FULL GAS I KARLSKOGA

FULL GAS I KARLSKOGA
Torsdag 11 juni
kl.10.00-15.00
Mötesplats Alfred Nobel
Karlskoga Motorsportvecka har på kort tid etablerat sig som ett
av Sveriges största evenemang för motor-entusiaster men
förutom tävlingar i alla upptänkliga motorsportgrenar är också
veckan en plattform för olika näringslivsaktiviteter och
seminarier som lyfter aktuella frågor. En i högsta grad
angelägen fråga är vår framtida försörjning av klimatsmart
förnybar energi och Karlskoga har sedan drygt ett år tillbaka
en storskalig produktionsanläggning för biogas samt några
företag med spetskompetens inom energiområdet.
Torsdag 11 juni kommer Karlskoga Promotion tillsammans med
Biogas Öst att anordna ett seminarium kring möjligheter och
utmaningar för den fortsatta biogasutvecklingen i regionen. Hur
kan produktion, distribution och konsumtion samverka lokalt och
regionalt för att skapa nya marknader för förnybart drivmedel?
Finns det synergier med andra förnybara energislag? En rad
spännande föredrag och diskussioner utlovas!
Notera redan nu dagen i Din kalender
så återkommer vi med ett detaljerat
program inom kort.