Läs höstens program här

!
å
s
k
c
o
u
d
m
e
l
d
e
Bli m
Föreningen Oscarsbibliotekets Vänner har till syfte att
bevara och utveckla församlingsbiblioteket på olika sätt,
bland annat genom bidrag till bokinköp. Medlem blir man
genom att betala in årsavgiften 100 kr (enskild medlem)
eller 150 kr (familj) på plusgiro 52 99 36–7 eller betala direkt
till bibliotekarien. Som medlem får man föreningens höstoch vårprogram samt aktuella boklistor på litteratur som
biblioteket införskaffat. De flesta programpunkter är gratis
för medlemmar. Föredrag och författaraftnar är naturligtvis
öppna för alla mot en avgift av 50 kr. Anmälan behövs bara
då förtäring ingår.
styrelse Elisabeth Wennerholm, ordförande • Annika Schram,
vice ordförande • Cecilia Nordblom, sekreterare • Margareta
Ohlson, skattmästare • Eva Stellby, ledamot • Barbro Hertzsch,
ledamot • Erika Lundmark, adjungerad ledamot (bibliotekarie)
Lena Dahlstrand, adjungerad ledamot (bokcirkel)
Oscarsbibliotekets
Hösten 2015 Vänner
Kära biblioteksvän
Program hösten 2015
”Envar skapar själv den bok han läser”, sa den finländske diktaren Ragnar Rudolf Eklund
(1895-1946). Vad vi läser och ser i en bok färgas av våra egna erfarenheter och livsberättelser. När vi samtalar om böcker kan vi få syn på sådant vi inte observerat, ta del av en
förklaring vi inte kommit att tänka på, eller själva bidra med synpunkter och tolkningar.
Sådana samtal för vi framför allt i bokcirkeln. Den traditionsenliga litterära salongen är ett
annat tillfälle då vi får tillfälle att dryfta innehållet i olika böcker.
Alla programpunkter äger rum på Fredrikshovsgatan 8 om inte annat anges.
I höst får vi också, vid författaraftnar, stifta bekantskap med två författare och en förläggare. Vi hoppas på stor uppslutning vid dessa programpunkter. För medlemmar är det
gratis och det går bra att ta med gäster. Dessa betalar då 50 kr. Den enkät som många av
er besvarat visar att vi i stort sett ägnar oss åt det som medlemmarna tycker är viktigast.
Ett önskemål om verksamhet på dagtid har vi hörsammat i och med att vi startar två nya
cirklar, varav en riktar sig till män och har historia som tema. Observera att den ”gamla”
cirkeln fortsätter som tidigare kl 18:00.
Ett enkätsvar föreslår mer engelsk litteratur. Kom gärna med förslag till bibliotekarien. En
idé om att vi borde annonsera i Östermalmsnytt om föreningens existens har framförts.
Det gör vi i samband med evenemang. De som bäst sprider information är ändå ni medlemmar. Fortsätt att tala väl om biblioteket och inbjud vänner och bekanta till medlemskap
i Oscarsbibliotekets Vänner.
bokcirkel tor 27/8 kl 18:00
författarbesök: jan guillou tis 15/9 kl 18:30
Jan Guillou, journalist och prisbelönt författare, senast aktuell
med boken ”Att inte vilja se”. Kom och hör Jan berätta om sitt
författarskap.
bokcirkel mån 21/9 kl 15:00
Bokcirkel på dagtid. Leds av Lena Dahlstrand och Eva Stellby.
Cirkelns upplägg bestämmer vi gemensamt.
Jan Guillou. Foto: Peter Knutson
bokcirkel för herrar tor 15/10 kl 15:00
Läsning och samtal kring historiska teman, under ledning av Åke Brandt.
bokcirkel tor 15/10 kl 18:00
i skuggan av nathan tis 20/10 kl 18:30
Styrelsen önskar er
alla varmt välkomna!
Elisabeth Wennerholm
(Ordförande)
Omi Söderblom har skrivit en intressant bok om sin farfar och
berättar om sitt arbete med den. Boken kommer att finnas till
försäljning till reducerat pris i samband med föredraget.
Från kl 18:00 serveras ett glas vin till självkostnadspris.
Omi Söderblom.
Foto: Mikael M Johansson
litterär salong i hemmiljö tis 3/11 kl 18:00
Oscarsbiblioteket
Fredrikshovsgatan 8
-19
Öppet måndagar kl 14
& torsdagar kl 14-18
08-442 51 11
kakyrkan.se
[email protected]
Vi samtalar över ämnet ”musik i litteraturen” och får snittar och något att dricka till självkostnadspris 50 kr. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer så vänta inte med att anmäla dig
till: [email protected] Plats meddelas senare.
bokcirkel mån 23/11 kl 18:00
om böcker och bokutgivning tis 1/12 kl 18:30
Om böcker vet vi en hel del men om förläggarens
arbete vet vi kanske mindre. Dorotea Bromberg
från Brombergs förlag berättar. Efter föredraget
avslutar vi terminen med räksmörgås och ett
glas vin till självkostnadspris. Anmäl dig till:
[email protected]
Dorotea Bromberg
Foto: Casia Bromberg