandeberg.
DAGENS RESUMÉ
Miniserien ”Den
fjärde mannen” bygger
på Leif GW Perssons
bok ”En annan tid, ett
annat liv” – den andra
boken i trilogin ”Välfärdsstatens fall”. Miniserien
en ”En pilgrims
död”, baserad
på de andra två
böckerna, sändes
i SVT 2012.
SVT1 21.00
DAGENS INTERVJU
¿ ¡¡ Svensk komedi
från 1959. I rollerna: Alice Babs, Sven Lindberg.
DAGENS LÖFTE
16.10 Gomorron Sverige
sammandrag
16.30 Hjärtevänner
Finlandssvensk relationsserie från 2013-14. Även
31/12, 1/1 och 4/1.
9.10 Kristendomens
historia (R)
10.10 Wagner, frälsare
eller djävul? – del 2
12.00 Rapport
12.05 Barnen från
Jordbro (R)
13.20 Historien om
korvvagnen (R)
13.30 Vinterljuset (R)
14.00 Julkonsert
i decembertid (R)
15.00 Mapp och Lucia (R)
16.00 Rapport
16.05 Leva i Jordbro (R)
17.20 Historien om
kaffe (R)
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Tornedalens
stolthet
Svensk dokumentär från
2014. Även 31/12, 2/1.
18.25 Sauna obscura (R)
Finlandssvenskt reportage från 2010.
17.00 Ridsport: Världscuphoppning
Sammandrag från världscuphoppningen.
17.55 Sportnytt
18.15 Bil- & båttokig
favoriter
Svart år visas
i årskrönikan
Wollter pratar Svåra frågor
kärlek och politik i finsk serie
– 2014 har tyvärr varit ett
ganska dystert år, men vi
bakar in lite lättsamt också,
säger Ann-Britt Ryd Pettersson som har satt ihop
”SVT Nyheters årskrönika”.
Hon har finkammat SVT:s
alla plattformar, gått igenom
sociala medier och kollat
på mest klickat material.
Sven Wollter fick sitt
genombrott med titelrollen
i ”Gustav III” 1973 och
blev känd för den stora
publiken med tv-serien
”Raskens” tre år senare.
I ”Min sanning” intervjuas
han av Anna Hedenmo
i ett samtal om skådespeleriet, kärleken och
politiken.
SVT2 20.00
SVT1 20.00
Den finska dramaserien
”Gränsen” är baserad på
Riikka Pulkkinens debutroman, som kom ut i Finland 2006 och tar upp
ämnen som kärlek och
moraliska konflikter.
Litteraturprofessorn Anja
(Kaija Pakarinen) har gett
sin döende make ett svårt
löfte.
SVT2 22.35
TISDAGENS FILMURVAL
Svenskt magasin från
2014. Del 2 av 5. Arizona
Auction week. Även
31/12.
18.30 Rolf Lassgård
– ett porträtt
Svensk dokumentär från
2014. Rolf Lassgård är en
av Sveriges mest omtyckta skådespelare. Även
31/12, 1/1, 2/1 och 4/1.
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 SVT Nyheters
årskrönika
Ett omvälvande riksdagsval, en förödande skogsbrand, jakt på misstänkt
undervattensverksamhet,
kris i Ukraina och en
kunglig förlovning. Även
31/12, 1/1 och 2/1.
21.00 Den fjärde mannen
Judi Dench
Hotell Marigold
Amanda Seyfried
Letters to Juliet
Kate Winslet
The life of David Gale
¡¡¡¡
Brittiska pensionärer (Judi
Dench med flera) checkar
in på hotell i Indien som
inte motsvarar beskrivningen i broschyren. Kul, skådespeleri av högsta klass.
(The best exotic Marigold
hotel, Storbritannien,
2012)
TV8 21.00
¡¡¡
Vid en mur i Verona lämnar
villrådiga brev om råd till
Julia (i Shakespeares klassiker). Sophie (Amanda
Seyfried) hittar ett 50 år
gammalt brev bakom en
sten. Sevärt. Med bland
andra Vanessa Redgrave.
(USA, 2010)
SVT1 0.20
¡¡¡
DRAMA
Professor (Kevin Spacey)
som kämpar mot dödsstraff åtalas för mord och
döms, självklart, till döden.
Journalist (Kate Winslet)
som gör sista intervjun
börjar tro att han är oskyldig. En kamp mot klockan.
(USA, 2003)
TV4 23.55
Robin Hood
Den döende dandyn
Det svänger på slottet
KOMEDI
¡¡¡
Stråtrövaren Robin Hood
(Russell Crowe) förvandlad till mer modern actionhjälte i påkostad Hollywood-version, på gott och
ont. Men häftigt är det –
och faktiskt med ambitioner att berätta något nytt.
(USA, 2010)
SVT1 22.00
ACTION
KOMEDI
¡¡¡
Fängslande med Reine Brynolfsson som den mytomspunne, excentriske målaren Nils Dardel (18881943), vars livsverk ställdes ut på Moderna i somras och vars ”Vattenfallet”
såldes för 25 miljoner.
(Sverige, 1989) SVT2 18.30
DRAMA
¡¡
Surrealistisk komedi där
Alice Babs och Sven Lindberg är ett par på jakt efter
en större lägenhet än den
lilla lyhörda etta de tvingas
bo i. Bra sångnummer.
Missa inte scenen med
kören i kyrkan. (Sverige,
1959)
SVT1 14.35
•
täcker att han kan röra sig
blixtsnabbt. Barry blir
superhjälten The Flash som
bekämpar brott och försöker hitta sin moders
mördare. Kanal 5 visar första avsnittet av ”The Flash”
den 8 januari 21.00.
Har du en fråga om tv? Mejla till [email protected]
Cate Blanchett som Marion
Loxley i nyinspelningen.
22.00 Robin Hood
¿ ¡¡¡ Amerikansk-
brittiskt actionäventyr
från 2010. Robin Longstride tjänstgör i kung
Richards armé och efter
kungens död beger
han sig till Nottingham.
I rollerna: Russell Crowe,
Cate Blanchett, Matthew
MacFadyen.
0.15 Rapport. 0.20 ¿ ¡¡¡ Let-
The Flash
bekämpar
brott.
18.30 Den döende
dandyn
¿ Svenskt drama från
1989. Om konstnären
Nils Dardel och hans
självförbrännande liv och
dramatiska äktenskap
med hustrun Thora
i 1920-talets Paris. I rollerna: Reine Brynolfsson,
Pernilla August, Daniel
Mesguich.
20.00 Min sanning:
Sven Wollter
Svensk intervjuserie från
2014. Del 2 av 4. Sven
Wollter, älskad och omstridd skådespelare med
över 50 år i rampljuset.
Han intervjuas om rollerna, kärleksrelationerna
och den röda politiken.
Wollter har belönats med
guldbaggar för lysande
roller men också kritiserats för sitt stöd till partiet som hyllar Nordkorea
och Stalin. Programledare: Anna Hedenmo. Även
1/1 och 2/1.
21.00 Nyheter
21.45 Ryan Giggs
sista säsong
KOMEDI
FRÅGA OM TV Är ”The Flash” inköpt än?
Kriminalteknikern Barry
Allen (Grant Gustin) träffas av blixten i samband
med att en partikelaccelerator exploderar och sprider radioaktiv strålning.
Efter nio månader i koma
vaknar han upp och upp-
NYTT Svensk kriminalserie från 2014. Del 1 av
3. Ockupationen av västtyska ambassaden 1975,
en byk som fortfarande
har fläckar. Ett olöst mord
1989. Spår som leder in
i maktens nutida korridorer. Även 31/12.
Reine Brynolfsson och
Pernilla August spelar par.
ters to Juliet. Romantisk komedi från
2010. 2.05 Historieätarna. 3.05–4.05
Ögonvittnet. 4.15 Världens Barn: Återblicken. 5.00–6.00 Guld på godset.
Brittisk dokumentär från
2014. Ryan Giggs, en av
fotbollsvärldens mest
meriterade spelare, gör
sin sista säsong som fotbollsspelare. En säsong
som får en oväntad vändning när han i slutet av
säsongen får ta ansvaret
som coach. Övergången
från spelare till coach
väcker stora utmaningar.
Även 3/1.
22.35 Gränsen
Finsk dramaserie från
2013. Del 2 av 3. Även
SVT24 3/1.
23.25 Palestrina (R)
Musik special. Dramadokumentär.
0.20 Hövdingens barnbarn. 0.50 Nyheter. 4.05 Gomorron Sverige sammandrag. 4.25–5.05 Nyheter.
6.00 Top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld
8.20 How I met your
mother (R)
9.10 Våra bästa år
10.00 The mentalist
11.00 The real housewives of Beverly Hills
12.00 The Taste US
13.00 Extreme home
makeover
14.00 Lyxfällan (R)
15.00 Top model
16.00 The real housewives of Beverly Hills
17.00 How I met your
mother
Amerikansk komediserie
från 2013. Del 9–10 av
24.
18.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från
2014. Del 12 av 12. Programledare: Patrick Grimlund, Magnus Hedberg.
19.00 Inte ok (R)
Svensk humor från 2014.
Del 7 av 8. Är Kassler en
okej gå-bort-present? Vad
finns det för regler när du
ska vara rolig på partyt?
Och varför ska du undvika
barnfrågor när du träffar
en ytligt bekant på festen? Den här veckan tar
Inte OK upp de sociala
spelreglerna på middag
och fest. Programledare:
Felix Herngren, Brita
Zackari.
19.30 Inte ok (R)
Svensk humor från 2014.
Del 8 av 8. Felix och Brita
guidar tittarna genom det
svenska julfirandet, ett
socialt kaos djupt förankrat i uråldriga traditioner.
Hur tackar du egentligen
för julklappen du egentligen avskyr? Varför är det
okej med kebabsill men
inte papayasallad på julbordet?
Vad är hemligheten bakom
medaljerna, Charlotte Kalla?
20.00 OS-krönikan
Svenskt sportmagasin
från 2014. Del 2. Charlotte Kalla och det svenska
landslaget berättar om
hemligheten bakom alla
medaljer. Programledare:
Ola Wenström, Carolina
Klüft.
22.00 Min brors flickvän
¿ ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 2007. Dan är
en engagerad pappa. Sedan hans fru dog har han
varit ensamstående, men
när hans släkt samlas
stöter han oväntat på sin
drömkvinna, Beth. Hon är
intelligent, rolig och vacker, men dessvärre råkar
hon också vara hans brors
flickvän. I rollerna: Steve
Carell, Juliette Binoche.
0.05 NCIS: Los Angeles. 1.05 The mentalist. 2.00 Jims värld. 2.30 Sex education. 3.20 The Taste US. 4.05 Dads.
4.30–5.15 Rachael Ray. 5.30–6.00
Nanny.
TISDAG 30 DECEMBER T
V & RADIO
TISDAG 30 DECEMBER 2014
C19
Text-tv-sidor för hörselskadade: SVT1: 199 SVT2: 199 TV3: 199 TV4: 199 Kanal 5: 199 DR1: 398 DR2: 397 DanskTV 2: 399
6.00 Lucky dog
– en andra chans (R)
6.30 Pokémon: Genesect
och den återuppväckta legenden
¿ Japansk animerad
6.00 Ultimate Spiderman
6.25 Gilmore girls
7.15 America’s funniest
home videos
8.00 Scooby-Doo!
Camp scare
¿ Amerikanskt ani-
film från 2013.
7.50 Nyhetsmorgon
11.30 Rädda Willy
¿ Amerikansk familje-
merat familjeäventyr från
2010.
9.30 Shrek
¿ ¡¡¡¡ Ameri-
film från 1993.
13.15 Bloopers (R)
13.55 Jönssonligan och
Dynamit-Harry
¿ ¡¡ Svensk-dansk
kansk animerad äventyr
från 2001.
11.10 Kirstie’s
handmade Britain
Brittisk livsstilsserie från
2011. Wi-gift.
komedi från 1982.
13.20 Top 20 funniest (R)
Amerikansk humorserie
från 2013.
14.20 America’s funniest
home videos (R)
Amerikansk underhållning från 2011.
15.20 102 dalmatiner
¿ ¡¡ Amerikansk
Kapten Jack Aubrey (Russell
Crowe) leder sin besättning.
16.15 Master and
commander – bortom
världens ände
familjekomedi från 2000.
I rollerna: Glenn Close,
Gérard Depardieu.
17.15 Grey’s anatomy
Amerikansk dramaserie
från 2013. Del 14 av 24.
En policy som förbjuder
förhållanden mellan kollegor utfärdas på sjukhuset,
vilket får de befintliga
paren att oroa sig för sina
relationer och jobb.
¿ ¡¡¡¡ Ameri-
kanskt äventyr från
2003. I rollerna: Russell
Crowe, Paul Bettany.
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Halv åtta
hos mig (R)
18.15 Shrek
– nu och för alltid
¿ ¡¡ Amerikanskt
animerat äventyr från
2010. Shrek längtar tillbaka till då han var ”ett
riktigt träsktroll” och sluter ett avtal med Bullerskaft för att få tillbaka
sitt vrål.
Svensk matlagningsserie
från 2014. Del 2 av 44.
20.00 Lunds
humorfestival
Svensk underhållning från
2014. Från den årliga
humorfestivalen i Lund
bjuds det på uppträdanden av Sveriges ledande
komiker. Även 4/1.
20.00 Kommissarie
Lewis
Brittisk kriminalserie från
2014. Del 3 av 3. Ett av
Lewis gamla fall dyker
upp igen när bevisen som
använts för att fälla mördaren ifrågasätts.
21.00 Jägarna 2
¿ ¡¡¡ Svensk kri-
minalthriller från 2011.
Femton år har gått sedan
Erik tvingades lämna
norrbottenspolisen. Sedan dess har han blivit
nationella mordkommissionens bästa förhörsledare. I rollerna: Rolf
Lassgård, Peter Stormare,
Annika Nordin.
22.00 Nyheterna
22.05 Sporten
22.09 Vädret
22.15 Jägarna 2, forts
¿ Svensk kriminal-
thriller från 2011.
23.55 The life
of David Gale
2.40 Timells skärgårdskök. 3.50–4.50
Från drömsemester till mardröm.
Amerikansk animerad
serie från 2007. Del 8 av
16. När Quahog drabbas
av en flodvåg hamnar
Meg i koma.
19.30 Family guy
Amerikansk animerad serie från 2007. Del 9 av
16. Peter börjar odla
mustasch och blir förväxlad med en brandman.
Han hjälper till att släcka
en brand i en snabbmatsrestaurang och som tack
ger ägaren honom fri tillgång till hamburgare.
Men Peter äter för många
och drabbas av en stroke.
Stellan Skarsgård har en roll
i dramafilmen.
22.05 King Arthur
¿ ¡¡¡ Amerikansk-
brittiskt drama från
2004. Arthur är en motsträvig ledare som vill
lämna England och återvända till sitt hem i det
stabila Rom. I rollerna:
Clive Owen, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen.
0.30 Criminal minds. 1.30 CSI Miami.
2.30 White collar. 3.20 Off the map.
4.50 Kirstie’s handmade Britain. 5.35–
6.00 America’s funniest home videos.
7.40–8.45 Prinsessan
Lillifee 2: Den lilla
enhörningen
¿ Tysk-fransk barn-
Brittisk matlagningsserie
från 2013.
11.55 Paul O’Gradys
älskade hundar
– julspecial (R)
Brittisk dokumentär från
2012. Repris från 25/12.
13.00 Jamie Olivers
jullovsmat (R)
Brittisk matlagning från
2013. Repris från 28/12.
14.00 Hela Sverige
bakar (R)
Svensk matlagningsserie
från 2014. Del 5–6 av
10. Turen har kommit till
pajer och det gäller för
deltagarna att få till den
rätta konsistensen och
smaken. Paradbaket bjuder på svårigheter och
flera av deltagarna tappar
gnistan. Men de tar nya
krafter och det blir mycket dramatik under den
tekniska utmaningen, där
man ska baka citronmarängpaj. Repris från 4/10.
¿ ¡¡ Amerikanskspansk thriller från 2012.
Aktiemäklaren Will Shaw
åker på segelsemester till
Spanien med sin familj,
men snart förändras hela
hans liv. Hela hans familj
blir kidnappad av agenter
som vill ha tag i en underlig portfölj, och plötsligt
måste Will fly för sitt liv.
I rollerna: Henry Cavill,
Verónica Echegui, Bruce
Willis. Regi: Mabrouk El
Mechri.
Amerikansk komediserie
från 2002. Del 19 av 22.
JD avslöjar en hemlighet
om Turk. Ett missförstånd
mellan Elliot och Paul orsakar förvirring över deras känslor för varandra.
23.30 Scrubs
Amerikansk komediserie
från 2002. Del 20 av 22.
JD hamnar i trubbel efter
ett språkligt missförstånd.
0.00 How I met your mother. 1.00
Anger management. 1.30 Seinfeld.
2.25 Growing up Fisher. 2.50 Spin city.
3.10 Jims värld. 4.00 Community.
4.20 Simpsons. 5.10–5.35 Just shoot
me.
Brittisk livsstilsserie från
2013.
9.00 Four in a bed (R)
Brittisk realityserie från
2010.
10.00–11.05 En plats
i solen: Vintersol (R)
Brittisk livsstilsserie från
2011.
11.25 Alla älskar
Raymond
Amerikansk komediserie
från 1999. Del 6 av 24.
11.50 Property
ladder (R)
Brittisk realityserie från
2003.
12.45 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2011.
13.45 Bones (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2006. Del 20 av 21.
Glödande ben hittas i ett
gammalt stenhus, och
Brennan och Booth kallas
in för att undersöka.
14.45 Four in a bed
Brittisk realityserie från
2010.
15.45 The hotel
inspector
Brittisk livsstilsserie från
2012.
16.45 Celebrity
masterchef
Amerikansk animerad
komediserie från 2012.
Del 11–12 av 22. Efter
att ha överlevt en tornado
letar Marge och Homer
efter alternativa vårdnadshavare för barnen.
De vänder sig först till
Homers halvbror.
21.00 The cold light
of day
6.00 Property ladder
7.00 The hotel inspector
8.00 Antiques
roadtrip (R)
film från 2011.
11.00 Paul Hollywoods
pajer och desserter
(R)
20.00 Simpsons
23.00 Scrubs
¿ ¡¡¡ Amerikanskt
kriminaldrama från 2003.
David Gale är professor
och motståndare till dödstraffet. Plötsligt blir han
anklagad för mord och
han döms till döden.
I rollerna: Kevin Spacey,
Kate Winslet.
6.00 Just shoot me
6.25 Smallville (R)
7.15 Spin city
7.40 Growing up Fisher
8.00 Våra värsta år
9.00 Jims värld
10.00 Community
10.30 Simpsons (R)
11.30 Stargate SG-1
12.30 Smallville
13.30 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.30 Family guy (R)
16.30 Scrubs (R)
17.30 Anger
management
18.00 How I met
your mother
19.00 Family guy
Brittisk matlagningsserie
från 2013.
18.00 Antiques roadtrip
Brittisk livsstilsserie från
2013.
19.00 En plats i solen:
Vintersol
Brittisk livsstilsserie från
2011. Del 2 av 20. På
exotiska Barbados letar
Christine Vaughan efter
ett sommarställe värt att
investera i. Hennes budget är 1,6 miljoner kronor.
Programledare: Jasmine
Harman.
Scarlett Johansson spelar
piga som får jobb i ateljé.
19.55 Flicka med
pärlörhänge
¿ ¡¡¡¡ Brittiskt
drama från 2003. Den
sjuttonåriga Griet tvingas
ta tjänst som piga hos
konstnären Johannes Vermeer. En av hennes uppgifter är att städa konstnärsateljén och samtidigt
se till att ingenting flyttas
från sin ursprungliga
plats. I rollerna: Scarlett
Johansson, Colin Firth,
Tom Wilkinson.
20.00 Jeopardy!
Svensk frågesport 2014.
Del 13–14 av 80. Programledare: Pontus Gårdinger.
21.00 Hotell Marigold
¿ ¡¡¡¡ Brittisk
komedi från 2012. Några
pensionärer från England
åker till Indien efter att ha
lockats av reklam för hotellet Marigold, ett lyxigt
vilohem för ”de äldre och
vackra”. När de anländer
upptäcker de att hotellet
inte motsvarar beskrivningen. I rollerna: Judi
Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton.
22.00 Dödligt vapen 4
¿ ¡¡ Amerikansk
komedi från 1998. Poliserna Martin Riggs och
Roger Murtaugh är fortfarande i tjänst hos Los
Angeles poliskår. Riggs
har lugnat ner sig och
börjar tänka mer och mer
på sin egen ålder. Han ägnar gärna lite extra tid åt
sambon Lorna, som väntar deras första barn.
I rollerna: Mel Gibson,
Danny Glover, Gary Busey.
0.45 ¿ ¡¡¡ Italian job. Action
från 2003. 2.55 ¿ ¡¡¡¡ Ondskan. 5.15 Nobbad. 5.40–7.35 ¿
¡ Reine och Mimmi i fjällen.
23.25 Jeopardy! (R)
Svensk frågesport 2014.
Del 13–14 av 80. Programledare: Pontus Gårdinger.
0.25 Brottskod: Försvunnen. 1.25
Brottskod: Försvunnen. 2.25 Brottskod:
Försvunnen. 3.25 The closer. 4.25 Firman. 5.30–6.00 Alla älskar Raymond.
9.00 En bok,
en författare (R)
9.20 Taxiförare (R)
9.30 Samlarna (R)
10.00 Zambezi – den
mullrande floden (R)
11.00 Projektet Wild
thing – att sälja
naturen (R)
12.00 Jakten på
Babylons hängande
trädgårdar (R)
13.00 Berättelsen om
Titanic (R)
14.00 Livet är en
tågresa (R)
15.00 Jag litade på lagen
– syntolkat (R)
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok,
en författare
Författarsamtal. Dr Nasser har ingen bil. Även
31/12 och senare i natt.
19.20 Att bo granne
med havet (R)
Norsk dokumentärserie.
Repris från 23/10.
20.00 Hundra svenska
år (R)
Svensk dokumentärserie
från 1999. Repris från
2007. Även 4/1.
21.00 Världens natur:
Baloo på riktigt (R)
21.50 Hemma hos Baloo
– bakom kameran (R)
22.00 Världen: Från aktivist till informatör
23.20 Where in the
world is Osama
bin Laden? (R)
0.50 En bok,
en författare (R)
Författarsamtal.
1.10–1.40 Divor
i närbild (R)
21.00 Astrid (R)
Svensk dokumentärserie
från 2014. Starkast i världen. Repris från SVT1
28/12. Även SVT1
31/12.
22.00 Jerusalem (R)
Svensk dramaserie från
1997. Del 1 av 4. När
Stor-Ingmar dör är Ingmar fortfarande pojke.
Det är hans uppgift att en
dag ta över Ingmarsgården och ledarskapet över
socknen.
23.00 Jerusalem (R)
Svensk dramaserie från
1997. Del 2 av 4. Hellgum har skapat sig en
församling som håller till
på Ingmarsgården. Ingmars syster Karin och
hennes man Tim hör till
de mest hängivna.
0.00 Mapp och Lucia (R)
Brittisk dramakomediserie från 2014. Del 1 av
3. Även SVT2 7/1.
1.00 Stina om Dalai
lama (R)
Svensk intervjuserie från
2000.
1.30–1.45 Sportnytt
TISDAG
SVT1 I MORGON
SVT2 I MORGON
TV3 I MORGON
TV4 I MORGON
KANAL 5 I MORGON
6.00 Rapport. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.25 Sverigebilden. 6.40 Gomorron Sverige. 10.00 Rolf Lassgård – ett porträtt. 11.00
Bil- & båttokig favoriter. 11.15 Astrid. 12.15 På
spåret. 13.15 Hjärtevänner. 13.45 Ratataa eller
Staffan Stolle story. 15.30 Nyår hos Claus.
16.00 Gomorron Sverige sammandrag. 16.20
Karl Johan. 16.50 Strömsö. 17.30 Nyårsbön.
18.00 Rapport. 18.10 Radiohjälpen. 18.15 Mellan bleke och storm. 19.30 Rapport. 19.45 Grevinnan och betjänten. 20.00 Cirkus Brazil Jack.
21.00–22.35 Mitt stora feta grekiska bröllop.
9.30 Tornedalens stolthet. 10.00 Leva i Jordbro.
11.15 Parsifal från Metropolitan. 16.00 Rapport. 16.05 Jag älskar mitt dragspel. 17.05
Dragspelsentusiasten. 17.10 Söka ljus. 17.40
Trollkarlen från Oz. 19.20 Fru Søeborgs känsla
för livet. 20.00 Steve McQueen. Kanadensisk
6.00 Top model. 6.50 Nanny. 7.20 Alla älskar
Raymond. 7.45 Boog & Elliot – vilda vänner.
9.10 Våra bästa år. 10.00 How I met your mother. 10.55 The real housewives of Beverly Hills.
11.50 My best friend’s girl. 14.05 Lyxfällan.
15.05 Top model. 16.05 How I met your mother. 16.35 Dumma mej. 18.30 Ishockey: Sveri-
6.00 Lucky dog – en andra chans. 6.30 ScoobyDoo! Abracadabra-Doo. 7.50 Nyhetsmorgon.
11.30 Rädda Willy 2. 13.10 Jönssonligan får
guldfeber. 15.25 Australia. 18.25 Lotto, Joker
och Drömvinsten. 18.30 Australia, forts. 18.50
Keno. 19.00 Nyheterna. 19.10 Sporten. 19.25
Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 Bingolotto. 22.00 Nyheterna. 22.05 Vädret. 22.15
6.00 Ultimate Spiderman. 6.25 Gilmore girls.
7.15 America’s funniest home videos. 8.05 Tom
and Jerry: The fast and the furry. 9.35 Shrek - nu
och för alltid. 11.15 Kirstie’s vintage homes.
13.25 Turner & Hooch. 15.20 Under the sea.
16.20 Prinsessa. 18.15 Megamind. 20.00
America’s funniest home videos. 21.00 Shall
dokumentär från 2014. Steve McQueen kommer troligen alltid att vara en Hollywoods största ikoner. Med sin iskalla blick, sin badboyutstrålning och karisma. 21.30 Äventyraren
Thomas Crown. 23.10 Trespassing Bergman.
1.00–4.05 Rapport.
ge–Schweiz. IIHF World Junior Championship
2015. Matchen spelas i Air Canada Centre, Toronto. 22.00 Ishockey: Direkt. USA–Kanada.
1.00 NCIS: Los Angeles. 2.00 The mentalist.
2.55 Sex education. 3.55–4.25 Dads
Tillbaka från Broadway – en musikalkväll med
Peter Jöback. 23.40 Jönssonligan på Mallorca.
1.50 Strul. 3.50–4.50 Från drömsemester till
mardröm.
we dance? Amerikanskt romantiskt drama från
2004. 23.05 Spy hard. 0.35 Terror på Elm
Street. 2.25 White collar. 3.20 Harry’s law. 4.05
Off the map. 4.50 Kirstie’s handmade Britain.
5.35–6.00 America’s funniest home videos.
C-DELEN · TISDAG 30 DECEMBER 2014
AKTUELLT VÄDER
hd.se/vader
SKÅNE I DAG
Skånes västkust på dagen
Skånes västkust på kvällen
Mulet men uppehåll. 2 till 5 grader.
Mulet men uppehåll. 2 till 5 grader.
+2
+2
+3
0
+1
svag
+2
+2
måttlig
+2
+2
+1
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
SVERIGE I DAG
VÄRLDEN I MORGON
Mild luft förs upp över
landet och det
väntas plusgrader
ända upp i södra
Norrland. I söder
mest uppehåll
och i norr regn
eller blötsnö.
+11
Alicante
+13
Antalya
+2
Aten
+30
Bangkok
+7
Barcelona
-1
Beijing
+2
Berlin
+1
Bryssel
-5
Budapest
+18
Cypern
+2
Helsingfors
avser vädret mitt på dagen
-4
-12
+3
+2
+3
+3
+1
Inlandet på dagen: Mulet men
+1
+2
+4
Kväll
Natt
6-9 m/s
Inlandet på kvällen: Mulet men
uppehåll. Omkring 1 plusgrad.
Sjövädret i dag: Väst 2-5 m/s. God
8-12 m/s
-2
Sjövädret i kväll: Väst 4-7 m/s. God
sikt.
ONSDAG
+5
Mulet väder men i stort
sett uppehåll.
+6
+1
6-9 m/s
Molnigt men molnen
kan tidvis vara ganska
tunna.
+4
Varmast
+8
SV 12 Stekenjokk
+5
+4
+2
0900-2000999
4-7 m/s
i dag
i morgon
TEMPERATUR
NEDERBÖRD
SKÅNEVÄDRET
08.40
08.40
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
Helsingborg i går
Ned
15.41
15.43
10
20
kl 07
15
0
MÅNEN
i dag
i morgon
Upp
12.26
12.54
Ned
01.58
03.13
-15
0
29/11
Max
6/12
13/12
Min
20/12
Medel
28/12
29/11
6/12
13/12
20/12
Nederbörd denna månad: 93.6 mm Normalt: 55 mm
FORSKNING
Försurning ger
räkor ny smak
GÖTEBORG
4 Havsförsurningen påverkar inte bara
tillgången på skaldjur – också smaken
kan förändras. Det visar ny forskning
kring hur utsläppen ger effekter på smak,
konsistens och utseende hos räkor.
– Det är första gången
vi har tittat på den typen av
effekter av försurningen.
Vi hade förväntat oss en
viss påverkan men inte att
det skulle vara så markant,
säger Sam Dupont, forskare
vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid
Göteborgs universitet.
Ett blindtest där försökspersonerna fick smaka på
räkor som odlats i ”nuvarande förhållanden” och
räkor som under tre veckor exponerats för ”framtida
havsförutsättningar” gav
ett entydigt resultat.
Dagens räkor föredrogs
tre gånger så mycket som
de framtida.
– Jag har också testat
men reagerade ännu mer
på att konsistensen var
sämre, säger Sam Dupont,
till TT.
Forskarna har under de
senaste åren samlat bevis
för hur utsläppen av koldioxid påverkar både marina arter och ekosystem
– och därmed också vissa
kommersiellt viktiga skaldjursarter. Utan både lokala och globala åtgärder
kan försurningens smak-
28/12
avtryck också påverka näringslivet. Försurningen
har fått namnet ”den tysta
stormen” bland forskarna
eftersom man varken kan
se eller höra den.
– Men vår studie har visat
att man kan känna smaken
av den, säger Sam Dupont.
Forskarteamet vid centrum för marina vetenskaper i Kristineberg vid Fiskebäckskil vill nu gå vidare
med utökade studier.
– Vi vill använda professionella avsmakare för
att få ännu mer kunskap
om hur smaken förändras. Därefter kan vi gå vidare med att söka lösningar när det gäller till exempel utfodring av räkorna.
Men viktigast av allt är att
minska koldioxidutsläppen, säger Sam Dupont. TT
URBAN TJERNBERG
FAKTA
Nordhavsräka
4 Förekommer i Nordsjön, Kat-
tegatt och Skagerrak.
4 Är blekrosa och transparent
i levande tillstånd. Blir röd när
den kokas. Ju större djup den
levt på, desto rödare i färgen.
4 Är hermafrodit. Fungerar som
hanne i 2,5 år innan den byter
kön och blir hona resten av livet.
4 Kännetecknas av långa antenner och kraftigt pannhorn. Kan
bli upp till 185 millimeter lång.
4 Fakta: Svensk Fisk/ TT
Smaken på räkor
kan ändras markant i framtiden.
FOTO: TT
*beräknat värde
-10
Ängelholm*
-3
Landskrona*
-3
Båstad*
-5
Kustväder kl 13
5
-10
igår kl 13
kl 13 1030.3 hPa
10
+13
+6
9:90 / minut
Upp
-5
+2
Aktuell prognos
+2
5
-4
+12
SOLEN
Dagen har ökat med 0 timmar och 5
minuter sedan vintersolståndet.
-9
+3
VÄDEROMSLAG?
-18
+6
+2
4 Korsvattnet
0
+3
-1
Nederbörd
0
2-5
m/s
LÖRDAG
FREDAG
-5
+2
Blåsigast
-1
TORSDAG
+6
EUROPAVÄDRET I MORGON
+3 Måseskär
-8
Mulet väder men i stort
sett uppehåll.
VÄDERTOPPEN
+19
0
+4
0
+3
-1
+2
+20
+6
-4
-4
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Prag
Rom
Sydney
Tunis
Warszawa
Wien
avser perioden igår kl 19-13
Kallast
-35 Naimakka
uppehåll. 1 till 3 grader.
sikt.
Mulet väder men
uppehåll.
4-7 m/s
0
+17
+18
+17
+8
+9
+5
+9
+14
+4
+12
-18
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kreta
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Mallorca
Moskva
-5
Hall. Väderö
SV
2 m/s
Klippan*
-5
Helsingborg
V
1 m/s
Malmö
-3
NV
2 m/s
Drogden
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader