Bästa Hankeit, fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS är i full

Bästa Hankeit,
fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS är i full gång och nu behöver vi din hjälp! Målet med
kampanjen är att säkerställa Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola.
På grund av statens ekonomiska situation måste Hanken och landets övriga universitet förlita sig
alltmer på extern finansiering för att garantera verksamhetens kvalitet.
Varje donation till Hanken är en röst för vår högskolas framtid – engagera dig i kampanjen nu!
Donera idag – betala inom två år
Staten förbereder sig att tredubbla de privata medel högskolorna och universiteten samlat in. Tack
vare det här blir alltså varje euro du donerar upp till fyra euro för Hanken. Matchningen gäller
donationer inkomna före den 30.6.2017. Det här betyder att du kan ge löfte om en donation nu men
dela upp betalningen i tre rater: våren 2015, 2016 och 2017.
I och med din donation blir du inkluderad i en av våra donationskategorier och en del av vårt donatoroch avtackningsprogram. Din donation till den aktuella kampanjen HANKEN RETURNS läggs till
dina eventuella tidigare donationer och grupperas enligt följande:
Vit Hermes
Grön Hermes
Röd Hermes
Blå Hermes
Svart Hermes
alla som donerat till HANKEN RETURNS
≥ 1 000€
≥ 10 000€
≥ 50 000€
≥ 250 000€
Besök vår hemsida www.hanken.fi/hankenreturns för mera information. Där kan du också följa med
utvecklingen på inkomna donationer och se vilka som är med och stöder kampanjen.
Vid frågor vänligen kontakta:
Kampanjchef Janina Jansson
[email protected]
Tfn 0400-31 64 60
Ett varmt tack för ditt stöd!
Eva Liljeblom
rektor
Fundraisingansvarig Camilla Wardi
[email protected]
Tfn 040-560 59 64