Årgång 57 nr 5. 2015 - Folkdansens Vänner, Malmö

FV-NYTT
Årgång 57
nr 5. 2015
Ordföranden har ordet
Hösten har anlänt, det märks tydligt! Inte bara på vädret utan också på föreningens alla
aktiviteter. Halvårsmötet gick av stapeln i september och det är kul att se och höra att
intresset för föreningens verksamhet och framtid är stort. På tal om framtiden har det varit
”Tittekvällar” och där kan man verkligen se framtiden spira! Tack till ledare och barn för stor
underhållning!
Nu ser vi fram emot träningar, uppvisningar, ljusstöpning och mycket annat. I slutet av
november blir det julfest och sedan avslutar vi terminen med granhuggning i helgen 5 – 6
december.
(I förra FV-Nytt skrev jag fel datum) Det behövs frivilliga händer och fötter så skriv gärna upp
dig på anmälningslistan som finns i 26:an.
Det gemensamma arbetet med SGV fortsätter. Kommer just från ett mycket trevligt möte
där ytterligare framsteg redovisades och nya frågeställningar togs upp. Vi kommer allt
närmre och närmre varandra.
Att livet ibland tar sig andra vägar blev vi bryskt påminda om i slutet av september. Vår
medlem och vän Thommy Ohlsson gick hastigt bort och han sörjs av många FV-vänner.
/Mats
Nekrolog över Thommy Ohlsson, 11/10-1949 – 29/9-2015
Thommy blev medlem i Folkdansens Vänner, Malmö 1973. Föreningens
60:e diplom tilldelades honom 1988. En trogen medlem med långa
uppdrag i föreningen.
Hans gärning inom Folkdansens Vänner, Malmö var stor. Förutom att
dansa blev det framför allt Jularp som ägnades stor uppmärksamhet av
Thommy. Hans kunnande och erfarenhet kom till stor nytta och han var alltid mycket
uppskattad. Även hans sociala förmåga var stor och det var aldrig långt ifrån ett skratt med
Thommy i närheten.
För mig personligen är det en mångårig vän som lämnat oss. Redan under skoltiden på
Sofielundsskolan gick våra vägar samman. Inom scouterna på Augustenborg var vi i samma
patrull redan på tidigt 60-tal. Efter skolan skildes våra vägar under tiotalet år innan AnnaLena och Thommy började på FV:s nybörjarkurs 1973. Efter några trevande steg, både på
dansgolvet och för igenkännandet, har våra familjer tillbringat mycket tid tillsammans.
Semestrar i Sverige, semestrar utomlands, sommarsemestrar, vintersemestrar och massor av
gemensamma FV-resor. Många gångar var vi tillsammans i Jularp och många gånger
träffades vi i Åkarp och Bjärred.
Vad vi alla minns är hans glada jag, hans kamratskap och inte minst hans sätt att se på saker.
Alltid med positivism och glada tillrop!
Många fina minnen – vi glömmer Dig aldrig!
Mats Hansinger
Ordförande Folkdansens Vänner, Malmö
Kl. 14.30-17.30 hälsar vi alla knattar, barn,
ungdomar, vuxna, föräldrar, syskon, mor- och
farföräldrar välkomna till FV’s julfest.
Vi får besök av Lucia, dansar kring granen och till
alla snälla barn kommer tomten.
För 30 kr per person serveras det kakor, saft, kaffe
och naturligtvis godispåse till alla barnen.
Det kommer att finnas lotteriförsäljning med
många fina vinster.
Senast den 16 november skall du betala och
anmäla dig till din ledare, vuxenlaget kan anmäla
sig på listan i 26:an eller ringa till Camilla Lindvall,
040-98 22 87.
Julotta 2015
Vem vill bjuda in till Julotta?
Det är tradition i vår förening att vi går fackeltåg till någon kyrka och står utanför kyrkan och
önskar god fortsättning på julen till kyrkobesökarna. När kyrkklockorna ringer in till julottan
går vi in i kyrkan. Efter julottan äter vi en enkel juldagsfrukost hos dem som bjuder in till
denna tradition. Vilken kyrka blir det i år?
Är du intresserad eller är det något du undrar över så ring och prata med Karin Persson.
Hoppas vi kan hålla vår tradition levande
Karin Persson
Telefon: 040-961627 eller 0725-477 881
Juleklirr i föreningskassan!
BingoLottos Julkalender har med åren blivit en del av mångas
jultradition. Även i år är insatsen dubblad vilket ger möjlighet till fler
miljonvinster! 100:- kostar kalendern och det finns chans till miljonvinst
varje dag! Kalendrarna finns i 26:an och jag hoppas alla kan hjälpas åt
att sälja bland vänner, bekanta och arbetskollegor.
/Agneta
Aktivitetssektionen
Halva terminen har gått och jag tycker vi har många roliga aktiviteter på gång. Mycket
handlar om dans, dans och åter dans.
Sen senast jag skrev så har följande hänt:
 6 september hjälpte vi till på SGV´s uppvisning på Katrinetorps skördemarknad och i år
slapp vi undan blåst samt regn då vi fick vara inomhus i ett stort tält med gott om plats
för dans. Vi lyckades tom få upp publiken att dansa E18 med oss på båda
uppvisningarna.
 13 september var det återträff för Europeaden i Helsingborg och information om nästa
års Europead i Namur, Belgien. Det blev mycket bilder och filmer att titta igenom.
Dessutom hann vi med fika och utdelning av gåvor som inkommit från olika deltagande
föreningar som man fick ta om man ville.
 21 september hade vi knatte- och barndansen på Öppen Scen på Malmö
Stadsbibliotek. Det kom en hel del barn men inte så många som inte hade anknytning
till oss sen innan. som man kanske hade hoppats på. Däremot så fick vi ett par nya
unga dansare till våra ordinarie träningar.
 23 september stod Nathali Willman och Katarina Persson på Malmö Högskola i deras
nya byggnad Niagara vid Anna Lindhs plats för att försöka förmedla svensk folkdans till
alla studenter. Det var en givande dag även om vi inte än sett att det gav några nya
medlemmar.
 28 september kom nybörjarkursen igång under ledning av Rolf Pålsson och Lotta
Andersson (SGV). Jag var själv och hjälpte till i måndags och det var fantastiskt roligt.
Det är ett tappert gäng (10st icke medlemmar) som försöker ta till sig allt som sägs och
förmedla detta ner i sin kropp. Vi ser med förhoppning fram emot att detta kan ge
föreningen lite nya medlemmar.
 5 och 12 oktober var det tittekväll i knattelaget och barnlaget. Som vanligt kom många
släktingar och tittade på samtidigt som man också fick möjlighet att dansa med
barnen. Lika trevligt och roligt som vanligt både för åskådare och barnen.
Utöver detta så har Nathali Willman dragit igång extra träning för alla som vill träna, finslipa
eller helt enkelt bara dansa lite mer på torsdagar mellan 18.00-19.00. Det brukar vara ett tiotal dansare på plats och vi har dansat bl a schottis och mazurka. Framöver blir det t ex polska
och annat kul så på med dansskorna och kom ner.
Framför oss har vi kvar en del som ska hända så skriv upp datumen i kalendern som finns på
annan plats i tidningen.
Anmälningslistor till aktiviteter/uppvisningar kommer upp efter hand i 26:an. Det går också
bra att maila mig på [email protected] om du har frågor eller vill anmäla dig till någon
aktivitet.
Nu är det dags att ta lite helg vila innan nästa vecka sätter igång med massor av dans igen.
Ha det så bra tills vi ses.
Madeleine
Riks verksamhetskonferens i Linköping
Söndagen den 11 oktober bjöd Folkdansringen in distriktens Barn- & Ungdoms och Dans- &
Musikansvariga till en konferens i Linköping. Syftet var att prata om ett förbättrat samarbete
mellan de två sektionerna, men också samarbetet mellan Riks och distrikten. Vi blev några
glada själar som träffades tidigt på söndagsmorgonen. Representanter från Riks
presenterade sitt arbete och sina tankar. Sen fick vi möjlighet att diskutera och byta lite
idéer. Och livliga diskussioner blev det. Allt från sociala medier och nätverk till ledarkurser
och kompetensutveckling kom upp på tapeten. Det var 5 mycket givande och inspirerande
timmar. Det var roligt att se att det finns så många entusiastiska och engagerade människor i
våra distrikt. Jag ser ljust på folkdans-framtiden och jag tror det kommer hända mycket
spännande framöver, främst för våra ungdomar med även oss vuxna.
//Nathali
Linköpings Folkmusikfestival 9-10 oktober
Enorm dansglädje, fantastiskt buskspel, nya och gamla vänner. Det är de orden jag bär med
mig från årets Folkmusikfestival i Linköping. En helg fylld med det allra bästa som
folkmusikens värld har att bjuda på. Roliga och inspirerande föreställningar av Västanå
Teater: Farmors historier och Frikar, fyllda dansgolv till Jaerv och Bjäran och självklart årets
spännande upplaga av Studentspelmanslags-VM. En härlig helg att minnas nu när hösten gör
sig påmind och något att se framemot med förväntan hösten 2016.
//Nathali
Grupparbeten FV-SGV
Nu har det gått ett och ett halvt år sen vi satt ner första gången i diskussionsforumet där vi
beslutade att skapa tre grupper för att förbättra vårt samarbete mellan föreningarna,
Folkdansens Vänner och Sällskapet Gammeldansens Vänner, samtidigt som vi strävar efter
en framtida sammanslagning av föreningarna.
Under denna tid har det skett en del och detta vill vi dela med oss med er.
Organisationsgruppen
Organisationsgruppen består av 3 styrelsemedlemmar från respektive förening. Dessa är
Mats och Agneta Hansinger samt Karin Persson från FV samt Elisabeth Gerderoth, Maria
Cedergren och Birgitta Jönsson från SGV. Vi startade i juni 2014 med att utifrån
anteckningarna från stordiskussionerna vaska fram vilka frågor som faller inom vårt
arbetsområde och en tidplan för arbetet upprättades.
Följande har avhandlats:
Stadgar
Föreningarnas stadgar har jämförts och resultatet blev att det inte föreligger några större
skillnader i stadgarna, respektive förenings stadgar bygger i stort sett på normstadgarna från
Folkdansringen. Att komma överens om gemensamma stadgar, vid hopslagning av
föreningarna, ser inte ut att vålla några större problem.
Ekonomi
Utöver den stora posten lokalhyra så har vi även diskuterat och kommit fram till lösningar
avseende gemensamma intäkter (uppvisningar) och utgifter såsom upptryckning av reklam,
glögg vid julavslutningen mm.
Styrelsemöten
En gång per termin har vi styrelsemöte på samma kväll. Först varje förening var för sig och
sedan träffas vi i ett gemensamt möte då vi kan lösa frågor av gemensam karaktär.
Inventering dansledare, spelmän, medlemmar.
I anteckningar från stordiskussionerna finns förslag på att inventera vilka dansledare och
spelmän vi har samt medlemmarnas kompetens/yrkeskunskaper. Detta återkommer vi med
när behov finns.
Utformning lokal
Möbleringen och organisationen av lokalen förändrades i samband med att SGV flyttade ner
allt sitt material från Ungdomens Hus. I övrigt tas frågor om lokalen upp efterhand.
Från och med i höst har SGV två representanter i gruppen som har hand om skyltningen av
de två fönstren mot Sallerupsvägen.
Organisation
Kalenderuppgifter, vi verkar för att skapa en gemensam kalender som skickas ut så att alla
våra medlemmar får information om olika aktiviteter som står på agendan.
Personuppgiftslagen, vilka vill ej vara med på bild eller namnges på våra hemsidor/i
tidningar.
Vi har utbytt information så att ansvariga kan respektera den enskildes önskan.
Därutöver har SGV ändrat sin blankett för ansökan om medlemskap så att man redan där får
vetskap om en ny medlems ståndpunkt.
Medlemstidningarna, här ska vi försöka samordna så att information av gemensam karaktär
kommer ut ungefär samtidigt samt uppmana medlemmarna att skicka bidrag till båda
föreningarna. I dag ger FV ut sex tidningar per år som läggs på hemsidan (mail går ut när den
är klar) och i pappersform till dem som ej har mail medan SGV ger ut två tidningar som
skickas i pappersform till alla medlemmar.
Festkommitté, syfte för en gemensam festkommitté har fastslagits och val sker på
kommande årsmöten.
Det vi ska ta tag i nu är att intervjua några andra föreningar om hur de organiserar sin
verksamhet för att få lite tankar och idéer kring hur en förening kan se ut. Detta ska sedan
finnas med när det är dags att påbörja diskussionen om gemensam organisation.
Pr-gruppen
Gruppen har under hösten och våren arbetat med att ta fram en ny broschyr och denna är
klar. Ett önskemål har kommit fram att vi behöver ett informationsblad som visar mervärdet
att vara med i våra föreningar. Vad får vi för medlemsavgiften mer än att komma en gång i
veckan och dansa? Detta kommer vi att arbeta med under hösten.
De som arbetat i gruppen är från SGV Ronnie Månsson och från FV Kerstin Rur, Abigail Sykes,
Royne Larsson och Karin Persson. Eftersom SGV är underrepresenterade i gruppen kommer
framöver Ann-Christin Nilsson ingå i gruppen och FV kommer förmodligen att bli en mindre.
Vem är inte diskuterat ännu.
Verksamhetsgruppen
Vid vårt första möte försökte vi göra en sammanställning av de olika aktiviteter (inkl
uppvisningar) som vi vet är återkommande och vi konstaterade att vi har ca 25 st som
återkommer, kanske inte varje år men kontinuerligt. Vi beslutade att låta många av dessa
fortlöpa som de är idag men att integrera dem så de gäller för båda föreningarna.
Utöver detta så har vi diskuterat ev nya aktiviteter så som vis- och dansaftnar, föreläsningar
om tex dräktkultur och ”hur du ska ta hand om din kropp när du dansar” samt olika kurser
för icke medlemmar så som dans för nysvenskar, dans för seniorer på dagtid samt
nybörjarkurs.
Det senare har resulterat i att vi i höst med hjälp av Lotta Andersson (SGV) och Rolf Pålsson
(FV) startat en nybörjarkurs öppen för både icke medlemmar och medlemmar. I skrivande
stund har vi 10-talet dansande, icke medlemmar, som vi hoppas på att de blir så pass
intresserade att de väljer att stanna som medlemmar.
Vi fortsätter med vårt arbete och hoppas kunna erbjuda er alla intressanta aktiviteter
framöver så håll ögon och öron öppna.
Medlemmar i denna grupp är från SGV: Lars och Lena Kayser, Lotta Andersson, Marianne
Halling och Ann-Christine Nilsson samt från FV: Madeleine Nydahl, Camilla Lindvall, AnnKatrin Norin, Monica Willman och Rolf Pålsson.
Om ni har frågor eller skulle vilja delta i någon av grupperna hör gärna av er till någon av oss
gruppansvariga.
God läsning,
Birgitta Jönsson (SGV), Karin Persson (FV) och Madeleine Nydahl (FV)
Lokal- och Fastighetssektionen
STÄDKVÄLL i 26:an - Tisdagen den 27/10, från kl. 17.00.
Alla är välkomna att hjälpa till att städa och ställa i ordning i vår gemensamma lokal.
Sektionen LoF bjuder på kvällsfika.
Anmälan på anmälningslista i 26:an eller till Jonny telefon 040/267897.
Mediasektionen
Vid senaste halvårsmötet kom förslag på att uppmuntra alla medlemmar, både barn och
vuxna samt föräldrar att skriva lite i FV-nytt, kanske något kul från träningskvällarna eller
någon uppvisning. I slutet av november är det julfest. Det vore t ex kul att få läsa om vad du
gjorde på festen. Alla bidrag till FV-nytt, stora som små är välkomna att skickas in till
[email protected] eller lämnas till ledarna på dansen.
Mediasektionen
Besök av Taastrup Folkedanserforening
Den 15 oktober, fick torsdagsträningen besök av Taastrup Folkedanserforening som kom till
oss, över bron, med ca 10 dansare och massor av kakor.
Katarina Persson och Vill Plesner-Petersen ledde oss alla 48st som var på plats in i dansens
virvlar med både svenska och danska danser. Vissa danser hade vi dansat innan men andra
var helt nya för samtliga deltagare.
Vår spelman Lena Holmdahl (SGV) gjorde tappra försök att spela alla noter som lades fram åt
henne och även hon fick utmaningar i speciellt de danska låtarna som var helt nya för henne.
Vid halvtid så dukades det fram fika och danskarna hade bakat så det stod härliga till, jag tror
jag fick det till 7 olika sorters kakor. Det var tur att man skulle dansa efteråt så man kunde
äta av allt utan att skämmas.
Efter fotografering och ytterligare en halvtimmes dans avslutade vi med en Solsäter polka i
rungande fart innan det var dags att farväl av våra kära vänner.
Det blir kursen hos Taastrup i januari, vilket du kan läsa om på annan plats i tidningen.
//Madeleine
Dansesjov med Taastrup Folkedanserforening
Precis som i år kommer Taastrup Folkedanserforening att hålla en kurs den 9:de januari 2016
i Kulturcentrum, Taastrup, se bifogad inbjudan.
Vi kommer inför detta ta upp anmälningar och försöka göra detta till en gemensam aktivitet
för att underlättar för alla, genom att samla in pengar (självkostnadspris) samt ordna
samåkning precis som vi gjort tidigare gånger.
Så anmäl er senast den 3 december antingen på anmälningslistan i 26:an eller till
[email protected]
//Aktivitetssektionen
Kalendern 2015
(K=Knattelag, B=Barnlag, U=Ungdomslag och V= Vuxenlag)
Datum
2015-10-17
2015-10-24
2015-11-03
2015-11-07
2015-11-13--15
2015-11-29
2015-11-30
2015-12-03
Aktivitet
Uppvisning på barnfestivalen på Stadionmässan kl 18.00
Uppvisning på World Winner Cat Show på Malmö Mässan kl 09.00
Uppvisning på företaget Jayway internationell afton kl 18.00
Ljusstöpning Vallkära Stenkärlsfabrik
Barnläger i Frölunda, Göteborg
Julfest i 26:an
Terminsavslutning
Avslutning med glöggfest och besök
FV:s lokal och föreningsadress:
Sallerupsvägen 26, 212 18 Malmö
Föreningstelefon:
040- 18 34 11
040- 98 22 87 (Camilla Lindvall)
www.folkdans.nu
Bankgiro:
201-0247
5597-3143 (Endast medlemsavgifter)
Ansvarig utgivare av FV-Nytt:
Mats Hansinger
[email protected]
FV-Nytt redaktionen:
Kerstin Rur och Royne Larsson
Redaktionsadress:
Royne Larsson
Dalbyvägen 96
232 91 Arlöv
Tel: 040-463001
[email protected]u
Danslag
KBU
UV
UV
UV
BU
Alla
KB
UV