Medlemsformer & Avgifter

1 (1)
Medlemsavgifter och medlemsformer
Eda GK 2015
Medlemskategori Senior Äldre Junior Yngre Junior Knatte Familj Studerande t o m 29 år (krävs studieintyg) Greenfee Senior (ingår två greenfee biljetter värde 500 kr) Greenfee Junior (ingår en greenfee biljett värde 250 kr) Passiv Närboende 4 200 kr 1 800 kr 1 300 kr 300 kr 9 500 kr 2 500 kr 1 000 kr 600 kr 300 kr NORESUND 2015‐05‐01
Rev 01 Distans
3 300 kr
1 600 kr
1 100 kr
200 kr
7 400 kr
2 500 kr
1 000 kr
600 kr
300 kr
År Om du genomgått Eda Golfklubbs nybörjarutbildning gäller följande: 0 Betalar endast avgift för nybörjarutbildningen 1 Alt 1: 30 % av ordinarie avgift samt en spelrätt á 3 000 kr för fullvärdigt medlemskap. Alt 2: 30 % av ordinarie avgift samt extra avgift 500 kr/år istället för spelrätten. 2 60 % av ordinarie avgift 3 Full avgift Vecka För nya fullvärdiga medlemmar gäller följande årsavgift: 27 Full medlemsavgift om inträde i klubben före denna vecka. 28 90 % av full medlemsavgift 29 80 % av full medlemsavgift 30 70 % av full medlemsavgift 31 60 % av full medlemsavgift 32 50 % av full medlemsavgift 33 40 % av full medlemsavgift 34 30 % av full medlemsavgift 35 20 % av full medlemsavgift Medlemsformer Åldersklasser Knatte <=10 år Yngre junior <=15 år Äldre junior <=21 år Senior Distansmedlem Mantalsskriven på ort minst 25 mil från Noresund. Studerande Senior, max 29 år, som kan uppvisa intyg om studier på heltid. Fullvärdig medlem Knatte, junior eller senior med spelrättsbevis som inte är distansmedlem eller studerande. Möjlighet att frånträda kravet på spelrättsbevis finns vid erläggandet av en extra avgift på 500 kr/år Greenfeemedlem Betalar Värmlandsgreenfee när han/hon spelar här på Eda Golfklubb. Ingen spelrätt behövs.