831012_831013 Trafikbro 4_6m

Trafikbro 4/6m
Art.Nr.
831012-Trafikplåt 4x2m
831013-Trafikplåt 6x2m (beställningsvara)
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 1/12
Trafikbro 4/6m
Allmän info
-Finns i 4 och 6m längder. Samtliga med 2m bredd.
-Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3 oavsett längd.
-Cirka halva vikten och mångdubbla styrkan jämfört med konventionella
solida 30mm plåtar tack vare konstruktion med rörprofiler och högre
materialkvalitet.
-Svensktillverkade fyrkantsprofiler i höghållfast stål.
-Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet.
-FEM-beräknad.
-Svag bågform ökar prestandan ytterligare.
-Möjlig att förankra i underlaget med hjälp av hål i plåtens hörn.
-Indikatorer i form av plattstål undertill hjälper användaren att
enkelt positionera körplåten med korrekt kantavstånd utan mätning.
-Fyra försänkta lyftöglor för säkra lyft.
-Den låga vikten möjliggör mycket mer effektiv transport.
-Patent pending.
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 2/12
Trafikbro 4/6m
Jämförelse : Max upplagslängder för BK1 (11,5ton).
Bärighetszoner enligt Boverkets riktlinjer.
Solid körplåt 30mm-4m
4000
Zon3:Ingen bärighet
Zon1:Full bärighet
Zon2: Max bärighet 1MPa
1260
1540
1800
Worxsafe trafikbro 50mm-4m
4080
Zon3:Ingen bärighet
Zon1:Full bärighet
2000
Zon2: Max bärighet 1MPa
2280
2540
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 3/12
Trafikbro 4/6m
Jämförelse : Max upplagslängder för BK1 (11,5ton).
Bärighetszoner enligt Boverkets riktlinjer.
Solid körplåt 30mm-6m
6000
1260
Zon1:Full bärighet
Zon2: Max bärighet 1MPa
Zon3:Ingen bärighet
1540
1800
Worxsafe trafikbro 50mm-6m
6080
Zon3:Ingen bärighet
Zon1:Full bärighet
Zon2: Max bärighet 1MPa
3500
3780
4040
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 4/12
Trafikbro 4/6m
Prestanda/vikt
Tack vare sin konstruktion med hålprofiler istället för solid plåt
tillsammans med högre materialklass än dagens konventionella körplåtar
erbjuder Worxsafe trafibro både mångdubbelt högre lastkapacitet men
även lägre vikt vilket ger stora transportfördelar.
I tabellen nedan visas maxbelastning och vikt för Worxsafe trafikbro i
jämförelse med 30 och 40mm tjocka solida vägplåtar i 4m och 6m längder.
Y
Y
Fmax
Fmax/2
Fmax/2
Jämförelsetabell
Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton
Fmax=maximal tillåten last på körplåten. Vikt=körplåtens egenvikt.
Typ
Solid plåt
Solid plåt
Roadworx
X[mm]
4000
4000
4000
Y[mm]
1000
1000
1000
Tjocklek[mm]
30
40
50
Säkerhetsfaktor Material Fmax[ton]
10,4
2,0
Stål 355
18,6
2,0
Stål 355
26,1
2,0
Stål 600
Vikt[kg]
1870
2496
1082
Typ
Solid plåt
Solid plåt
Roadworx
X[mm]
6000
6000
6000
Y[mm]
1750
1750
1750
Tjocklek[mm]
30
40
50
Säkerhetsfaktor Material Fmax[ton]
Stål 355
2,0
4,5
Stål 355
2,0
8,4
Stål 600
2,0
12,6
Vikt[kg]
2810
3744
1650
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 5/12
Trafikbro 4/6m
Inspektion
Worxsafe trafikbro är FEM-beräknad med avseende på hållfasthet och
utmattningslivslängd både för fyrkantsprofilerna såväl som svetsförbanden.
Worxsafe rekommenderar att plåtarna inspekteras efter ca 700-750000
belastningscykler. Som jämförelse kan tas den solida 30mm standardvägplåten
som utgående från BK1 har en utmattningslivslängd på dryga 100000 cykler.
(Som referens för belastningsfallen har Trafikverkets "BRO 2004"-standard använts)
Typiskt utmattningsbeteende solid 30mm vägplåt i S355-stål.
Kontrollera mot följande:
-Sprickbildning runt eller i svetsarna.
-Rost runt svetsarna.
-Deformationer på trafikplåtens komponenter.
-Lyftöglorna, är de oskadade och glider de ner
i dolt läge utan att kärva?
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 6/12
Trafikbro 4/6m
Mått
Påkörningsramp 20°
50
66
Markör för kantavstånd
22
2000
2000/3500
4080/6080
Försänkta lyftöglor
All rights reserved, © WORXSAFE AB
Hål för förankring mot underlag
SID 7/12
Trafikbro 4/6m
Lyftning
Worxsafe trafikbro är försedd med fyra lyftöglor, en i vardera hörn.
Lyftöglorna är rödmålade för ökad tydlighet.
Dessa ligger försänkta i påkörningsrampen och ligger på plats av
egenvikten.
Vid lyftning används fyrpartskätting dimensionerad för minst
1100/1700kg beroende på modell av trafikbro.
Lyftöglornas placering
Observera de plattstål som finns under trafikbron som hjälper till att
positionera trafikbron rätt i förhållande till gropen.
Behövs flera trafikbroar bredvid varandra så dockas dessa ihop utan
behov av låsning dem emellan. Tillse att inga glipor uppstår.
Rekommenderat är dock att fixera varje trafikbro med markspik i
därför avsedda hål i trafikbrons påkörningsramp.
Undvik att överskrida 60° mellan lyftblockets parter.
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 8/12
Trafikbro 4/6m
!
Positionering över grop
Två trafikbroar dockas ihop
Kontrollera att lyftöglorna går helt tillbaka i sina säten i
påkörningsrampen för att undvika skador på fordon och trafikbro.
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 9/12
Trafikbro 4/6m
Max axeltryck 11,5 ton.
Max axeltryck 11,5 ton.
Max axeltryck 11,5 ton.
Max axeltryck 11,5 ton.
Stödben får inte anbringas på
trafikbro p.g.a. hög punktlast.
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 10/12
Trafikbro 4/6m
Risk för buckling!
All rights reserved, © WORXSAFE AB
SID 11/12
SID 12/12
All rights reserved, © WORXSAFE AB
WORXSAFE
Skiftesvägen 4
83148 Östersund
Sweden
Tel
E-mail
Web
+46 63106773
[email protected]
www.worxsafe.com