befriar dig!

Koneo Hosting – vi gör livet lite enklare för dig!
Koneo Hosting
befriar dig!
Andreas Nilsson, Gustav Svnsson och Håkan Hietala sköter den manuella kontrollen
av serverfunktionerna och kundanpassar alla lösningar.
Befriande och kostnadseffektivt...
Praktiska fördelar:
• Fokus på kärnverksamheten.
• Höjd kvalité – ett argument mot dina kunder.
• Extremt liten risk för nertid.
• Alltid uppdaterade applikationer.
• Fungerande virus- och spamfilter.
• Säker redundant backup.
• Larmat, inbrott- och brandsäkert.
Ekonomiska fördelar:
• Befintlig internetanslutning går bort.
• Du behöver inte något annat webbhotell.
• Du kan ansluta tunna klienter, terminaler.
• Dina kostnader för e-postkonton och spamfilter försvinner.
• Du får inte några löpande kostnader för
antivirus.
• Du slipper kostnader för backupband.
• Du sparar el-kostnader.
• Du har inte några investeringar/avskrivningar
på serverfunktioner och brandväggar.
• Lätt att budgetera. Du hyr till en fast månadskostnad den prestanda och programvara du
behöver.
Känner du dig bakbunden av tekniken? Det
som skulle bli ett effektivitetshöjande verktyg
har istället blivit en belastning.
Lugn! Nu kan du återgå till kärnverksamheten
och göra det du är bäst på och det du tjänar
pengar på.
Koneo hosting befriar dig. Hyr ditt serverbehov
hos oss!
Box 306 · Strandvägen 2 · 591 24 Motala
Telefon 0141-20 93 50 · Fax 0141-20 93 51
[email protected]
www.koneo.se
www.koneo.se
3
IP-telefoni
Med Koneo IP-telefoni erbjuds företag kraftfulla, lättanvända växelfunktioner som en tjänst, direkt från nätverksoperatörens IP-nät. Vårt
IP-telefonisystem ger stora besparingar för ett företag med verksamhet
på flera olika orter, genom bl a kostnadsfria samtal mellan kontoren.
Kostnader för att införskaffa, installera, underhålla, bygga ut och administrera flera växlar existerar inte med Koneo IP-telefoni. Sammantaget
ger detta mycket goda möjligheter att sänka de totala telekostnaderna.
Systemet kan börja med 5-10 anknytningar och kan utökas upp till flera
tusen allt eftersom företagets behov förändras. Det spelar ingen roll
var lokalkontoren är belägna eller om företaget erbjuder möjlighet till
hemarbetsplatser. Systemet ger alla användare samma funktionalitet
oavsett geografisk placering. Traditionella analoga telefoner och faxar
kopplas till systemet via analogadaptrar. I övrigt kan alla kända märken
av IP-telefoner och softphones kopplas direkt till systemet.
Snabbfakta
STARKT ALTERNATIV TILL EN LÅG
KOSTNAD: Tack vare den nya IP-tekni-
ken får du en smart och kraftfull telefonväxel via ditt nätverk. Koneo erbjuder
en av marknadens starkaste telefonilösningar till ett mycket attraktivt pris!
Ett företag som har en traditionell växel är ofta tvunget att anlita extern
hjälp för att t ex flytta en anknytning mellan två rum. Med vår lösning
använder du istället enkelt en webbläsare för att snabbt och lätt implementera funktioner eller ändra inställningar.
Dick Lindborg och Magnus Gemfors guidar dig rätt bland våra olika tjänster.
Fem tekniskt befriande IT-tjänster från Koneo hosting...
1
Hosted Exchange/mail
Webhotell/hemsida
Med denna tjänst uppnår du full mobilitet avseende mail, kalender, uppgifter. Vi
4
installerar Microsoft Outlook i din dator och smartphone. Din mailbox placeras
Snabbfakta
Vi gör din hemsida och lägger den på vår webserver till en fast må-
brandskydd och backup. Du når ditt konto så snart du har tillgång till en dator med
”DU HAR ALLTID din egen och dina kolle-
du sedan enkelt själv administrerar. Ändringar gör du direkt i din weblä-
”DIN HEMSIDA är ditt ansikte utåt.
internetuppkoppling oavsett var du befinner dig i världen. Kontot kopplas också
gors kalender och företagets kontakt- och
sare, det är lika enkelt som att använda t.ex. Word. Det finns även möj-
Det är viktigt att den speglar din verk-
till din smartphone och synkroniseras i realtid mellan dator och telefon. Systemet
kunddatabas tillgänglig i din bärbara dator
lighet att koppla på ytterligare funktioner till sajten som t.ex nyhetsbrev,
samhet och din grafiska profil. Lika
tillåter även tillgänglighet till andras kalendrar med stor flexibilitet som en följd.
och din mobiltelefon. Så fort någon ändrar
webshop, intranet. Vi sköter domänregistreringen och ni har utrymme
viktigt är att den är uppdaterad och
en kalender- eller kontaktuppgift får alla
för er webbplats på våra servrar samt konton för e-post.
aktuell och att säkerheten mot intrång
i vår Exchangeserver där du uppnår största säkerhet avseende inbrottsskydd,
2
Systemdrift
Vi kopplar samman ditt företag med vår serverhall med en säker och övervakad
nadskostnad. Med detta paket får du en egen layout på hemsidan som
i organisationen direkt tillgång till de nya
uppgifterna.”
är den högsta möjliga. Professionella
5
Remote backup
I dagens samhälle arbetar man med stora mängder data. Tyvärr finns
internetförbindelse. Ett basavtal innehåller Microsoft Office 2007 small business
Snabbfakta
grafiska formgivare och vår teknik ger
dig ett professionellt resultat.”
edition, Microsoft exchange e-post med full mobilitet, antivirus och säkerhetsko-
”SLUTA TÄNKA PÅ UPPDATERINGAR,
det risker att man förlorar det man arbetar med. Det kan ske genom
piering. Nya och kundunika programvaror implementeras efter behov och kan
backup och att du alltid har din bärbara
slarv eller olycka. Därför är det viktigt att man dagligen skapar ko-
enkelt kompletteras och ändras under avtalsperioden. Tjänsten innebär att klien-
dator med dig. Alla dina program och
pior av värdefull information för att slippa uppleva den dagen då allt
”ETT SIMPELT HÅRDDISKFEL kan kosta
ten får full mobilitet dvs. så snart du har en dator med internetanslutning kan du
dokument är ständigt åtkomliga var du än
försvunnit. Remote Backup är en tjänst som riktar sig mot små företag
dig enorma summor. Remote backup
logga in på ditt konto och få full tillgång till ditt skrivbord med dina applikationer
befinner dig och du känner alltid igen dig
och organisationer som vill säkerhetskopiera verksamhetens arbete.
innebär att du aldrig behöver ta backup
och dokument, var du än befinner dig i världen. Fullständig säkerhetskopiering
vilken dator du än arbetar från. Att du utö-
Med en enkel programvara kommer du snabbt igång med att säkra
på alla dina viktiga filer och data. Det
sker varje dag och kopiorna lagras inbrotts- och brandsäkert. Vår outsourcing-
ver detta sparar kostnader för servrar och
dina viktiga dokument. Du väljer själv vilka mappar och filer du vill
sköts med automatik av Koneos server
verksamhet går under namnet Systemdrift och syftet är att du som kund skall
annan hårdvara är ytterligare en anledning
säkerhetskopiera. Därefter sköter progamvaran säkerhetskopieringen
som i sin tur lagrar dina ovärderliga
kunna fokusera på att driva ditt företag och inte lägga kraft på din IT-miljö.
till att använda vår systemdrift.”
varje natt. Välkommen att använda ditt virtuella bankfack hos oss.
uppgifter på minst två platser.”