Tömningsschema 2015 hittar ni här ()

SOPHANTERING I EMMABODA KOMMUN
REGLER FÖR FRAMKOMLIGHET
Det åligger fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att se till att transportvägen fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls lättframkomlig. Vägen ska ha tre meter fri bredd och fyra och en halv meter fri höjd.
Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.
Telefon: 0471-136 70
www.gdl.se
VIKTIGT!
Sopkärlen skall stå med öppningen mot vägen och ha fritt utrymme runt om.
Hushållsavfallet (grönt kärl) skickas till värmeåtervinning, sortera därför bort
grovavfall, förpackningar och farligt avfall, till exempel olja, färg, lösningsmedel, elektronik med mera och lämna det på Möjligheternas Hus AB/Miljöstationen, telefon: 0471-24 98 50. Brunt kärl (matavfall) och grönt kärl töms samtidigt.
Tänk på att ställa kärlen en bit ifrån varandra.
OBS! Sommartömning sker från 1 april till 30 september.
TÖMNINGSSCHEMA 2015 - JÄMNA VECKOR
MÅNDAG
Tätorterna: Broakulla, Boda Glasbruk,
Algutsboda, Eriksmåla och Åfors.
OBSERVERA:
Ordinarie tömning trettondedag jul,
tisdag 6 januari, sker onsdag 7
januari.
TISDAG
ONSDAG
Emmaboda tätort: Hagagatan, Oskarsgatan, Ölandsgatan, Tegnérgatan,
Långgatan, del av Långasjövägen, Lindgatan, Lindehult Mellangatan, Almgatan,
Västra Sveagatan, Nybrogatan, Östra
Sveagatan, Smedjegatan, Polhemsgatan,
Tranvägen, Vegagatan, Industrigatan,
Stenvägen, Granitvägen, Bygdevägen,
Bäckgatan, Götgatan, Brovägen, Ängsvägen, Mossvägen, Kärrvägen, Hedvägen, Myrvägen, Ringvägen, Genstigen,
Hemstigen, Källstigen, Malmstigen, Jeppogatan, Jyderupsgatan, Esplanaden,
Kvamgatan, del av Fridhemsgatan, del
av Bjurbäcksgatan, Södra vägen, Södergatan, del av Nygatan, Emmaboda Glas.
Emmaboda tätort: Järnvägsgatan,
Kyrkogatan, Torggatan, Skolgatan, Konsulgatan, Parkgatan, Pilgatan, Dalgatan,
Odengatan, Rådhusgatan, Nygatan, Storgatan, Hantverkaregatan, Linnégatan,
Trädgårdsgatan, Fredsgatan, del av Bjurbäcksgatan, Kronobergsgatan, Skyttegatan, Fogdegatan, Gjutaregatan, Esplanaden, Tallvägen, Barrvägen, Skogsvägen,
Virdegatan, del av Fridhemsgatan,
Kimramåla, förskolan Regnbågen.
TORSDAG
Emmaboda tätort: Bergsgatan, Vallgatan, Kedjegatan, Plangatan.
Tätorterna: Vissefjärda, Klättorp och
Kyrkeby.
OBSERVERA:
Ordinarie tömning julafton, torsdag
24 december, sker onsdag 23 december.
OBSERVERA:
Ordinarie tömning Kristi himmelsfärds
dag, torsdag 14 maj, sker fredagen 15
maj.
30
TÖMNINGSSCHEMA 2015 - OJÄMNA VECKOR
MÅNDAG
Emmaboda tätort: ICA-hallen
Vecka 3-7-11-15-19-23-27-3135-39-43-47-51 följande orter:
Blackamåla, Plaggebo, Kallamåla, Strängsmåla, Råamåla,
Skurebo, Lida, Häljanäs, Allgunnås, Enkoneryd, Ramsjö,
Runnamåla, Flaken, Totamåla,
Vilan, Fåglasjö, Prämboda, Pellamåla, Karsamåla, Ekeboryd,
Trollamåla, Parismåla, Näset.
Vecka 1-5-9-13-17-21-25-29-3337-41-45-49 följande orter:
Södra och Norra Brinkabo,
Skäveryd, Karamåla, Skäppebo,
Linnefors, S och N Målatorp, Ellingsmåla, Eremitemåla, Luvön,
Sidlandsmåla, Sutaremåla,
Hökamåla, Kroksmåla, Sneremåla, Guttamåla, Ebbamåla,
Piggsmåla, Frostensmåla, Bläsemåla, Fornamåla, Stångsmåla,
Skälstånga, Buemåla, Slott.
OBSERVERA:
Ordinarie tömning Annandag påsk, måndag 6 april,
sker tisdag 7 april.
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Vecka 3-7-11-15-19-23-27-3135-39-43-47-51 följande orter:
Yggesryd, Tokelsmåla, Kårahult,
Bodaskog, Skogslund, Ålgärdehult, V Månsamåla, Norratorp,
Fiskesjö, Ingemundehult, Bälshult, Gummemåla, Håknamåla,
Stamphult, Brändetorp, Ingelsmåla, Ingelsborg, Hermanstorp,
Lindehult, Kleftetorp, Vackamo,
Kärragärde, Selemåla, Östra
Hällasjö, Algutstorp, Bäckahall,
Gransjö, Fredriksberg, Fridhem, Hjortholmen, Algutsboö,
Mattamåla, Källeryd, Mjödahult, Långerås, Mårdshyltan,
Gockatorp, södra Algutsboda,
Virkesjö, Högalycke, Lidahultsmåla, Lidahult, Haddamåla,
Baggeboda.
Emmaboda tätort: Ametiststigen, Älgvägen, Vargvägen,
Rådjursstigen, Bävervägen,
Topasstigen, Onyxstigen,
Järvstigen, Renstigen, Lodjursvägen, Opalstigen, Safirstigen,
Alabasterstigen, Diamantstigen,
Smaragdstigen, Rubinstigen.
Vecka 3-7-11-15-19-23-27-3135-39-43-47-51 följande orter:
Flädingstorp, Bönemåla, Rukebo, Stolpabäck, Hulan, Bredasjö, Björnabygden, Förlångsö,
Kammarbo, Fiddekulla, Smedjemåla, Bussamåla, Klippingsbo,
Medlen, Ingelsmåla, Klättorp,
Udden, Stjärntorp, Muggetorp,
Båldön, Hyltan, Krukö, Bockabo, Parismåla, Hult, Tången,
Gajemåla, Bungemåla, N och S
Lindön, Öremåla.
Vecka 1-5-9-13-17-21-25-29-3337-41-45-49 följande orter:
Nabben, Locketorp, Rostock,
Bäckedal, Humlebäck, Grimmagärde, Åby, Getasjökvarn, Loafallet, Duvemåla, Trollagärde,
Kalvamo, Räveberg, V Hällasjö,
Åleberg, Slätlycke, Brunaslätt,
Ubbemåla, Krysseboda, Grimmansmåla, Björkelund, Ängalund, Furulund, Ingemundebo,
Moshult, Moshultamåla, Påvelsmåla, Sutaremåla, Gissamåla,
Högahult, Ekedal, N Askaremåla, Gustavsberg, Bökevara,
Anemåla, Långelycke, Huvudhult, Huvudhultaö, Tomeshult,
Kuppramåla, Norregården, Rosenholm, Greveshult, Ängelund,
Fredriksdal, Spritsmåla,
V Borstatorp, Hägerhult.
Tätorterna: Långasjö och
Norra Lindås. Stampgatan,
Åbrinkvägen, Idrottsvägen, Gärdegatan, Lövgatan, Rasslebygd,
Simhallen.
FREDAG
Tätort: Södra Lindås
OBSERVERA:
Ordinarie tömning Midsommarafton, fredag 19 juni,
sker torsdag 18 juni.
Vecka 1-5-9-13-17-21-25-29-3337-41-45-49 följande orter:
Omformarestationen, Brunamåla, N och S Harebo, Mundekulla,
Bredalycke, Hamburg, Ekelund,
Anemåla, Skallebo, Sibbahult,
Studsmåla, Bågsjö, Brännamåla,
Koppekull, Grimsgöl, Harebokvarn, Hällasjömåla, Törsbo
kvarn, Rörsbo, Tinkelsbo, Stekaremåla, Knappsmåla, Gusemåla, Krumstorp, Gustavsbygd,
Brändemåla, Käsemåla, Alsjökulla, Ljungbylund, Ö Alsjö,
Skinnabo, V Alsjö, Susingsborg,
Korpemåla, Ryggamo, Ljungbylund, Alsjö, Falebo, Skogslund,
Ödevata, Lassamåla, Buggehult,
Backabo, Kulla, Bromboda,
Andersmåla, Grämnamåla,
Västraby.
OBSERVERA:
Ordinarie tömning Nyårsdagen
2015, torsdag 1 januari, sker
fredag 2 januari 2015.
Ordinarie tömning Nyårsafton
2015, torsdag 31 december, sker
onsdag 30 december 2015.
31