Nordwinds bottningslist

Worldwide leader in professional sealants
Nordwinds bottningslist - Hål & Full
Nordwinds Bottningslist är tillverkad av polyetencellplast med
helt slutna celler vilket ger mycket låg fuktabsorption och god
värmeisoleringsförmåga. Bottningslisten används som bottningsmaterial och drevningslist i rörelsefogar tillsammans med alla
typer av kallapplicerade fogmassor.
Produktfördelar:
• Slutna celler
• Låg fuktabsorption
• Speciellt framtagen för kallapplicerade fogmassor
• Alkalibeständig och åldersbeständig
• Hög värmeisoleringsförmåga
• Mycket god beständighet mot olja, bensin och lösningsmedel
Produktegenskaper:
Certificate
of approval
approval
Certificate of
no 953115
n° 953115
NMC sa
Gert-Noël-Strasse
Gert-Noël-Straße
B-4731
Raeren/Eynatten
B-4731
Eynatten
NORDWIND AB
• Extruderad oförnätad polyetencellplast (LDPE) med helt slutna celler
• Densitet: 22 kg/m3 ± 5 kg/m 3
• Vattenabsorption: <1 Vol.% enligt ISO62
• Temperaturområde : -40°C till 100°C
• Åldersbeständighet : >50 år
• Brandklass: Euroclasse E (EN 13501-1)
• Levereras som rullvara
• Färg : Grå
w w w.nmc.eu
Tel: 018-12 11 32 - Fax: 018-12 1133 - Mail: [email protected] - Hemsida: www.nordwind.se