Gåvobrev alt 2 - Kashumbiliros Vänner

lyckönskas
med en gåva till
Föreningen Kashumbiliros Vänner
för stöd till byutveckling i ett fattigt område i nordvästra Tanzania.
Stödet ges bl.a. till mikrolån för startande av bybornas egna projekt. Medborgarhuset, som
tagits i bruk, blir en plats för information, kunskap och utveckling. Där samverkar banken, ett
nystartat internetcafé och biblioteket, som är i startgroparna och behöver mycket stöd de
första åren. Tidningsläsning, läxläsning och informationsmöten blir viktiga aktiviteter. På
utbildningssidan satsar vi på evangelistutbildning och skolstöd av olika slag.
Skolmatsprojektet följs upp och en nysatsning på kompostlatriner görs, just nu för flickor på
Izigo Secondary School.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
www.kashumbiliro.se