Medlemsbladet nr 50

Livrustkammarens Vänner
Medlemsblad
NOVEMBER 2015/NR
2015/NR 50
Kära Vänner
Hur tycker ni att föreningens verksamhet varit hittills i år? Har programmet varit tillräckligt
omväxlande? Har ämnesvalen fallit er i smaken? Hur ligger vi prismässigt i avseende till exempelvis
deltagaravgifterna vid de olika evenemangen? Det vore verkligen intressant att få ta del av era
synpunkter! Maila gärna till mig på adressen [email protected] En av målsättningarna vi har
är att medlemmarna någon eller några gånger under året skall få möjlighet att se rum man vanligtvis
inte har tillgång till. Vi ordnade således besök på Schefflerska palatset,
I det här numret
Rydboholms slott och även i Villa Akleja i Vaxholm. Våra resor har
♦ Kära Vänner
vanligtvis varit uppskattade och så blev även fallet med årets resa till
♦ Viktig information
Berlin och Lützen. Härom kan ni för övrigt läsa mera längre fram.
♦ Museichefen informerar
Det är också normalt att vi arrangerar sammankomster kring verksam♦ Genomförda program
heten i Livrustkammaren. Magdalena Ribbing invigde oss i många av
♦ Kommande program
de kungliga smyckenas historia och vi gjorde ett besök i Vagnhallen i
♦ Anmälningsregler
museet under sakkunnig ledning. Även andra delar av slottet väcker
♦ Nya medlemmar
vårt intresse. I år blir det ett besök i Kungliga Husgerådskammaren,
♦ Kalendarium
ytterligare ett ”slutet rum”. Författaraftnar brukar också förekomma
och så var det även i år, då Lena Rangström gjorde nedslag i sin bok
”Dödens teater” i anknytning till museets nu pågående utställning. Vändagen, den 6 november, är
ett stående inslag med stipendieutdelning, caféverksamhet, bokförsäljning och med specialvisningar
i museets regi.
Årets stipendium går för övrigt till, den för många välbekante, journalisten och författaren John
Chrispinsson.
Föreningens verksamhet syftar bl.a. till att på olika sätt stötta museet. Ett aktuellt exempel är
museets nya entré. Som jag nämnt i ett tidigare nummer bidrog Vänföreningen till inköpet av det
bord, som pryder utrymmet framför museets reception. Styrelsen har nyligen fattat beslut om att
även bidra till den yttre entrédelens omgestaltning. Aktuellt belopp är 45 000 kronor. Därmed har
föreningen således kunnat bidra med totalt 90 000 kronor för moderniseringen av museets entré.
Eftersom detta Medlemsblad når er i november ber vi i styrelsen att få tacka er alla för visat
intresse i olika former. Vi önskar er en fin helg så småningom. Kanske möts vi nästa gång i ett
snöklätt Stockholm? På återseende!
Ulf Berenholt
Ordförande
Viktig information från styrelsen
OBS! Från och med årsskiftet är det Kerstin Nashef som är vår nya medlemssekreterare. För ev
avanmälningar och övriga medlemsfrågor är det alltså till Kerstin ni ska vända er tel 08 651 8111
eller [email protected]
Om Du inte har fått mail från oss under hösten och har en mailadress, ber vi Dig skicka den till
[email protected], då eventuella ändringar i programmet skickas ut med e-post.
NOVEMBER 2015/NR 50
Sida 2
Museichefen informerar
I september öppnade vår nya familjeutställning Otroligt!, med just otroliga, konstiga och spännande föremål
ur våra samlingar. Utställningen ställer besökaren öga mot öga med det oväntade förflutna och berättelser om
människor som sällan syns i vanliga historieböcker. Vi visar tex en protes från 1600-talet och det av många
efterfrågade maginnehållet från Ture Bielke, som tog arsenik för att undslippa rättegång efter mordet på
Gustav III.
Nu öppnar också en liten monterutställning nere i vår vackra vagnhall. Temat är Kaukasus, med fokus på
föremål ur samlingarna från Georgien och Armenien. Vi visar bland annat den fantastiska persiska rocken,
som kom till Sverige som gåva under 1600-talet. Vi arrangerar flera intressanta programpunkter kopplade till
detta tema.
Malin Grundberg
UR PROGRAMMET
Kungligt mode genom historien
Onsdag 11 november, kl 11.15
Visning i barnvagnstakt
Visning för vuxna med barn i barnvagn (ca 0-18 månader).
Sven Hedins jakt på den försvunna dagboken.
Torsdag 26 november, kl 17.30
Håkan Wahlquist om den vittbereste Resare-Bengt, Bengt Bengtsson Oxenstierna, ovärderlig statsman i
Gustav II Adolfs tjänst.
Sagor vid den susande samovoaren - Sagor från Armenien och Georgien
Tre lördagar kl 15.00, 7, 21 och 28 november
Våra kolonier - de vi hade och de som aldrig blev av
Torsdag 3 dec kl 17.30
Utifrån sin senaste bok berättar Herman Lindqvist om kampen för makt och prestige under nära fyra hundra
år och svenska drömmar om guld och elfenben, exotiska kryddor, socker och tobak. Till exempel lyckades till
sist Gustav III få ön StBarthelemy i Västindien, som förblev svenskt i hundra år.
NOVEMBER 2015/NR 50
Sida 3
Genomförda Program
Vänresa till Lützen - 19 –22 september
Vi var 22 lyckliga Vänner som möttes en tidig lördag morgon på Arlanda för att ta oss till Berlin. Väl där
började vi med ett besök hos svenska Victoriaförsamlingen, som invigdes 1903. Här fick vi en mycket intressant presentation av den svenska församlingen och dess stora betydelse som tillflyktsort under både första
och andra världskriget. Besöket avslutades med kaffe och nybakade kanelbullar i parken. Vår guide i Berlin,
Jens Gustafsson, tog oss sedan på en mycket givande sightseeingtur i Berlin, som avslutades med lunch högt
upp i Riksdagshuset med en hänförande utsikt över staden.
Nästa dag fick vi uppleva Berlins intressanta bakgårdar, till fots i Jens kunniga sällskap. Med buss tog vi oss
sedan till Potsdam och slottet Cecilienhof där Churchill, Truman och Stalin 1945 undertecknade Potsdamöverenskommelsen. Och nu mot utfärdens klo; Lützen. Här mötte oss Inger Schuberth (Filosofie Doktor
och vår stipendiat 2008). Inger var vår guide under resten av resan. Hon är otroligt kunnig, inte bara om
Gustav II Adolf och slaget vid Lützen, utan även om resten av det ”tyska riket”. Dessutom väldigt trevlig!
Med hjälp av Ingers kunniga och livfulla berättelser fick vi vandra i Gustav II Adolfs fotspår mot slagfältet i
Lützen. Vi gick längs slagfältet och fick målande beskrivningar om det fruktansvärda slaget, samt om hur och
var kungen dödades tillsammans med ett oräkneligt antal soldater. Här finns också en minnessten över
Gustav Adolf, ett litet kapell och ett mindre museum. I Lützen väntade också en överraskning; ett besök hos
borgmästaren!
Så var det dags för ytterligare museibesök, denna gång slottet i Lützen, där vi dessutom blev bjudna på kaffe
och massor av bakelser. Vidare till Röcken och Friedrich Nietzsches födelseplats och en intresssant minnesskulptur. Slutligen denna dag besökte vi Geleitshaus i Weissenfels dit Gustav
Adolf fördes efter sin död och även balsamerades. Tillbaka till vårt hotell
och en trevlig grillmiddag på hotellet.
Sista dagen i Tyskland och nu var det dags att besöka Landesmuseum i
Halle. Här håller man på att förbereda en special utställning ”Archaelogogy
of war – the battle of Lützen” som öppnas den 6 november. Vi fick
betrakta resultatet av utgrävningarna av den massgrav, som nyligen hittats.
Fynden visas i form av två stora utgrävningsblock där man frilagt skelettdelar. Skeletten kommer framförallt från tyska legosoldater i svenska arméns
tjänst. Meningen är att denna utställning så småningom skall komma till
Stockholm, frågan är bara vilket museum som vågar visa dem!?
Slutligen var det dags att ta farväl av Inger Schubert och tacka henne för
hennes otroliga engagemang och intressanta guidning i dessa historiska
trakter.
En resa som gett oss många härliga minnen!
Byst föreställande GIIA,
Rådhuset, Lützen
Författarafton med Lena Rangström - 8 oktober
Ett drygt tjugotal Vänner och ett flertal andra museibesökare fick en väldigt intressant och fascinerande presentation av ”Dödens teater”, Lena Rangströms senaste bok som beskriver kungliga begravningar genom tiderna.
Kvällen avslutades i Stensalen med en smörgås och ett glas vin för Vännerna.
NOVEMBER 2015/NR 50
Sida 4
Kommande Program
Torsdag 28 januari 17.30 - Rörstrands slott
Samling på Rörstrandsgatan 5 för visning av detta gamla slott som stod klart 1635. Här finner man en fantastisk
samling kakelugnar från tiden 1726-1926 då det tillverkades porslin här.
Nu mera ägs fastigheten av Filadelfiaförsamlingen, som driver cafét i slottet. Efter visningen bjuds vi på en
”matigare” smörgås, alkoholfri dryck, kaffe/te och en liten kaka. Max 25 deltagare.
Anmälan sker genom att betala 225 kronor till PlusGiro 27 600-6 senast den 15 januari.
Avanmälan senast den 25 januari till Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
Tisdag 16 februari 17.30 - Makten och Ärligheten på Armémuseum
Per Sandin och hans medhjälpare visar oss museets utställning om människors makt att skapa och berätta sin
historia. Utställningen öppnade i slutet av oktober. Vi avslutar kvällen på restaurang Borggården där vi serveras
soppa med tillbehör, ett glas vin, kaffe och kaka. Max 30 deltagare.
Anmälan sker genom att betala 250 kronor till PlusGiro 27 600-6 senast den 10 februari.
Avanmälan senast den 19 januari till Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
Torsdag 17 mars 17.30 - Årsmöte i Livrustkammaren
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Vänföreningens årsmöte hålls torsdagen den 17 mars 2016 kl 17.30 i Hörsalen på Livrustkammaren.
Ingen föranmälan behövs till årsmötesförhandlingarna.
Följande stadgeenliga ärenden behandlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Val av ordförande för mötet samt val av sekreterare.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen.
Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
Val av revisorer.
Val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant.
Fastställande av medlemsavgifter.
Eventuella övriga ärenden.
Mer information i nästa medlemsblad.
NOVEMBER 2015/NR 50
Sida 5
Torsdag 14 april 17.30 - Historisk promenad med Magdalena Ribbing och John Chrispinsson
Samling utanför Nationalmuseum varifrån vi gör en promenad i kvarteren runt Grand Hotel, som avslutas i
Livrustkammaren med en ”sandwich historique” och ett glas vin.
Max 30 deltagare.
Anmälan sker genom att betala 150 kronor till PlusGiro 27 600-6 senast den 2 april.
Avanmälan senast den 11 april till Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
28—
28—29 maj - Historisk resa i Kungliga spår med Bo Eriksson
Följ med oss och ”träffa” medeltida kungar, prinsessor, troll och polfarare.
Historikern och tillika styrelsemedlemmen Bo Eriksson kommer med sitt kunnande att göra denna resa till något
du inte vill missa!
Vi reser mot och till Visingsö.
Mer information i kommande medlemsblad.
Anmälningsregler för Livrustkammarens Vänners arrangemang
Anmälan till våra olika arrangemang kan göras så snart man fått kännedom om dem genom vårt medlemsblad.
Vänta inte till sista anmälningsdag med att anmäla Dig. Det händer ofta att evenemangen är fulltecknade på ett
tidigt stadium.
Endast inbetalning av avgiften för arrangemanget gäller som anmälan.
Intresseanmälan kan alltså inte göras.
Betalning erläggs till föreningens PlusGiro 27 600-6.
OBS! Vid inbetalning måste följande anges:
-
Namn på deltagare.
Det arrangemang som avses.
Sent ute? Du kan alltid kontakta Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
Avanmälan
Avanmälan, med rätt till återbetalning av erlagd avgift, kan göras senast tre dagar före aktuellt arrangemang.
OBS! En administrativ avgift på 50 kr dras av vid återbetalningen.
Vid avanmälan efter detta datum återbetalas ingen avgift.
Överbokning
Vid överbokning återbetalas hela avgiften utan avdrag för administrativ avgift.
Gäster som inte är medlemmar i föreningen kan deltaga, i mån av plats till, en extra avgift på 50 kr.
Nya Medlemmar
Vi har glädjen att hälsa följande personer varmt välkomna som medlemmar i Livrustkammarens Vänner!
Margareta Backland
Viveka Reijnow
Karl Backland
Gunilla Winnerhall
Ewa Nisser
Arne Winnerhall
Pia Övelius
Kalendarium
Rörstrands Slott
Max 25 deltagare
Anmälan sker genom att betala 225 kronor till PlusGiro 27 600-6 senast den 15 januari.
Avanmälan senast den 25 janri till Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
Makten och Ärligheten på Armémuseum
Max 30 deltagare
Guidning med efterföljande ”soppmiddag”.
Anmälan sker genom att betala 250 kronor till PlusGiro 27 600-6 senast den 8 februari.
Avanmälan senast den 19 jan. till Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
Tisdag
16 februari
17.30
Torsdag
17 mars
17.30
Årsmöte i Livrustkammaren
Mer information i nästa medlemsblad.
Historisk promenad med Magdalena Ribbing & John Chrispinsson
Max 30 deltagare
Samling vid Nationalmuseum
Anmälan sker genom att betala 150 kronor till PlusGiro 27 600-6 senast den 2 april.
Avanmälan senast den 11 april till Kerstin Nashef tel 08 651 8111 eller [email protected]
Historisk resa i Kungliga fotspår med Bo Eriksson
Torsdag
28 januari
17.30
Torsdag
14 april
17.30
2828-29 maj
Mer information i nästa medlemsblad.
Med reservation för ändringar
Vänta inte till sista anmälningsdag med att anmäla Dig.
Det händer ofta att evenemangen är fulltecknade på ett tidigt stadium.
Livrustkammarens Vänner, Slottsbacken 3, 111 30 Sthlm, e-post: [email protected], postgironummer 27 600-6