Ny faktureringsadress till Westin Elcenter

Solna, augusti 2015
ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING OCH NY FAKTURAADRESS
Nu övergår S.G. Westin Elcenter AB (nedan ”Westin”) till elektronisk fakturahantering.
Detta innebär att från och med 1 september 2015 ska samtliga fakturor, inklusive bilagor
skickas till:
S.G. Westin Elcenter AB
FE 6892
838 73 Frösön
Observera att de nya adresserna endast gäller fakturor. All annan korrespondens (t.ex.
varuleveranser, orderbekräftelser, påminnelser) ska skickas till vår vanliga adress.
Westins medarbetare är ansvariga för att vid beställning av vara eller tjänst, lämna korrekta uppgifter
till leverantör om vilka Westins specifika uppgifter som ska framgå på fakturan. Leverantören har en
skyldighet att kontakta Westins beställare för att erhålla korrekta uppgifter till fakturan för det fall
uppgifterna inte har lämnats vid beställning/avrop.
Observera att fakturor som inte uppfyller nedanstående krav på märkning/fält kan komma att
returneras. Vid retur av faktura ska ny faktura med korrigerade/kompletterade uppgifter ställas ut och
datumet då korrigerad/kompletterad faktura kommit Westin tillhanda kommer att utgöra nytt
fakturadatum.
Krav på samtliga fakturors utseende och innehåll:
I.
Information som ska framgå och fält som måste rubriceras på fakturans första
sida är:
Westins fullständiga juridiska namn inkl. organisationsnummer
Faktureringsadress
Fakturanummer
I förekommande fall order-/referensnummer
Fakturadatum
Totalbelopp
Momsbelopp, momssats alternativ upplysning om ”omvänd
betalningsskyldighet”
Förfallodag
Ert bankgironummer/postgironummer/IBAN
Er referens (för- och efternamn)
Ert fullständiga juridiska namn inkl. organisationsnummer
Upplysning om ert godkännande för F-skatt
Ert VAT nummer
För- och efternamn på vår referensperson/beställare
I förekommande fall ska delbetalningsnummer – kontraktssumma tidigare fakturerat belopp- fakturabelopp- innestående belopp anges
II.
Vid fakturering av elmateriel, armaturer, hyra av maskiner/liftar, UE-tjänster,
uthyrning av personal etc. och som tillhör ett projekt ska även följande anges
S.G. Westin Elcenter AB
Besök
Postadress
Korta gatan 7
Box 1352
171 54 Solna
171 26 Solna
Telefon
08-647 05 15
Org nummer
556114-7785
Godkänd för F-skatt
Leveransadress
Projekt- och/eller arbetsordernummer
Ev hyrperiod
Var noga med att ange projektnummer och/eller arbetsordernummer på fakturan – det är viktigt att
detta fält rubriceras med ”Projektnummer” alt ”Arbetsordernummer”
Om fältrubriceringen på faktura ej går att ändra på p.g.a. fakturamall eller dylikt går det bra att skriva
”projektnummer” alt ”arbetsordernummer” framför siffrorna.
Observera att endast ETT projektnummer per faktura är tillåtet.
III.
Vid kreditfaktura ska fakturanummer för debetfaktura som krediteras anges
tydligt.
I övrigt gäller:
 Endast fakturor med svart text mot vit/ljus botten kan tas emot för att minimera risken för
feltolkning
 Fakturakopior ska inte skickas
 30 dagars kredittid om ej annat är överenskommet
 Vid faktura som omfattas av omvänd moms så måste hela fakturan avse omvänd moms,
d.v.s. Westin kan inte hantera blandade fakturor där en del omfattas av omvänd moms och en
del är momspliktigt
Frågor mottas via mail [email protected] alt tfn 08-647 05 15
Vi tackar för ert välvilja och samarbete!
Med vänlig hälsning,
S. G Westin Elcenter
Christer Karlsson
VD
S.G. Westin Elcenter AB
Besök
Postadress
Korta gatan 7
Box 1352
171 54 Solna
171 26 Solna
Marie Fors
Ekonomichef
Telefon
08-647 05 15
Org nummer
556114-7785
Godkänd för F-skatt