GÄVLE BIBLIOTEKS VÄNNER

GÄVLE BIBLIOTEKS VÄNNER
Gävle Biblioteks Vänner är en ideell
förening.
Dess ändamål är att stödja och främja Gävle
biblioteks verksamhet och utveckling.
Föreningen ska verka för detta ändamål
genom att
-
framhäva bibliotekets och bokens
betydelse
-
sprida kunskap om och bilda opinion
för biblioteket och boken
-
genomföra aktiviteter i anslutning till
bibliotekets uppgifter
Bli medlem du också och hjälp oss att stödja
biblioteket och boken!
Gävle Biblioteks vänner
Ordförande: Håkan Attius Tel: 026-12 05 65
Sekreterare: Gun Lundberg, e-post:
[email protected]
Plusgiro: 38 28 15 - 9
Medlemsavgift: 100 kr för enskild medlem
och 150 kr för par betalas före den 31 mars.
Våra program stöds av Kultur & Fritid
Gävle samt Folkuniversitetet.
PROGRAM Våren 2015
Öppna läsestugor
kl 17 på Stadsbiblioteket, Nya Hillbomsalen
Torsdag 5 februari
Psalmen i mitt hjärta. Ta med psalmerna du minns.
Samtalsledare: Elisabeth Björklund och Lena Ödeen.
Tisdag 17 mars
Noveller av W Somerset Maugham – Herr Tvärsäker och Tre tjocka damer i Antibes – och Ernest
Hemingway - Snön på Kilimandjaro.
Samtalsledare: Eva Granström och Weste Westeson
Tisdag 14 april
"Var plåga har sitt skri för sig, men hälsan tiger still" - om Erik Gustaf Geijers och andra äldre
skalders närvaro i vårt språk.
Samtalsledare: Håkan Attius
Tisdag 5 maj
För länge sen, i fattigdomens dagar. Vi läser några av Astrid Lindgrens sagor och noveller, främst ur
samlingen Sunnanäng.
Samtalsledare: Brita Sjögren
Högläsning
kl 14 på Stadsbiblioteket, Nya Hillbomsalen
Lördag 7 mars
2 x Andersen, HC och Vita. Elisabeth Björklund och Lena Ödeen läser några danska noveller.
Lördag 9 maj
Europadagen. Håkan Attius och Gun Lundberg läser noveller på temat ”Vi möter Europa”.
Övriga program
Måndag 23 februari kl 19 Kafé Edbom
”Gamla, vackra...” Weste Westeson presenterar böcker om resor och främmande länder ur
Stadsbibliotekets donationer.
Torsdag 23 april - Världsbokdagen
Gävle Biblioteks Vänners årsmöte kl 18.30 Nya Hillbomsalen
Program kl 19 Kafé Edbom med Ola Larsmo i samarbete med Stadsbiblioteket.
Välkomna!