Anmälningsblankett

Trauma
ACADEMY
INBJUDAN
Trauma Academy
Trauma
ACADEMY
Bakgrund
Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom
ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen varav fem är
förlagda till Stockholm och Göteborg. Utbildningen avslutas med en dissektionskurs i Tammerfors,
Finland.
Genom en sammanhållen utbildning i en mindre grupp skapas ett nätverk med såväl mer erfarna
kollegor från fakulteten, som övriga kursdeltagare.
Traumaakademin är en del av DePuy Synthes utbildningsprogram som erbjuds svenska ortopeder.
Övriga akademiutbildningar i Sverige är Spine Academy, Shoulder Academy samt Knee Replacement
Academy.
Kursledning
Michael Möller, Göteborg
Anders Enocson, Stockholm
Fakultet
Carl Ekholm, Göteborg
Anna Ekman, Stockholm
Johan Scheer, Linköping
Janos Solyom, Göteborg
Peter Ström, Uppsala
Mikael Sundfeldt, Göteborg
Kursarrangör
DePuy Synthes Trauma arrangerar och administrerar utbildningen.
Målsättning
Att skapa kompetenshöjning inom ämnesområdet ortopediskt trauma.
Att erbjuda en väl definierad målgrupp fördjupad utbildning genom korta föreläsningar och
omfattande gruppdiskussioner.
Att ge deltagarna tillfälle att etablera nätverk med kollegor i kursen, såväl som med fakultet.
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18
Trauma
ACADEMY
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till yngre specialister i ortopedi som önskar fördjupa kunskaperna inom
ortopedisk traumakirurgi. Deltagarna kan ha för avsikt att i framtiden ansvara för subspecialiteten
trauma på kliniknivå, vara nya i sin position med traumaansvar alternativt ha ett genuint intresse
inom ämnet trauma.
Det är önskvärt, men inget krav, att deltagarna har genomfört AO grundkurs och AO fortsättningskurs i frakturkirurgi.
Ansökan
Sker via bifogad anmälningsblankett och skickas till:
DePuy Synthes Trauma
Att. Stina Winqvist
Korta gatan 9
171 54 Solna
Anmälan ska innehålla personuppgifter, ett kort CV, en motivering för ansökan från den sökande
samt ett godkännande från huvudmannen. Sista datum för inkommen ansökan är 5 maj, 2015
Anmälan till utbildningen är bindande och avser samtliga fem utbildningstillfällen i Sverige samt
dissektionskursen i Finland. Huvudmannens godkännande inhämtas för hela kursprogrammet.
Besked om antagande meddelas den sökande och huvudmannen senast den 29 maj 2015 via
e-post.
Kursavgift
Kursavgiften är 6 750 SEK ex moms per utbildningstillfälle samt 8 750 SEK ex moms för dissektionskursen. Kursavgiften betalas av deltagarens huvudman och den ska täcka delar av omkostnaderna
för utbildningarna. Resa och logi finansieras av respektive deltagare och/ eller huvudman.
Betalning sker mot faktura till kliniken.
Kursupplägg
Kursen består av sex utbildningstillfällen inkl en avslutande dissektionskurs .
Varje utbildningstillfälle består av två kursdagar, start kl 09.30 onsdag till torsdag kl 15.30.
Utbildningen genomförs i Stockholm, Göteborg och Tammerfors.
Delkurserna består av korta föreläsningar och omfattande gruppdiskussioner.
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18
Trauma
ACADEMY
Preliminärt kursprogram
Utbildningstillfälle 1
9-10 september 2015 i Stockholm
Introduktion, mjukdelshantering, repositionsteknik, skador i nedre extremiteten, posttraumatiska
artrodeser, fotledsproteser
Utbildningstillfälle 2
27-28 januari 2016 i Göteborg
Högenergiskador, öppna frakturer, skottskador, multipla frakturer, mjukdelstäckning, hantering av
bendefekter, bäckenfrakturer, acetabularfrakturer, registerhantering
Utbildningstillfälle 3
18-19 maj 2016 i Stockholm
Skador i nedre extremiteten, höftfrakturer, den geriatriska patienten med fraktur, osteoporos,
patologiska frakturer, periprostetiska frakturer, non-union, mal-union
Utbildningstillfälle 4
14-15 september 2016 i Göteborg
Skador i övre extremiteten, infektioner, barnfrakturer
Utbildningstillfälle 5
25-26 januari 2017 i Stockholm
Skador i övre extremiteten, offentlig upphandling, juridik
Dissektionskurs
maj 2017 i Tammerfors, Finland
Snittföring vid kirurgi på övre och nedre extremitet
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18
Trauma
ACADEMY
Kontakt
Har ni praktiska frågor gällande utbildningen – vänligen kontakta:
Stina Winqvist
DePuy Synthes Trauma
Telefon: +46 8 743 71 00
E-post: [email protected]
Niclas Gustafsson
DePuy Synthes Trauma
Mobil: + 46 708 10 60 96
E-post: [email protected]
Har ni frågor rörande kursinnehållet – vänligen kontakta:
Michael Möller E-post: [email protected]
Anders Enocson
E-post: [email protected]
Anmälningsblankett bifogas och skall fyllas i av sökande samt dennes huvudman.
Varmt välkommen med din ansökan!
Solna i mars 2015.
Michael Möller
Niclas Gustafsson
Överläkare
Göteborg
Produktchef Norden
DePuy Synthes Trauma
Anders Enocson
Stina Winqvist
Överläkare
Stockholm
Kursadministratör
DePuy Synthes Trauma
Maria Back
Försäljningschef Sverige
DePuy Synthes Trauma
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18
Trauma
ACADEMY
Ansökan Trauma Academy
Ansökan görs av huvudman och sökande till kursen. Ansökan behandlas först efter att den inkommit skriftligt.
Ansökan avser hela kursen, fem utbildningstillfällen samt en avslutande dissektionskurs fördelat
över två år.
Efter ansökningstidens slutdatum behandlas ansökningarna av kursledningen. Utifall att vi inte kan
bereda plats för alla sökande, kommer en selektion att göras av kursledning och kursarrangör.
Senaste ansökningsdatum: 5 maj 2015
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18
Trauma
ACADEMY
Kursdeltagarens uppgifter
Titel
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Sjukhus
Avdelning
Adress
Postadress
Telefon
Epost
Adress hem
Postadress
Telefon hem
Mobiltelefon
Motivering för ansökan
Datum
Namnteckning
CV bifogat, se bilaga
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18
Ja
Nej
Trauma
ACADEMY
Huvudmans uppgifter
Titel
Efternamn
Förnamn
Sjukhus
Avdelning
Adress
Postadress
Telefon
Epost
Jag godkänner denna ansökan för ovanstående person och godkänner att kliniken debiteras kursavgiften á 6 750:- per utbildningstillfälle samt 8 750 :- för dissektionskursen.
Markera med kryss:
Ja
Nej
Fakturaadress (om annan än ovan)
Datum
Namnteckning
Ansökan skickas underskriven till:
DePuy Synthes Trauma Att: Stina Winqvist, Korta gatan 9, 171 54 Solna, Sweden
DePuy Synthes Trauma
Johnson & Johnson AB
Korta gatan 9
171 54 Solna, Sweden
Tele: +46 (0) 8 626 22 18